צלצלו עכשיו: 03-915-8400

רשלנות רפואית לוגו
לוגו עם הטקסט: "חותם אמינות"

תאונות אישיות תלמידים

ביטוח תאונות אישיות תלמידים הוא כיסוי ייחודי שנוצר במסגרת מערכת החינוך ומכוחו של "חוק חינוך חובה", לתלמידים מגיל 3 ועד סיום התיכון.

למרות שהכיסוי נוצר אוטומטית ובכפוף לפוליסות יחסית אחידות, הורים רבים לא מודעים לתנאים ולחריגים הקיימים בו, מה שגורם לבעיות רבות בעת מימוש הביטוח. כיצד תיערכו למקרה של פגיעה גופנית בקרב ילדכם?

 

תאונות אישיות תלמידים: כיסוי אוטומטי שחובה להכיר

תאונות עלולות לקרות לכל אחד, בכל זמן ומקום, גם לילדים. לכן החוק קובע את זכאותם של כל התלמידים החל מגילאי גן העירייה ועד סיום התיכון לכיסוי ביטוחי בפוליסת תאונות אישיות.

התשלום עבור הפוליסה נגבה מההורים או האפוטרופוסים של התלמיד כחלק מתשלום הלימודים השנתי ובכפוף לסכום שנקבע מראש בתחילת השנה על ידי ועדת החינוך של הכנסת.

 

הורים – דעו את זכויות ילדכם

על פי הנחיות הממונה על הביטוח במשרד האוצר, חברות הביטוח מחויבות לספק לכל מבוטח יחיד שבוטח בביטוח קבוצתי עותק מפוליסת הביטוח בצירוף גילוי נאות שמכיל את פרטי הפוליסה העיקריים על הכיסויים הנכללים בתוכה.

כמו כן, כל רשות מקומית אמורה לקבל העתקים מפוליסת הביטוח ככמות התלמידים המבוטחים שעליהם הצהירה ולהעביר אותם למוסדות החינוך ומשם להורים, תוך 30 ימים מפתיחת שנת הלימודים החדשה.

 

כיצד לפעול במקרה של תאונה?

שברים, כוויות, זעזוע מוח, סדקים, פריקת מפרקים, נקעים, חבלות גוף ופנים, פציעות אורתופדיות – כל אלו יקבלו מענה במסגרת פוליסות תאונות אישיות תלמידים.

אם חלילה התרחשה פציעה שגרמה להבהלת ילד/ה לחדר מיון, ההורים זכאים לקבל החזר כספי מחברת הביטוח עבור הטיפול שניתן בחדר המיון וזאת מתוקף חוק ביטוח בריאות ממלכתי.

במקרה של תאונה שמצריכה במימוש הפוליסה, ההורים צריכים לפנות למוסד הלימודי של ילדם כדי לקבל אישור על נסיבות התאונה.

את אישור זה יש צורך להנפיק גם אם התאונה התרחשה מחוץ למוסד החינוכי ובו מפורטים כל פרטי התאונה. יש להגיש את האישור לקופת החולים אליה משתייך הילד והיא תעביר כתב התחייבות לבית החולים.

 

ביטוח תאונות אישיות תלמידים במהלך החופש הגדול

ביטוח תלמידים – תאונות תלמידים מבטח את הילדים גם לאורך החופש הגדול, בייחוד לאור התקופה הממושכת שבה ילדים נמצאים במגוון רב של פעילויות מחוץ למסגרת הלימודים וזקוקים להגנות המתאימות לכל תרחיש. לכן הרשויות המקומיות גובות במסגרת תשלומי החובה גם את תשלום דמי הביטוח עבור תאונות אישיות תלמידים.

תשלום זה מבטיח את הפוליסה שתספק כיסוי לפגיעה מתאונת הילד, גם אם התאונה התרחשה בשעה לא שגרתית, בשבת או בחו"ל.

תשלום ביטוח תאונות אישיות תלמידים לא מתרחש רק בתקופת הלימודים, אלא גם בתקופות החופש וגם ללא חיוב ההורים לרכישת כיסוי מיוחד.

 

תאונות אישיות תלמידים בעבודה או בדרכים

האם פוליסת תאונות אישיות תלמידים מתייחסת גם לנזקי גוף שנגרמו בתאונת עבודה או בתאונת דרכים? ובכן, לא. פוליסות אלו מחריגות סוגים אחרים של תאונות שיש בהן מבטח אחר כמו המעסיק, הביטוח הלאומי או חברת ביטוח החובה של הרכב ולכן לא יכסו תאונות שעונות להגדרת "תאונת דרכים" או "תאונת עבודה".

אם התלמיד נפגע במהלך עבודת קיץ, תוך כדי עבודתו ועקב עבודתו, בדרך לעבודה או ממנה, הרי שהוא זכאי לדמי פגיעה מעבודה במוסד לביטוח הלאומי המשולמים לו למשך 90 ימים.

אם התלמיד נפגע בתאונת דרכים, עליו לתבוע את חברת ביטוח החובה של הרכב הפוגע. ככל שנותר מפגיעות אלו נזק ממושך יותר, תינתן האפשרות להגיש תביעת ילד נכה למוסד לביטוח הלאומי.

גם כאן לא תמיד מתרחשת התחנה האחרונה, שכן ישנם מקרים שבהם קיים מקום לתביעת מעסיק שהתרשל וגרם למפגע המסוכן, או לתביעת עירייה שהתלמיד נפצע בשטחיה כתוצאה מהתרשלות (למשל הותרת בור פתוח במדרכה ללא תיחום מתאים) וכן לקבלת דמי תאונה לפי החוק.

הדרך הטובה ביותר לבדוק ולוודא את כל הגורמים שמהם מתרחש מיצוי מלא של הזכויות תהיה באמצעות עורך דין, שישמע את פרטי המקרה לעומק ויעמיד את הזכויות שבחוק לעומת אלו שנובעות מהכיסויים הביטוחים שקיימים לילד – פרטיים ומוסדיים כאחד.

 

מה מכוסה ומהו הפיצוי?

 • תאונות נפילה למיניהן – מגובה, ממדרגות, ממכשול, מהיתקלות או מאופניים
 • תאונות ספורט – קפיצה, ריצה, התעמלות, משחקי כדור
 • מגע בחומרים מסוכנים – כוויה, אש, חומר רעיל, התנפצות
 • חבלות ממכונות ומתקנים
 • פציעות על רקע של אלימות, תקיפה או התעללות
 • פציעה מכלי או מכשיר חד, חפצים מזכוכית או ברזל
 • טביעה בים או בבריכה
 • פגיעה מחפץ כבד כמו ארון, דלת או סולם
 • פגיעה עצמית

 

אלו הדוגמאות העיקריות למקרים המכוסים בפוליסה, בעבורם ניתן לקבל פיצוי כספי בהיקף הסכומים הבאים (סכומי כיסוי אופטימליים ומקובלים):

 • מקרי מוות – כ-140,000 שקלים
 • מקרי נכות (100%) – כ-400,000 שקלים.
 • אם הנכות חלקית, נגזר סכום יחסי: למשל נכות בשיעור 10% תניב פיצוי בסך 40,000 שקלים.
 • אי כושר זמני (נכות זמנית) – ישולמו 94 שקלים ליום החל מהיום השישי למקרה ובתנאי שהנכות נמשכה מעבר ל-21 ימים רצופים.
 • הפיצוי ישולם למשך חצי שנה לכל היותר.
 • אשפוז – ישולמו כ-120 שקלים עבור כל יום אשפוז
 • תוספת חומרה – אם נגרמה לתלמיד נכות חמורה, הוא זכאי לתוספת של 50% מהפיצוי המקסימלי.
 • החזר הוצאות רפואיות של 10% עבור אלו שאינן מכוסות בחוק הבריאות הממלכתי.
 • חילוץ נפגעים עד לתקרה של מעל 200,000 שקלים.

 

תקופת ההתיישנות על תאונות תלמידים

בפוליסות אלו קיימת תקופת התיישנות של 3 שנים מיום התאונה, או 3 שנים מגיל 18 כך שהתביעה תוגש עד לגיל 21 לכל המאוחר.

 

ועוד מספר נקודות שכדאי להכיר:

 • תביעות תאונות אישיות תלמידים אינן דורשות הוכחת רשלנות ולכן מטופלות מהר, תוך 30 ימים מיום תחילת תקופת הזכאות.
 • גם הורים זכאים לפיצוי מכוח אותה הפוליסה, אם הם השתתפו בפעילות במוסד החינוכי ונפצעו.
 • כיסוי זה מתייחס גם לליווי לטיולים, השגחה באירוע ופעילויות חינוכיות בתוך ומחוץ לשטח בית הספר. הפיצוי מותנה בנכות זמנית של 45 ימים רצופים לכל הפחות.
 • אם נכות הילד מוכחת, קיימת אפשרות לתשלום מקדמות או להתחייבות כספית שתעזור להורים לממן הוצאות רפואיות עד לקבלת תגמולי הביטוח.
 • במקרה של נכות פלסטית שנותרה לילד, קיימת אפשרות לפיצוי דרך וועדת חריגים מכוח הפוליסה.
 • לביטוחים אלו יש כפל, כך שניתן לממש את פוליסת תאונות תלמידים ובמקביל להגיש תביעה נזיקית כלפי הגורם המזיק כמו רשות מקומית, קניון, חוג, קייטנה וכדומה.

 

ילדכם נפגע בתאונה? פנו אלינו בהקדם

כיסוי תאונות אישיות תלמידים נראה על פניו ככיסוי רחב שמכיל מגוון סיטואציות, אם כי בפועל הוא עשוי להיות מצומצם, מוגבל בתנאיו או בעל סכום פיצוי שאיננו מכסה את כל הוצאות הפגיעה להן נדרשים ההורים.

על מנת לוודא שילדכם ואתם מקבלים את מלוא הזכויות שנובעות מהמקרה, פנו בהקדם אל משרד עו"ד דוד פייל ונעניק לכם שירות מסור ומקצועי הכולל הערכה ראשונית של המקרה על מכלול הפיצויים הנובעים ממנו ודרכי הפעולה האסטרטגיות לתביעת כל גורם.

לאורך 20 שנות מומחיות צברנו פיצויים בסכום של מיליוני שקלים לטובת לקוחותינו ואנו בטוחים שנוכל לפעול בדרך טובה ומטיבה גם עבורכם, תוך קיצור זמני התביעה וטיפול בכל שלביה, עד לקבלת מלוא הפיצויים.

לשיתוף לחצו:

על אף שאנו עושים מאמץ לפרסם תוכן עדכני ומדויק יובהר כי האמור לעיל אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי. בנוסף, יש לקחת בחשבון שמידע משפטי מטבעו עשוי להתעדכן ולהשתנות. העושה שימוש באמור, עושה כן על דעת עצמו ובאחריותו בלבד.

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

צריכים ייעוץ מקצועי ? אנחנו כאן בשבילכם