צלצלו עכשיו: 03-915-8400

רשלנות רפואית לוגו
לוגו עם הטקסט: "חותם אמינות"

המדריך השלם לניהול תביעה בגין נזקי גוף

תביעות נזקי גוף מוגשות על ידי מי שנפגע בגופו ובנפשו בבית המשפט. ניתן להגיש תביעה בגין נזקי גוף כנגד כל אדם, גוף או רשות אשר אחראים בין אם במעשה ובים אם במחדל לנזקים מהם סובל התובע. ניהול התביעה מבחינה פרוצדורלית זהה בתביעות רשלנות רפואית, רשלנות מעסיק ובתביעות מפגע בשטח ציבורי מלבד תביעות נזקי גוף בתאונות דרכים כפי שנרחיב בהמשך המאמר.

תיעוד האירוע ותיעוד הנזקים

כאמור, מלבד תביעות לאחר תאונות דרכים מרבית תביעות נזיקין מתנהלות באותה הצורה. בכל אירוע מזכה יש טרם הגשת התביעה לבצע מספר פעולות קריטיות. הדבר הראשון הוא איסוף ותיעוד הממצאים והראיות הן לגבי האירוע המזכה והן לגבי תוצאותיו. הוכחת עצם האירוע עומדת בסיס כל תביעת נזקי גוף.

 

איסוף הממצאים ותיעוד עצם האירוע

כאשר מדובר על תאונת עבודה ורשלנות של המעסיק מומלץ לצלם את המפגע או מקום התאונה ולאסוף את כל המסמכים וההתכתבויות שעשוית להוכיח את הרשלנות. דוגמאות לכך הן בקשות לאספקת ציוד מגן, שלא ניתן, בקשות לסילוק מפגעים, כמו גם דוגמאות נוספות לאי ההקפדה על הוראות הבטיחות במקום העבודה.

המדריך השלם לניהול תביעה בגין נזקי גוף
המדריך השלם לניהול תביעה בגין נזקי גוף

דיווח ותלונה רשמית

כאשר התביעה על נזקי גוף היא כנגד רשות מקומית או תאגיד לאחר נפילה או פגיעה עקב מתקנים לא תקינים או מפגעים חיוני גם כן לתעד את המקום והמפגע טרם שזה יסולק. יש גם לדווח בתלונה רשמית לגורם האחראי מיד לאחר האירוע ולהקפיד לכלול בתלונה פרטים לגבי המקום, המפגע והתוצאות. במידה ולאחר הדיווח המפגע אינו מטופל למרות הדיווח יש לתעד גם את זאת.

כאשר מדובר על תביעות רשלנות רפואית התיעוד של האירוע נמצא ברשומות ובמסמכים של הגוף בה התובע טופל. כל גוף רפואי חייב לספק לכל מטופל את הרשומות לגביו ואיסוף של סיכום הטיפול וסיכומי רופא מטפל עוד מלפני הפגיעה נדרשים טרם הגשת התביעה.

 

קבלת טיפול במקום מוסדר

בתביעות נזקי גוף שנגרמו שלא במסגרת טיפול רפואי חשוב מיד לאחר האירוע להתפנות לחדר מיון או מרפאה בקהילה בהתאם לחומרת הפגיעות. במקרה של תאונת עבודה יש לבקש מהמעסיק טופס תאונות עבודה. בכל מקרה בעת קבלת הטיפול הרפואי יש לפרט את נסיבות הפגיעה, לרבות הגורם לפגיעות ומקום האירוע. חשוב מאוד לפרט לגבי כל הפגיעות כבר במועד הטיפול הראשוני לרבות כאלה שאינן נחוות כחמורות באותו הרגע.

דיווח על כאבי ראש, צלצולי אוזניים, חוסר שיווי משקל, סחרחורות וכן הלאה לעיתים מהווים אינדיקציה לפגיעות חמורות יותר. דיווח מקיף ויסודי בשלב זה יכול לאפשר לכם במידה של הופעת בעיות רפואיות חמורות יותר בהמשך להוכיח את הקשר שלהם לאירוע מסוים והדבר עשוי להיות בעל משמעות רבה בהמשך ההליכים.

 

ליווי משפטי מוקדם ככל שניתן

בכל מקרה של הגשת תביעה בגין נזקי גוף לצורך ניהול התביעה מיד לאחר תיעוד הפגיעה וקבלת טיפול חשוב לפנות לעורך דין המתמחה בתחום לקבלת ליווי משפטי והכנה של התביעה. באופן כללי עורכי דין העוסקים בנזקי גוף אמורים להבין את אופן הניהול של התביעה בכלל סוגי התביעות אך מומלץ לוודא כי העורך דין אליו פונים מנוסה בתחום הספציפי, רשלנות מעסיק, רשלנות רפואית, רשלנות רשות מקומית וכן הלאה.

 

קבלת חוות דעת רפואית

לאחר הפנייה לייעוץ משפטי ולצד איסוף כל המסמכים הנדרשים לתביעה, טרם הגשת תביעה בגין נזקי גוף, יש צורך לעבר הערכה של רופא מומחה על מנת שזה יוכל לכתוב חוות דעת רפואית שנדרשת לכל תביעת נזקי גוף. עורך הדין המלווה לרוב כבר עובד ומכיר מומחים מתאימים מתיקים קודמים והוא יפנה את התובע למומחה הרלוונטי בהתאם לסוג הפגיעה.

חוות הדעת נדרשת לצורך ביסוס עצם הנזקים ולשם בניית עילת התביעה. בפגיעות של נפילה לרוב יהיה צורך במומחה לאורתופדיה או נוירולוג במידה ומדובר בפגיעות ראש. יש אינסוף מומחים רפואיים לכל סוגי הפגיעה ועל העורך דין המייצג לקבוע מי יהיה הרלוונטי ביותר. המומחה מלבד סקירת אחוזי הנכות שנגרמו לתובע יפרט כיצד אלו נגרמו באירוע המדובר.

 

הגשת התביעה לבית משפט

לצורך הגשת תביעה בגין נזקי גוף יש לשלם את אגרת בית המשפט. גובה האגרה הינו 2.5% מהסכום הנתבע. האגרה הסופית תיגבה רק בסיום ההליך ובעת הגשת התביעה התובע נדרש לשלם סכום של 710 ₪ במידה והתביעה מוגשת לבית משפט השלום וסכום של 1,208 ₪ כאשר זו מוגשת לבית המשפט המחוזי.

 

מה כולל כתב התביעה

במסגרת הגשת תביעת נזקי גוף התובע צריך לפרט בהתאם להוראות דיני נזיקין מדוע בית המשפט מוסמך לדון בתביעה ולהתייחס הן לנושא של סמכות מקומית והן לנושא של סמכות עניינית. בנוסף יש לפרט את הסעדים הנדרשים ולצרף את חוות הדעת הרפואית ומסמכים מהותיים נוספים הקשורים לתביעה.

 

ההליך השיפוטי עצמו

ההליך המשפטי נפתח כאמור בהגשת כתב התביעה ולאחר הגשת כתבי הטענות הראשוניים הן של התביעה והן של ההגנה יחלו ההליכים המקדמיים לשם בירור הסוגיות במחלוקת וקביעת סדרי הדיון בהליך. בדיונים הללו השופט יברר אם קיימת אפשרות להגיע לפשרה בין הצדדים. משא ומתן על פשרה במסגרת קדם המשפט תאפשר את סיום התיק ללא שמיעת ראיות כאשר הפשרה תקבל תוקף של פסק דין.

כאשר לא ניתן להגיע לפשרה השופט יקבע מועד לדיוני "הוכחות", אשר במהלכו יביאו הצדדים את עדיהם בפני בית המשפט כאשר התביעה מתחילה בכך וההגנה לאחריה. עבור כל עד המוצג בידי אחד הצדדים לצד האחר זכות לבצע חקירה נגדית. לאחר שלב ההוכחות הצדדים יסכמו את טיעוניהם וינסו לשכנע את בית המשפט בצדקת עמדתם.

 

תביעה בגין נקי גוף לאחר תאונות דרכים

כפי שציינו, במרבית התביעות בגין נזקי גוף התובע נדרש להוכיח קיומה של עוולה מזכה של הנתבע על מנת להיות זכאי לפיצויים. המחוקק החריג מכלל זה את תביעות נזקי גוף בתאונות דרכים. התובע אמנם נדרש להוכיח את עצם האירוע ואת הנזקים שנגרמו לו אך אינו צריך  להוכיח קשר סיבתי בין הגורם או האחראי לתאונה לנזקים שנגרמו לו על מנת לקבל פיצויים.

מבחינת אופן ניהול ההליך בעת הגשת תביעה בגין נזקי גוף עקב תאונת דרכים התובע אינו נדרש לצרף חוות דעת של מומחה מטעמו ובית המשפט הוא שממנה את המומחה שיקבע את היקפי הנזק וסכומי הפיצוי בהתאם לחוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים.

 

ליווי משפטי לתביעת נזקי גוף

במידה ונפגעתם בגופכם ואתם מחפשים ליווי משפטי להכנת התביעה ולניהולה משרד עו"ד דוד פייל הוא הכתובת בדיוק עבורכם. המשרד מתמחה בתביעות נזקי גוף למעלה מ-20 שנה והשיג ללקוחותיו פיצויים מצטברים של מאות מיליוני שקלים ממגוון גופים ורשויות. עורכי הדין של המשרד מנוסים בליווי תביעות נזקי גוף כנגד חברות הביטוח ומייצגים רק תובעים פרטיים.

תביעות נזקי גוף מתיישנות בתוך שבע שנים ממועד האירוע המזכה. במקרה של מי שהיה קטין בעת האירוע תקופת ההתיישנות תחל עם הגיעו לגיל 18. כאשר לא היה ידוע לתובע הקשר שבין הנזק לאירוע תקופת ההתיישנות תחל במועד גילוי הקשר.

תביעות אלו לרוב מוגשות כנגד גופים חזקים ובעלי אמצעים אשר מעסיקים צוות משפטי ברמה הגבוהה ביותר. תביעות נזקי גוף מורכבות מכיוון שהתובע חייב להציג את הקשר הסיבתי ואת הנזקים. עורכי הדין והמומחים של הנתבעים יעשו כל שביכולתם לסתור את הטענות. עורך דין המתמחה בתחום חיוני להצלחה בתביעות מסוג זה.

תביעות נזקי גוף בתאונות דרכים הוסדרו בחוק הפיצויים שהסדיר את מנגנון המימון. החוק נועד לאפשר לכל מי שנפגע בתאונה לקבל פיצוי מהיר יחסית. ההשפעה של פגיעה בתאונת דרכים יכולה להיות דרמטית והפיצוי נדרש במהירות. המימון נעשה באמצעות פוליסות החובה וכל נהג או נוסע ברכב יתבע את החברה שהנפיקה את הפוליסה.

תאונת דרכים בדרך לעבודה מוגדרת כתאונת עבודה לצורך מיצוי זכויות מול ביטוח לאומי. מומלץ להגיש תביעה לדמי פגיעה ונכות מעבודה מביטוח לאומי ולאחר שנזקי הגוף התייצבו לתבוע את חברת הביטוח. תביעת חברת הביטוח תאפשר קבלת פיצויים משמעותיים יותר והגמלאות מביטוח לאומי יקוזזו באופן יחסי.

לשיתוף לחצו:

על אף שאנו עושים מאמץ לפרסם תוכן עדכני ומדויק יובהר כי האמור לעיל אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי. בנוסף, יש לקחת בחשבון שמידע משפטי מטבעו עשוי להתעדכן ולהשתנות. העושה שימוש באמור, עושה כן על דעת עצמו ובאחריותו בלבד.

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

צריכים ייעוץ מקצועי ? אנחנו כאן בשבילכם