צלצלו עכשיו: 03-915-8400

Search
משרד עו"ד פייל ושות
לוגו עם הטקסט: "חותם אמינות"

שוכר דירה חשוף לתביעה משפטית – איך להיזהר

להאזנה:

 

לפני מספר שנים, ביקש מר אדרי לשכור דירה בעבור הוריו. לאחר שמצא את הדירה המתאימה, חתם על חוזה עם בעלת הדירה. לאחרונה התקבל פסק דין המחייב את מר אדרי בתשלום בסך 102,000 ₪ לבעלת הדירה, בגין שריפה אשר גרמה לנזקים רבים.

יובהר כי אין מדובר במקרה בו הואשם אדרי בהצתת האש ואף נקבע כי כלל לא ניתן ליחס לו כל רשלנות. עם זאת, מרגע שמר אדרי חתם על חוזה בו התחייב לתקן כל נזק או קלקול שיגרם עקב שימוש במושכר, כמו גם התחייב למסור את המושכר בסיום השכירות במצב טוב ותקין, קבע בית המשפט כי הוא חייב בפיצוי לבעלת הדירה מכח דיני החוזים. יצוין עוד כי כנגד מר אדרי, הוגשה תביעה נוספת בגין נזקים שנגרמו לדירה סמוכה. את התביעה הגישה חברת הביטוח המבטחת את הדירה הסמוכה בגין תגמולי ביטוח ששילמה לצורך תיקון הנזקים. תביעת חברת הביטוח נדחתה שעה שנקבע כאמור, כי לא ניתן ליחס את פרוץ השריפה לרשלנותו של מר אדרי. (ת"א 53063-01-15).
מקרה זה כמו גם מקרים דומים, צריכים להדליק נורות אדומות אצל כל שוכר דירה. בעזרת עריכת ביטוח לדירה, ניתן להימנע ממקרים אלו. אם לדוגמה, היה מר אדרי ובעלת הדירה דואגים לערוך ביטוח לדירה, הרי שיכולה הייתה בעלת הדירה לקבל פיצוי מלא לנזקיה. יש להבהיר כי עריכת ביטוח אינה מספיקה. על נושא הביטוח להיות מעוגן בחוזה השכירות. זאת ועוד, יש לוודא כי על פי פוליסת הביטוח, תהיה מנועה חברת הביטוח מלתבוע את השוכר ובני ביתו בגין תגמולי ביטוח שישולמו מכח הפוליסה שהוצאה. שוכרים רבים, נוטים לחשוב שדירה מבוטחת מקנה להם שקט ומגנה עליהם מכל נזק או תביעה. חשוב לדעת כי ככל והשוכר ובני ביתו אינם מוטבים בפוליסה או שהפוליסה אינה מציינת כי חברת הביטוח מנועה מלתבוע אותם, הרי שבעת אירוע ביטוחי, תשלם חברת הביטוח לבעלת הדירה את תגמולי הביטוח ותתבע את השוכר בגין הכספים ששילמה מכח זכות השיבוב העומדת לרשותה.

שוכר דירה חשוף לתביעה משפטית – איך להיזהר
שוכר דירה חשוף לתביעה משפטית – איך להיזהר

מומלץ להיעזר בעורך דין בעת חתימה על חוזה שכירות. לעתים, נדמה כי מדובר בחוזה סטנדרטי אותו ניתן "להוריד מהאינטרנט" שכן לרוב מדובר בסכומים לא גדולים וניתן לטעות ולחשוב כי שכירת שירותיו של עורך דין לצורך עריכת חוזה שכירות הינה הוצאה כספית מיותרת. חוזה שכירות הינו חוזה בו השוכר והמשכיר מקבלים עליהם התחייבויות חוזיות ע"פ חוק, על כן עורך דין הבקיא בנושא, יוכל באמצעות חוזה נכון, לצמצם את הסיכונים למשכיר ולשוכר ולהיערך דוקא לאירועים חריגים. נראה כי מר אדרי לא היה מתנגד אם חברת הביטוח היתה משלמת את הנזקים וסביר להניח כי אכן היה מבוטח ככל והיה נועץ בעורך דין בטרם חתימתו על חוזה השכירות.
האמור אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי. יש להתייחס לכל מקרה לגופו. בטרם עריכת ביטוח לדירה בשכירות, מומלץ להיוועץ בסוכן ביטוח הבקיא בתנאי הפוליסה ובכיסוי הביטוחי הניתן.

עו"ד דוד פייל בפייסבוק | ביוטיוב | באינסטגרם | מייל: moked@df-law.co.il

צריכים ייעוץ מקצועי ? אנחנו כאן בשבילכם