צלצלו עכשיו: 03-915-8400

רשלנות רפואית לוגו
לוגו עם הטקסט: "חותם אמינות"

ביטוח חבות מעבידים

להאזנה:

 

ביטוח חבות מעבידים בא לכסות את חבותו של המבוטח כלפי עובדיו בשל נזק גוף שנגרם לעובד תוך כדי ועקב עבודתו אצל המבוטח שארע בתאונת הביטוח. הנושא מטופל במסגרת תביעות מסוג תאונת עבודה. החבות המכוסה על פי פוליסה זו היא חבות על פי פקודת הנזיקין (נוסח חדש) תשכ"ח – 1968. פוליסת ביטוח חבות מעבידים הינה מוצר משלים לפיצויים המשולמים על ידי הביטוח הלאומי בגין תאונות עבודה או מחלות מקצוע ואינה באה במקום הפיצויים המשולמים על ידי הביטוח הלאומי.

ביטוח חבות מעבידים
ביטוח חבות מעבידים

 

העובד יהיה זכאי לקבל פיצוי ביטוח חבות מעבידים כאשר, למשל, המעביד התרשל ולא סיפק לעובד אמצעי מיגון במסגרת עבודתו ו/או החזיק במפעלו ציוד שאיננו תקני, ומהווה סכנה לגופו של עובד, ו/או לא הסביר לעובד את כללי הבטיחות במקום העבודה בשפה המובנת לו וכד'.

בכל המקרים לעיל, באפשרות העובד, כאמור, לקבל פיצוי הן מביטוח חבות מעבידים בו מבוטח מעסיקו והן מביטוח לאומי, כאשר אל המוסד לביטוח לאומי יש לפנות במקביל וללא כל קשר לפוליסת ביטוח חבות מעבידים בטרם הגשת תביעת ביטוח חבות מעבידים חשוב להתייעץ עם עורך-דין אשר מלווה על ידי רופא.

 

מהן חובות המעסיק כלפי עובדיו?

בכל מקום שבו מועסקים עובדים, זוהי אחריותו של המעסיק להבטיח לעובדים המועסקים תחתיו, סביבת עבודה בטיחותית. הדבר מחייב הקפדה על הוראות בטיחות הרלוונטיות לאופי העסק ולמשימות הכרוכות בביצוע העבודה. בנוסף, על המעסיק לציית לתקנות הבטיחות ולערוך תדרוכים ראשוניים ותדריכים תקופתיים כדי ליידע ולחנך את כל העובדים לשמירה על בריאותם ובטחונם במסגרת עבודתם. כמו כן, על המעסיק לספק ביגוד מתאים וציוד בטיחות בהתאם לצורך.

 

על האפשרות להגשת תביעת חבות מעבידים כאשר המעסיק מתרשל בהבטחת בטיחות עובדיו

אם נגרמו לעובד נזק גופני או מחלה, עקב הפרת הוראות בטיחות או העדר עמידה נאותה בהן בסביבת עבודתו, המעסיק שלו עשוי לשאת בתביעה נזיקית בשל כך ולהידרש לשלם בעקבותיה פיצוי כספי בסכום גבוה במיוחד לעובד הנפגע. בדיוק לשם כך, קיים ביטוח חבות מעבידים.

 

מהי תביעת חבות מעבידים ובאילו נסיבות היא מוגשת?

תביעת חבות מעבידים היא פעולה משפטית שנוקט עובד נגד מעסיקו, המבקשת פיצויים בגין פציעות או מחלות שנגרמו במקום העבודה עקב רשלנות או אמצעי בטיחות לא נאותים. בכל מצב בו עובד אינו מקבל הכשרה מספקת לנוהלי עבודה בטוחים במקום העבודה, חסר ציוד מגן או ביגוד הכרחי שנועדו להפחית סיכונים לרווחתו, או נדרש להפעיל מכונות שלא עברו בדיקות תחזוקה שוטפות, לעובד הזכות לנקוט בצעדים משפטיים נגד המעסיק.

תביעה כזו יכולה להיות מוגשת כאשר עובד יכול להוכיח כי פציעתו או מחלתו נבעו מרשלנות או אי מתן סביבת עבודה בטוחה בידי המעסיק. מנגד, מבחינה מעשית, אם אדם נפגע במהלך עבודתו, והתקיימו הוראות הבטיחות הנדרשות, המעסיק לא יישא באחריות ולא יחויב במתן פיצויים לעובד שנפגע.

כך או כך, ביטוח חבות מעבידים משמש הגנה מפני תביעות משפטיות הנובעות מפציעות או מחלות במקום העבודה שנגרמו עקב רשלנות המעסיק. לייעוץ בנושא חבות מעבידים – פנו כעת אל משרד עורך דין דוד פייל כבר כעת ועשו את הצעד הראשון למימוש זכויותיכם מול המעביד שלכם.

 

מי זקוק לפוליסת ביטוח חבות מעבידים?

ביטוח חבות מעבידים הוא סוג של כיסוי המגן על מעסיקים במקרים בהם רשלנותם גורמת לפגיעה או מחלה לעובד. המטרה העיקרית של ביטוח זה היא לספק הגנה כלכלית למעסיק במקרה של תביעה של עובד שנפגע. פוליסה זו שימושית במיוחד עבור מצבים שבהם רשלנות או סביבת עבודה מסוכנת מובילה לתאונה או מחלה. רשלנות בהקשרנו, משמעה אי נקיטת זהירות סבירה, המובילה לנזק או לפגיעה בעובד.

אף שישנם מעסיקים רבים המקפידים מאוד על אכיפת נהלי הבטיחות והגיהות במקום העבודה שבבעלותם, עדיין תיתכן התרחשות מחדלים הנובעת מטעויות אנוש וקושי לפקח בעקביות על הטמעת הנהלים הללו כראוי בקרב עובדים בכל הדרגים בארגונים גדולים. לכן פוליסת ביטוח חבות מעסיקים היא חיונית לכל ארגון המעסיק עובדים.

 

מה מכוסה בביטוח חבות מעבידים?

בביטוח חבות מעבידים, עסקים וחברות המעסיקים עובדים, מכוסים כאמור מפני הגשת תביעות נזיקין מידי עובדיהם, עקב נזקי גוף שנגרמו במקום העבודה או בעקבות העבודה. באופן ספציפי, מדובר בפוליסת ביטוח שמעניקה למעביד כיסוי למקר שבו עובד מגיש תביעת פיצויים כנגדו בשל תאונת עבודה, מחלת מקצוע או מיקרוטראומה, שנגרמה לו במהלך ובעקבות עבודתו.

פירוש הדבר הוא שבמידה ובית המשפט קובע שהמעביד התרשל בהגנה על בטיחות העובד ובשל כך הוא נדרש לפצותו בגין נזקיו, אותו מעביד לא ידרש לכסות את תשלום הפיצויים שעלול להיות גבוה מאוד, מכיסו הוא, אלא יסתייע בפוליסת ביטוח חבות מעבידים לצורך זה.

ביטוח זה מכסה לא רק את תשלום הפיצויים עבור נזקי הגוף שהעובד ספג בעבודתו – אותם מחויב המעסיק לכסות על בסיס אחריותו לשלום העובד, אלא גם כיסוי להוצאות משפטיות, שהמעביד עשוי להידרש להוציא במידה ועובד יגיש תביעת נזיקין כנגדו.

 

אילו מחדלים עשויים להיחשב כרשלנות מצד המעסיק המהווה עילה להגשת תביעת חבות מעבידים?

בישראל, החוק ותקנות הבטיחות קובעים מכלול חובות שעל המעסיקים לעמוד בהן על מנת להבטיח את ביטחונם האישי של עובדיהם. תקנות הבטיחות מתארות כללים ספציפיים הכוללים הצגת שילוט ברור, עריכת תדריכי בטיחות שוטפים, מתן כלים מתאימים, יישום אמצעי מיגון ושמירה על הסדר והניקיון בסביבת העבודה. כאשר מעסיק אינו מקיים את חובותיו על פי החוק ועובד נפגע כתוצאה מכך, מהווה הדבר רשלנות המעניקה לעובד זכות להגיש תביעת חבות מעבידים.

 

אי מתן הוראות בטיחות לעובדים

זהו גורם בולט לתאונות עבודה. המעסיקים נדרשים לספק הנחיות בטיחות מקיפות לעובדים לפני תחילת העבודה ומדי תקופה בהתאם לאופי המשימות. בנוסף, אם הוכנסו ציוד, נהלים או חומרים חדשים, יש לספק לעובדים הדרכת בטיחות ספציפית עבור אלמנטים אלה.

 

שילוט לא ברור או פגום

מדובר בהיבט נוסף המכוסה בתקנות הבטיחות בעבודה. המעסיקים אחראים להציג שלטים ברורים המציינים סכנות פוטנציאליות או קיימות. לדוגמה, הצבת שלטים לאזהרה מפני רצפות רטובות, אזורי עבודה רועשים וסימון אזורים מחופי זכוכית למניעת התנגשויות. רשלנות מתעוררת כאשר השילוט נעדר, לא ברור או פגום.

 

אספקת כלים פגומים או לא מתאימים

על המעסיקים לספק לעובדים כלים מתאימים למשימותיהם ולדאוג לתקינותם לאורך כל תהליך העבודה.

 

העדר ציוד מגן

המעביד נדרש לספק לעובדיו אמצעי הגנה, המשתנים בהתאם לסוג העבודה הספציפי. לדוגמאות מעילי מעבדה, משקפי מגן, קסדות, כלי רכב משוריינים וחליפות מגן.

 

שמירה על סדר, ארגון וניקיון במקום העבודה

למרבה ההפתעה, גם אי עמידה בסטנדרטים אלו עלול להוביל לתאונות עבודה. לדוגמה, רצפה מלוכלכת המכילה שאריות שמן או נוזלים עלולה לגרום לפציעות מהחלקה ונפילה.

 

התאמת כוח אדם למשימות שהוקצו

גם זה גורם משמעותי נוסף בשמירה על סביבת עבודה בטוחה. כאשר מעסיקים מפעילים לחץ להשלמת עבודה במסגרת זמן מוגבלת וללא כוח אדם הולם, זה יכול להגיע על חשבון בטיחות העובדים ולהגביר את הסבירות לתאונות.

 

כמה פיצויים ניתן לקבל בהגשת תביעה לביטוח חבות מעבידים?

גובה הפיצוי שנפסק בתביעה משתנה ומושפע ממספר גורמים. גורמים אלו כוללים את סוג וחומרת הפציעה, האם הפציעה גרמה לסיבוכים זמניים או ארוכי טווח ושיקולים רלוונטיים נוספים. פציעות או מחלות עלולות לגרום לפגיעה מהותית באיכות חייו של העובד, הדורשות טיפול מתמשך ועלולות לגרום לנכות קבועה. בנוסף, אובדן כושר עבודה, איבוד ימי עבודה והשפעה כוללת על פרנסתו של העובד, הם גם גורמים משמעותיים בקביעת סכום הפיצויים.

אולם חשוב לציין כי כל פיצוי שיפסוק בית המשפט לטובת התובע במקרים הללו, יקוזז כנגד ההטבות שמעניק הביטוח הלאומי בגין אותה תאונה ופציעה. לכן לעובדים המגישים תביעת פיצויים על רקע חבות מעבידים, מומלץ מאוד לפנות תחילה לעורך דין זכויות רפואיות ולבחון היטב את הזכויות העומדות לרשותם כדי למקסם אותן בצורה מיטבית.

 

ביטוח חבות מעבידים – סיכום

עם למעלה מ- 20 שנות ניסיון בליווי תביעות חבות מעביד המוגשות על רקע תאונות עבודה, משרד עו"ד דוד פייל ביסס את עצמו כאוטוריטה בתיקים מסוג זה. אם אתם סבורים שנפגעתם מפגיעת עבודה שמקורה ברשלנות מצד מעסיקכם – זה הזמן לעמוד על זכויותיכם ולגלות כיצד תוכלו לממשן בעזרת משרדנו.

תאמו שיחת ייעוץ ראשונית עם עו"ד דוד פייל עוד היום – ללא צורך בהתחייבות ונבדוק ביחד את ההיתכנות להגשת תביעה כנגד הביטוח של מעסיקכם ואת היקף הפיצויים להם אתם עשויים להיות זכאים.

גם אם למעסיקים אין כיסוי במסגרת פוליסת חבות מעבידים, הם עדיין יכולים להיות נתונים להליכים משפטיים. באחריות המעסיק לוודא שהכשרה מתאימה, ציוד בטיחות ופרוטוקולי תחזוקה קיימים כדי להגן על הבטיחות והבריאות הכללית של העובד. אי עמידה בהתחייבויות אלו עלולה לגרום לתוצאות משפטיות, ללא קשר לקיומו של כיסוי ביטוחי בצד המעסיק.

כן, בדומה לתביעות נזיקין אחרות, קיימת התיישנות של 7 שנים לתביעות חבות מעבידים. עם זאת, ישנם מקרים חריגים שבהם ייתכן שחוק ההתיישנות אינו חל או ניתן להארכה. לדוגמה, אם הניזוק הוא קטין, תקופת ההתיישנות מתחילה מרגע שהאדם מגיע לגיל 18, ולא מרגע התאונה.

בהחלט כן. מחלות מקצוע רבות הן תוצאה של רשלנות המעסיק. זה יכול לכלול חשיפה לחומרים מסרטנים במקום העבודה או עומס יתר על העובדים, מה שמוביל למיקרוטראומות.

מבחינה משפטית, אין חובה לייצוג משפטי בעת הגשת תביעת פיצויים כנגד מעביד. עם זאת, חשוב להכיר בכך שתביעה מסוג זה היא לרוב מורכבת, הדורשת הוכחה הן של הנזקים שנגרמו והן לרשלנות או אשמתו של המעסיק. לפיכך, מומלץ מאוד לא להמשיך בתביעה ללא סיוע של עורך דין המתמחה בתחום זה.

עו"ד דוד פייל בפייסבוק | ביוטיוב | באינסטגרם | מייל: moked@df-law.co.il

צריכים ייעוץ מקצועי ? אנחנו כאן בשבילכם