צלצלו עכשיו: 03-915-8400

חיפוש
רשלנות רפואית לוגו
לוגו עם הטקסט: "חותם אמינות"

חוקר מטעם חברת הביטוח

להאזנה:

 

הגשתם דרישה לתשלום תגמולי ביטוח בגין נזק שנגרם לכם? צפו למפגש עם חוקר הביטוח.

חברות הביטוח ממנות חוקרים חדשות לבקרים ולא בכדי. עלויות החוקר מסתכמות במאות בודדות של שקלים וחוסכות לרוב כסף רב לחברת הביטוח שעה שזו מפחיתה מסכום התשלום ולעיתים אף פוטרת עצמה מתשלום כלל וזאת בהתאם לדו"ח אותו הפיק החוקר וההמלצות המופיעות בו.

בתביעות רבות, ממונה משרד חקירות מיד עם קבלת הדרישה הראשונית מהמבוטח. עם מינויו, יבצע החוקר פעולות חקירה שונות אשר בסופן יפיק דו"ח חקירה לחברת הביטוח. דו"ח החקירה יהווה לחברת הביטוח את הבסיס לקבלת הדרישה או דחייתה באופן חלקי או מלא. תביעות המוגשות לחברות הביטוח במרמה גורמות לנזק כלכלי ואף מייקרות בסופו של יום את עלויות הפוליסות לכלל המבוטחים. עם זאת, חשוב לזכור כי רוב רובם של המבוטחים הינם אנשים תמימים אשר נגרם להם נזק והם פועלים בתום לב לקבל את הפיצוי לו זכאים על פי פוליסת הביטוח.
על פני הדברים, נראה לכאורה שהחקירה הינה הליך פשוט ומהיר אשר מביא להדיפה של תביעות מרמה ומיעל את הליך בירור התביעות. בפועל, לא כך הדבר. מעיון בפסיקת בתי המשפט, ניתן להיווכח כי במקרים רבים, תולה חברת הביטוח את סירובה לשלם תגמולי ביטוח בהמלצות החוקר מבלי שתהיה לה  עילה לסירוב והמלצת החוקר אינה חד משמעית. זאת ועוד, במקרים רבים מסיק החוקר מסקנות על פי סברות ולא על פי הראיות בהן נוכח וחברת הביטוח לא תהסס לדחות תביעתו של מבוטח גם במקרה כגון דה וזאת מתוך הנחה שהמבוטח יוותר על תגמולי הביטוח אותם דורש. זאת ועוד, ככל והמבוטח ימשיך ויעמוד על דרישתו, הרי שסירובה הראשוני של המבטחת לשלם למבוטח את מלוא התגמולים יהווה בסיס למו"מ בסופו תשלם המבטחת סכום נמוך מהסכום אותו הייתה אמור לשלם. יצוין עוד, כי מעיון בפסיקה, הרי שבתי המשפט אינם ממהרים להטיל הוצאות משמעותיות על חברת ביטוח אשר הוכח כי דחתה תביעה בטענת מרמה שלא כדין ועל כן חברת הביטוח אינה מסתכנת ואפילו דחתה תביעה בטענת מרמה מבלי שתהיה לה סיבה אמיתית לעשות כן.במהלך יום עבודה שיגרתי באתר בניה, פגע אחד מכלי העבודה ברכב אחר. הנהג הפוגע לא התכחש לעצם הפגיעה, שני הרכבים היו מבוטחים ובעל הרכב הנפגע פנה אל המבטחות לקבלת תשלום. הנה זה פלא, לאחר מספר ימים, הופיע חוקר מטעם המבטחת וביקש לחקור את כל המעורבים. לאחר חקירה קיבל בעל הרכב מכתב דחיה המאשים אותו במסירת פרטים כוזבים ודוחה את דרישתו במלואה באמתלה של תביעת מרמה. חברת הביטוח של הרכב הפוגע, מיהרה גם היא למנות חוקר ודחתה את הדרישה מסיבות דומות. בעל הרכב הגיש תביעה ובית המשפט נדרש לעניין.
במהלך הדיון המשפטי, התברר כי דרישת התובע נדחתה על ידי המבטחות בעקבות חקירה שנעשתה, אשר במהלכה נתגלו סתירות בגרסאות הנחקרים. בית המשפט בחן את המסקנות שהעביר החוקר וגילה להפתעתו כי גם החוקר לא קבע באופן חד משמעי מסקנות בדבר מרמה וכתב בדו"ח שהפיק:

חוקר מטעם חברת הביטוח
חוקר מטעם חברת הביטוח

"כאמור בחקירה נתגלו סתירות ובקיעים אך מגיבוש מכלול הממצאים קשה להסיק באופן חד משמעי אם מדובר בהונאה או אירוע אוטנטי – לשיקולכם"

נתון זה לא מנע מחברות הביטוח לדחות את הדרישה לתשלום. עיננו הרואות כי גם על פי חקירת התובע, הרי שלא היתה כל עילה לדחיית התביעה.

"לא מצאתי ביסוס לחלק נכבד ממסקנות החוקרים שעה שאף הם הביעו " אי אמון" בהגנה המחריגה את הכיסוי הביטוחי, ובזיק לכך קבעו  שהם מותירים זאת לשיקול דעת הגורם שהזמין את הדו"ח."

חברות הביטוח חוייבו בתשלום הנזק ובנוסף בתשלום הוצאות ושכר טרחת עו"ד בסכום בסך 10,000 ₪.
אם כן, בשים לב לגובה ההוצאות שנפסקו, הרי ששווה לחברת הביטוח לנסות את שיטת "מצליח" בכל הזדמנות, שעה שהסיכוי להצליח ולצמצם את תגמולי הביטוח, לעיתים אף לשלול אותם לחלוטין, גבוהה יותר מהסיכון הכרוך בתשלום הוצאות באם תדחה טענת המרמה.

מה ניתן לעשות?

ע"פ חוק חוזה הביטוח, מחוייב המבוטח לשתף פעולה עם המבטחת לצורך בירור חבותה. מכאן שואבת המבטחת את הסמכות לשלוח חוקר לביצוע חקירת המעורבים. יש לזכור כי חרף העובדה שהמושגים דומים למושגים מן העולם הפלילי, מדובר בהליך אזרחי. החוקר אינו חוקר משטרתי והאשמה במרמה אינה אשמה פלילית. מבוטחים רבים נוטים לחשוש מחקירות ונרתעים מהאשמה במרמה, חברות הביטוח בונות על כך שהמבוטח יוותר או יתפשר ורק כדיי לסיים את ההליך ולהסיר את הענן הפלילי מעל ראשו.
ראשית אין לחשוש מחקירה, חוקר חברת הביטוח אינו חוקר שב"כ ואין צורך להתכונן לחקירה מטלטלת. נהפוך הוא, חוקר הביטוח ינהג לרוב בנימוס, יסביר פנים וישאל שאלות תוך ניסיון לחלץ מידע שיעזור לו לדחות את תביעתכם. ניתן להיווכח כי לעיתים אף יסיק בעצמו מסקנות שגויות ואף יציין בדו"ח פרטים שכלל לא נאמרו. על כן, בטרם נפגשים עם חוקר, מומלץ להיוועץ בעו"ד ואף לתאם את הפגישה עם החוקר בנוכחות עורך הדין.
רצוי להקליט את מהלך החקירה. קחו בחשבון כי החוקר מקליט כל שיחה אתכם, טלפונית או פרונטלית. עשו זאת גם אתם. במהלך החקירה יתעד החוקר בכתב את האמור על ידכם ואף יבקש את חתימתכם. יש לדאוג כי לא ירשמו דברים שלא אמרתם. בקשו מהחוקר לעבור על הכתוב בטרם החתימה, צלמו את המסמך (אפילו בנייד) והשאירו עותק גם בידכם. קחו בחשבון שממצאי החוקר לא יגיעו לידכם ויחשפו, אם בכלל, רק בבית המשפט. ההליך המשפטי מטבעו אורך זמן, כך תאלצו להתמודד בבית המשפט עם תשובות אותן נתתם לחוקר לפני זמן רב (לעיתים מספר שנים) וסביר כי לא תזכרו את האירוע והחקירה לפרטי פרטים, הקלטת החקירה ועיון בעותק העדות שהשארתם בידכם יפתרו את הבעיה.
חוקרי חברת הביטוח לא יסתפקו בחקירתכם וסביר כי יחקרו גם את הסובבים אתכם (בני משפחה, חברים וגורמים רלוונטים אחרים). יש לזכור כי חקירת קטין אינה חוקית ככל ולא ניתנה הסכמתכם לכך. אם חוקר הביטוח מבקש את הסכמתכם, סרבו! –חוקר מנוסה יוכל להביא אותם לומר דברים שלא בהכרח נכונים ועלולים לפגוע בסיכויי הצלחתכם במאבקכם הצודק.
נסו להכין את כל המסמכים הנוגעים לאירוע לקראת הפגישה עם החוקר ואל תאמרו דבר אשר אינכם בטוחים בו. לעיתים תדחה חברת הביטוח את  דרישתכם ורק בשל שהחוקר ציין כי מסרתם מידע שגוי בנוגע לערך של פריט מסוים או עלותו של תיקון וזאת לאחר שאתם לתומכם, שיערתם מהו הסכום או שזכרתם סכום שאינו נכון.
דעו שהחקירה אינה מסתיימת עם צאתו של החוקר מהפגישה. לאחר שסיים את החקירה הפרונטלית, ממשיך החוקר לאסוף נתונים ואף סביר כי יתקשר לקבל מידע נוסף. כאמור לעיל, קחו בחשבון שגם שיחות הטלפון עם החוקר מוקלטות (נסו להקליט גם אתם). ככל ומיניתם עורך דין, הפנו את החוקר לעורך הדין ופנו אליו גם אתם לעדכנו ולקבלת הנחיות.
בימים אלו, כאשר אמצעי הצילום וההקלטה מצוים בידנו כעניין שבשגרה, אל תתעצלו ! הקליטו וצלמו ככל מידע שיכול לסייע לכם לזכור את החקירה ולאמת את דברי החוקר בעוד זמן רב. שימרו גם את פרטיו של החוקר. (ניתן ואף רצוי לבקשו להזדהות בפניכם בתעודה).

" עיון בדו"ח גם בהעדר חקירת החוקרים מותיר תחושה של מוטיבציה רבה מצד החוקרים לכתוב כל דבר שיקעקע את מהימנות התובע והנתבע 1 באופן שלעיתים תלוש מהאמור בו."

(כבוד הרשמת בכירה חן מאירוביץ תא"מ 28042-07-16)

עו"ד דוד פייל בפייסבוק | ביוטיוב | באינסטגרם | מייל: moked@df-law.co.il

צריכים ייעוץ מקצועי ? אנחנו כאן בשבילכם