צלצלו עכשיו: 03-915-8400

חיפוש
רשלנות רפואית לוגו
לוגו עם הטקסט: "חותם אמינות"

פיצויים בגין רשלנות מקצועית

להאזנה:

 

כל בעל מקצוע מחויב בחובת זהירות ובחובת מיומנות וכשאר נגרם נזק ללקוח כתוצאה מאי עמידה בחובות הדבר עשוי להיות מוגדר כרשלנות מקצועית המצדיקה פיצויים. תביעת פיצויים בגין רשלנות מקצועית ניתן להגיש כנגד אנשי מקצוע במגוון תחומים לרבות בתחום הרפואה, עריכת דין, שמאות מקרקעין, ראיית חשבון, הנדסה ועוד. משום כך במקצועות רבים אנשי המקצוע דואגים לבטח את עצמם בביטוח אחריות מקצועית.

 

שבירת חובת הזהירות

בעת הגשת תביעת פיצויים בגין רשלנות מקצועית יש צורך לבסס את הטענה כי חובת הזהירות אותה חב בעל מקצוע אכן נשברה. בנוסף יש לבסס את הטענה כי בעל המקצוע לא פעל במיומנות ובזהירות הנדרשת מבעלי מקצוע העוסקים בתחום במבחן בעל המקצוע הסביר. האתגר של התביעה הוא הוכחת החריגה מהסטנדרטים המקצועיים והוכחה כי הנזקים הממוניים לתובע נגרמו בשל כך.

 

בין רשלנות רפואית לרשלנות מקצועית

בדומה לתביעת פיצויים בגין רשלנות רפואית בה יש צורך בהגשת חוות דעת של רופא ממוחה גם בהגשת תביעת פיצויים בגין רשלנות מקצועית יש צורך בחוות דעת מומחה. חוות דעת של מומחה לתחום צריכה לפרט את הסטנדרטים הנהוגים בעיסוק הרלוונטי ומהם הנקודות בהם בעל המקצוע הנתבע חרג במקרה הנידון מחובות הזהירות ומהמיומנות בהן הוא חב.

אם חוות דעת של ממוחה במקרה של רשלנות רפואית באבחון עוסקת בנזקי גוף שנגרמו לנתבע הדבר שונה בתביעת פיצויים בגין רשלנות מקצועית בהם מדובר לרוב על נזקי רכוש וממון. תביעות נפוצות בגין רשלנות מקצועית מוגשים לאחרונה כנגד עורכי דין. חשוב להבין שמעשים ומחדלים של עורך דין גם אם מהווים עבירות משמעת לא תמיד יהוו עילה מספקת לתביעה אזרחית.

פיצויים בגין רשלנות מקצועית
פיצויים בגין רשלנות מקצועית

פיצויים בגין רשלנות מקצועית של עורך דין

הדבר נובע מכך שעל מנת שהתנהלותו של העורך דין תהווה עבירה משמעתית לא נדרש שתוצאה של ההתנהלות תביא לנזק.  עבור קיומה של עילת רשלנות בתביעה אזרחית עבור  פיצויים בגין רשלנות מקצועית של עורך דין מייצג יש צורך בהוכחת נזק ממוני שנגרם כתוצאה מהתנהגותו של אותו עורך הדין.

השאלה שצריכה להנחות כל עורך דין מייצג היא כיצד לבצע מיטבית את התפקיד שלשמו שירותיו נשכרו. באופן דומה לרשלנות רפואית, הלקוח סומך את ידיו על הייעוץ המשפטי של העורך דין בצורה כמעט עיוורת ולרוב הוא לא בודק את מהות עבודתו.

 

תנאים מצטברים נדרשים

במידה ובית המשפט יקבע כי הייתה חריגה בעל המקצוע יחויב לשלם פיצויים בגין רשלנות מקצועית בהתאם לנזקים שהוכחו. על מנת שתתקיים עילת תביעה יש צורך שיתקיימו מספר תנאים מצטברים, הפרה של חובת הזהירות, נזק מוכח ללקוח וקשר נסיבתי בין הרשלנות המקצועית לבין הנזק אשר נגרם ללקוח.

 

תיעוד הנזקים לצורך פיצויים

במידה וקיים חשד לרשלנות מקצועית מצדו של בעל מקצוע החב בחובת זהירות כלפיכם, חשוב לתעד את כל הנזקים שנגרמים לכם כתוצאה מכך. כדאי לאסוף באופן מסודר את כל המסמכים הקשורים לעבודה הרשלנית ולכל הפסד כספי שנגרם כתוצאה מכך. חשוב להבין כי כל הפסד של הכנסות או נזקים שאינו מתועדים יהיו בעייתיים להוכחה בשלב מאוחר יותר.

לאחר הגשת תביעת  פיצויים בגין רשלנות מקצועית חשוב להיות מודעים לכך שחברת הביטוח של הנתבע עשויה להעסיק חברת חקירות על מנת לערער את האמינות של התביעה יש להיזהר מלשוחח על נושא התביעה עם זרים מבלי להיוועץ קודם עם עורך דין נזיקין המתמחה בתחום.

 

רשלנות מקצועית של רואה חשבון

עסקים רבים נדרשים לשירותי ראיית חשבון עבור הגשת דו"חות לרשויות המס, עריכת הדו"חות החשבונאיים, הכנה של תכניות עסקיות ועוד. מצבים של רשלנות מקצועית מתקיימים כאשר הרואה חשבון לא עשה את עבודתו כראוי וגרם לנזקים כספיים כגון הפסד הכנסות, הוצאות מיותרות ותשלום מס מיותר.

 

הוכחת הקשר הסיבתי

הוכחת הרשלנות המקצועית של רואה חשבון הינה מאתגרת ויש צורך להוכיח קשר בין הטעות או הפעולה אותן ביצע רואה החשבון לבין הנזק. ללא הוכחת הקשר הסיבתי התביעה תיפול. לא כל פעולה של רואה החשבון שגרמה הפסדים למיוצג נחשבת לרשלנות. לעיתים, הייעוץ שיקף את השקפת עולמו של רואה החשבון באותה העת והתוצאות לא הושגו עקב סיבות ונסיבות שונות.

כאשר לרשלנות המקצועית של רואה החשבון נלוותה גם ביצוע של עבירה פלילית ניתן יהיה להגיש כנגדו גם תביעה פלילית. זו תידון במקביל לתביעה האזרחית או לפניה כאשר במידה והוא יורשע בהליך הפלילי הדבר יכול לסייע רבות לתביעה האזרחית.

 

פיצויים על רשלנות רפואית

כאשר איש מקצוע רפואי התנהל באופן רשלני רשלנית ניתן לתבוע פיצויים בגין ראשי נזק ממוניים ולא ממוניים. ראשי נזק ממוניים כוללים הוצאות רפואיות, אובדן הכנסה, פיצויי נכות ועוד. ראשי נזק לא ממוניים כוללים כאב, סבל ועוגמת נפש. ראש נזק לא ממוני נוסף הוא בשל אובדן קונסורציום והוא ניתן בגין אובדן אינטימיות פיזית או זוגיות כתוצאה מהפגיעה.

 

סיכום פיצויים רשלנות מקצועית

לסיכום הנושא, במאמר זה עסקנו בתביעת פיצויים בגין רשלנות מקצועית והדומה והשונה בינה לבין תביעת רשלנות רפואית בטיפול מבחינת סוג הנזק, חוות הדעת של המומחה ועוד. גובה הפיצוי עבור רשלנות מקצועית תלוי בנזקים בפועל לתובע ובתי המשפט ממעטים בפיצוי בשל עוגמת נפש בלבד בתחום זה.

 

רשלנות מקצועית בתחום הרפואי

אם אתם זקוקים לסיוע משפטי להגשת תביעת רשלנות רפואית כדאי לכם להכיר את משרד עו"ד דוד פייל המתמחה בתחום. המשרד מייצג רק  תובעים פרטיים ולא את הגופים הרפואיים מתוך תפיסה של ייצוג האזרח הקטן מול בעלי הכוח. מיטב היועצים הרפואיים מלווים כל תביעת רשלנות רפואית והמשרד גאה להציג רזומה עשיר של הצלחות בתביעות רשלנות רפואית.

הוכחת רשלנות מקצועית של עורך דין מצריכה את התובע לעמוד ברף הוכחה גבוה יחסית. עליו להראות לבית המשפט כי אילו פעל עורך הדין כמצופה ממנו מבינה מקצועית התוצאה העגומה שהתקבלה הייתה יכולה להימנע.

אחריות מקצועית נקבעת בין היתר במסגרת החוזה  המחלק את תחומי האחריות בין הצדדים. לרוב המתכנן יהיה אחראי לנזקים ההפסדים והאובדן שייגרמו למזמין עקב עבודה הנדסית לקויה. פיצויים בדין רשלנות מקצועית של מתכנן יינתנו במידה וכתוצאה מהרשלנות נגרם נזק למזמין העבודה או לצדדים שלישים.

רשלנות רפואית מוגדרת כסוג ספציפי של רשלנות מקצועית. עוולת רשלנות בדיני נזיקין אינה ייחודית לתחום הרפואי. עוולה של רשלנות רפואית נגזרת מקיומה של מערכת יחסים בין מזיק לניזוק כאשר על המזיק חלה חובת זהירות כלפי הניזוק.

כפי שסטייה מהסטנדרט הקליני באופן בלתי מנומק ובלתי סביר עשייה להוות רשלנות מקצועית, כך גם סטייה מהסטנדרט של הקפדה על זכויותיו של המטופל עשויה להיות  מוגדרת כרשלנות המצדיקה בפיצויים.  לכן הפרה של זכותו של המטופל לאוטונומיה על גופו יכולה להיחשב כרשלנות מקצועית ברפואה.

לשיתוף לחצו:

על אף שאנו עושים מאמץ לפרסם תוכן עדכני ומדויק יובהר כי האמור לעיל אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי. בנוסף, יש לקחת בחשבון שמידע משפטי מטבעו עשוי להתעדכן ולהשתנות. העושה שימוש באמור, עושה כן על דעת עצמו ובאחריותו בלבד.

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

צריכים ייעוץ מקצועי ? אנחנו כאן בשבילכם