צלצלו עכשיו: 03-915-8400

חיפוש
רשלנות רפואית לוגו
לוגו עם הטקסט: "חותם אמינות"

פיצוי מביטוח לאומי בגין תאונת עבודה

להאזנה:

 

ביטוח לאומי – תאונת עבודה

תאונת עבודה מוגדרת בחוק הביטוח הלאומי כ"תאונה שאירעה תוך כדי עבודתו ועקב עבודתו של אדם אצל מעביד או מטעמו. במובן הרחב, תאונת עבודה היא תאונה שאירעה עקב העבודה, החל מהדרך לעבודה, במהלך העבודה וכלה בדרך חזרה מן העבודה הביתה צריך שיהיה קשר סיבתי בין העבודה לבין התאונה, לרבות סיכוני דרך בדרך לעבודה או ממנה, שבעטייה נגרמה הפציעה.

כדי לקבל פיצוי ואף לקבוע נכות קבועה יש להגיש תביעה מסודרת במסגרת תביעות ביטוח לאומי.

מידע על עורכי דין לתאונות עבודה

המוסד לביטוח לאומי תאונת עבודה

דמי הפגיעה המשולמים על ידי המוסד לביטוח לאומי באים לפצות את המבוטח בגין אבדן כושר עבודה ובגינו הפסד הכנסה. הסכומים ישולמו בעד פרק הזמן שלא עבד בכל עבודה ונזקק לטיפול רפואי.

את התביעה לתשלום דמי פגיעה בעבודה והודעה על פגיעה בעבודה, יש להגיש תוך 12 חודשים ממועד הפגיעה. הגשת תביעת תאונת עבודה במועד מאוחר יותר עלולה לפגוע בזכות לקצבה.

פיצוי מביטוח לאומי בגין תאונת עבודה
פיצוי מביטוח לאומי בגין תאונת עבודה

ביטוח לאומי נפגעי עבודה

בשלב מאוחר יותר וכאשר מדובר בפגיעה חמורה ניתן להגיש תביעת נכות מעבודה. בהתאם לחוק אדם שנקבעו לו אחוזי נכות בשיעור של אפס עד תשעה אחוזים לא יהיה זכאי לקבל פיצוי, אדם שנקבע לו שיעור נכות של עשרה אחוזים עד תשעה עשר אחוזים יהא זכאי למענק חד פעמי ואדם שנקבעו לו אחוזי נכות בשיעור של עשרים אחוז ומעלה יהא זכאי לתשלום חודשי קבוע למשך כל חייו.

גובה התשלום הוא פועל יוצא של שיעור הנכות וגבוה השער שהיה לפני התאונה.

תאונת עבודה היא אינה מקרה בלתי שכיח ולמעשה, עשויה לקרות לכל אחד ואחד מאיתנו. תאונת עבודה מסתכמת בכל אותם מקרים בהם התאונה התרחשה תוך כדי העבודה של הנפגע ובעקבותיה. תאונת עבודה עשויה לגורם לנזק לאדם וכפועל יוצא, בשל קרות הנזק, ייתכן כי יהיה זכאי לקבלת פיצויים ותקבולים מן המוסד לביטוח לאומי. נפגעתם בתאונת עבודה? חשוב שתקראו ותבינו מה ניתן ויש לעשות עם זה.

 

הוכחה כי התאונה הינה תאונת עבודה

נשאלת השאלה כיצד מבדילים, הלכה למעשה, בין תאונות עבודה לתאונות אחרות. בפשט, תאונת עבודה מסתכמת בתאונה שהתרחשה בזמן העבודה, בשל העבודה וכמובן יש להראות כי קיים קשר סיבתי בין התאונה לבין הנזק שנגרם לעובד – חיבור של כל הרכיבים החשובים הללו יבדילו תאונת עבודה מסוגי תאונות אחרות.

 

תאונה שהתרחשה בדרך לעבודה או בחזרה ממנה

תאונת עבודה יכולה להיות גם תאונה שהתרחשה גם כאשר אדם הלך לעבודה או לחלופין, היה בדרכו זרה מן העובדה.

 

פיצוי מן המוסד לביטוח לאומי – דמי פגיעה

המוסד לביטוח לאומי, במידה ויחליט כי נדרש פיצוי לאדם שטוען לתאונת עבודה – ישלם לטובת העובד הנפגע תשלומים שמטרתם הם לפצות את המבוטח הנפגע בשל אובדן כושר העבודה שיוצר, כפועל יוצא, הפסד הכנסה. בפועל, קבלת התשלום במסגרת דמי הפגיעה לא יעלה על תקופה של 90 ימים.

 

כמה זמן יש להגיש את התביעה

את התביעה למוסד לביטוח לאומי בעד תשלום דמי פגיעה בעבודה וכן מתן ההודעה על פגיעה בעבודה – נדרש להגיש תוך 12 חודשים מן היום בו התרחשה הפגיעה. ככל שהגשת התביעה תיעשה יותר משנה לאחר מועד התרחשות התאונה – הרי שעשויה להיפגע זכותו של המבוטח הנפגע לקבלת הקצבה ההכרחית לשיקום חייו.

 

נפגעי עבודה – קביעת אחוזי נכות

ככל שהפגיעה ממנה סובל המבוטח מתגלה, הלכה למעשה, כפגיעה חמורה – ניתן יהיה להגיש תביעת נכות מטעמו. ככל שיפסקו לטובת המבוטח הנפגע מתאונת העבודה אחוזי נכות גבוהים יותר, כך הפיצוי יהיה גבוה יותר בהתאם.

 

עד 9 אחוזי נכות

ככל שהמבוטח שנפגע מתאונת העבודה סובל מאחוזי נכות הנעים בין 0 ל – 9 אחוזי נכות (כולל) – הוא לא יהיה זכאי לפיצוי מטעם המוסד לביטוח לאומי.

 

מ – 10 אחוזים עד 19 אחוזים

ככל שהנכות, ממנה סובל המבוטח, הינה קשה יותר – הוא יהיה זכאי לקבלת מענק חד פעמי מן המוסד לביטוח לאומי.

 

20 אחוזי נכות ומעלה

במצבים בהם אחוזי הנכות הינם בגובה של 20 אחוזי נכות ומעלה – יהיה זכאי המבוטח שנפגע עקב תאונת העבודה לתשלום חודשי למשך כל ימי חייו.

 

כיצד נקבעת זכאותו של אדם לפיצוי

לאחר שהתרחשה תאונת עבודה, רשאי המבוטח הנפגע להגיע תביעה לפיצוי נגד המוסד לביטוח לאומי. כדי לדון בבקשתכם, בפן המהותי, יכנס המוסד לביטוח לאומי וועדה רפואית מקצועית אשר תבחן את בקשתכם. משום כך, ייתכן ומומלץ, כתלות בנסיבות, כבר טרם ההגעה לוועדה הרפואית מטעם המוסד לביטוח לאומי להשיג חוות דעת רפואית מטעם הנפגע; למרות, שלחוות הדעת הרפואית מטעם הנפגע אין כוח מכריע בוועדה רפואית מטעם ביטוח לאומי – היא תהיה חייבת, לכל הפחות, לתת את הדעת ולהתייחס אליה.

 

דחיית התביעה

כפי שהמוסד לביטוח לאומי עשוי לקבל את תביעתכם ולפסוק לטובתכם דמי פגיעה ו\או, בהמשך, אחוזי נכות – הוא עשוי, על פי המידע הנמצא לפניו, לדחות את תביעתכם לפיצוי.

 

ערעור על החלטת המוסד לביטוח לאומי

ככל שאינכם מרוצים מהחלטת המוסד לביטוח לאומי, אינכם עומדים בפני שוקת שבורה ויש מה לעשות כדי להתמודד עם כך. בפניכם עומדת הזכות לערעור בפני בית הדין לעבודה. יחד עם זאת, עליכם להכיר ולדעת כי בית הדין לעבודה עשוי למנות רופא מומחה מטעמו, כך שגם בשלב זה יש לשקול, בכובד ראש, קבלת חוות דעת רפואית פרטית.

 

תאונות מחוץ למקום העבודה

לעתים, תאונות עבודה מתרחשות שלא בתוך מקום העבודה עצמו, אלא מחוצה לו – למרות זאת, תאונות אלה עשויות להיחשב כתאונות עבודה לכל דבר ועניין.

 

פעילות אליה נשלח העובד מטעם מקום העבודה

ככל שהעובד היה מחוץ למקום העבודה, אך בפעילות מטעמו – ואילו התרחשה תאונה שפגעה בו, יש מקום להכרה בעובד כנפגע תאונת עבודה.

 

עובד שהיה בדרך למקום העבודה או בחזרה ממנו

כאמור לעיל, גם עובד שהיה בדרכו למקום העבודה; או לחלופין, היה בדרך חזרה ממקום העבודה; ואילו נגרמה לו פגיעה בזמן זה – הוא עשוי להיות מוכר כנפגע תאונת עבודה.

 

הגעה ממקום עבודה אחד למשנהו

גם עובד אשר נפגע בדרכו ממקום עבודה X למקום עבודה Y, עשוי להיות מוכר כנפגע תאונת עבודה.

 

פגיעה בגין פעולות חוזרות ונשנות

לא מעטים הם העובדים, שבמהלך עבודתם, עוסקים בפעילות פיזית חוזרת ונשנת שלמעשה עשויה לפגוע בהם. ביניהן, קופאיות בסופר שנאלצות לעביר מוצרים ממקום למקום בעוד הן יושבות, סבלים בחנויות רהיטים אשר נאלצים להתמודד עם משא כבד ועוד. פגיעות מעין אלה עשויות לגרום לאובדן כושר העבודה ולמעשה, ניתן להכיר בהן כפגיעות עבודה שבצירופן יחדיו ניתן להכיר בהן כתאונת עבודה שתזכה את האדם בפיצוי מטעם המוסד לביטוח לאומי.

 

פגיעה נפשית במקום העבודה

פגיעה נפשית שנגרמה במקום העבודה עשויה לגרום לאדם לאובדן כושר העבודה. פגיעות נפשיות בעבודה עשויות להיות רלוונטיות בעבודות קשות לנפש כמו עבודות בתחום הרפואה, השיטור והכבאות – בהן, עשויים העובדים להיות עדים למחזות קשים שיפגעו במצבם הנפשי; ואף, לעתים, יביאו אותם למצב של פוסט טראומה (PTSD). גם במצבים כאלה, ייתכן והמוסד לביטוח לאומי יפצה את המבוטח הנפגע בשל הפגיעה שחווה במקום העבודה.

 

תקיפה מינית

במקרים מצערים בהם עובד הותקף מינית בעת עבודתו ואילו תקיפה זו הותירה בו חותם הן מבחינה נפשית ו\או מבחינה פיזית – יש מקום להכרה בפגיעתו מטעם המוסד לביטוח לאומי. למעשה, פגיעה זו תוכר ככל שהשפעת המקרה המצער הייתה לאורך זמן או לחלופין, שהפגיעה שחווה העובד הצריכה קבלה של טיפול רפואי. יש לציין כי כמובן כי קיימת עילה מול המעסיק, אך הייחוד הוא שגם המוסד לביטוח לאומי עשוי להכיר במקרים אלה כתאונת עבודה.

 

תאונת עבודה – מיקרוטראומה

כאמור לעיל, לא כל תאונות העבודה מתרחשות כרעם ביום בהיר ובבת אחת ולעתים, מדובר בכמה מקרים קטנים אשר הופכים לפגיעה אחת גדולה. למעשה, מדובר בכל אותם מקרים אשר נמשכים לאורך זמן וגורמים לעובד הנפגע לליקויים ופגיעות שונות בהמשך חייו.

 

הוכחת הקשר בין הפעולה לפגיעה

על הנפגע להוכיח כי הפגיעה שנגרמה לו ,אשר בגינה הוא תובע, היא תוצר של פעולות אותן הוא ביצע במסגרת עבודתו לאורך הזמן.

 

חשיפה לרעש

עובדים רבים חשופים במקום עבודתם לרעש חזק, חשיפה לרעש חזק עשויה לגרום, במרוצת הזמן, לפגיעות שמיעה.

 

חשיפה לחומרים מסוכנים

חשיפה ממושכת לחומרים מסוכנים עשויה, במרוצת הזמן, לגרום לפגיעות קשות בגופו של עובד שנחשף אליהן.

 

פנו אלינו

למרבה הצער, תאונות עבודה הן עניין שכיח שעשוי לקרות לכל אחד. יחד עם זאת, חשוב שתדעו לעמוד על זכויותיכם ולמצות אותן עד תום. קבלת סיוע משפטי מטעם עורך דין המתמחה בתחום הפיצויים מן הביטוח הלאומי עשויה להוות את ההבדל בין הצלחה בקבלת הפיצויים החשובים לבין כישלון.

לשיתוף לחצו:

על אף שאנו עושים מאמץ לפרסם תוכן עדכני ומדויק יובהר כי האמור לעיל אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי. בנוסף, יש לקחת בחשבון שמידע משפטי מטבעו עשוי להתעדכן ולהשתנות. העושה שימוש באמור, עושה כן על דעת עצמו ובאחריותו בלבד.

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

צריכים ייעוץ מקצועי ? אנחנו כאן בשבילכם