צלצלו עכשיו: 03-915-8400

רשלנות רפואית לוגו
לוגו עם הטקסט: "חותם אמינות"

אובדן כושר עבודה לעצמאיים

להאזנה:

 

לציבור העצמאים בישראל חסר גיבוי מקצועי ופיננסי ברמה זהה לעמיתיהם המועסקים כשכירים. הסיבה לכך היא שבמדינת ישראל מרבית ההטבות הסוציאליות ניתנות לעובדים באמצעות מעסיקם, בעוד שהעובד העצמאי נדרש לשלם על הכיסויים הביטוחיים שלו מכיסו בלבד. בהתאם לכך, גם מימוש זכויות ביטוחיות במקרי אובדן כושר עבודה לעצמאיים, הוא לעיתים מורכב יותר.

לכן המאמר הבא יוקדש לסקירת האפשרויות והזכויות הביטוחיות של מבוטחים עצמאיים במקרים אלו.

לעזרה מקצועית בנושא מימוש זכויות ביטוחיות במקרה של אובדן כושר עבודה לעצמאיים – פנו כעת אל עו"ד דוד פייל בטלפון: 03-915-8463.

 

על הצורך בכיסוי אובדן כושר עבודה לעצמאיים

אחד הסיכונים המשמעותיים ביותר שמדינת ישראל מגנה מפניהם על אזרחיה, הוא הסיכון לאובדן כושר עבודה, שמפניו כל המעסיקים מחויבים על פי חוק להעניק כיסוי ביטוחי לעובדיהם במסגרת קרן הפנסיה שלהם, פוליסת ביטוח המנהלים שלהם ותשלומי הביטוח הלאומי לעובד.

אולם עצמאים, שאין להם מעסיק, נדרשים לדאוג לעצמם לביטוח כנגד סיכון זה באופן עצמאי. כחלק מהרחבת תקנות הביטוח הפנסיוני, כיום גם בעלי עסקים עצמאיים מחויבים להפריש כספים לקראת גיל הפרישה לקרן פנסיה או ביטוח מנהלים שבמסגרתם, יהיו מכוסים גם מפני מקרה נכות בהיקף לבחירתם.

אובדן כושר עבודה לעצמאיים
אובדן כושר עבודה לעצמאיים

 

אילו זכויות בביטוח לאומי ישנן במקרי אובדן כושר עבודה לעצמאיים שנפגעו בעבודתם?

עובדים עצמאיים שנפגעו בעבודה עשויים להיות זכאים למענק נכות חד פעמי או לקצבת נכות חודשית מביטוח לאומי, אם נקבע להם דירוג נכות של 9% לפחות. אולם הבקשה הערכת דרגת הנכות הנובעת מהפגיעה בעבודה תישקל רק אם כבר הוגשה לבט"ל תביעה לדמי פגיעה והפגיעה הוכרה כפגיעה בעבודה.

עצמאים שהגישו תביעה להכרה בפגיעה בעבודה תוך 12 חודשים מתחילת הנכות, ותביעה לקביעת דרגת נכות תוך 12 חודשים מיום ההכרה בפגיעה, זכאים לקבל את מלוא הקצבה, ללא כל הפחתות ממועד תחילת הנכות.

 

אילו סוגי ביטוחים פרטיים זמינים למקרי אובדן כושר עבודה לעצמאים?

החל משנת 2017, עצמאים מחויבים על פי חוק לדאוג לעצמם לביטוח אובדן כושר עבודה במסגרת "חוק פנסיית חובה לעצמאים", המעניק גם כיסוי לסיכוני נכות לאוכלוסייה זו. אולם לצד ביטוח הנכות הפנסיוני שהוא חובה, קיימות גם אפשרויות ביטוח פרטיות לאובדן כושר עבודה המציעות תמחור ותנאים שונים בהשוואה לביטוח הנכות הבסיסי הכלול בקרן הפנסיה.

עם זאת חשוב שכל עצמאי יבין היטב את פרטי הביטוח שלו למקרה אובדן כושר, ולוודא שהוא לא משלם על כפל ביטוחים, שכן חברות הביטוח לא ישלמו יותר מ- 75% משכר המבוטח גם אם יש כיסוי כפול .

 

מה גובה הפיצוי החודשי במקרה של אובדן כושר עבודה לעצמאים?

במרבית המקרים, הפיצוי החודשי המרבי לעצמאים שאיבדו את כושר עבודתם, כפי שנקבע בחוק, הינו 75% משכר המבוטח הממוצע ב- 12 חודשי העבודה האחרונים לפני הפגיעה. זאת בשונה מהמקבילה של עובדים שכירים, שיש להם אפשרות לקבוע את שכרם הממוצע לצורך תגמולי הביטוח, על פי שלושת החודשים שקדמו לפגיעה, קיימות קרנות פנסיה לעצמאיים שלא בודקות אחורה אלא על פי הכיסוי שנרכש.

 

מהי תקופת ההמתנה לפני קבלת תשלומים מפוליסת אכ"ע?

בביטוחי אובדן כושר עבודה קיימת תקופת המתנה אותה יש לעבור עד לקבלת הפיצוי. תקופת ההמתנה לביטוח זה היא לרוב שלושה חודשים.
למעשה הפיצוי ישולם רק במקרה של אובדן כושר עבודה העולה על תקופת ההמתנה.
קיימות פוליסות עם תקופת המתנה קצרה יותר.

 

אילו הרחבות זמינות בפוליסות אובדן כושר עבודה עצמאיים?

בעוד שהיקף הכיסוי בפוליסות אובדן הכושר הבסיסיות, מוסדר על ידי המפקח על הביטוח, עדיין ניתן לשנות חלק מהתנאים בפוליסה על ידי רכישת כיסויים נוספים כהרחבות. אפשרויות כיסוי נוספות אלו עשויות לכלול ביטוח לאובדן כושר עבודה חלקי (בין 25% ל- 75%, לעומת 75% בלבד בכיסוי הבסיסי), ביטוח לאובדן כושר עבודה במשלח יד ספציפי (ולא בכל עיסוק סביר), הפחתת תקופת ההמתנה, תשלום רטרואקטיבי עבור תקופת ההמתנה ועוד.

ניתן להוסיף או להסיר הרחבות אלו בכל עת, כל עוד לא אירע אירוע מזכה של אובדן כושר עבודה ופוליסת הביטוח לא הופעלה, לעיתים פעולה זו תצריך הליך חיתומי נוסף.

 

מה עושים כשמתעורר הצורך בהפעלת פוליסת אובדן כושר עבודה עצמאים?

מימוש פוליסת הביטוח בגין אובדן כושר עבודה מחייב הגשת תביעה לחברת הביטוח בצירוף אישורים רפואיים התומכים במצבו הרפואי של המבוטח, כגון אישור מרופא תעסוקתי ואישורי מחלה נוספים. את התביעה יש להגיש בהקדם האפשרי לאחר האירוע שגרם לאובדן הכושר.

 

לסיכום – הצורך בעורך דין תביעות ביטוח למימוש זכויות עקב אובדן כושר עבודה לעצמאיים

ביטוח אובדן כושר עבודה לעצמאיים נועד לשמש כאמצעי להבטחת יציבותם הפיננסית של בעלי העסקים בארץ, ומכאן חשיבותו הרבה. אולם חברות ביטוח רבות נרתעות מלשלם למבוטחיהן תגמולים עקב פגיעה בכושר השתכרותם, שכן מדובר בתשלומים שעלולים להיות יקרים ולטווח ארוך. כתוצאה מכך, תביעות רבות המוגשות באופן עצמאי עשויות להידחות מסיבות שונות, ורצוי לפנות לייצוג מעורך דין במהלך הליך התביעה.

משרד עו"ד דוד פייל סייע לאורך השנים למצות את זכויותיהם הביטוחיות של עובדים עצמאים רבים בישראל, אשר נקלעו לאובדן כושר עבודה. במהלך שנות הפעילות הרבות שלנו, הספקנו לצבור אינספור הצלחות עבור ציבור לקוחותינו וסכום מכובד ביותר פיצויים וקצבאות ביטוח, אשר אפשרו לרבים ממיוצגינו להתמודד עם המצב הרפואי המאתגר שאליו נקלעו, באופן יעיל יותר תוך השגת שיפור באיכות החיים שלהם.

רוצים לבדוק את זכאותכם להטבות שונות בגין אובדן כושר עבודה לעצמאיים? חייגו אל עורך דין דוד פייל: 03-915-8463.

ביטוח אובדן כושר עבודה לעצמאיים הינו כיסוי ביטוחי למקרי נכות הקיים בקרן הפנסיה או בביטוח המנהלים של בעל עסק עצמאי. ביטוח זה מעניק קצבה חודשית כתחליף לאובדן שכר, במקרה בו המבוטח אינו מסוגל לעבוד ולהתפרנס עקב מחלה או פציעה.

ביטוח אכ"ע מוצע על ידי כל חברות הביטוח בשוק. ניתן לרכוש ביטוחי אובדן כושר לעצמאים, הן ככיסוי ביטוחי נלווה בפוליסות ביטוח מנהלים, הן במסגרת כיסוי הנכות בקרן הפנסיה לעצמאי וכן להרחיבו במסגרת מוצר שנקרא "מטריה ביטוחית" ומשפר את תנאי כיסוי הנכות הבסיסי המוצע בביטוח הנכות בקרנות הפנסיה.

ככלל, תקופת הכיסוי הביטוחי בפוליסות אובדן כושר לעצמאים היא עד גיל פרישת החובה שהחוק בישראל מגדיר. עם זאת, מבוטחים יכולים לבחור לשנות את תקופת הכיסוי על סמך הצרכים וההעדפות המקצועיות האישיות שלהם, כך שהיא תסתיים במועד מוקדם מגיל הפרישה החוקי – או בגיל מאוחר ממנו.

הפיצוי החודשי המרבי לעצמאים המבוטחים מפני אובדן כושר עבודה, כפי שנקבע בחוק, הינו 75% משכר העצמאי הממוצע ב- 12 חודשי העבודה האחרונים לפני אובדן הכושר.

לשיתוף לחצו:

על אף שאנו עושים מאמץ לפרסם תוכן עדכני ומדויק יובהר כי האמור לעיל אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי. בנוסף, יש לקחת בחשבון שמידע משפטי מטבעו עשוי להתעדכן ולהשתנות. העושה שימוש באמור, עושה כן על דעת עצמו ובאחריותו בלבד.

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

צריכים ייעוץ מקצועי ? אנחנו כאן בשבילכם