צלצלו עכשיו: 03-915-8400

רשלנות רפואית לוגו
לוגו עם הטקסט: "חותם אמינות"

תאונת עבודה בדרך לעבודה

להאזנה:

 

זה בוקר יפה, שהסתיים למרבה הצער בתאונה מצערת. עליכם לדעת כבר עכשיו שבמקרה כזה, זכותכם לתבוע את הביטוח הלאומי בגין תאונת עבודה בדרך לעבודה ולקבל דמי פגיעה. יחד עם זאת, גם על זכות זו חלים מספר כללים וחריגים שחשוב להכיר ושעשויים להוות אתגר בדרך למימוש כספי ראוי. אז מתי ייחשב המקרה כתאונת עבודה בדרך לעבודה, מה מגיע לכם וממי בדיוק?

 

הגדרתה המדויקת של תאונת עבודה

כל תאונה שאירעה לעובד שכיר תוך כדי ועקב עבודתו אצל מעסיק, או לעצמאי תוך כדי ועקב עיסוקו במשלח היד, מהווה תאונת עבודה.  הגדרה זו משקפת פרשנות רחבה למדי, כך שהיא מוגדרת בחוק כאחת משתי האפשרויות הבאות:

 1. תאונה נראית לעין – מדובר בסוג הקלאסי של התאונות השונות, כמו נפילה, החלקה או תאונת דרכים.
 2. תאונה שאינה נראית לעין – תאונות שאין להן ביטוי חיצוני מובהק, כמו למשל התקף לב או שבץ מוחי.

גם הגדרות אלה הורחבו עם הזמן, כך שכיום הן אינן שמורות רק לפגיעות שהתרחשו במקום העבודה עצמו או במהלך יום העבודה אלא גם לשורת המקרים שהתרחשו בדרך מהבית למקום העבודה או בחזרה ממנו הביתה.

 

חריגים לחוק תאונת עבודה בדרך לעבודה

על פניו, אם יצאתם מביתכם למקום העבודה ונפגעתם בתאונה – אתם זכאים להכרה כנפגעי עבודה על כל המשתמע מכך. יחד עם זאת, עורכי הדין נפגשים לא פעם עם עובדים שנקלעו לתאונות שתוצאותיהן קשות ומייסרות, אך שנדחו על ידי הביטוח הלאומי על הסף. מדוע בעצם? למרות שהחוק מתיר לציבור לתבוע את המוסד לביטוח הלאומי בגין כל תאונת עבודה בדרך לעבודה, קיימים לחוק זה גם חריגים מהותיים שמוכרחים להכיר:

 

הדרך מהבית למקום העבודה או ממנו חייבת להיות רציפה

תאונת עבודה לא תוכר כל עוד הדרך כללה סטייה מדרך ההגעה השגרתית והמקובלת, או שלא הייתה לצורך מילוי תפקידו או חובותיו של העובד כלפי מעבידו. הפסיקה מראה כיצד תביעות תאונות עבודה שהוגשו ושכללו עצירת דרך, פשוטה אפילו, בסופרמרקט, לבדיקת דם וכיוצ"ב נדחות על הסף.

זאת להבדיל מאירועים שהתרחשו כאשר העובד היה בדרכו למשוך את חבילות הדואר מטעם מעסיקו ובמסגרת העבודה, בדרכו לפגישה עם לקוח של בית העסק או בכל שליחות שהיא שאושרה על ידי המעסיק. יחד עם זאת, החוק מכיל שני סייגים שבהם הסטייה מהדרך כן תיחשב כתאונת עבודה לכל דבר ועניין: אם הסטייה בוצעה לצורך הורדה ואיסוף הילדים ממסגרות חינוך או אם בוצעה לצורך תפילת בוקר בבית הכנסת.

תאונת עבודה בדרך לעבודה

הפסקת הצהריים במקום ובמכסת זמנים מקובלת

אם ניגשתם למטבחון העובדים, מעדתם ונחבלתם, לא תתקשו להוכיח כי מדובר בתאונת עבודה. אבל מה אם נסעתם לאכול במקום אחר ושם התרחשה הפגיעה? כל עוד מדובר במקום סביר ומקובל מצד המעסיק להפסקה וכל עוד לא נמשכה יותר משלוש שעות, ניתן להכיר במקרה כתאונת עבודה.

 

תאונת דרכים במנותק למקום העבודה

כל עוד סטיתם מהדרך שלא לטובת הורדה/ איסוף הילדים או תפילה בבית הכנסת, יצאתם להפסקת צהריים של מעבר ל-3 שעות או ביצעתם אותה במקום מרוחק שלא מקובל על המעביד או שהתאונה התרחשה בכל זמן שאיננו מהווה את זמן העבודה, בדרך אליו או ממנו הביתה – יש לתבוע את חברת ביטוח החובה של הרכב בו נסעתם.

אם נפגעתם כהולכי רגל או רוכבי אופניים, עליכם לתבוע את הרכב הפוגע. במקרה כזה, התשלום מהביטוח הלאומי יבוצע בהתאם לחובה בחוק ולא על פי חוקי נפגעי עבודה.

 

סטרס המביא לאירוע רפואי קשה

אירועים מוחיים ולבביים ייחשבו כתאונת עבודה, אם וכאשר ניתן להוכיח ולבסס קשר בינם לבין אירוע חריג שהתרחש במקום העבודה או עקב ביצוע העבודה. וכך, אם עובד הגיע לביתו בסיום יום עבודה מסויט ולקה בליבו, עדיין ייתכן שניתן יהיה לקשור בין סדרת אירועי עבודתו שקדמו לבין המקרה, גם אם העובד כבר לא היה בפועל בדרכו ממקום העבודה או אליו.

 

אירעה לכם תאונת עבודה בדרך לעבודה? כך תפעלו:

 1. אם מצבכם מאפשר זאת, תעדו כל שביכולתכם מהמקרה: צילומים, רישום אישי של השתלשלות האירועים על כל פרטיה, קבלת פרטים מעדים לתאונה וכיוצ"ב.
 2. יש לעדכן בתאונה מיד את המעסיק ולפעול למילוי טפסי ביטוח לאומי טפסי ב.ל. 250 לשכירים / ב.ל. 283 לעצמאיים.
 3. יש לפנות בהקדם האפשרי לקבלת טיפול רפואי – גם אם פגיעתכם קלה בלבד – אחרת לא ניתן יהיה לבסס את הקשר בין הפגיעות למקום עבודתכם ולהכיר במקרה כתאונת עבודה. עליכם לציין בקבלת הטיפול כי הגעתם בעקבות תאונה בדרך לעבודה ולשמור כל רישום רפואי לרבות הפניות ומרשמים מכאן והלאה.
 4. יש לגשת לקופת החולים להמשך טיפול ולקבל תעודה רפואית ראשונית לנפגע עבודה בו מצוינת הערכת מצבו הרפואי, סוג הטיפול ופרק הזמן בו לא יוכל לעבוד.
 5. אם המקרה התרחש כתאונת דרכים שהמשטרה לא הגיעה ממנה למקום – יש לדווח עליו בתחנת משטרה לבחירתכם ולקבל אישור משטרה.
 6. אם פוניתם באמבולנס ממקום התאונה, יש לקבל דו"ח מד"א כדי לכסות את הוצאת הנסיעה.
 7. אם לא עלה בידכם לתעד את המקרה בעת התרחשותו, ניתן לשוב למקום התאונה בהמשך ולצלם אותו, מומלץ ממספר רב של זוויות ובשיקוף מלא של האזור, קרוב ככל האפשר לשעת התאונה המקורית.

 

זכויותיכם במוסד לביטוח הלאומי

הגשת תביעות בגין תאונות עבודה תתאפשר עד 12 חודשים מיום האירוע, אם כי מומלץ שלא להמתין עד לישורת האחרונה ולהחמיץ את המועד בטעות. יש למלא תחילה את טופס ב.ל 211  שעניינו תביעה לתשלום דמי פגיעה והודעה על פגיעה בעבודה ולהגיש את כל הטפסים שצברתם עד כה, כולל אישור משטרה והעתק מהתביעה שהוגשה לחברת הביטוח לנפגעי תאונות דרכים ותעודה רפואית לכלל הנפגעים.

בהתאם לנתונים יעניק הביטוח הלאומי דמי פגיעה, המשולמים על בסיס סך הימים לגביהם נקבע כי אין העובד מסוגל לשוב לעבודתו ועד לגובה 75% משכרו הממוצע בשלושת החודשים האחרונים. דמי הפגיעה משולמים במשך 91 ימים בלבד, כך שאם מצבו של העובד עדיין לא מאפשר לו לשוב לעבודה, ניתן יהיה להמשיך לתביעת נכות ולקבל אחוזי נכות זמניים או צמיתים, בהתאם למקרה.

 

ועוד מספר זכויות לנפגעי עבודה שחשוב להכיר:

 • המעסיק מחויב לשלם את שכרכם המלא בעבור יום התאונה ולשלם ימי מחלה מכאן והלאה לפי חוק, עד ליום השלישי מהתאונה כולל.
 • אם קיבלתם תשלום ימי מחלה על מעבר לכך ותביעתכם לדמי פגיעה בביטוח הלאומי הוכרה – תתבקשו להחזיר למעסיק את דמי המחלה שניתנו לכם. כדי להימנע מקבלת תשלום והחזר, ניתן להמתין לקבלת התביעה ולהימנע מתשלום המעסיק.
 • ככל שברשותכם ביטוח רלוונטי מתאים, ניתן לתבוע גם בגינו (מחלות קשות, תאונה אישית, אובדן כושר וכיוצ"ב).
 • אם התאונה התרחשה ברשות רבים ובעקבות מחדל או רשלנות מצד גורם שהמתחם או השטח נמצאים באחריותו (לרבות רחוב, קטע דרך או פארק ציבורי), ניתן לתבוע גם אותם.

 

נפגעתם בתאונה בדרך לעבודה? אנו נלווה אתכם לאורך כל הדרך

כבר יותר מ-20 שנים שמשרד עורך דין דוד פייל ושות' עומד לצידם של נפגעי תאונות העבודה ופועל בכל החזיתות המתבקשות כדי לממש את זכויותיהם המלאות. אם נפגעתם בתאונה בדרך לעבודה, תביעתכם לדמי פגיעה נדחתה או שישנה בעיה במימוש הזכויות מול המעסיק ו/או נתבע נוסף, פנו אלינו ונפעל למענכם עוד היום.

לשיתוף לחצו:

על אף שאנו עושים מאמץ לפרסם תוכן עדכני ומדויק יובהר כי האמור לעיל אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי. בנוסף, יש לקחת בחשבון שמידע משפטי מטבעו עשוי להתעדכן ולהשתנות. העושה שימוש באמור, עושה כן על דעת עצמו ובאחריותו בלבד.

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

צריכים ייעוץ מקצועי ? אנחנו כאן בשבילכם