צלצלו עכשיו: 03-915-8400

חיפוש
רשלנות רפואית לוגו
לוגו עם הטקסט: "חותם אמינות"

תחשיב נזק תאונת עבודה

להאזנה:

 

תחשיב נזק תאונת עבודה הוא מעין הגדרה מקצועית לשקלול הנתונים והפרמטרים שמרכיבים בשורה התחתונה את סכום הפיצויים הכולל. זהו סכום מוערך של כלל ההוצאות וההפסדים (הכלכליים בעיקר) שכבר נגרמו לנפגע וגם שצפויים להיגרם לו בעתיד. במאמר זה נתייחס לתחשיב ואופן עריכתו, הפרמטרים שצריך להביא בחשבון ודוגמאות לסכומים פוטנציאליים.

 

תחשיב נזק מהו?

בדיני נזקי הגוף, נהוג לנסות לחסוך הליכים מורכבים ויקרים על ידי הגעה לפשרה בין הצדדים. פשרה זו אמורה לכלול הצעה כספית שתהיה מקובלת על הצדדים ושמבטאת לטעמם את הערכת השווי של הנזק שנגרם לנפגע או הנפגעים.

כמובן שהסכם הפשרה נדרש לקבל באופן טבעי את אישורו של בית המשפט. אם הסכם זה לא יתקבל (תרחיש אפשרי אך נדיר וחריג מאוד) או אם התיק ימשיך להתנהל ללא כל פשרה, מי שיהיה אחראי להעריך את שווי הנזק בהתאם לנתונים שלפניו הוא בית המשפט עצמו.

 

מה מכיל תחשיב נזק?

כל תביעת פיצויים עקב נזקי גוף טומנת בחובה ערכי חבות וערכי נזק. במילים אחרות – מהו גובה הפיצוי שנובע מהבסיס המשפטי שמיוחס לצד הנתבע בשל אחריותו למקרה, יחד עם גובה הפיצוי שנובע מהבסיס הכלכלי בעקבות נזקי הגוף.

על מנת שיהיה אפשר לערוך תחשיב נזק תאונת עבודה, או למעשה כל סוג אחר של פגיעה או תאונה, התובע נדרש לבסס ולגבות את נזקיו באמצעות שלל אסמכתאות, תיעוד ועדויות, שמצביעים על הנזקים שנגרמו לו והן על האחריות מצידו של גורם אפשרי נוסף.

בתאונות עבודה לצורך העניין, עיקר תחשיבי הנזק מבוססים על התיעוד הרפואי של הנפגע לרבות חוות דעת רפואית שהציג מאת רופא מומחה רלוונטי. אך כאשר התאונה נגרמה עקב רשלנות מצד המעסיק או כל גורם אחר שבשטחו אירעה הפגיעה, יהיה צורך להוכיח את אשמתו על מנת לכלול אותה בתחשיב הנזק.

 

תחשיב נזק בתאונת עבודה לצורך קבלת פיצויים

כאמור, תחשיב נזק הינו סכום מוערך של הוצאות והפסדים לעבר ולעתיד, שמחולקים למספר גדול של אלמנטים המכונים בשפה המקצועית "ראשי נזק". עקרונית, כל ראש נזק מבטא רק את אחד מסוגי ההוצאות או ההפסדים שנגרמו לנפגע כך שדרך החישוב שלו במקרים מסוימים משתנה בעוד שבמקרים אחרים תחושב על פי נוסחה משפטית מתאימה.להלן ראשי נזק פוטנציאליים לצורך תחשיב נזק תאונת עבודה:

תחשיב נזק תאונת עבודה

תחשיב פיצויים מראשי נזק לעבר

החזר הוצאות – כל הוצאה כספית שנגרמה לתובע עקב התאונה שלו, למשל נסיעות לטיפולים רפואיים ולרופאים מומחים, אשפוזים, רכישת תרופות, מכשור וציוד רפואי וכן הלאה.

הפסדי שכר לעבר – כל תחשיב נזק בגין מקרה של תאונת עבודה מביא בחשבון את התקופה בה היה מנוע העובד מלעבוד ולהתפרנס ואותה סוכמים לכדי תגמול מתאים.

סיוע צד ג' – במקרים רבים, הנפגעים זקוקים לעזרת הזולת בתהליך ההחלמה או השיקום וייתכן שגם לצמיתות. הוצאות הסיוע הסיעודי וההשגחה הצמודה כרוכים בסכומים כספיים לא מבוטלים ולכן יתרחש מכך החזר הוצאות מתאים.

נכות – ככל שאחוזי הנכות של התובע גבוהים יותר, כך בית המשפט יקבע סכום פיצויים גבוה יותר לאור כל המגבלות המורכבות שנותרו עקב תאונת עבודה.

כאב וסבל – זהו הרכיב היחידי בתחשיבי הפיצויים שאיננו ממוני, כלומר שאין בו ביטוי כספי מובהק אלא אלמנט יסודי של הכאב והסבל שחווה התובע ממצבו ומהמקרה שאירע לו. ראש נזק זה מאופיין בנוסחת חישוב קבועה לכלל המקרים, בה לוקחים את גיל התובע ביום התאונה ומכפילים בימי האשפוז ואחוזי הנכות. פיצוי זה ניתן עד לתקרה מקסימלית שנקבעה לכך בחוק. תקרה זו נכון לשנת 2022 עומדת על 174,000 ₪

 

תחשיב פיצויים מראשי נזק לעתיד

הפסדי שכר לעתיד – מדובר בחישוב אקטוארי, לפיו יש לחשב את שכרו של התובע עד למועד התאונה ולהכפיל באחוזי הנכות שנקבעו לו ולהכפיל שוב במקדם היוון שנקבע בחוק ומבוסס על מספר החודשים שנותרו לתובע עד לגיל הפרישה מעבודה. במילים אחרות, פיצוי זה מביא בחשבון גריעה בהכנסות מכאן והלאה כתוצאה מנזקי התאונה המגבילים רפואית ותפקודית.

הפסדי פנסיה – כמובן שככל שההכנסה עצמה נפגעה, כך ייפגעו בהמשך גם ההפרשות הפנסיוניות ולפיכך פיצוי בראש נזק זה מחושב לרוב לפי 12.5% מסכום הפסדי השכר לעתיד.

החזר הוצאות – אם נכותו של התובע גבוהה יותר, כך סביר להניח שהוצאותיו גבוהות יותר וצפויות להיות כאלה מכאן ואילך. לכן תחשיב נזק תאונת עבודה יבוצע הפעם על בסיס חודשי הנכות כפול מספר החודשים שנותרו לו עד שיגיע לתוחלת החיים הממוצעת.

 

ועוד מספר תוספות לעניין תחשיב הנזק לעתיד

  • תחשיבי שכר לאחר גיל הפרישה – אם מדובר בנפגע שעיסוקו לא היה רלוונטי לגיל הפרישה כך שעל פניו יכול היה לעבוד גם לאחר גיל הפרישה מעבודה, ניתן יהיה לטעון כי החישוב על בסיס החודשים עד לגיל הפרישה אינו רלוונטי ועליו להתבצע על סמך מספר חודשי העבודה שהיה צפוי לעבוד בהם ללא כל קשר.
  • קביעת נכות תפקודית – בתחשיבי נזק, נהוג להביא בחשבון את סוג והשלכות הנכות התפקודית שנקבעה לנפגע. למשל שחקן כדורגל מקצועי שנקבעה לו נכות של 10% בגין נזק לרגלו, שתהיה כמובן גבוהה פי כמה וכמה מבחינה תפקודית ולכן התחשיב יבוסס עליה, במקום על שיעור הנכות שניתן בפועל.
  • הגבלה על פי חוק מפגיעה בתאונת דרכים שהוכרה כתאונת עבודה – במקרים אלה, סכומי הפיצויים לעתיד בגין הפסדי שכר מוגבלים עד פי שלוש מהשכר הממוצע במשק. לשם ההמחשה: עובד שהשתכר ב-40,000 ₪ בחודש לא יוכל לדרוש פי 3 מהשכר הממוצע העומד על כ-10,000 ₪ נכון לשנת 2022.

 

צירוף אסמכתאות, אישורים וראיות לביסוס תחשיבי נזק

כל האסמכתאות שיתלוו לתחשיב הנזק נשענות על תיעוד המקרה והתיעוד הרפואי, דוחות הכנסה ותלושי שכר, אישור מעסיק, טענות משפטיות לרבות פסקי דין ותקדימים, פרוטוקולים מהוועדות הרפואיות וחוות דעת מומחה רפואי.

עורך דינו של הנפגע המגיש עבורו את תחשיב הנזק, בדרך כלל יתחיל מהפרטים "היבשים" של המקרה לרבות מועד וכתובת התאונה, תיעוד לגבי נזקי רכוש ובמידת הצורך גם תיק חקירה משטרתי. אם מדובר בתאונת דרכים, יש לצרף אישור משטרה, רישיון נהיגה וביטוח חובה לרכב. אם זוהי תאונה שמתייחסת לנפילה ברשות רבים או מגובה, יש לצרף תמונות מהמפגע וחוות דעת של מומחה בטיחות.

בהמשך יצורפו לתיק כל המסמכים שמתעדים וסוקרים את הפגיעה הרפואית, לרבות אישורים על אי כושר, אבחנות, מרשמים, קבלת סיוע מצד ג', הוצאות רפואיות ועוד.

ככל שהאישורים והאסמכתאות מובהקים וחד משמעיים, כלומר שבית המשפט יכול להסיק מהם לעניין חומרת והיקף הפגיעה, כך תחשיב הנזק יוביל למתן פיצויים גבוהים יותר. לפיכך יש לפעול מול עו"ד תאונות עבודה מיומן ביותר, שיציג לבית המשפט את מלוא ההוכחות הנדרשות ויבסס מהן את היקף הנזקים המלא.

 

בשורה התחתונה:

למרות שפגיעות ונזקים שנותרו מתאונת העבודה לעתים הופכים צמיתים ובלתי הפיכים, תחשיב נזק יעיל ואיכותי יביא למקסום גובה הפיצויים, שיאפשר לנפגעים להתמודד טוב יותר עם מצבם ולאזן בינו לבין שגרת החיים. משרד עו"ד דוד פייל ושות' מתמחה בנושא כבר למעלה מ-20 שנה ומזמין אתכם להתייעצות שאינה כרוכה בהתחייבות, להערכת גובה הפיצויים וביצוע תחשיב נזק אפקטיבי מהתאונה.

לשיתוף לחצו:

על אף שאנו עושים מאמץ לפרסם תוכן עדכני ומדויק יובהר כי האמור לעיל אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי. בנוסף, יש לקחת בחשבון שמידע משפטי מטבעו עשוי להתעדכן ולהשתנות. העושה שימוש באמור, עושה כן על דעת עצמו ובאחריותו בלבד.

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

צריכים ייעוץ מקצועי ? אנחנו כאן בשבילכם