צלצלו עכשיו: 03-915-8400

חיפוש
משרד עו"ד פייל ושות
לוגו עם הטקסט: "חותם אמינות"

Авария с мотовездеходом

Если вы попали в аварию с мотовездеходом, вам, вероятно, потребуется медицинская помощь, и вы понесете связанные с этим расходы. Вопрос аварий с мотовездеходами известен нам из близкого знакомства с судебными исками в этой сфере.

Процесс по таким искам может занимать много времени, а ведение его в присутствии таких учреждений, как страховая компания, Институт национального страхования, больничные кассы и других органов, дело утомительное и долгое.

Многие ошибочно думают, что авария с мотовездеходом не считается дорожно-транспортным происшествием, если авария произошла на открытой местности. Дорожно-транспортное происшествие определяется в законе следующим образом: «Инцидент, в результате которого человек получил физические повреждения вследствие использования автомобиля, при условии, что управление автомобилем осуществлялось в целях транспортирования». Следовательно, любой, кто пострадал в дорожно-транспортном происшествии с мотовездеходом, имеет право на возмещение ущерба, в соответствии с законом.

 

Аварии на мотовездеходах – страховой полис

Из-за особенно высокой стоимости полиса обязательного страхования большинство владельцев мотовездеходов страхуют только водителя, поэтому пассажир не застрахован на случай аварии. Настоятельно рекомендуется приобрести полис обязательного страхования, который распространяется также на пассажиров мотовездехода.  

 

Аварии на мотовездеходах – Закон о вождении мотовездеходов 

Любой человек в возрасте от 16 лет, получивший водительские права на трактор, может управлять мотовездеходом, при условии, что он ездит только в рабочих целях, на территории, определяемой как сельскохозяйственные угодья, и со скоростью только до 40 км / ч.

 

Аварии на мотовездеходах – предписание Министерства транспорта

От имени Министерства транспорта существует предписание, которое ограничивает вождение грузовых мотовездеходов, таких как Ranger, MULE и т. п., для владельцев частных водительских прав. Это предписание было введено после того, как девушка была убита таким образом на мотовездеходе.

 

Аварии на мотовездеходах – при каких травмах выплачивается компенсация?

К физическим повреждениям, за которые выплачивается компенсация, относятся случаи смерти, наследниками которых являются лица, которые имеют право на компенсацию в результате несчастного случая. Заболевания, возникшие в результате аварии, такие как: приступы тревоги, депрессия, травмы головы и шеи, потеря слуха, травмы головы с сотрясением мозга, мигрени, внутренние травмы, переломы, шрамы и тому подобное.

 

Расчет причитающейся компенсации

Размер причитающейся компенсации определяется исходя из причиненного ущерба:

Например, боль и страдания – (моральный ущерб) – определяется в соответствии с суммой, указанной в правилах, при исчислении в соответствии с процентом инвалидности, возрастом пострадавшего и количеством дней, в течение которых пострадавший был госпитализирован вследствие аварии.

 

К дополнительным убыткам относятся: потеря заработной платы и трудоспособности, медицинские расходы, расходы на уход за пострадавшим, транспортные расходы, расходы на приспособление жилья и текущие судебные расходы.

לשיתוף לחצו:

על אף שאנו עושים מאמץ לפרסם תוכן עדכני ומדויק יובהר כי האמור לעיל אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי. בנוסף, יש לקחת בחשבון שמידע משפטי מטבעו עשוי להתעדכן ולהשתנות. העושה שימוש באמור, עושה כן על דעת עצמו ובאחריותו בלבד.

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

צריכים ייעוץ מקצועי ? אנחנו כאן בשבילכם