צלצלו עכשיו: 03-915-8400

רשלנות רפואית לוגו
לוגו עם הטקסט: "חותם אמינות"

תשלום תאונת עבודה

למרבה הצער, תאונות העבודה נחשבות לנפוצות במיוחד ומותירות עובדים רבים במצב רפואי ירוד. עובדים אלה זכאים כמובן לדרוש תשלום תאונת עבודה משורה של גורמים מפצים, כאשר בראשם עומד המוסד לביטוח הלאומי. מאמר זה יוגש כמדריך לתנאי הגדרתו של עובד כנפגע מעבודה ולתהליך התביעה שעליו לנהל על מנת לקבל את התגמולים שמגיעים לו.

 

מתי תאונה תוגדר כתאונת עבודה ומתי גם לא?

החוק מגדיר נסיבות שונות ומגוונות בהן מוכרת תאונה מסוימת כפגיעה מעבודה, המזכה אותו בתשלום פיצויים:

  • התאונה התרחשה בעת העבודה ובמקום העבודה (או בסביבתו הקרובה), תוך שהעובד פעל להימנעות מנזק גוף, נזק לרכוש או להצלתם.
  • התאונה התרחשה לעובד בדרך מעבודתו הביתה או לחילופין בדרך אל מקום עבודתו (הגדרה שכוללת גם תאונות דרכים שהתרחשו בדרך לעבודה ובחזרה ממנה).
  • התאונה התרחשה בשטח העבודה בעקבות פגיעה מחפץ ובתנאי שלעובד לא היה חלק בגרימתה של התאונה.
  • התאונה התרחשה במהלך הפסקה שלא ארכה יותר מ-3 שעות ובמקום שמקובל על המעסיק.
  • אירועים לבביים, מוחיים ולחילופין אירועי תקיפה לרבות תקיפה מינית תוך כדי ועקב העבודה, נחשבים לתאונת עבודה לכל דבר ועניין ככל שהם גרמו לנזק גופני או נפשי שמצריך טיפול רפואי.

לחילופין, מוגדרות בחוק גם נסיבות ששוללות את האירוע כתאונת עבודה ולכן לא יחול ממנו תשלום:

  • כאשר התאונה התרחשה בדרך לעבודה או ממנה, אך עם סטייה מהדרך, לדוגמה עצירה בסופרמרקט או בית המרקחת. חריגים לכך הם עצירה לתפילת בוקר או לאיסוף והורדת ילדים במסגרת החינוכית.
  • תאונה שהתרחשה בעקבות רשלנות מצד העובד, שהפר חובה או הוראה מצד מעסיקו.

 

מהי תאונת עבודה?

הגדרתה של תאונת העבודה היא תאונה שהתרחשה לעובד תוך כדי ועקב עבודתו אצל מעסיקו או מטעמו. כאשר מדובר בעצמאיים, ההגדרה היא לתאונה שהתרחשה תוך כדי ועקב עיסוק במשלח היד. אירועים שעונים על הגדרה זו, מאפשרים לעובדים לתבוע בגין תאונת עבודה זכויות שונות, כאשר בראשן התגמולים המגיעים מהביטוח הלאומי.

 

הגשת תביעה תאונת עבודה

את התביעה למוסד לביטוח הלאומי ניתן להגיש בתוך 12 חודשים מיום המקרה, כאשר מסלול התביעה מכיל בראש ובראשונה את תשלום דמי הפגיעה עליו נפרט מיד. לאחר מכן וככל שהעובד איננו מסוגל לשוב לעבודתו, הוא יהיה רשאי להמשיך הלאה גם להגשת תביעת נכות.

מלבד מימוש זכויות תאונת עבודה מהביטוח הלאומי, ייתכן שקיימים גורמים מפצים נוספים אותם ניתן לתבוע: המעסיק של העובד, ככל שהתרשל וגרם בכך לפגיעה בעובד וכן את חברת הביטוח הפרטית, ככל שקיים ביטוח פרטי שמסוגל לכסות את נזקי תאונת העבודה בהתאם לתנאי הפוליסה.

 

תשלום תאונת עבודה – דמי פגיעה

תקופת הפגיעה הראשונה מעבודה מכוסה בחלק גדול מהמקרים על ידי המוסד לביטוח הלאומי, באמצעות קבלת דמי פגיעה. תשלום זה משולם עד למשך 91 ימים בגין התקופה שבה לא קיימת לעובד מסוגלות לשוב לעבודתו ועד לתקרה של 75% משכרו הממוצע משלושת חודשי העבודה האחרונים, חלקי 90 ועד לתקרת סכום יומית העומדת על 1,141.13 ₪ (נכון לשנת 2022). נציין כי מדמי הפגיעה עדיין מנוכים כחוק מס הכנסה, דמי ביטוח בריאות ודמי ביטוח לאומי.

 

תשלום תאונת עבודה – קצבת נכות מעבודה

כאמור, אם נותרה פגיעה המונעת את היכולת לשוב לעבודה, ניתן לקבל תשלום תאונת עבודה גם מכוחה של תביעת נכות. לחילופין, גם מי ששב לעבודתו אך נותר עם נכות כלשהי (זמנית או צמיתה) רשאי להגיש תביעה בנדון.

קבלת גמלת הנכות עוברת דרך התייצבות מול וועדה רפואית, שמעריכה את חומרת הפגיעה והיקף הנזקים וקובעת את אחוז הנכות ודרגת אי הכושר. בהתאמה, יקבע המוסד לביטוח הלאומי את שיעור הקצבה החודשית. אם מדובר בנכות של 19% ומטה, לא תתקיים זכאות לגמלה אלא למענק חד פעמי. אם ניתנו 9% נכות ומטה, לא תתרחש זכאות לשום תגמול או פיצוי כספי.

בהגיעו של העובד לגיל הפרישה מעבודה בו קיימת הזכות לקצבת זקנה, ניתן יהיה לבחור האם לקבל אותה או להמשיך לקבל את קצבת הנכות. מי שיבחר לעבור לקצבת הזקנה, ייהנה ממענק חד פעמי.

 

זכויות נוספות הנכללות בתשלום על תאונת העבודה

קבלת טיפול רפואי בחינם

כל עובד שהגיש תביעה להכרה בתאונת עבודה ותביעתו התקבלה, זכאי לטיפולים רפואיים בחינם, המשולמים מטעם המדינה וככל שיידרש להם נוכח פגיעתו. את סוג והיקף הטיפולים יקבע כמובן הרופא המטפל. בנוסף, קיימת זכאות לקבל סיוע ראשוני דחוף בכל חדרי המיון של כל בתי החולים וזאת ללא תשלום אגרת מיון, גם עוד לפני שהתרחשה הכרה בתאונת העבודה מצד הביטוח הלאומי.

כמו כן, אם הנפגע פונה לאחר המקרה באמבולנס, עומדת הזכאות להחזר על הוצאת הפינוי. יש להגיש את חשבונית המקור למחלקת נפגעי עבודה במוסד לביטוח הלאומי.

 

שיקום מקצועי

מתוך מחשבה על חזרתם של הנפגעים למעגל העבודה, קיימת הזכאות לשיקום מקצועי המאפשר לנפגעים שסובלים מפגיעה תפקודית, למצוא משרה תומכת ומתאימה בסוג ואופן העבודה שאותו הם יוכלו כעת לבצע. שיקום זה כולל שכר לימוד ודמי שיקום, נסיעות, רכישת ספרי לימוד ומכשירי לימוד, שכר דירה, שירותי תמיכה והנגשה וכלכלה. כמובן שהסיוע הניתן הוא ברמת השתתפות בלבד וברובם המוחלט של המקרים איננו מכסה את היקף העלויות המלאות.

 

תשלום תאונת עבודה מצד המעסיק

מלבד העובדה שניתן להגיש לביטוח לאומי תביעת תאונת עבודה, קיימת האפשרות לפיצוי מקביל מהמעסיק, ככל שהוכח כי התרשל בפעולותיו וגרם בכך לתאונת העבודה. העובד יוכל להגיש נגד מעסיקו תביעת נזיקין, ממנה הוא יוכל לקבל פיצויים כספיים הניתנים בקיזוז התשלומים מצד הביטוח הלאומי (במטרה להימנע מפיצוי כפול).

יש לקחת בחשבון שבמקרים בהם חוסר הזהירות ואף התרשלות מצידו של העובד עצמו, עלול להיפסק לעובד "אשם תורם" בשיעור מסוים, שיביא גם הוא להפחתה וקיזוז מסכום הפיצויים שהמעסיק נדרש לשלם. כאשר הוכח שהתאונה באשמת המעסיק ולמעסיק קיים ביטוח חבות מעבידים, עליו לשלם רק את סכום ההשתתפות העצמית ואילו חברת הביטוח היא זו שתשלם את היתר.

 

תשלום בגין תאונת עבודה מחברת הביטוח הפרטית

כדי לקבל על תאונת עבודה פיצויים מקסימליים, רבים מהנפגעים פונים גם אל חברות הביטוח הפרטיות, בהן קיים ביטוח שייתכן ומכסה (בהתאם לתנאי הפוליסה) את הנזק שנגרם לעובד. ביטוחי תאונות אישיות, אובדן כושר עבודה, נכות מעבודה, גילוי מחלה קשה ועוד שורה של ביטוחים, עשויים לסייע לעובדים ברגע האמת לממש את זכאותם ולקבל פיצוי מוגדל, כמובן בנוסף לפיצוי המתקבל מהביטוח הלאומי והמעסיק.

ביטוחים אלה עשויים להשתייך גם לפוליסה קבוצתית ממקום העבודה, מטעם ההנהלה או לחילופין מטעם וועד העובדים. את תביעות אלה ניתן להגיש תוך 3 שנים מיום התאונה.

 

נפגעתם בעבודה? עורך דין תאונות עבודה לשירותכם

הדרך לקבלת תשלום תאונת עבודה כרוכה בבירוקרטיה רבה, בהמתנה ולעתים גם במאבק משפטי עיקש שבסיומו ממתין הפיצוי. ככל שחולף הזמן שבו העובד איננו מסוגל לעבודתו ונגרע כלכלית, כך הוא זקוק לאיזון דחוף המאפשר לו לשמור על שגרת חייו תוך מיצוי מקסימלי של זכויותיו.

הניסיון המקצועי של משרד עורך דין דוד פייל ושות' יסייע לכם למצות את זכויותיכם הרפואיות ולקבל פיצוי מכל הגורמים הרלוונטיים, תוך קבלת תמיכה, ליווי וייצוג בלתי מתפשרים. להערכה ראשונית של מקרה התביעה פנו אלינו בהקדם.

לשיתוף לחצו:

על אף שאנו עושים מאמץ לפרסם תוכן עדכני ומדויק יובהר כי האמור לעיל אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי. בנוסף, יש לקחת בחשבון שמידע משפטי מטבעו עשוי להתעדכן ולהשתנות. העושה שימוש באמור, עושה כן על דעת עצמו ובאחריותו בלבד.

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

צריכים ייעוץ מקצועי ? אנחנו כאן בשבילכם