צלצלו עכשיו: 03-915-8400

חיפוש
רשלנות רפואית לוגו
לוגו עם הטקסט: "חותם אמינות"

אובדן כושר עבודה זמני

להאזנה:

 

אובדן כושר עבודה זמני מתייחס לסיטואציה שבה לא קיימת אפשרות לעבוד ולהתפרנס בנסיבות כמו תאונה, פציעה או מחלה וזאת לפרק זמן מסוים, עד למועד החלמה. בסיום תקופה זו ימתין לנפגע מקום עבודתו הקודם, או שיקום מקצועי שיסייע לו במציאת עבודה אחרת בהתבסס על כישוריו וניסיונו המקצועיים. לפניכם כל המידע שחשוב להכיר לגבי הנושא:

 

מהו אובדן כושר עבודה?

בעולמנו איש איננו חסין מפני תאונות. חלקן מתרחשות בצורה יחסית מינורית, כך שנשוב לעבודתנו בתוך תקופת החלמה של שבוע-שבועיים לכל היותר. חלק מהתאונות מולידות תוצאות קשות יותר, כך שהן מאלצות אותנו לחדול מעבודתנו לפרק זמן ממושך, לעתים גם לפרק זמן של חודשים ואפילו שנים.

מצב זה קרוי גם אובדן כושר עבודה תעסוקתי – מצב שבו לא קיימת מסוגלות לעבודה הקיימת או לחילופין לכל עבודה מסוג אחר, כך שההכנסה נפגעת וחלה פגיעה כלכלית פתאומית ובלתי צפויה. כדי להתמודד עם הנושא ולבלום הידרדרות כלכלית קשה לאורך תקופת ההחלמה, ניתן להגיש תביעת אובדן כושר עבודה זמני ולקבל ממנה פיצוי עבור התקופה.

 

את מי תובעים?

קיימים מספר גופים שמפצים בשל אובדן כושר עבודה זמני, ככל שהנפגע אכן הוכיח כי איננו מסוגל לאור מצבו הרפואי לעבוד בעבודתו או בכל עבודה אחרת התואמת את הגדרת המפצות ל"עיסוק סביר":

המוסד לביטוח הלאומי – מעניק פיצויים אובדן כושר עבודה במתווה של קצבת נכות כללית או קצבת נפגעי עבודה וזאת לאחר 91 ימים בהם שולמו דמי פגיעה על חוסר יכולתו לעבוד לאורך התקופה. את מתן התגמולים בקצבת הנכות ניתן לקבל ככל שלא ניתן עדיין לשוב לעבוד והם מצמיחים זכאות גם לשיקום רפואי ושיקום מקצועי, המאפשר לסיים את התקופה ולשוב למעגל העבודה, אם מסיבות רפואיות לא ניתן עוד לשוב לעבודה הקודמת.

קרן הפנסיה – חברות הביטוח הפנסיוני מכילות בתוך כל קרן פנסיה גם מרכיב ביטוחי למקרי אובדן כושר עבודה זמני או צמית (קבוע). קרן הפנסיה תשלם פיצויים ככל שהוכיח הנפגע אי כושר לעבודה בשיעור של 25% לפחות והעדר מסוגלות לכל עיסוק סביר אחר שתואם את ניסיונו, השכלתו והכשרתו המקצועית (אובדן כושר עבודה מקצועי).

ביטוח המנהלים – ביטוחי המנהלים נקשרים לתנאים טובים ויוקרתיים במקומות עבודה ולא בכדי. ביטוחים אלו כוללים פיצוי למקרי אובדן כושר עבודה זמני או צמית, ככל שהנפגע הוכיח אי כושר לעבודה בשיעור של 25% וזאת ללא קשר למסוגלותו לכל עיסוק סביר אחר (אובדן כושר עבודה עיסוקי).

ביטוח פרטי – ככל שהעובד הצטרף בעבר מיוזמתו לפוליסת ביטוח המכסה מצבי אובדן כושר עבודה זמני, עליו להוכיח אי כושר בשיעור 75% ואת תנאי העיסוק הסביר על פי סוג הפוליסה שרכש וסכום הפיצויים הנובע מכל תרחיש.

אובדן כושר עבודה זמני
אובדן כושר עבודה זמני

סכומי הפיצוי במצבי אובדן כושר עבודה זמני

התשלומים ניתנים בכל אחת מהאפשרויות עד לגובה של 75% משכרו הממוצע של העובד משלושת חודשי העבודה האחרונים ולעתים גם משכרו הממוצע לאורך 12 חודשי העבודה האחרונים, תלוי בגוף המבטח. במקרה של אובדן כושר עבודה זמני, התגמולים יתקבלו רק לתקופת העדר המסוגלות לעבודה וזאת לכל היותר עד לתקופה של שנתיים.

לחילופין, בביטוחים מסוימים יינתנו פיצויים רק עד לסיום תקופת השיקום או עד שנה קדימה. התשלום שניתן יהיה תמיד בניכוי מס הכנסה, דמי הביטוח הלאומי ודמי בריאות, אך בעת מתן התגמולים מהביטוח מתרחשת עצירה של תשלום הפרמיה, כך שהמבוטח לא צריך לשלם אותה במועד קבלת הפיצוי.

 

סוגים נוספים של אובדן כושר עבודה

מלבד אובדן כושר עבודה זמני, מתרחש גם מצב הפוך ממנו, בו אובדן הכושר הופך לקבוע לכל החיים. במקרה של אובדן כושר עבודה קבוע, התגמולים המשולמים נערכים מידי חודש, עד לגיל הפרישה מעבודה, אז תתחיל להתקבל קצבת הזקנה.

גם במצב של אובדן כושר עבודה קבוע ידרש התובע לעבור וועדה נוספת מידי שנתיים, שתעריך שוב את מצבו הרפואי ותחליט האם להמשיך לשלם את התגמולים, להפחית מהם או להפסיק אותם אם חל שיפור מסוים במצב. סוג נוסף של אובדן כושר עבודה מתייחס לחלוקה בין מלא וחלקי.

מצב של אובדן כושר עבודה מלא מהווה למעשה מצב מוחלט, כלומר של העדר יכולת מוחלטת לעבודה לאורך תקופה זמנית או באופן קבוע. המצב החלקי לעומת זאת, מהווה אפשרות להמשיך ולעבוד, אם כי במתכונת שעתית או בהיקף אחריות ותפקיד שונים מאלו שביצע העובד בעבר וזאת מפאת מצבו הרפואי הנוכחי.

ניקח לדוגמה נהג מונית שנפצע בגבו, באופן שמנע ממנו לעבוד לאורך תקופה. כעת הוא מוגדר כמי שאיבד את כושר עבודתו באופן זמני ומשמצבו ישתפר, הוא יוכל לשוב ולעבוד. יחד עם זאת, ייתכן מצב שבו נהג מונית שעבד למחייתו במשך 12 שעות ביום, יוכל כעת לעבוד במשך 4-5 שעות במקום ועדיין להתפרנס, אם כי באופן מינימלי. במקרה כזה הוא ייחשב כמי שחווה אובדן כושר עבודה חלקי.

חשוב להדגיש: דוגמה זו כשלעצמה לא עומדת בקריטריוני הפיצוי בחברות הביטוח וקרנות הפנסיה, שכן היקף העבודה האפשרי כאן הוא גבוה מ-75%. אם יוכל הנהג לעבוד כשעה-שעתיים ביום לכל היותר, אזי ניתן יהיה להראות כי הוא בעל אובדן כושר עבודה של 75% ומכוחו יש לפצות אותו. ומה לגבי המוסד לביטוח הלאומי? נהג המונית אכן עומד בקריטריונים, שכן הפיצוי מתחיל מקביעת שיעור אובדן כושר עבודה של 50% ומעלה.

 

הגשת תביעת אובדן כושר עבודה זמני

להבדיל ממצבי אובדן כושר מלא וקבוע, מצב של אובדן כושר זמני הוא פרצה שחברות הביטוח נוהגות לנצל לטובתן, על מנת לדחות חלק גדול מהתביעות המוגשות להן. אדם שחברת הביטוח שלו מאמינה שישוב לעבודתו בתוך זמן קצר כך שפרנסתו לא תיפגע באופן משמעותי, עשוי לגלות שתביעתו נדחתה ולו רק משום שהוא לא יספיק לעבור את תקופת ההמתנה עד לקבלת הפיצוי.

כל יום שבו אותו נפגע איננו עובד הוא בבחינת הפסדים כספיים משמעותיים ולכן יש להתייחס לדחייה מחברת הביטוח כשלב שצריך לעבור ולא כסוף פסוק. למעשה, על ידי פנייה אל עורך דין מומחה לתאונות עבודה ניתן להשיג התייחסות וטיפול יעילים יותר בתביעה מצד חברת הביטוח, לעתים אפילו מקסום של סכומי הפיצוי ואף כפל במקרה של ניצול זכויות ממספר מקומות נוספים.

יש להגיש את התביעה על ידי טופס ייעודי מחברת הביטוח ולצרף אליו את כל המסמכים הנדרשים לרבות ניירת רפואית מלאה, פרוטוקול וקביעת אחוזי הנכות מהביטוח הלאומי וכן תלושי שכר או לחילופין טופס 106/ תביעת שומה לעצמאיים. שימו לב שיש לצרף את כל המסמכים ולמלא את טופס התביעה בדיוק רב, שכן כל טעות עשויה לגרום לחברת הביטוח שלא לדון בתביעה ולדחות אותה.

זכרו: אובדן כושר עבודה זמני הוא עניין זמני בלבד, מה שהופך את התביעה לגביו לקריטית יותר עם כל יום שחולף. יש לפעול במקרים אלו סמוך ככל האפשר ליום המקרה ולהימנע מדיחויים שעשויים לגרום לחברת הביטוח לסרב לפצות אתכם.

 

ניסיון מקצועי של יותר מעשרים שנים

משרד עורך דין דוד פייל מזמין אתכם לפגישת הערכה ראשונית לתביעת אובדן הכושר, בה נוכל להעריך את סכומי הפיצויים שמגיעים לכם ולתבוע את זכויותיכם מכל גורם מפצה באשר הוא. הפגישה היא ללא עלות! צרו עמנו קשר ונעמוד לרשותכם במקצועיות, במסירות וללא פשרות.

לשיתוף לחצו:

על אף שאנו עושים מאמץ לפרסם תוכן עדכני ומדויק יובהר כי האמור לעיל אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי. בנוסף, יש לקחת בחשבון שמידע משפטי מטבעו עשוי להתעדכן ולהשתנות. העושה שימוש באמור, עושה כן על דעת עצמו ובאחריותו בלבד.

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

צריכים ייעוץ מקצועי ? אנחנו כאן בשבילכם