לוגו עם הטקסט: "חותם אמינות"
לוגו עם הטקסט: "חותם אמינות"

פיצוי מביטוח לאומי בגין תאונת עבודה

ביטוח לאומי – תאונת עבודה

תאונת עבודה מוגדרת בחוק הביטוח הלאומי כ"תאונה שאירעה תוך כדי עבודתו ועקב עבודתו של אדם אצל מעביד או מטעמו. במובן הרחב, תאונת עבודה היא תאונה שאירעה עקב העבודה, החל מהדרך לעבודה, במהלך העבודה וכלה בדרך חזרה מן העבודה הביתה צריך שיהיה קשר סיבתי בין העבודה לבין התאונה, לרבות סיכוני דרך בדרך לעבודה או ממנה, שבעטייה נגרמה הפציעה.

כדי לקבל פיצוי ואף לקבוע נכות קבועה יש להגיש תביעה מסודרת במסגרת תביעות ביטוח לאומי.

מידע על עורכי דין לתאונות עבודה

המוסד לביטוח לאומי תאונת עבודה

דמי הפגיעה המשולמים על ידי המוסד לביטוח לאומי באים לפצות את המבוטח בגין אבדן כושר עבודה ובגינו הפסד הכנסה. הסכומים ישולמו בעד פרק הזמן שלא עבד בכל עבודה ונזקק לטיפול רפואי.

את התביעה לתשלום דמי פגיעה בעבודה והודעה על פגיעה בעבודה, יש להגיש תוך 12 חודשים ממועד הפגיעה. הגשת תביעת תאונת עבודה במועד מאוחר יותר עלולה לפגוע בזכות לקצבה.

ביטוח לאומי נפגעי עבודה

בשלב מאוחר יותר וכאשר מדובר בפגיעה חמורה ניתן להגיש תביעת נכות מעבודה. בהתאם לחוק אדם שנקבעו לו אחוזי נכות בשיעור של אפס עד תשעה אחוזים לא יהיה זכאי לקבל פיצוי, אדם שנקבע לו שיעור נכות של עשרה אחוזים עד תשעה עשר אחוזים יהא זכאי למענק חד פעמי ואדם שנקבעו לו אחוזי נכות בשיעור של עשרים אחוז ומעלה יהא זכאי לתשלום חודשי קבוע למשך כל חייו.

גובה התשלום הוא פועל יוצא של שיעור הנכות וגבוה השער שהיה לפני התאונה.

צריכים ייעוץ מקצועי ? אנחנו כאן בשבילכם

    דילוג לתוכן