צלצלו עכשיו: 03-915-8400

חיפוש
רשלנות רפואית לוגו
לוגו עם הטקסט: "חותם אמינות"

התקף לב תאונת עבודה

אדם שחווה התקף לב במקום העבודה, בעקבות עבודתו, בדרך אל מקום העבודה או בחזרה ממנו הביתה, זכאי לתבוע הכרה במקרה כפגיעה מעבודה ולקבל פיצויים מתאימים. באילו מקרים תתרחש הכרה בהתקף לב כתאונת עבודה? כיצד תובעים את המוסד לביטוח הלאומי ואת יתר הגורמים המפצים? במאמר זה נתייחס לכל מה שצריך לדעת סביב הנושא.

 

התקף לב בעבודה: מאפיינים קליניים

התקף לב או בשמו הרשמי והמקצועי: אוטם שריר הלב, נוצר בעקבות חסימה פתאומית בעורק כלילי, המזרים דם אל שריר הלב. חסימה זו מתרחשת בעת סתימת דפנות העורק הכלילי על ידי תאי דלקת, כולסטרול או קריש דם החוסמים את חלל העורק, מונעים את אספקת הדם אל שריר הלב ועלולים להביא למותם של התאים.

כמובן שבעת פגיעה לבבית במהלך העבודה יש צורך לקבל טיפול רפואי דחוף על מנת להציל חיים. בצד קבלת טיפולי ההמשך, תקופת ההחלמה והשיקום, ממתינות למי שלקו בליבם זכויות הצומחות מהמצב, לרבות קבלת טיפול רפואי בחינם כולל החזר הוצאות, שיקום רפואי ותעסוקתי, תשלומים וקצבאות מהמוסד לביטוח הלאומי וזכות לתבוע גורמים נוספים, ככל שהם בעלי חבות או אחריות כלפי המקרה.

 

הגדרתו של התקף לב כתאונת עבודה

החלטת המוסד לביטוח הלאומי להכיר בהתקף לב כתאונת עבודה, הינה בעלת השלכות אדירות על עתידו הכלכלי, הסוציאלי והחברתי של הנפגע. לפיכך חשוב מאוד להבין באילו מקרים תתרחש הכרה באירוע כפגיעה מעבודה ומהם התנאים לקבלת הפיצוי. על פי הגדרת הביטוח הלאומי, תאונת עבודה מוגדרת כאירוע שהתרחש תוך כדי עבודתו ועקב עבודתו של עובד שכיר אצל או מטעם מעסיקו.

לחילופין, מדובר באירוע שהתרחש תוך כדי עיסוקו ועקב עיסוקו של עובד עצמאי במשלח ידו. על פי הגדרה זו, המבוטחים נדרשים להוכיח שהתקף הלב שלהם התרחש בזמן העבודה ושנגרם בעקבות העבודה עצמה. אם התרחשה הכרה שכזו, הנפגע יהיה זכאי לזכויות רפואיות כאמור, שמטרתן לסייע לאורך התקופה בה חל אי כושר עבודה המונע את יכולת הפרנסה.

 

תנאים להכרה בהתקף הלב ותשלום פיצויים

מלבד הצורך להראות כי התקף הלב נגרם במהלך ועקב העבודה, יש להוכיח שלושה תנאים מצטברים:

 

קיומו של אירוע חריג

הנפגעים יצטרכו להראות ולהוכיח שהתקף הלב התרחש אחרי אירוע פיזי או נפשי חריג ביחס לטיב עבודתם השגרתי. במילים אחרות – יש להצביע על אירוע פתאומי או שאיננו מתאים לאופי העבודה ולייחס לו את "האשמה" לגרימת התקף הלב ולעוצמה שבו התרחש.

לעניין זה חשוב לציין שמתחים ולחצים מתמשכים בעבודה לא ייחשבו כמאמץ מיוחד או כאירוע חריג, אלא כאירוע שגרתי וטיפוסי לאופי העבודה. להבדיל, במקרים שבהם התרחש עומס נקודתי וחריג סמוך לאירוע הלבבי, ניתן יהיה להכיר באירוע כהתקף לב תאונת עבודה.

 

הוכחת הקשר הסיבתי

קשר סיבתי בין אירוע חריג להתקף הלב מהווה אלמנט הכרחי בכל תביעה להכרה בתאונת עבודה. יש לבסס קשר סיבתי בסבירות של 50% לפחות, המציג סמיכות זמנים בין האירוע והתקף הלב. בנוסף, חזקת הסיבתיות בחוק הביטוח הלאומי קובעת כי כאשר אירעה תאונה כלשהי במהלך העבודה, הרי שהיא תוכר כתאונת עבודה בכל מקרה. הערה זו מתייחסת לשכירים בלבד.

 

השפעתו של אירוע חריג

ייתכן שלעובד שלקה בהתקף לב היו גורמי סיכון רפואיים שהביאו לכדי אירוע רפואי ולכן חשוב לבסס גם את היקף השפעתו של אותו אירוע חריג על התקף הלב. במקרה לדוגמה, עובד בכיר בסופרמרקט בצפון, לקה בליבו עם סיום יום העבודה ובהמשך טען כי התקף הלב הוא תוצאה של שני ויכוחים שניהל באותו היום עם עובדות בסניף. מכיוון שוויכוחים אלו היוו אירועים חריגים, נגרם לו התקף הלב.

בפועל, התברר כי המדובר בעובד שהמזג והאופי שלו כללו עימותים וחיכוכים עם יתר העובדים כדבר שבשגרה, מה שהכשיל את הוכחת חריגותו של הוויכוח הראשון. אולם מכיוון שהתקיימה סמיכות זמנים בין הוויכוח השני להתקף הלב, הופנתה שאלה אל מומחה רפואי, שקבע כי למרות שהמדובר באדם הסובל ממחלה טרשתית חסימתית בעורקים הכליליים בלב, התקף הלב שחווה נגרם כתוצאה מגירוי פתאומי ומשמעותי במערכת העצבים הסימפתטית, בעקבות עומס נפשי עוצמתי וחריג.

 

כיצד לתבוע בגין תאונת עבודה פיצויים?

התקף לב שנחווה בעבודה מזכה כאמור בזכויות שונות, לרבות האפשרות להגיש תביעה מתאימה לגורמים המפצים. נפרט כעת את הגורמים שאליהם ניתן להגיש את התביעה ואת הזכויות וההטבות הנובעות מהכרתם במקרה:

 

המוסד לביטוח הלאומי

קבלת דמי פגיעה – כל אדם שחווה התקף לב בעבודתו, זכאי להגיש תביעה לדמי פגיעה ולקבל תשלום מהמוסד לביטוח הלאומי עבור התקופה שבה נעדר מעבודתו. תשלום זה מתרחש עבור 3 חודשי ההיעדרות הראשונים מעבודה, בגובה של 75% משכרו הממוצע של העובד, חלקי 90. לדוגמה, אם עובדת מסוימת השתכרה בממוצע 12,000 ₪ טרם התקף הלב וכתוצאה מכך נעדרה מעבודתה במשך חודשיים, היא תקבל 6,000 שקלים עבור התקופה (12,000*0.75/ 90).

קצבת נכות מעבודה – עובדים שהתקף הלב שחוו הוכר להם כתאונת עבודה ושולמו להם דמי הפגיעה, זכאים לתבוע נכות מעבודה ולעבור וועדה רפואית הקובעת את דרגת הנכות. נכות מסוימת נותרה אצל כל מי שלקה באוטם שריר הלב והשאלה כעת היא רק מהו שיעורה המדויק.

באירועים לבביים, כללי הביטוח הלאומי קובעים כי 3 החודשים לאחר התקף הלב מהווים נכות זמנית בשיעור של 100% ובשלושת החודשים שאחריהם הנכות תהיה בשיעור של 50%. כמובן שאחוזים אלה מזכים את העובד במענק בסכום של כ-3.5 משכורות ברוטו, בניכוי תשלום דמי הפגיעה.

בסיום 6 החודשים הראשונים מהמקרה, תיקבע נכות צמיתה בהתאם למאפייני המצב הרפואי. ככל שהתקף הלב לא הותיר אחריו מגבלות, ייקבעו 10% נכות. אם המצב הנוכחי מאפשר לעבוד בעבודה מתונה ללא מאמץ פיזי, ייקבעו 25% נכות. מכאן האחוזים ממשיכים לטפס על סמך מידת הפגיעה התפקודית. אם קבעה הוועדה הרפואית נכות בין 9%-19%, ישולם מענק חד פעמי בלבד במקום קצבת נכות.

 

המעסיק ממקום העבודה

במקרים מסוימים, ניתן יהיה להצביע על מחדל, התרשלות או הפרת חובת הזהירות מצד המעסיק, כמעשים שגרמו לעובד ללקות בליבו. דוגמאות מהשטח בנושא אינן חסרות: מנהל חדר כושר שדרש מאחד ממאמניו למלא "חורים" בשיעורי הסטודיו לאורך יום עבודה מלא מבוקר עד ערב, התנכלות לעובד במקום העבודה שהפעילה עליו לחצים כבדים, פתאומיים וחריגים, קבלן בנייה שהכריח את עובדיו למאמץ פיזי מוגבר במטרה לחסוך באמצעים מכאניים באתר הבנייה ועוד.

בכל אלה, תתברר מידת רשלנותו של המעסיק ובהתאמה יחושב סכום הפיצויים שעליו לשלם. יחד עם זאת, ישנם מקרים שבהם תתברר גם רשלנות חלקית מצידו של העובד (אשם תורם). במקרה כזה סכום הפיצויים יופחת.

 

חברת הביטוח הפרטית

התקפי הלב נחשבים לאירועים רפואיים פתאומיים ולמרבה הצער נפוצים מאוד, כך שהם מכוסים במגוון רחב של פוליסות ביטוח רפואיות, אותן ניתן לממש בעת הצורך ולקבל פיצוי מוגדל. חברת הביטוח כידוע, עשויה להערים קשיים על המבוטח לדרוש בחלקו ולכן נדרשות הוכחות ותיעוד רפואי גם כלפיה, בדומה לאלו שמוגשות למוסד לביטוח הלאומי על מנת שיכיר בהתקף לב תאונת עבודה.

 

לסיכום, הדרך להכרה בהתקף הלב כתאונת עבודה עשויה להיות מורכבת

משרד עורכי הדין דוד פייל ושות' מזמין אתכם להתייעצות עם צוות המומחים הרפואיים ועורכי הדין המנוסים ביותר בתחום, ללא כל התחייבות. משרדנו מחזיק בניסיון מקצועי של יותר מ-20 שנים וישמח להגיש לכם שירות אישי ותומך, המכיל הצלחות משפטיות רבות ונלחם להבטחת זכויותיכם המלאות.

לשיתוף לחצו:

על אף שאנו עושים מאמץ לפרסם תוכן עדכני ומדויק יובהר כי האמור לעיל אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי. בנוסף, יש לקחת בחשבון שמידע משפטי מטבעו עשוי להתעדכן ולהשתנות. העושה שימוש באמור, עושה כן על דעת עצמו ובאחריותו בלבד.

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

צריכים ייעוץ מקצועי ? אנחנו כאן בשבילכם