צלצלו עכשיו: 03-915-8400

חיפוש
רשלנות רפואית לוגו
לוגו עם הטקסט: "חותם אמינות"

חישוב דמי פגיעה לנפגע תאונת עבודה

אם נפגעתם בשטח העבודה או בעקבות העבודה שביצתם, אתם זכאים לקבלת דמי פגיעה מהמוסד לביטוח הלאומי. במאמר זה נציג את הקריטריונים והתנאים לקבלת הפיצוי, לצד חישוב דמי פגיעה לנפגע תאונת עבודה.

 

לנפגעי עבודה קיימות זכויות שאין להתפשר עליהן!

לפני שנעסוק באופן החישוב של דמי פגיעה לנפגעי תאונות עבודה, נבהיר כי לשכירים ולעצמיים עומדות זכויות רבות כנפגעי העבודה. הדבר חשוב משום שרבים בציבור אינם מודעים לזכויותיהם המלאות, דבר שמונע את מקסום הפיצויים ועלול לגרור עמו גם מצב כלכלי רעוע, בתקופה שבה העובד איננו מסוגל לעבוד ולהתפרנס.

בנוסף, עליכם לדעת כי מלבד הגשת התביעה לביטוח הלאומי, נובעות מכל מקרה של תאונת עבורה זכויות נוספות וביניהן הגשת תביעת תאונת עבודה נגד המעסיק, תביעת חברת הביטוח הפרטית ודרישת קצבאות נוספות בהתאם למקרה, לרבות גמלת סיעוד, שירותים מיוחדים, אובדן כושר עבודה ועוד.

 

זכאות לתשלום דמי פגיעה לאחר תאונת עבודה

דמי פגיעה משולמים כאשר חלה פגיעה עקב ובמהלך העבודה אצל או מטעם המעסיק, או בעקבות מחלת מקצוע. תשלום דמי הפגיעה מיועד לכיסוי תקופת ההחלמה או השיקום הראשונית ועד למשך 91 הימים הראשונים, בתקרה מקסימלית של 1,114.38 ₪ עבור כל יום עבודה.

הקריטריון הבולט ביותר לזכאות לקבלת דמי הפגיעה היא ההכרה במקרה כתאונת עבודה. הכרה זו תתרחש בהתבסס על קבלת תעודה רפואית מרופא מתאים, המפרטת את תקופת אי הכושר לעבודה וכן את כל הפגיעות והמגבלות מהן סובל העובד.

לעתים, התעודה הרפואית תביע אי כושר חלקי בלבד, מה שיביא לצמצום היקף שעות העבודה של העובד ומכאן גם לדמי תביעה מופחתים. גם כאן קיימת תקרה שמגבילה את הפיצוי במצב של תשלום חלקי, העומדת על 8 שעות מקסימום לכל יום עבודה.

 

מי איננו זכאי לדמי פגיעה?

לצד הזכאים להכרה בתאונת העבודה ותשלום דמי הפגיעה, קיימים גם נתונים ששוללים את הזכאות לקבלת התגמול. להלן שורת המקרים:

  • עובדים שפגיעתם התרחשה במהלך שיקום מקצועי או הכשרה, כך שההכנסה החייבת שלהם לא נפגעה.
  • עובדים שעבדו לאורך התקופה שלגביה נקבע בתעודה הרפואית אי כושר לעבודה.
  • אסירים או עצירים
  • קטינים השוהים במעון חוסה
  • עובדים זרים ששהותם בישראל הינה בלתי חוקית.

 

עריכת חישוב דמי פגיעה לנפגע תאונת עבודה

חישוב דמי פגיעה לנפגע תאונת עבודה מבוסס על שכר העבודה הנוכחי של העובד, בתחשיב ממוצע משלושת חודשי עבודתו שקדמו לפגיעה. סכום התשלום עשוי להגיע עד לתקרה מקסימלית של 75% מאותו שכר ממוצע, חלקי 90.

חשוב להבהיר כי היקף השכר הממוצע מתייחס להכנסה החייבת, כך שכל תשלום נוסף שהעובד קיבל לאורך שלושת החודשים כמו מענק, דמי הבראה, בונוס, משכורת 13 וכיוצ"ב, ייחשב לעניין הממוצע גם כן. כאמור, תשלום זה ניתן עד לתקרה שנקבעה בחוק, המתעדכנת במוסד לביטוח הלאומי מידי שנה.

אז כיצד נערך בפועל חישוב דמי פגיעה בעבודה? לצורך העניין נשתמש בדוגמה של עובדת, ששכרה הממוצע משלושת חודשי העבודה שקדמו לפגיעה עומד על 10,000 ₪. כעת נחלק את סכום זה ב-90 ונקבל תוצאה של 111.11 ₪, המהווה את התשלום היומי של דמי הפגיעה.

בהנחה והתעודה הרפואית שקיבלה העובדת אכן קובעת כי תקופת אי הכושר שלה עומדת על 91 ימים – יש להכפיל את הסכום היומי ב-91 ולקבל תוצאה של 10,111.11 ₪ המהווה את התגמול המדויק שהעובדת זכאית לו במהלך התקופה. זהו המקום לציין כי תשלום זה איננו מועבר כפי שהוא אל הנפגע, אלא בניכוי מס הכנסה, דמי ביטוח לאומי ודמי בריאות כחוק.

ומה קורה אם לאותה עובדת היה נקבע אי כושר חלקי? כעת נניח שאושר לאותה העובדת לעבוד במשך 6 שעות עבודה ביום, במקום למשך יום עבודה מלא. במקרה כזה המוסד לביטוח הלאומי יפצה אותה עבור שלוש השעות החסרות כך שהתגמול ישלים את השכר עד ל-9 שעות המהוות יום עבודה מלא במשק. ההשלמה תבוצע על בסיס תחשיב שעתי של המוסד לביטוח הלאומי וביחס לנתוני השכר הקיימים לעובדת.

נגדיל ונמשיך הלאה, גם למקרה שבו העובדת לא השתכרה בשכר מלא במהלך שלושת החודשים האחרונים, מה שעל פניו מייצר חישוב דמי פגיעה נמוך למדי. במקרה כזה, על העובדת להמציא אישורים ותיעוד שמשקפים את סיבת ההפחתה בשכרה, כמו למשל חופשה או מחלה. אם תעשה זאת, דמי הפגיעה ישולמו במלואם.

 

תהליך הגשת התביעה וקבלת דמי פגיעה

מיד לאחר התרחשותה של תאונת העבודה, חשוב לתעד ממנה את כל הפרטים לרבות צילום תמונות, קבלת פרטי עדים, החלפת פרטים וכמובן פינוי לקבלת טיפול רפואי. חשוב להבהיר במעמד הטיפול כי מדובר בתאונת עבודה, מה שיקשור ראייתית בין נזקים שיתגלו לבין אותו המקרה.

במהלך הטיפול הרפואי יש לבקש "תעודה רפואית ראשונית לנפגע עבודה", גם היא משמשת כהוכחה להתקיימות תאונת העבודה ולפגיעות הקיימות לעובד. כאמור, בתעודה זו מצוינת גם תקופת אי הכושר בהתאם להיקף וסוג הפגיעה.

כעת יש להגיש תביעה להכרה בתאונת עבודה למוסד לביטוח הלאומי: המעסיק של העובד נדרש למלא "הודעה על פגיעה בעבודה" באמצעות טופס בל/250. את הודעה זו יש להגיש בתוך 12 חודשים מיום התאונה בלבד. יש לשמור היטב על כל מסמך רפואי מחדר המיון, מוקד רפואי, רופא המשפחה ועוד, לרבות דוח מד"א ופינוי באמבולנס, כדי שיוכיחו את השתלשלות הפגיעה ונזקיה.

נפגעי העבודה זכאים לטיפול רפואי בחינם, החזר על הוצאת הפינוי באמבולנס, שיקום רפואי ושיקום מקצועי, ככל שהנפגע נדרש להם. אם הנפגע הינו עובד עצמאי והתאונה שלו התרחשה מחוץ לבית העסק, עליו לצרף מסמך מהאדם שהעבודה בוצעה עבורו לרבות מסמכים נוספים שמוכיחים את ביצוע העבודה כמו טופס הזמנת עבודה או חשבונית.

 

חישוב דמי פגיעה לנפגעי תאונות עבודה בהתאם לרף 12 הימים

תשלום דמי פגיעה מעבודה מיועד לגשר על הפער הכלכלי בתקופת ההיעדרות והפרנסה מעבודה, שעלול לגרום לפגיעה בשגרה ובאיכות חיי הנפגע ובני משפחתו התלויים בו לפרנסתם. מסיבה זו, משולמים דמי הפגיעה לפי האופן הבא:

המעסיק משלם על יום הפגיעה עצמו ככל יום עבודה רגיל. הימים השני והשלישי שלאחר הפגיעה ישולמו מתוך מכסת ימי מחלת העובד. היום הרביעי הוא היום שבו יתחיל תשלום דמי הפגיעה, בתנאי שאי הכושר קבע הימנעות מעבודה במשך תקופה של 12 ימים ומעלה.

אפשרות נוספת היא שהמעסיק ישלם את דמי הפגיעה ויקבל מאוחר יותר החזר מהביטוח הלאומי, כך שהתשלום ייכנס במועד המשכורת הרגילה של העובד, ללא המתנה וללא התעסקות בירוקרטית.

 

מיצוי הזכויות איננו נשלם כאן

למעשה, חישוב דמי פגיעה לנפגע תאונת עבודה הוא החלק הפשוט בתהליך מיצוי הזכויות לנפגעי עבודה, שכן חוקי הביטוח הלאומי ומדיניות התגמולים מקשים על מבוטחים בהליכי התביעה וקבלת התשלום, גם בבואם לתבוע מאוחר יותר קצבאות נוספות.

ולכן אם נפגעתם חלילה בתאונת עבודה וברצונכם לברר לעומק את היקף הזכויות והתשלומים שמגיעים לכם, את האפשרות להכיר במקרה כתאונת עבודה ואת מסלולי התביעה האפשריים, פנו למשרד עו"ד דוד פייל ושות', המתמחה בתאונות עבודה מזה למעלה מ-20 שנה.

לשיתוף לחצו:

על אף שאנו עושים מאמץ לפרסם תוכן עדכני ומדויק יובהר כי האמור לעיל אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי. בנוסף, יש לקחת בחשבון שמידע משפטי מטבעו עשוי להתעדכן ולהשתנות. העושה שימוש באמור, עושה כן על דעת עצמו ובאחריותו בלבד.

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

צריכים ייעוץ מקצועי ? אנחנו כאן בשבילכם