צלצלו עכשיו: 03-915-8400

רשלנות רפואית לוגו
לוגו עם הטקסט: "חותם אמינות"

פיצויים אובדן כושר עבודה

להאזנה:

 

אדם שלא מסוגל לשוב לעבודתו או לכל עיסוק אחר שתואם את מקצועו והשכלתו, זכאי לקבל פיצויים אובדן כושר עבודה. כיצד מקבלים את הפיצוי ולמי מגישים את התביעה? מאמר זה יספק לכם מדריך מקיף לנושא.

 

הגדרתו ומאפייניו של אובדן כושר עבודה

אובדן כושר עבודה מהווה מצב שנגרם כתוצאה מתאונה, מחלה או פציעה ובמסגרתו אדם איבד את יכולתו לעבוד ולהתפרנס כראוי, באופן זמני או קבוע, חלקי או מלא. רמת הפגיעה לעתים מאפשרת לעבור לעבודה אחרת ולעתים מונעת כלל את היכולת לכל סוג של עבודה באשר היא. בשני המצבים עשויה להתקיים זכאות למתן פיצויים אובדן כושר עבודה.

בישראל קיימים שלושה גופים מרכזיים שמספקים כיסוי למצבי אובדן כושר עבודה מקצועי מגיל 18 ועד לגיל הפרישה מעבודה:

  • המוסד לביטוח הלאומי – מספק גמלת נכות כללית בשל אובדן כושר עבודה תעסוקתי, יחד עם מספר תגמולים נוספים בהתאם למצב הרפואי הקיים. שיעורי אובדן הכושר בביטוח הלאומי הם: 60%, 65% ו-74%.
  • קרן הפנסיה – קרנות הפנסיה החדשות (משנת 2008) מכילות רכיב ביטוחי של קצבת שארים ורכיב ביטוחי לאובדן כושר עבודה, המכונה גם פנסיית נכות.
  • חברות הביטוח הפרטיות – מפצות מבוטחים שהצטרפו באופן פרטי לפוליסה ובמטרה לקבל פיצויים אובדן כושר עבודה בעת התרחשות מקרה הביטוח.

פיצויים אובדן כושר עבודה
פיצויים אובדן כושר עבודה

אי כושר עבודה מלא וחלקי

אדם שאיבד את כושר העבודה שלו לחלוטין, מכונה בביטוח הלאומי כמי שצפוי לקבל דרגת אי כושר מלאה בשיעור של 100%. חברות הביטוח וקרנות הפנסיה מתייחסות לדרגת הכושר המזכה בפיצוי בשיעור של 75% ומעלה (במקרים מיוחדים הדרגה תהיה גם 70%), כך שמי שמסוגל להמשיך לעבוד בהיקף של 25% לכל היותר ממה שעבד לפני הפגיעה, יהיה זכאי לקבל פיצוי מתאים.

ולעומת זאת, כאשר אדם מסוגל לעבוד באופן ובהיקף שונה מזה שביצע לפני פגיעתו, מדובר באובדן כושר עבודה חלקי. מצב זה יכול להתרחש למשל אם אדם חלה במחלה שלא מאפשרת לו להמשיך לעסוק במקצוע שרכש וטיפח, אך הוא כן יכול לעסוק מכאן והלאה בתחום שונה. תחום זה מתבטא ברמת שכר נמוכה בהרבה, או בהיקף שעתי מצומצם, מה שבכל זאת מצריך פיצוי הולם.

 

אי כושר עבודה זמני וקבוע

מלבד חלוקת המקרים ברמת הכיסוי הביטוחי לאובדן כושר חלקי או מלא, מתרחשת גם חלוקה ביחס לפרק הזמן שבו מתקיים מצב של אובדן כושר עבודה. ככל שמדובר באובדן כושר צמית, כלומר לכל החיים, הפיצוי שיתרחש לגביו יתקבל למשך כמה שנים לכל הפחות, תלוי בסוג הפוליסה שנרכשה.

במימוש הפוליסה בקרן הפנסיה ובהוכחת אובדן כושר עבודה בשיעור של 75% ומעלה ולצמיתות, תתקבל פנסיית נכות המשולמת כקצבה חודשית עד לגיל הפרישה מעבודה.

 

פיצויים אובדן כושר עבודה בקרן הפנסיה

כל עובד, בין אם שכיר ובין אם עצמאי מפריש תשלום חודשי לחיסכון הפנסיוני שבקרן הפנסיה. הקרנות שונות זו מזו ועל מנת לדעת מהן הזכויות המדויקות של קרן הפנסיה האישית, יש לעיין בתקנון הקרן שאליה מופרשים הכספים.

כיום הקרן הסטנדרטית מספקת כיסוי למקרי אובדן כושר עבודה חלקי החל משיעור של 25%. השכר הנחשב מבחינת פנסיית הנכות הוא השכר הממוצע משלושת או שניים עשר חודשי העבודה האחרונים, לרוב על פי הגבוה מביניהם. את ההכנסה המבוטחת לעובדים עצמאיים קובעים על ידי סכום ההפקדות הממוצע חלקי 16%. בדומה לחברות הביטוח הפרטיות, פיצויים אובדן כושר עבודה לא יעברו את גובה 75% מההכנסה.

ההחלטה על הזכאות לפנסיית נכות מתקבלת לאחר שהמבוטח עובר וועדה רפואית של קרן הפנסיה. וועדה זו רשאית להחליט לגבי אובדן הכושר גם ללא קשר להחלטה בביטוח הלאומי לעניין. החולה רשאי להצטייד בניירת רפואית כולל חוות דעת רפואית שנערכה ע"י מומחה ואם תרצה קרן הפנסיה שרופא מומחה זה ישתתף בוועדה, היא מחויבת לשלם על כך. אפשר לערער על החלטותיה של הוועדה לוועדה הרפואית העליונה. על כל החלטה בנושא שאינו רפואי ניתן לערער לבית הדין לעבודה.

קרנות הפנסיה משלמות כאמור על בסיס שיעור אובדן הכושר שנקבע ועד 75% מהשכר וזאת החל מהיום ה-91 לאובדן הכושר. מי שרכש פרנצ'יזה, יוכל לקבל תשלום מהיום הראשון ועד לסיום תקופת הנכות הזמנית או עד לגיל הפרישה באובדן כושר צמית.

 

פיצויים אובדן כושר עבודה בחברת הביטוח

חברות הביטוח מתבססות במתן הפיצוי הן על שיעור אובדן הכושר והן על האפשרות לעבוד בכל "עיסוק סביר" אחר – כלומר בעבודה שתואמת את ניסיונו, הכשרתו והשכלתו של המבוטח. עקרונית, ניתן לחלק את הביטוחים הפרטיים לשלושה:

  • ביטוח פרטי – לעובדים עצמאיים ולאנשים פרטיים, המכיל כיסוי למקרה מוות (ריסק) וחיסכון לגיל הפרישה. ביטוח זה מאפשר תוספת של אובדן כושר עבודה וכיסויים נוספים לבחירת המבוטח.
  • ביטוח מנהלים – לעובדים שכירים ומנהלים, המכיל ביטוח קצבת זקנה וכיסוי למקרי אובדן כושר. ביטוחים אלו מתעלים על אובדן כושר עבודה מקצועי הנחשב לפוליסה הבסיסית, ומספקים לרוב אובדן כושר עבודה עיסוקי: פוליסה ללא התניית העיסוק הסביר, בה הסיכוי לקבל פיצוי בשל פגיעה שמונעת את היכולת לעסוק בעיסוק הספציפי של המבוטח גדול יותר.
  • ביטוח קבוצתי (אחיד) – ביטוח שנוצר לקבוצה גדולה של עובדים, בדרך כלל ללא מרכיב חיסכון פנסיוני. ביטוח זה בדרך כלל מכיל הן כיסוי לאובדן כושר והן כיסוי למצבים רפואיים נוספים כמו גילוי מחלות קשות, ביטוח סיעודי ועוד.

 

כאן חשוב לעיין בפוליסה הקיימת ולהבין האם מסופק כיסוי רק לאובדן כושר עבודה מלא, או גם למקרים של אובדן כושר חלקי. הקצבה מועברת לאחר תקופת אכשרה של שלושה חודשים, אלא אם גם הפעם נקבעו תנאים אחרים.

כמו כן, פיצויים אובדן כושר עבודה משתנים בהיקפם מחברה לחברה. חשוב להבין מהו הפיצוי שיינתן בכל מקרה שמתאים לתנאי הפוליסה, גם באובדן כושר מלא וגם באובדן כושר חלקי ולבחור את הפוליסה המתאימה ביותר לצרכים האישיים, או להתאים את הקיימת לעבודה הנוכחית וכמובן לשכר (שהרי מדובר בפיצוי בגובה 75% מהשכר הממוצע שנוצר לאחרונה). להלן סוגי הפוליסות הקיימות:

  • אובדן כושר לכל עבודה שהיא – זהו ביטוח בסיסי שלא מכוון ספציפית לעיסוק מסוים, אלא מתן קצבה בכל מקרה של חוסר יכולת לעבוד.
  • אובדן כושר לעיסוק סביר – פוליסות אלו מציעות כיסוי אם וכאשר התרחש מצב שבו לא קיימת יכולת לעבוד בעיסוק הקיים או בכל עיסוק סביר אחר.
  • אובדן כושר עיסוקי – פוליסה שמתאימה למקצוע האישי של המבוטח ואם יוכיח שאיננו יכול לעסוק בו, יקבל קצבה חודשית קבועה.

 

פיצויים אובדן כושר עבודה בביטוח הלאומי

כל אדם שאיבד את כושר ההשתכרות בעקבות נכותו, רשאי להגיש תביעת נכות כללית או תביעה לקצבת נפגעי עבודה. כעת הוא צפוי לעבור וועדה רפואית שתקבע את שיעור הנכות ואובדן הכושר וללא קשר לקביעת חברת הביטוח או קרן הפנסיה ולהיפך. הזכאים לקצבה צפויים לקבל הטבות נוספות שנובעות משיעור הנכות שהתקבל, מה שצפוי להעמיד תנאים כלכליים נאותים לאורך תקופה.

 

דואגים לכם לפיצוי מקסימלי

אובדן כושר עבודה הוא סיטואציה קשה, מאיימת ומטלטלת, שמצריכה מהנפגעים להתמודד גם במישור הבירוקרטי כדי לעמוד על זכויותיהם הכספיות ולהתקיים בכבוד. אנו במשרד עורך דין דוד פייל ושות' מלווים אתכם בהליך התביעה מול כל הגופים הרלוונטיים ועד מיצוי מלא של הפיצויים המגיעים לכם.

המשרד מונה מעל ל-30 עורכי דין מיומנים ובעלי ניסיון עשיר במקרים אלו, שמכירים באופן יסודי ועמוק את המערכות המורכבות במסלולי התביעה. נשמח לעמוד לרשותכם בכל עת.

לשיתוף לחצו:

על אף שאנו עושים מאמץ לפרסם תוכן עדכני ומדויק יובהר כי האמור לעיל אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי. בנוסף, יש לקחת בחשבון שמידע משפטי מטבעו עשוי להתעדכן ולהשתנות. העושה שימוש באמור, עושה כן על דעת עצמו ובאחריותו בלבד.

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

צריכים ייעוץ מקצועי ? אנחנו כאן בשבילכם