צלצלו עכשיו: 03-915-8400

חיפוש
רשלנות רפואית לוגו
לוגו עם הטקסט: "חותם אמינות"

הגשת תביעה תאונת עבודה

להאזנה:

 

לצערנו, תאונות עבודה נחשבות לאירועים נפוצים, הגורמים לנזקים עצומים – פיזיים ונפשיים כאחד. חלק ממימוש הזכויות כלפי תאונת עבודה שנגרמה לעובד מתרחש על ידי הגשת תביעה תאונת עבודה למוסד לביטוח הלאומי, במסגרתה קיימת הזכאות לדמי פגיעה ולפיצויים כחוק. במאמר זה נסקור את הליך התביעה לאחר תאונת העבודה ואת התחנות הבירוקרטיות אותן יעבור העובד עד לתשלום מלא כלפיו.

 

תאונות הנחשבות לתאונות עבודה

תאונת עבודה היא אירוע שנגרם במהלך עבודה אצל מעסיק ועקב עבודה אצל מעסיק ושגרם לנזק פיזי או נפשי. הגדרה זו מתייחסת לעובדים שכירים, כאשר אם תאונת העבודה נגרמת בקרב עובד עצמאי, הגדרת האירוע תהיה ככזה שנגרם כתוצאה מעיסוק במשלח היד ועקב עיסוק במשלח היד.

עם השנים התרחבה הגדרתן של תאונות העבודה כך שהיא מכילה כיום גם את שורת המקרים שנגרמו בדרך לעבודה וממנה, לרבות במהלך הפסקת הצהריים של העובד. הרחבה זו מכניסה פנימה כתאונת עבודה לכל דבר ועניין גם תרחישי תאונות דרכים שהיא גם תאונת עבודה לרבות אלו שהתרחשו בדרך לעבודה או ממנה הביתה, תאונות שנגרמו במהלך הפסקת העובד ועוד.

נציין כי הגשת תביעה תאונת עבודה מתאפשרת גם מפאת מחלות מקצוע ופגיעות מיקרוטראומה שנובעות מעצם העבודה ואופייה. כמובן שישנם מקרים שבהם יש צורך להוכיח שהתאונה שהתרחשה מהווה תאונת עבודה, שכן ישנם מקרים חריגים ומיוחדים שבהם אין הדבר כה ברור.

כך לדוגמה, כאשר אדם לוקה בליבו בעודו ממתין בתחנת האוטובוס לקו הנסיעה למקום עבודתו, או כאשר עובדת מפוטרת לאלתר ובעודה עוזבת בכעס את מקום העבודה, מחליקה כך שנגרם לה שבר בכף היד. בנסיבות אלה, חשוב שכל הגשת תביעה תאונת עבודה תהיה מלווה על ידי עורך דין תאונות עבודה שמכיר לעומק את החוק והפסיקה ושצפוי להשפיע לטובה על סיכויי התביעה ומהם גם על הפיצויים בהמשך.

הגשת תביעה תאונת עבודה
הגשת תביעה תאונת עבודה

גופים שאליהם ניתן להגיש תביעה לתאונת עבודה

ביטוח לאומי תביעה תאונת עבודה

הגשת תביעה תאונת עבודה לקבלת דמי פגיעה

כל אזרח שמשלם דמי ביטוח לאומי רשאי להגיש תביעה להכרה בתאונת עבודה הכוללת תביעה לדמי פגיעה. דמי פגיעה מהווים תשלום בעבור 3 החודשים הראשונים שלאחר התאונה ומטרתם תהיה לשמור על הכנסתו של הנפגע, בתקופה שבה הוא איננו מסוגל לעבוד.

על מנת לקבל את דמי הפגיעה, יש להגיש לביטוח לאומי תעודה על אי-כושר עבודה שניתנת מרופא או מטפל. בתעודה יצוינו מספר הימים שבהם אין העובד מסוגל לעבוד. סכום דמי הפגיעה ליום יחושב מתוך 75% מההכנסה החייבת במס משלושת החודשים שקדמו לחודש בו אירעה התאונה, חלקי 90. דמי הפגיעה מוגבלים לתקופה של עד 13 שבועות (91 ימים), במקרה של החמרה במצב הרפואי וגרימת נכות, ניתן יהיה להגיש תביעת נכות.

 

הגשת תביעה תאונת עבודה שגרמה לנכות

קבלת קצבה חודשית או מענק חד פעמי. אם תאונת העבודה גרמה לנכות, הגשת תביעה תאונת עבודה תוכל להבטיח לכם פיצויים בדמות קצבה חודשית או באמצעות מענק כספי חד פעמי בגובה 43 קצבאות. על מנת לקבל את הפיצויים, יש להגיש תביעת נכות למוסד לביטוח הלאומי, הכרוכה במעבר ועדה רפואית שתקבע את אחוזי הנכות ודרגת אי הכושר.

לאחר בדיקה במעמד הוועדה והתרשמות מהנבדק לרבות המסמכים הרפואיים שבידו, הוועדה תקבע את שיעור הנכות הספציפי, לרבות ההחלטה האם הנכות תהיה זמנית או קבועה. גובה שיעור הנכות שנקבע מבסס את גובה סכום הפיצויים שיתקבל בפועל:

בקביעת 10%-19% נכות יינתן מענק חד פעמי בלבד.

בקביעת 20% נכות ומעלה תינתן קצבה חודשית. במקרה של החמרת מצב ניתן להגיש בקשה לדיון נוסף בוועדה רפואית, במסגרתה ייתכן שאחוזי הנכות יעלו.

 

תביעה תאונת עבודה נגד המעסיק

לעתים מתעוררות כתוצאה מאירוע תאונת עבודה זכויות תביעה נגד המעסיק. הדבר יתרחש כל עוד המעסיק עצמו הוא זה שאחראי במישרין או בעקיפין לגרימת התאונה עקב רשלנות והפרת חובת הזהירות כלפי עובדיו. מעסיקים מחויבים על פי חוק לשמור על סביבת עבודה בטוחה וכפועל יוצא עליהם לעדכן את העובדים בסיכוני העבודה הקיימים, להדריך אותם בכל היבטי עבודתם ולפעול באופן אקטיבי ויזום כדי להימנע מתאונות הגורמות לנזק.

ישנם מעסיקים שמבטחים את עצמם בפוליסת חבות מעבידים. במקרים אלו, המעסיק ישלם השתתפות עצמית קבועה מראש ואילו חברת הביטוח תשלם כנגדה את גובה הפיצויים לעובד. ישנם מקרים בהם למעסיק אין ביטוח שכזה ולכן התביעה תעשה באופן פרטי.

בתביעות מסוג זה, בית המשפט יקבע את מידת האחריות של המעסיק בגרימת התאונה ומידת האחריות של העובד (בחינת "אשם תורם"). כמובן שיקבע גם היקף הנזק שנגרם לעובד ובהתאמה אליו, גם סכום הפיצויים הסופי שישולם לו.

 

הגשת תביעה לחברת ביטוח פרטית

ישנם סוגים שונים של ביטוחים ופוליסות שניתן לרכוש באופן פרטי: ביטוח תאונות אישיות, ביטוח אובדן נכות או ביטוח אובדן כושר עבודה. עובדים רבים רוכשים את הפוליסות האלו מאחר והם רוצים מקור "ביטחון" נוסף לקבלת פיצויים שאליו אפשר להגיש תביעת ביטוח תאונת עבודה במקרה של תאונה ובמקרה של אובדן יכולת ההשתכרות.

ניתן לרכוש ולממש פוליסות שונות, בסכומים שונים ובכיסויים שונים. כל פוליסה תבטיח היקף שונה של פיצויים בעת הגשת תביעה תאונת עבודה.

 

מועד התיישנות הגשת תביעה תאונת עבודה לגופים השונים

במקרים של תאונת עבודה, ניתן להגיש למספר גופים את התביעה ולקבל מהם תאונת עבודה פיצויים. תקופת התיישנות תביעת תאונת עבודה שונה בכל אחד מהגופים:

הגשת תביעה כנגד המעסיק: ניתן להגיש את התביעה עד 7 שנים ממועד התרחשות התאונה.

הגשת תביעה לחברת ביטוח פרטית: בכל סוג ביטוח פרטי ניתן להגיש את התביעה עד 3 שנים ממועד התרחשות התאונה (בהתאם לתנאי הפוליסה).

הגשת תביעה לביטוח לאומי: ניתן להגיש תביעה לדמי פגיעה מביטוח לאומי עד 12 חודשים ממועד התרחשות התאונה. אם תגישו תביעה זו, תוכלו להגיש בסמוך אליה תביעה לקבלת קצבה חודשית לנכות או מענק חד פעמי. יהיה ניתן להגיש תביעה לקבלת נכות לא יאוחר מ-12 חודשים לאחר הגשת התביעה לדמי פגיעה.

 

הגשת תביעה בעקבות תאונת עבודה ליותר מגוף אחד

הגשת תביעה תאונת עבודה אפשרית במקביל ליותר מגוף אחד. כלומר, תוכלו להגיש תביעה לביטוח לאומי, לחברת ביטוח פרטית ולתבוע את המעסיק בגין רשלנות – כולם יחד, כמובן בהתאם לנסיבות המקרה המדויקות. חשוב לציין כי המטרה המרכזית בתביעות אלו תהיה לפצות בגין ראשי נזק ממוניים ובלתי ממוניים, הקיימים במקביל בקרב כל גורם מפצה כך שלא ניתן לקבל פיצוי "כפול" בעבורם.

כך למשל, אם אדם תבע את מעסיקו לאור תאונת עבודה ונפסקו לטובתו 100,000 ₪ אך קודם לכן כבר שולמו לו דמי פגיעה בסך 20,000 ₪, הסכום יתקזז כך שהתשלום מצד המעסיק יהווה את ההפרש בלבד. נפגעתם בתאונת עבודה? חליתם במחלת מקצוע?

הגורם המקצועי שעומד לצידכם במעמד התביעה וקבלת ז יהיה עורך דין מומחה לדיני עבודה. עורך הדין ידע לכוון אתכם בתהליך התביעה בהתאם לנסיבות המקרה ולדאוג למקסום סכומי הפיצויים, לצד שמירה מלאה על הזכויות הקיימות.

משרד עו"ד דוד פייל מתמחה כבר למעלה מ-20 שנים בתחומי הזכויות הרפואיות, בדגש על תאונות עבודה, תאונות דרכים, רשלנות רפואית בטיפול ובאבחון, תביעות ביטוח ונזקי גוף ועוד. אנו מזמינים אתכם לפגישה בלתי מחייבת להערכת המקרה, בה נוכל להעריך את היקף הפיצויים ולספק לכם ייעוץ והכוונה להגשת התביעה.

לשיתוף לחצו:

על אף שאנו עושים מאמץ לפרסם תוכן עדכני ומדויק יובהר כי האמור לעיל אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי. בנוסף, יש לקחת בחשבון שמידע משפטי מטבעו עשוי להתעדכן ולהשתנות. העושה שימוש באמור, עושה כן על דעת עצמו ובאחריותו בלבד.

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

צריכים ייעוץ מקצועי ? אנחנו כאן בשבילכם