צלצלו עכשיו: 03-915-8400

Search
משרד עו"ד פייל ושות
לוגו עם הטקסט: "חותם אמינות"

תביעות אובדן כושר עבודה בקרן פנסיה

להאזנה:


 

תביעות אובדן כושר עבודה בקרן פנסיה מאפשרות לקבל פיצוי כספי לכל אורך חיי הקופה, בכל מקרה של העדר מסוגלות לעבודה בעקבות פציעה, תאונה או מחלה. לפניכם כל מה שצריך לדעת כדי לתבוע את קרן הפנסיה ולקבל כספים שמגיעים לכם במסגרת "פנסיית נכות".

 

פנסיית נכות עקב אובדן כושר עבודה

עובדים רבים שנפגעו או חלו באופן שהותיר אותם עם אובדן כושר עבודה, כלל לא מודעים לזכאותם לפנות לחברה המבטחת שקיימת אצלה קרן הפנסיה ולתבוע אותה ככל ביטוח פרטי על מנת לממש פיצויים במקרה שכזה.

מעבר לפיצויים שמתקבלים מהביטוח הלאומי בשל אובדן כושר עבודה תעסוקתי, מספקת גם קרן הפנסיה קצבה נוספת במקרים המתאימים, אותה נהוג לכנות גם פנסיית נכות.

 

מה מכילה כל קרן פנסיה?

מלבד רכיב החיסכון בקרן הפנסיה שנועד לגיל הפרישה מעבודה, כל קרן שנפתחה החל משנת 2008 ואילך מכילה שני רכיבי ביטוח חשובים ומרכזיים מאוד. הראשון הוא ביטוח למקרה מוות (ריסק), שמספק פיצוי חד פעמי בסכום יחסית גדול לשארי המבוטח במקרה של פטירה בטרם עת, או לחילופין קצבה חודשית שתשמש את משפחתו.

הרכיב הביטוחי השני הוא למעשה פנסיית הנכות – כלומר ביטוח אובדן כושר עבודה למקרים של גריעה תפקודית המונעת את האפשרות לעבוד ולהתפרנס, בין אם באופן חלקי ובין אם מלא, בין אם לתקופה זמנית ובין אם מכאן לכל החיים (עד לגיל הפנסיה, בו מתחילים לקבל קצבת זקנה).

תביעות אובדן כושר עבודה בקרן פנסיה

תביעות אובדן כושר עבודה בקרן פנסיה

תנאים וזכויות להגשת תביעות אובדן כושר עבודה בקרן פנסיה

תביעות בקרן הפנסיה מתרחשות כאשר חל מצב שכתוצאה ממנו העובד לא מסוגל לשוב לעבודתו. כאן חשוב להתייחס להגדרה המקצועית של קרנות הפנסיה לעניין "הנכות", שכן אדם "נכה" בראייתן הוא מי שכושר עבודתו נפגע בשיעור של 30% ומעלה מפאת מצב בריאותי, מה שמביא לכדי חוסר יכולתו לעבוד בעבודתו הנוכחית או לחילופין בכל עיסוק סביר אחר שתואם את השכלתו, כישוריו וניסיונו המקצועי וזאת למשך 90 ימים ומעלה.

גובה הקצבאות המשולמות מקרן הפנסיה מחושבות לפי דרגת אי הכושר שנקבעה בביטוח הלאומי ובהתאם למצבו הרפואי האישי והן משולמות עד 75% מגובה השכר המבוטח של העובד בניכוי דמי ביטוח לאומי, דמי בריאות ומס הכנסה. אם קיימים סכומים נוספים שהתקבלו מהביטוח הלאומי עבור נכות מתאונת עבודה או כספים ממשרד הביטחון, הם ינוכו גם כן.

 

תביעות אובדן כושר עבודה חלקי וזמני

בכל תביעה שבה חל אובדן כושר עבודה חלקי, כך שהמבוטח עדיין יכול לעבוד אם כי בהיקף שעתי מצומצם או בתחומי משרה שונים מאלו שהיו לו בעבר, קרן הפנסיה רשאית לקזז הפרשים.

הדבר קורה אם חל מצב שבו אובדן הכושר הוא חלקי וסכום ההכנסות מעבודה ומפנסיית הנכות גם יחד יוצא גבוה יותר מממוצע 12 החודשים שקדמו לאובדן הכושר מעבודה.

בנוסף, קבלת פיצויים עקב אובדן כושר עבודה מתרחשת לתקופה זמנית בלבד, בכל פעם רק עד שנתיים לכל המאוחר. בסיום התקופה יתבקשו מקבלי הקצבה לעבור שוב בדיקה רפואית להערכת מצב ובה ייקבע האם יש צורך זכאות להמשיך לספק את הפיצויים החודשיים או שמא חל שיפור במצב שמקטין את הסכום או לחילופין מפסיק לחלוטין את תשלום הקצבה.

 

איך תובעים את קרן הפנסיה על אובדן כושר עבודה?

חברת הביטוח הפנסיוני בה נמצאת קרן הפנסיה שלכם, דורשת כתנאי מקדים לתביעה הכרה בנכות וקביעת אחוזי נכות מול המוסד לביטוח הלאומי. גם כאן קיימים תגמולים למי שאיבדו את כושר עבודתם במחלת מקצוע, תאונת עבודה או כל פגיעה אחרת והם נובעים בראש ובראשונה מתשלום דמי פגיעה עבור 91 ימי אובדן הכושר הראשונים ורק לאחר מכן מהגשת תביעה לנכות כללית.

הביטוח הלאומי מעמיד בפני התובעים את האפשרות לקצבת נכות וזאת על ידי עמידתם בוועדה רפואית שתקבע את שיעור הנכות הרפואית. משזו ניתנה, פקיד התביעות בביטוח הלאומי יקבע את דרגת הנכות התפקודית המתאימה לאובדן הכושר וזאת בשיעור של 60%, 65% או 74%, אלא אם נקבע שמדובר באובדן כושר עבודה מלא ומוחלט בשיעור של 100%.

רק בקביעת דרגת הנכות הרפואית והתפקודית ניתן להתחיל את הליך התביעה בקרן הפנסיה. כעת יש למלא טופס תביעה מחברת הביטוח ולצרף אליו את כל המסמכים הרפואיים, את טפסי הביטוח הלאומי המשקפים את הנכות שנקבעה, תלושי שכר או לחילופין טופס 106/ אישור שומת מס לעצמאיים וכן חתימה על טופס ויתור סודיות רפואית.

מומלץ בנקודה זו להצטייד גם בחוות דעת רפואית ממומחה מתאים, שתשקף את הפגיעה התפקודית ואת חוסר המסוגלות לעבודה הנוכחית או לכל עבודה אחרת ושתוכל להשפיע לטובה על ההחלטה לספק פיצויים מלאים מהתביעה. ייתכן שחברת הביטוח תדרוש מסמכים נוספים והיא לעתים אף מושכת את התיק הרפואי של המבוטחים מקופת החולים כדי להתייעץ לגביהם עם רופא מומחה מטעמה.

בחלק גדול מהמקרים תידרש גם עמידה בפני וועדה רפואית שבה המבוטח ייבדק והיא תיתן במכתב מסודר את החלטתה בתוך 60 ימים מאותו מועד. נציין גם שחברת הביטוח רשאית לזמן לבדיקות חוזרות בועדה רפואית, על מנת לבחון שינוי במצב הרפואי וברמת אי הכושר, מה שעשוי להשפיע על המשך מתן התגמולים.

 

תביעות אובדן כושר עבודה גם בביטוחי המנהלים

פוליסות אובדן כושר עבודה נכללות הן בקרנות הפנסיה, הן בחברות הביטוחים הפרטיות (כאשר אדם פרטי מצטרף מיוזמתו לביטוח שכזה) והן בביטוחי המנהלים, הנחשבים למוצר נחשק שמהווה תנאים טובים מאוד במקום העבודה.

ביטוח המנהלים נחשב לזה שמספק את סוג הפוליסה הטובה יותר בהקשר של תביעות אובדן כושר עבודה, שכן הוא מפצה את המבוטח על כל אובדן כושר מעבודתו הנוכחית ולא רק במקרה של העדר מסוגלות לעבודה בכל עיסוק סביר אחר.

ונסביר: אדם שמתמודד עם אובדן כושר עבודה מקצועי ושתובע את קרן הפנסיה, למעשה מבוטח תחתיה בפוליסה בסיסית למדי, לפיה עליו להוכיח אובדן כושר עבודה בשיעור של 75% – שמתייחס הן לעבודתו הנוכחית והן לכל עיסוק סביר אחר שתואם את כישוריו וניסיונו המקצועי. נגן פסנתר שנפגע באצבעותיו באופן שמונע ממנו לשוב ולנגן, עדיין מסוגל לעבודה אחרת בה אין צורך בשימוש אינטנסיבי באצבעותיו.

לו היה אותו פסנתרן מבוטח בביטוח מנהלים, די היה באותה פגיעה באצבעותיו כדי לספק לו פיצוי מלא, מבלי להתייחס לסוגיית העיסוק הסביר ויכולתו לעבוד בכל עבודה אחרת. מסיבה זו הביטוח נקשר לתנאים מוצלחים במקומות עבודה, שכן הוא מפצה על כל מקרה וללא התניות ספציפיות שמפחיתות מהסיכוי לקבל את הכספים.

הבדל נוסף ופחות מוכר בין קרן הפנסיה וביטוח המנהלים, הוא העובדה שהגשת תביעות אובדן כושר עבודה בקרן פנסיה מאפשרת את זכות הערעור, כך שהקרן תבדוק האם קיימת זכאות רק לתקופה שעד ביצוע הוועדה הרפואית או עד שנה קדימה לכל היותר.

בביטוחי המנהלים לעומת זאת, אם התביעה נדחתה ניתן להגיש תביעת אי כושר לעבר ולעתיד, שבה ניתן לקבל פיצוי דרך פשרה מסוימת. כמובן שכל תוצאה שאינה משביעה רצון תוכל להגיע עד לערעור בבית הדין לעבודה, רצוי באמצעות עורך דין המתמחה לנושא ושיכול לסייע למבוטח למצות את זכויותיו המלאות.

 

מעוניינים לתבוע את קרן הפנסיה בגין אובדן כושר עבודה?

משרד עורך דין דוד פייל ושות' מזמין אתכם להערכה ראשונית של אובדן הכושר ללא עלות, בה נוכל לפרט בפניכם על אפשרויות התביעה, על הפעולות הנדרשות להכנת התיק לתביעה ובחינת מכלול הפיצויים המלא מהמקרה שהתרחש לכם. משרדנו זמין לפניות ולפגישות בנושא וישמח לטפל בכם במקצועיות ובמסירות ללא פשרות.

לשיתוף לחצו:

על אף שאנו עושים מאמץ לפרסם תוכן עדכני ומדויק יובהר כי האמור לעיל אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי. בנוסף, יש לקחת בחשבון שמידע משפטי מטבעו עשוי להתעדכן ולהשתנות. העושה שימוש באמור, עושה כן על דעת עצמו ובאחריותו בלבד.

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

צריכים ייעוץ מקצועי ? אנחנו כאן בשבילכם