צלצלו עכשיו: 03-915-8400

חיפוש
רשלנות רפואית לוגו
לוגו עם הטקסט: "חותם אמינות"

רשלנות רפואית בקופת החולים 

להאזנה:

 

רשלנות רפואית בקופת החולים אינה מקרה בלתי שכיח – למעשה, בשל העובדה כי כל אדם ,במהלך חייו, יקבל טיפול רפואי כזה או אחר בקופת החולים, בין אם במסגרת קבלת אבחון, ביצוע בדיקה ועוד. הלכה למעשה, רשלנות רפואית בקופת החולים עשויה להתרחש הן במקרים בהם התקיים כשל בביצוע אבחון, כשל בביצוע טיפול או לחלופין, רשלנות רפואית בפן המנהלתי.

חושבים שנגרם לכם נזק בגין רשלנות רפואית בקופת החולים? מומלץ שתקראו.

 

רשלנות רפואית – מהי?

רשלנות רפואית מסתכמת בכל אותם מקרים בהם הרופא או הצוות הרפואי המטפל במטופל נמנעו מלעשות משהו שהיה מצופה מהם לעשות או לחלופין, עשו דבר מה באופן שאינו מקובל בעולם הרפואי בכלל ובתחום הפרקטיקה הרלוונטית בפרט – זאת, בתנאי שהמעשים הלא מקובלים גרמו לנזק למטופל.

 

רשלנות רפואית – מה צריך להוכיח?

על מנת שניתן יהיה להוכיח רשלנות רפואית בכלל ורשלנות רפואית בקופת החולים בפרט, על הנפגע להראות כי הרופא ו\או הצוות הרפואי המטפל התרשלו בטיפול בו ואילו בשל ההתרשלות שהתרחשה נגרם לו נזק.

רשלנות רפואית בקופת החולים 
רשלנות רפואית בקופת החולים

התרשלות

התרשלות בתחום הרפואה בכלל והתרשלות בתחום הרשלנות הרפואית בקופת החולים בפרט, מתגבשת בכל אותם מקרים בהם הרופא לא פעל כמצופה ממנו – כלומר, סטה מסטנדרט הסבירות ולא פעל על פי הפרקטיקה הרפואית שמצופה ממונה כרופא מוסמך.

 

נזק

כדי שניתן לעמוד על רשלנות רפואית בין אם במקרה כללי ובין אם במקרה בו מדובר ברשלנות רפואית בקופת החולים, יש לעמוד על הנזק שנגרם לאדם בשל הרשלנות שהתרחשה לכאורה בטיפול בו.

 

קשר סיבתי

כאמור לעיל, יש להצביע כי קיים קשר סיבתי בין הנזק שנגרם לאדם לבין ההתרשלות בה חטא הרופא ו\או הצוות הרפואי שטיפל במטופל. כלומר, באופן פשוט, יש להראות שהנזק נגרם בשל קיומה של ההתרשלות ואילו ההתרשלות מצד הצוות הרפואי לא הייתה מתרחשת – לא היה מתקיים הנזק. ככל שהנזק היה קורה כך או כך, מתנתק הקשר הסיבתי ולכן אין מקום לתביעה בגין רשלנות רפואית.

 

רשלנות רפואית באבחון

קופות החולים, בהן עובדים רופאי, ביניהם רופאי משפחה ועוד, עוסקים, בין היתר, באיתור ואבחון בעיות בריאותיות כאלה ואחרות שעשויות לעלות אצל המטופלים שפוקדים את קופת החולים. הרופא בקופת החולים, אשר צבר הכשרה כרופא, צריך, מטבע הדברים, לשים לב ולהיות קשוב לתסמינים וסימנים מטרימים אשר עשויים להעיד או, לכל הפחות, להוות חשד באשר למצב רפואי כלשהו.

 

מתי תתרחש רשלנות רפואית באבחון

במקרים בהם רופא המשפחה, על בסיס סימפטומים וסימנים מקדימים כאלה ואחרים, היה צריך לאבחן מחלה או לחלופין, בעיה רפואית כזו או אחרת, אך נמנע מלעשות כן, ובשל היעדר האבחון נגרם לאדם נזק – יש מקום לתביעה בגין רשלנות רפואית נגד קופת החולים. כמו כן, יש לציין, כי רשלנות רפואית שכזו עשויה להתרחש גם במקרים בהם רופא מומחה מטעם קופת החולים התרשל ולא אבחן וגילה מחלה אשר היה צריך לאבחנה על בסיס הבדיקות הקיימות או לחלופין, שלא ביצע את הבדיקות הנדרשות לביצוע בנסיבות העניין ומשום כך, הוסבו לאדם נזקים בשל היעדר גילוי המחלה.

 

רשלנות רפואית באי הכוונה לבדיקה

לעתים, אין בכוחות הרופא בקופת החולים, על בסיס המומחיות והידע הנתון לרשותו לאבחן את מחלתו או בעייתו הרפואית של המטופל – משום כך, קיימים רופאים מומחים, שגם הם, כמובן, עשויים להיות תחת קופת החולים – אלה יאששו או יפריחו את החשד של הרופא המפנה. יחד עם זאת, לעתים, רופאי קופת החולים מתרשלים בתפקידם ועל בסיס תסמינים וסימנים מטרימים כאלה ואחרים לא הצליחו לגלות את הבעיה הרפואית שעל בסיס היה נכון לשלוח את האדם לביצוע אבחון רפואי אצל מומחה; ובשל העובדה כי הרופא התרשל ולא צלח בתפקידו – הוסבו למטופל שלו נזקים. על כן, לעתים, מקרים מעין אלו יהוו בסיס ראוי לתביעה בגין רשלנות רפואית.

 

רשלנות רפואית בטיפול

רשלנות רפואית בטיפול במסגרת פעילותה של קופת החולים מסתכמת בכל אותם מקרים בהם הטיפול מצד רופאי קופת החולים נעשה באופן קלוקל ורשלני; רשלנות רפואית בטיפול עשויה להתרחש כאשר למטופל בקופת החולים ניתן טיפול לקוי הן במקרים של מתן תרופות, רישום מינון תרופות שאינו מתאים למטופל, היעדר מעקב רפואי ועוד.

 

מתן תרופות

מתן תרופות שאינן מתאימות למטופל עשויות להסתיים באסון. כאשר רופא נותן תרופה למטופל שלו, עליו לוודא כי התרופה מתאימה לו, לצרכיו ואף מתיישבת בסינרגיה מסוימת עם תרופות אחרות שהוא נוטל. כמו כן, על הרופא לתת למטופל הוראות לשימוש בתרופה – כמובן, שככל שהתרופה יותר מסוכנת או שהמטופל עשוי להיות רגיש אליה יותר, ההוראות צריכות להינתן ביתר שאת.

 

לא כל מקרה ייחשב לרשלנות רפואית בקופת החולים 

שימו לב כי לא כל מקרה בו נגרם נזק למטופל בשל תרופות שקיבל על ידי הרופא הוא נזק שבגינו ניתן לתבוע את קופת החולים; כפי שהוסבר לעיל, יש לעמוד על כך שהרופא התרשל בבחירת התרופה עבור המטופל – בין אם משום שלא ביצע את הבדיקות הראויות ובין אם בשל מתן תרופה שרופא שעל פי הסטנדרט הרפואי המקובל היה אסור היה למסורה למטופל על פי נסיבותיו האישיות.

 

רישום מינון לקוי

כפי שמתן תרופות שאינן מתאימות למטופל עשויות להסב לו נזק, גם רישום מינון לקוי במרשם התרופה, גם אם היא כשלעצמה תקינה וראויה עבור המטופל, עשויה לגרום לו נזקים. ככל שרופא נתן את המינון השגוי שפגע במטופל ברשלנות – קרי, סטה מן הסטנדרט המקובל בפרקטיקה הרפואית ולא פעל כפי שרופא מקצועי היה פועל, יש מקום לקיומה של תביעה בגין רשלנות רפואית.

 

היעדר ביצוע מעקב רפואי

לעתים, יש לבצע מעקב רפואי אחרי מטופלים של קופת החולים – בין אם בשל סיכון רפואי בו נמצא המטופל בגין סיבות כאלה ואחרות או לחלופין, כל סיבה אחרת המצדיקה את קיומו של המעקב הרפואי על פי הנהלים הרפואיים הסטנדרטיים המקובלים.

 

חשש בהתפתחות מחלה

לעתים, קיים חשש להתפתחות מחלה בקרב מטופל – במצבים מעין אלה, על הרופא המטפל לבצע מעקב רפואי תקין, על פי הנהלים המקובלים, כדי לוודא שהתפתחות המחלה אינה מתרחשת; כך, למעשה, לאשר את החשש או לחלופין להפריחו במרוצת זמן המעקב.

 

רשלנות רפואית בתחום המנהלי

לעתים, רשלנות רפואית בקופת החולים עשויה להתרחש שלא בשל רשלנות רפואית מקצועית גרידא אלא בשל רשלנות בתחום המנהלי של קופת החולים. למעשה, לעתים, בשל החלטות שנובעות, בין היתר, מטעמי תקציב, קופת החולים עשויה שלא להתחשב במאת האחוזים בטובתו הרפואית של המטופל – ולמעשה לערב בשיקוליה שיקולים בעלי אופי כלכלי. כפועל יוצא, לעתים, בשל היעדר לקיחת טובת המטופל במאת האחוזים – עשוי להיגרם לו נזק.

 

שכירת שירותיו של עורך דין

כדי שתוכלו להתמודד עם הנזק שנגרם לכם או לקרוביכם, נכון וראוי כי תסתייעו בשירותיו של עורך דין מקצועי המתמחה בתחום הרשלנות הרפואית. עורך דין מקצועי בתחום, מכיר את ההיבטים החשובים והמרכזיים בתביעה וכמובן, איך נכון וראוי להגישה על מנת להגדיל, ככל הניתן, את סיכויי התביעה, ככל שיש בה מקום.

ניסיונו ומקצועיותו של עורך הדין עתידים לסייע לכם בהגעה אל מעוז חפציכם – הלוא הוא הפיצוי בגין הנזק שנגרם לכם בשל הטיפול הלקוי מקופת החולים.

לשיתוף לחצו:

על אף שאנו עושים מאמץ לפרסם תוכן עדכני ומדויק יובהר כי האמור לעיל אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי. בנוסף, יש לקחת בחשבון שמידע משפטי מטבעו עשוי להתעדכן ולהשתנות. העושה שימוש באמור, עושה כן על דעת עצמו ובאחריותו בלבד.

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

צריכים ייעוץ מקצועי ? אנחנו כאן בשבילכם