צלצלו עכשיו: 03-915-8400

חיפוש
רשלנות רפואית לוגו
לוגו עם הטקסט: "חותם אמינות"

עורך דין תביעות ביטוח ריסק

להאזנה:

 

איש לא מעוניין לחשוב על תרחיש האימים שבו יהיה על קרוביו האהובים לתבוע את ביטוח הריסק עקב פטירה מתאונה, נכות או מחלה קשה. אך כאשר עולה בכך הצורך, אין מנוס מלתבוע באמצעות עורך דין תביעות ביטוח ריסק, שידאג לפיצוי המלא מביטוח החיים. כידוע, לא תמיד ממהרות חברות הביטוח לשלם את מלוא סכום הפיצויים ולכן חשוב לדעת כיצד ניגשים להליך התביעה בחכמה.

 

מהו ביטוח ריסק ולשם מה נועד?

ביטוח חיים או בשמו המדויק: ביטוח ריסק, מוגדר ככיסוי כספי למקרה פטירה שיועבר ליורשי המבוטח. להבדיל מתוכניות חיסכון, פנסיה או קופת גמל בהם המוטבים מוכרחים להיות בני המשפחה (כלומר יורשיו החוקיים של המבוטח), בביטוחי הריסק ניתן להגדיר כל אדם כמוטב.

זה יכול להיות המטפל שטיפל במבוטח במסירות לאורך שנים, אדם קרוב ויקר שעמו התקיימה חברות אמיצה ועוד. עדכון המוטבים בביטוח זה מהווה עניין קריטי מאוד, שכן אותם המוטבים יהיו זכאים לסכום הנקוב בפוליסה (יורשי הביטוח) ואם יהיה צורך לערער על כך, הרי שניתן לעשות זאת רק דרך עורך דין תביעות ביטוח ריסק בבית המשפט.

ביטוח החיים גם מספק הזדמנות לנכות חובות שנותרו כ"עיזבון", כך שהוא יוכל לשמש לכיסוי אם מתעורר בכך הצורך.

 

עריכת הביטוח וקביעת סכום הפיצויים

סכום הביטוח נועד להבטיח יציבות כלכלית למוטבים שהוגדרו ולכן יש לשקול היטב את הסכום שיופיע בפוליסה. ילדים למשל, יזדקקו מטבע הדברים לסכום גדול יותר בשל התלות שלהם במבוטח, אם כי ככל שהם יגדלו אפשר יהיה להקטין את הסכום בשל עצמאותם הגדולה יותר.

עורך דין תביעות ביטוח ריסק
עורך דין תביעות ביטוח ריסק

עניין נוסף שצריך להתלבט לגביו הוא אחוז ההכנסה ש"תורם" המבוטח לניהול משק הבית. כך לדוגמה, אם המבוטח הוא המפרנס העיקרי או אפילו היחידי, רצוי שהכיסוי הכספי שלו בפוליסה יספיק כדי לפצות על הפגיעה הכלכלית שתתרחש לבני הבית.

ביטוחי חיים (ריסק) למקרי מוות מזכים את המוטבים בסכום הכספי שבפוליסה בכל מקרי הפטירה, למעט במצבים של התאבדות המבוטח, לגביהם כל חברת ביטוח מתנהלת במדיניות מעט שונה.

 

ביטוח החיים ומרכיבי ביטוח החיים ככיסוי נפרד מביטוח הבריאות

ביטוח החיים איננו מתאים למימוש כתחליף לכיסוי כספי מפוליסות אחרות, כמו למשל במקום תביעות ביטוח סיעודי בהן חברת הביטוח מספקת פיצוי בדרך כלל כקצבה חודשית, או תביעות ביטוח בריאות אחר כמו למשל פוליסה לגילוי מחלות קשות, נכות מעבודה ועוד.

עקרונית, ישנם מספר סוגים לביטוחי החיים ובתוכם יכולים להשתלב גם מרכיבי חיסכון שונים, כאמור כדי לשמור על רמת החיים שאליה הורגלו המוטבים של המבוטח. מסיבה זו, כיום קיימות פוליסות המכסות גם מקרים של נכות או מחלות קשות.

בנוסף, ישנן פוליסות שבתוכן קיים מרכיב לביטוח החיים כאשר המוכרת מכולן היא פוליסת הביטוח למשכנתאות, שבתוכה קיים ביטוח ריסק. פוליסות נוספות הן ביטוחי המנהלים, ביטוחי אובדן כושר עבודה, ביטוח תאונות אישיות ועוד.

על אף החלוקה לסוגים של ביטוחי חיים נפרדים, כל אחת מהפוליסות הנוצרות מפרטת את תחומי האחריות המדויקים שכלפיהם חברת הביטוח מחויבת, לרבות תשלומי פיצויים בסכומים שעשויים להיות גבוהים מאוד ובהתאם לתשלום הפרמיה החודשית שסוכמה עם המבוטח. כפועל יוצא מתשלום הפרמיה, חברות הביטוח אמורות לממש את התחייבותן למבוטחים בהתאם לסוג הפוליסה שנרכשה ועל פי כל התנאים המופיעים בה.

 

עילות לדחיית תביעת הביטוח

חברות הביטוח כעסק כלכלי, מעוניינות לשמור על האינטרסים הפנימיים שלהן ולכן משתמשות במחלקות משפטיות, חוקרי ביטוח, שמאים ועוד שורה של בעלי מקצוע שיתחקרו כל תביעה המוגשת להם ושיקבעו האם קיימת הצדקה לפיצוי. לא פעם קורה שחברת הביטוח מוצאת סעיפים ועילות שמספקות לה את האפשרות לדחות את תביעת הביטוח. לפניכם מספר סעיפים שכאלה:

 

המוטבים לא מוצאים את הפוליסה

חברות הביטוח לא מנדבות מידע למוטבי המבוטח שנפטר וככל שהם אינם מודעים לקיומה של הפוליסה שערך, איש לא יעדכן את זכאותם לפיצוי. אם המוטבים פונים לחברת הביטוח במטרה לממש את ביטוח הריסק, הם מגלים לא פעם שחברת הביטוח דורשת מהם להמציא בעצמם את הפוליסה כדי להוכיח את זהותם.

 

הפוליסה אינה תקפה

במקרים רבים ומצערים מתוודעים המוטבים לאי תשלום הפרמיות לאורך תקופה, או לביטול הפוליסה בנסיבות מסוימות – דבר שאיננו מאפשר לספק למוטבים פיצוי. במקרים אלה חשוב להתייעץ עם עורך דין תביעות ביטוח ריסק, שיבחן לעומק את טענות הביטוח ויעמוד על הזכויות המלאות.

 

הטלת ספק באירוע הביטוחי

אין עוררין על מותו של אדם, אך הניסיון מלמד על מקרים שבהם חברות הביטוח מעלות טענה שמטילה ספק באירוע שהתרחש, לרבות ניסיון לבסס עילה לדחיית התביעה בהתאם לסעיפים מסוימים שקיימים בפוליסה. כך לדוגמה, מנוח שעבר תאונה עצמית והתנגש עם רכבו במעקה הבטיחות, נטען לגביו מצד הביטוח כי התאבד ושמכיוון שהמדובר בחריג שמופיע בפוליסה, לא יינתן ממנו פיצוי.

 

הסתרת מידע רפואי

אחת הטענות המוכרות מצד המבטחות היא לגבי אי גילוי של המבוטח על מצב בריאותי או הרגלי חיים מסוימים, שמהם נגרם מותו ושאילו היו ידועים מראש למבטחת, היא לא הייתה עורכת מול המבוטח את אותה הפוליסה. כך לדוגמה, נטען כלפי מבוטחת שהלכה לעולמה כי לא חשפה את היותה צוללת חובבת במעמד עריכת הפוליסה. מאחר והיא נפטרה בעקבות מפגש עם דג רעיל וקטלני בים האדום, חברת הביטוח סירבה לפצות את מוטביה.

 

אי זהירות מצד המבוטח

גם הפעם מדובר בעילה נפוצה, לפיה חברת הביטוח טוענת שהמבוטח לא פעל בזהירות ואף התנהג בצורה קלת דעת, ממנה נוצר כלפיו "אשם תורם". נספר על שיפוצניק שלא השתמש ברתמת הבטיחות בעודו נמצא על גג המבנה, ממנו נפל אל מותו המצער. חברת הביטוח טענה שהוא הפר את כללי הבטיחות בעבודה בגובה ומכיוון ופטירתו נגרמה כתוצאה ממעשיו, אין חובה לפצות.

 

טענת התיישנות

ביטוח ריסק מתיישן בתוך שלוש שנים מיום הפטירה או מיום מקרה הביטוח. הספירה עד כניסת ההתיישנות לתוקף לא פוסקת גם כאשר המשפחה מדווחת על הפטירה לחברת הביטוח, אלא רק בעת תביעה משפטית. באמצעות עורך דין תביעות ביטוח ריסק, ניתן יהיה לבלום את ההתיישנות גם אם היא נכנסה לתוקפה וזאת ככל שקיימת עילה מתאימה בחוק, כמו למשל אי ידיעת המוטבים על הפוליסה.

 

אופן הגשת התביעה

הליך הגשת תביעות ביטוח ריסק מתרחש בכמה שלבים:

  1. מסירת הודעה למבטחת על הפטירה, בצירוף מספר הזהות ותיעוד נסיבות המקרה.
  2. המצאת הפוליסה לביטוח וחתימה על טופס ויתור סודיות שמכיל את כל המסמכים והאישורים הרפואיים ביחס למקרה הביטוח, לרבות תעודת הפטירה, אישור משטרה ודיווח על נתיחה שבוצעה לאחר המוות.
  3. אם התקיימה נכות או מחלה קשה, יש להמציא גם אישורים מהמוסד לביטוח הלאומי, תמצית המידע הרפואי וסיכום מצב רפואי מהרופא המטפל.
  4. כעת חברת הביטוח תבדוק את הנתונים שלפניה ותעדכן את המוטבים בנוגע לזכאות לפיצוי או על דחיית התביעה.

 

זכרו: ניהול לא מושכל של הליך תביעת הביטוח עשוי להביא לכך שחברת הביטוח מנצלת את התובעים. באמצעות עורך דין תביעות ביטוח ריסק ניתן יהיה לממש את הזכויות המלאות גם במקרים מורכבים ראייתית ומשפטית. לטיפול מקצועי, מסור ומיומן בתביעה מול חברת הביטוח, אנא פנו אל משרד עו"ד דוד פייל.

לשיתוף לחצו:

על אף שאנו עושים מאמץ לפרסם תוכן עדכני ומדויק יובהר כי האמור לעיל אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי. בנוסף, יש לקחת בחשבון שמידע משפטי מטבעו עשוי להתעדכן ולהשתנות. העושה שימוש באמור, עושה כן על דעת עצמו ובאחריותו בלבד.

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

צריכים ייעוץ מקצועי ? אנחנו כאן בשבילכם