לוגו עם הטקסט: "חותם אמינות"
לוגו עם הטקסט: "חותם אמינות"

ביטוח חבות מעבידים

ביטוח חבות מעבידים בא לכסות את חבותו של המבוטח כלפי עובדיו בשל נזק גוף שנגרם לעובד תוך כדי ועקב עבודתו אצל המבוטח שארע בתאונת הביטוח. הנושא מטופל במסגרת תביעות מסוג תאונת עבודה.

החבות המכוסה על פי פוליסה זו היא חבות על פי פקודת הנזיקין (נוסח חדש) תשכ"ח – 1968. פוליסת ביטוח חבות מעבידים הינה מוצר משלים לפיצויים המשולמים על ידי הביטוח הלאומי בגין תאונות עבודה או מחלות מקצוע ואינה באה במקום הפיצויים המשולמים על ידי הביטוח הלאומי.

ביטוח חבות מעבידים
ביטוח חבות מעבידים

העובד יהיה זכאי לקבל פיצוי ביטוח חבות מעבידים כאשר, למשל, המעביד התרשל ולא סיפק לעובד אמצעי מיגון במסגרת עבודתו ו/או החזיק במפעלו ציוד שאיננו תקני, ומהווה סכנה לגופו של עובד, ו/או לא הסביר לעובד את כללי הבטיחות במקום העבודה בשפה המובנת לו וכד'.

בכל המקרים לעיל, באפשרות העובד, כאמור, לקבל פיצוי הן מביטוח חבות מעבידים בו מבוטח מעסיקו והן מביטוח לאומי, כאשר אל המוסד לביטוח לאומי יש לפנות במקביל וללא כל קשר לפוליסת ביטוח חבות מעבידים

בטרם הגשת תביעת ביטוח חבות מעבידים חשוב להתייעץ עם עורך-דין אשר מלווה על ידי רופא.

צריכים ייעוץ מקצועי ? אנחנו כאן בשבילכם

    דילוג לתוכן