צלצלו עכשיו: 03-915-8400

חיפוש
רשלנות רפואית לוגו
לוגו עם הטקסט: "חותם אמינות"

תאונת עבודה – מה מגיע לי?

קשה להודות בכך, אך מכלול הזכויות שנובעות מתאונות עבודה לעולם יהיה רחב ומאפשר יותר מזה ששמור לנפגעים בתאונות אחרות. יחד עם זאת, מרבית הנפגעים כלל אינם מודעים להיקף המלא של זכויותיהם לאחר הפגיעה, בוודאי שלא לתנאים, ההגבלות וגם הסכומים הפוטנציאליים אותם ניתן לקבל. זמן להבין מה מגיע לכם מתאונת עבודה ומהן הזכויות השמורות לנפגעים.

 

תאונת עבודה: מה היא בדיוק?

החוק מגדיר את תאונות העבודה כמקרים שהתרחשו בתוך כדי העבודה ועקב העבודה, מטעם או אצל המעסיק. הגדרה נפרדת מתייחסת לתאונות עבודה בקרב עצמאיים וקובעת כי המדובר באירוע שהתרחש כתוצאה מעיסוק במשלח היד ועקב משלח היד. מכיוון שפגיעה מעבודה עשויה להתייחס גם למחלות מקצוע, הרי שהחוק קובע כי זוהי מחלה שתואמת את רשימת מחלות המקצוע האמורות בתקנון הביטוח הלאומי ושנגרמה עקב העבודה.

לאורך השנים התקדמה והתעדכנה גם הפסיקה בתיקי תאונות העבודה, מה שיצר תוספות להגדרת הבסיס הרחבה. להלן המצבים הנוספים בהם המקרה יוכר כתאונת עבודה:

  • תאונה בדרך לעבודה או ממנה, ככל שלא בוצעו עצירות ביניים בדרך למעט עצירה לתפילת בוקר או איסוף והורדת הילדים במסגרות החינוך.
  • תאונה שהתרחשה בעקבות פעולת העובד, שמטרתה הייתה למנוע נזק לגוף או לרכוש או להציל את אלו ושנגרמה בשעת ומקום העבודה או לחילופין בסביבתה.
  • פגיעה כתוצאה מאדם אחר או חפץ, באופן שבו לנפגע לא היה חלק בהיווצרות הפגיעה.
  • תאונה שהתרחשה בעת ששכיר יצא להפסקת הצהריים, במקום שמקובל וסביר על דעת מעסיקו ולפרק זמן של 3 שעות לכל היותר.
  • פגיעה בעובד שכיר וחבר ועד העובדים שנפגע במהלך מילוי תפקידו ועקב תפקידו.

אם המקרה שלכם אכן עומד לפחות באחת מההגדרות הללו, תוכלו לדרוש בגין תאונת עבודה זכויות סוציאליות, רפואיות וכמובן כלכליות.

 

תאונת עבודה – מה מגיע לי מהמוסד לביטוח הלאומי?

כל עוסק ועובד המשלמים את דמי הביטוח הלאומי כחוק, מבוטחים בביטוח תאונות עבודה העומד לזכותם בעת הצורך. הביטוח הלאומי מהווה את חלק הארי בזכויות נפגעי העבודה ומספק זכויות רפואיות וכלכליות בהתאם לכל מקרה ומאפייניו האישיים.

 

דמי פגיעה

על מנת לממש את זכויות אלו, יש להגיש לביטוח לאומי תביעה תאונת עבודה הכוללת בראש ובראשונה תביעה לקבלת דמי פגיעה. דמי הפגיעה הם פיצויים שנועדו לכסות על אובדן ההכנסה כאשר נבצר מהעובד לעבוד עקב מצבו הרפואי בתקופה הראשונית שלאחר המקרה. תשלום דמי הפגיעה ניתן בכפוף להצגת תעודה רפואית אותה יש לדרוש מהמוסד הרפואי המטפל, הקובעת אי כושר לעבודה של 12 ימים לפחות.

דמי הפגיעה משולמים למשך 91 ימים באופן רטרואקטיבי החל מהיום הרביעי לתאונה ומבוססים על 75% מהשכר הממוצע שלו משלושת חודשי העבודה האחרונים. אם מדובר בעובד עצמאי, ינוכו מתשלום דמי הפגיעה שלו 12 ימי ההיעדרות הראשונים.

 

תביעת נכות מעבודה

נפגעים שקיבלו את דמי הפגיעה אך עדיין אינם מסוגלים לשוב לעבודתם בעקבות הפגיעה רשאים להמשיך הלאה ולמצות את זכויותיהם מול ביטוח לאומי בתביעת תאונת עבודה לקבלת אחוזי נכות. תביעת נכות מעבודה מצריכה עמידה בפני וועדה רפואית, שתקבע את אחוז הנכות והאם מדובר בנכות זמנית או צמיתה. מכיוון שאחוזי הנכות מהווים את הבסיס לקבלת התגמולים, חשוב להבין מה מגיע לכם:

  • נכות זמנית מעבודה בגובה 9%-100% – קבלת קצבה חודשית
  • נכות צמיתה מעבודה בגובה 9%-19% – קבלת מענק כספי חד פעמי.
  • נכות צמיתה מעבודה בגובה 20%-100% – קבלת קצבה חודשית
  • נכות צמיתה מעבודה בגובה 9% ומטה איננה מזכה בתגמולים כלל.

נקודה חשובה: אם קיימת נכות צמיתה אך כזו שמאפשרת חזרה לעבודה, יש לבדוק האם חלה הפחתה בהכנסות הנפגע בשיעור של 20% לפחות ביחס למצב הקודם. אם כן, ניתן יהיה לבקש הגדלה לדרגת הנכות. בנוסף ניתן יהיה לדון מחדש באחוזי הנכות שנקבעו באמצעות הגשת ערעור תוך 30 ימים מקבלת החלטת הוועדה הרפואית, או על סמך החמרת מצב.

 

תאונת עבודה – מה מגיע לי מחברת הביטוח שלי?

כידוע לכל, התגמולים שממתינים במוסד לביטוח הלאומי אינם גבוהים במיוחד ולכן מרבית הציבור נמנע מלהסתמך עליהם בלבד. ככל שלעובד שנפגע קיים ביטוח פרטי אותו ניתן לממש בעת התאונה, ניתן יהיה להגיש תביעה מקבילה לחברת הביטוח ולקבל את סכום הפיצויים האמור בפוליסה.

חשוב להבהיר כי להבדיל מהגשת תביעת תשלום דמי פגיעה תאונת עבודה המתאפשרת בתוך 12 חודשים לכל היותר מהתאונה, תביעות לחברת הביטוח מוגשות בתוך 3 שנים מהמקרה. אחרת, תאבד הזכות לכך משום שהמקרה התיישן. כמו כן, מי שתובע את הביטוח הפרטי שלו במקביל לדמי הפגיעה בביטוח הלאומי, נדרש לעדכן בכך את הביטוח הלאומי. במקרים רבים, חברת הביטוח תחליט על קיזוז מסוים מסכום הפיצויים שלה כתוצאה מקבלתו מהמוסד לביטוח הלאומי.

 

תאונת עבודה – מה מגיע לי מהמעסיק?

גורם נוסף שאותו ניתן לתבוע במקרה של תאונות עבודה הוא המעסיק. להבדיל מתביעות הביטוח הלאומי והפרטי, תביעות אלה מהוות תביעות נזיקין המוגשות לבית המשפט בכפוף לעריכת חוות דעת רפואית מטעמו של התובע. בנוסף, הגשת תביעה תאונת עבודה נגד המעסיק מתאפשרת כל עוד ניתן להוכיח רשלנות מצד המעסיק שגרמה לתאונת העבודה ולנזקים ממנה.

תביעות אלה מתמקדות בשתי עוולות שניתן לתבוע: עוולת הרשלנות ועוולת הפרתה של חובה חקוקה. אם נקבעה אשמתו של המעסיק והוא מבוטח בביטוח חבות מעבידים, יש לתבוע את חברת הביטוח שלו כדי לקבל את הפיצוי. אם נקבע כי גם התובע עצמו אשם במידה מסוימת בתאונה שהתרחשה (מצב המכונה "אשם תורם"), יופחת סכום הפיצויים שנפסק לתשלום. בנוסף, גם הפעם יקוזז הסכום ככל שהוגשה תביעה לדמי פגיעה בביטוח הלאומי.

 

ומה עוד מגיע לי? כל הזכויות הנוספות השמורות לנפגעי עבודה:

טיפול רפואי

נפגעי עבודה זכאים לטיפול רפואי חינם לרבות טיפול ראשוני לאחר התאונה, פינוי באמבולנס (בכפוף לדרישת החזר הוצאות), טיפולי רפואה משלימה (בכפוף להפניה רפואית), שיקום רפואי ומקצועי לרבות מימון תרופות, דיור מותאם, רכישת השכלה לצורכי תעסוקה ועוד.

 

זכויות סוציאליות

עובדים שנעדרו ממקום עבודתם אינם מאבדים מהוותק שלהם לצורך קבלת פיצויי פיטורין ואף רשאים להתפטר מעבודתם בדין מפוטר אם פגיעתם מונעת מהם את המשך העבודה. בנוסף, נאסר על המעסיק לנכות ימי מחלה מהעובד בהיעדרו או להפסיק את ההפרשות לפנסיה.

 

זכויות משפטיות

כל נפגע עבודה רשאי לקבל ייעוץ משפטי ככל שיחפוץ בכך, לצד זכאותו להציג מטעמו חוות דעת ממומחה רפואי שתומכת במצבו ובפגיעות שנגרמו מהמקרה.

 

לסיכום:

במאמר זה התייחסנו לכל הזכויות והאפשרויות השמורות לנפגעי עבודה, אך הן אינן כוללות את המורכבות והאתגרים ששמורים לכל אחת מהן בדרך. ולכן על מנת להבין מה מגיע לי כנפגע עבודה, חשוב מאוד לפנות לייעוץ משפטי להערכת האפשרויות המשפטיות המתאימות למקרה, סכומי הפיצויים וסיכויי מימוש הזכויות המלאות.

משרד עורך דין דוד פייל ושות' מזמין אתכם לפגישה שתיערך בביתכם, ללא כל התחייבות, בה ניתן יהיה להעריך את סיכויי התביעה וסכום הפיצויים ולספק לכם ליווי משפטי מדויק ומקצועי שנועד למקסם את זכויותיכם מהמקרה. עד כה צבר המשרד ניסיון עשיר ביותר בייצוג נפגעים, שזכו לפיצויים בסכום מצטבר של מאות מיליון שקלים. צרו עמנו קשר ונשמח לסייע גם לכם.

לשיתוף לחצו:

על אף שאנו עושים מאמץ לפרסם תוכן עדכני ומדויק יובהר כי האמור לעיל אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי. בנוסף, יש לקחת בחשבון שמידע משפטי מטבעו עשוי להתעדכן ולהשתנות. העושה שימוש באמור, עושה כן על דעת עצמו ובאחריותו בלבד.

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

צריכים ייעוץ מקצועי ? אנחנו כאן בשבילכם