צלצלו עכשיו: 03-915-8400

רשלנות רפואית לוגו
לוגו עם הטקסט: "חותם אמינות"

אובדן כושר עבודה בעקבות שבירת יד

להאזנה:

 

אובדן כושר עבודה בעקבות שבירת יד גורם לפגיעה תפקודית קשה, שכן השבר מונע פעמים רבות את היכולת להמשיך ולהתפרנס לפרק זמן ארוך למדי ולעתים גם לצמיתות. מהן הזכויות של הנפגעים במקרה של שבר כזה ואת מי תובעים על מנת לקבל פיצויים מלאים?

 

הידיים: כלי העבודה המרכזי ביותר

למרות שהן מעורבות בכל פעולה שנבצע ולוקחות חלק בכל דברי היומיום הקטנים והפשוטים ביותר, הידיים נחשבות בעיני רבים בציבור לאיבר שפגיעתו פחות חמורה ביחס לגפיים התחתונות ואיברים נוספים. אלא שכאשר חל שבר בידו של אדם – מהזרוע והמרפק, דרך שורש כף היד ועד לאצבעות עצמן, הגריעה התפקודית היא כמעט מוחלטת.

לכן לא פעם בתאונות מהסוג הזה צריך לקבל תמונת מצב רפואית מלאה לאורך תקופה, שכן יש מקרים שמותירים אחריהם נזק כה גדול, עד כדי מצב של העדר היכולת לעבוד ולהתפרנס מכאן ועד לסוף החיים. במקרים אלה, חשוב להבין גם את היקף הזכויות שנובע מתביעת אובדן כושר עבודה בעקבות שבירת יד ולהבין מתי ואיך תובעים.

הזכרנו את הנזקים הצמיתים שעלולים להתרחש בעקבות שבר ביד, אך חשוב להזכיר שניתן לתבוע גם כאשר חל אובדן כושר עבודה זמני כמו למשל חולשה או נימולים ביד, הגבלות בתנועת היד, קושי בפתיחה ואגרוף כף היד, בקירוב והרחקת הזרוע וכל בעיה תפקודית נוספת.

אובדן כושר עבודה בעקבות שבירת יד
אובדן כושר עבודה בעקבות שבירת יד

הסבר מדויק, מפורט ומלא של הנזק התפקודי יביא למתן פיצויים

מפועל בניין ועד פקיד בבנק, כל עובד חשוף למעשה לשבר פוטנציאלי בזרוע, המרפק, כף היד או פרק כף היד. בדרך כלל מדובר בפגיעה כתוצאה מנפילה או החלקה, מהם העובד זכאי לזכויות שונות. הוועדות הרפואיות שדנות בקביעת נכות ואובדן כושר עבודה מעוניינות לאבחן ולקבוע את היקף וחומרת הפגיעה, כמו גם להבין מהם טיפולי השיקום וכל אמצעי הסיוע הנדרשים כדי להטיב עם הנפגע.

כאשר מדובר בפגיעה חמורה מאוד, היא בוודאי תזכה באחוזי נכות גבוהים מאוד. ועם זאת, אדם שלא יטיב להסביר כראוי את הפציעה שבידו, להבהיר מהן המגבלות התפקודיות הנובעות מהשבר ולגבות את כל הסבריו בממצאים רפואיים, חוות דעת רפואית וקשר סיבתי ברור בין התאונה לבין השבר שנגרם לו, עשוי להביא לכך שתביעתו תידחה.

מי שידאג לפירוט ולנימוקים המלאים כנדרש, שייגש לקבלת כל הטיפולים למצבו ושידע לתאר כראוי את הפגיעה התפקודית שנותרה לו, צפוי לקבל קצבת נכות קבועה. גם בתביעות נכות וגם בתביעות אובדן כושר עבודה בעקבות שבירת יד, ניתן לקבל פיצוי שאמור לשקף את חומרת הפגיעה, את הקשיים שקיימים ביד הפגועה וברמה התפקודית שנובעת מכך. ככל שניתן יהיה להוכיח בעיה יותר אקוטית ומגבילה, כך הפיצויים בסופו של דבר יגדלו.

 

הגורמים המפצים בגין אובדן כושר עבודה בעקבות שבירת יד

פגיעה קשה המונעת את האפשרות לעבוד, מצדיקה הליכים ופרוצדורות מול כמה גופים אפשריים:

 

הביטוח הלאומי

אדם שנפגע באירוע שמוגדר כתאונת עבודה, רשאי לקבל מהמוסד לביטוח הלאומי דמי פגיעה – סכום פיצויים המשולם לו למשך 91 ימים מהפגיעה ועד לגובה 75% מהשכר (בממוצע משלושת חודשי העבודה האחרונים). אם הפגיעה לא מאפשרת לעובד לשוב לעבודתו ולהתפרנס וככל שהוא כבר קיבל את דמי הפגיעה ותקופת התשלום נסתיימה, ניתן יהיה להגיש תביעת נכות מעבודה.

תביעת נכות מעבודה נקראת לעתים גם אובדן כושר עבודה תעסוקתי, אם כי הקריטריונים לקבלתה שונים בתכלית מאלו של פוליסות פרטיות של אובדן כושר עבודה בעקבות שבירת יד. למעשה, לביטוח הלאומי יש תקנות ברורות הקובעות כמה אחוזי נכות יינתנו בעבור כל ליקוי רפואי ומה מקנה כל אחוז נכות ברמת הקצבאות וההטבות.

תובעים שהוועדה הרפואית תקבע להם 10%-19% נכות זכאים לקבל פיצוי חד פעמי בגובה 43 קצבאות. תובעים שנקבעו להם 20% ומעלה זכאים לקצבה חודשית קבועה ולקביעת דרגת אי כושר, שתחול לאופן זמני או צמית, תלוי בחומרת הפגיעה והיקפה.

 

חברת הביטוח הפרטית

אם קיימת פוליסה פרטית לרבות אובדן כושר עבודה, ביטוח תאונות אישיות, נכות מתאונה וכיוצ"ב, עומדת הזכות לבדוק את תנאי הפוליסה ולתבוע בהינתן מקרה הביטוח. התגמולים הניתנים כאן אינם נוגעים לאלו שיינתנו בכל מקרה מהביטוח הלאומי, אם כי חשוב לציין שחל ביניהם קיזוז מסוים.

בנקודה זו נצטרך להתייחס גם לביטוחי המנהלים, במסגרתם ישנה פוליסת אובדן כושר עבודה בעקבות שבירת יד (וכל מצב אחר). ביטוחים אלו מציעים פוליסות בעלות תנאים ממוטבים, כך שמנגנון קבלת התביעות יהיה יעיל יותר ויכיל יותר סיכוי לאישור התביעה על כל הפיצויים המלאים ממנה.

 

חברת קרן הפנסיה (תביעה לפנסיית נכות)

קרנות פנסיה חדשות (קרנות ברירת המחדל, משנת 2008 ואילך) מכילות שני רכיבים ביטוחיים חשובים: האחד הוא קצבת שארים למקרה מוות והשני הוא אובדן כושר עבודה. כיסוי אובדן הכושר מצומצם בהרבה מזה של ביטוחי המנהלים ויתר הביטוחים הפרטיים (כיסוי בסיסי), אך במקרים המתאימים ובכפוף להערכת עורך הדין הוא צפוי בהחלט להספיק.

גם כאן וגם בכל חברות הביטוח הפרטיות יחולו פיצויים אובדן כושר עבודה בשיעור של 75% מהשכר (בתחשיב ממוצע מ-12 חודשי העבודה האחרונים טרם הפגיעה).

 

שלושה תנאים לאובדן הכושר שמוכרחים להכיר

אם ידכם נשברה כך שאתם מוגבלים, סובלים מכאבים ולא מסוגלים לעבוד ולהתפרנס כבר תקופה ארוכה, באפשרותכם להגיש תביעת אובדן כושר עבודה בעקבות שבירת יד מכל אחד מהגורמים שצוינו כאן ולקבל פיצויים מתאימים. רגע לפני כן, עליכם להכיר את שלושת התנאים המרכזיים:

תקופת המתנה של שלושה חודשים – מרגע החיתום על הפוליסה, יחלפו עוד שלושה חודשים עד שיהיה ניתן לממש אותה. במילים אחרות, אם חתמתם על פוליסת אובדן כושר (כולל בקרן הפנסיה, או בהצטרפות לביטוח מנהלים) בתאריך 1.1 ובתאריך 24.2 נפגעתם בתאונה מצערת שבה ידכם נשברה וישנו חשש לאובדן כושר עבודה זמני או קבוע, חלקי או מלא – לא תפוצו כלל.

שיעור אובדן יכולת של 75% – מדובר בתנאי המרכזי ביותר לקבלת פיצויים מפוליסת אובדן כושר העבודה. תנאי זה קובע שהמגבלה צריכה להיות כזו שפגעה בפועל בכושר ההשתכרות ברמה של 75% לפחות. לדוגמה – קלדנית שעבדה בעבר במשך 8 שעות ביום וכעת עקב השבר בידה מסוגלת רק לשעה-שעתיים ביום, תפוצה. אך לעומת זאת אם אותה קלדנית מסוגלת ל-5 שעות עבודה ביום, היא לא תפוצה משום שלא מדובר ב-75% אובדן כושר.

"עיסוק סביר" – גם הוא מרכזי מאוד, נתון לפרשנות רחבה במיוחד ומתקבל אחרת מפוליסה לפוליסה. קריטריון זה קובע שפיצויים יינתנו רק למי שאינו מסוגל לעבודתו הקיימת או לכל עיסוק סביר אחר בהתבסס על ניסיונו התעסוקתי, כישוריו והשכלתו.

 

אל תוותרו על זכותכם לתבוע

למרות שהדרך לקבלת הפיצויים מורכבת, במיוחד כאשר צריך להוכיח אי כושר מוחלט לעבודה שנגרם בעקבות שבר ביד, הדבר בהחלט אפשרי. בהתאם למקרה, נוכל להנחות אתכם לגבי אופן הפעולה הרצוי, לפעול מול כל הגורמים שמהם ניתן לתבוע פיצויים ולדאוג לקבלת הסכום הגבוה ביותר שניתן על סמך מצבכם ויכולתכם לעבוד בעתיד או כלל לא.

משרד עורך דין דוד פייל מתמחה באובדן כושר, נזקי גוף, רשלנות רפואית בטיפול ובאבחון רפואי, תאונות דרכים ותביעות מול חברות הביטוח והביטוח הלאומי ועושה זאת בהצלחה כבר יותר מעשרים שנה. אתם מוזמנים להצטרף למאות לקוחותינו, להם הענקנו פיצויים בהיקף של מיליוני שקלים בהצלחותינו המשפטיות ולהתייעץ עמנו להערכה ראשונית של מקרה התביעה וסכומי הפיצוי ללא עלות.

לשיתוף לחצו:

על אף שאנו עושים מאמץ לפרסם תוכן עדכני ומדויק יובהר כי האמור לעיל אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי. בנוסף, יש לקחת בחשבון שמידע משפטי מטבעו עשוי להתעדכן ולהשתנות. העושה שימוש באמור, עושה כן על דעת עצמו ובאחריותו בלבד.

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

צריכים ייעוץ מקצועי ? אנחנו כאן בשבילכם