צלצלו עכשיו: 03-915-8400

רשלנות רפואית לוגו
לוגו עם הטקסט: "חותם אמינות"

רשלנות רפואית אסתיטקה

להאזנה:

 

תחום הניתוחים הפלסטיים והאסתטיים החל להיות נפוץ יותר בשנים האחרונות הן בארץ בפרט והן בעולם בכלל. על כן, ומשום שמדובר בפרוצדורה מעין רפואית, עלולות, עקב הניתוח הפלסטי או הטיפול האסתטי, להתגבש אצל המטופל פגיעות; בין אם פגיעות רפואיות פיזיות ובין אם פגיעות אסתטיקה.

לעתים, ובכפוף לנסיבות המקרה, ייתכן כי הניתוח הפלסטי שעברתם היה למעשה ניתוח פלסטי רשלני שעשוי להעמיד לזכותכם פיצוי כספי לאחר תביעה בבית המשפט.

 

מהי רשלנות רפואית

על מנת שניתן יהיה לבסס תביעה בעילה של רשלנות רפואית בכלל ורשלנות רפואית בתחום האסתטיקה בפרט – על התובע להצביע על קיומו של הליך רפואי רשלני שהתבצע בו. הלכה למעשה, כדי שתעמוד התביעה בהצלחה – יש לעמוד על ההיבטים הבאים.

רשלנות רפואית אסתיטקה
רשלנות רפואית אסתיטקה

התרשלות

על התביעה להראות כי הטיפול הרפואי שבוצע באדם התבצע באופן רשלני שאינו תואם את המצופה בהליך רפואי דומה. ההתרשלות נמדדת על פי סטנדרט "האדם הסביר" – על פיו נעמוד על השאלה האם הרופא או הצוות הרפואי התרשלו במהלך הטיפול, לפניו או לאחריו. בשאלה זו נראה את הרופא כ"רשלן" אם פעל באופן שלא מקובל בתחום או שנמנע מלעשות דבר המקובל בתחום בנסיבות העניין הרלוונטיות.

 

נזק

על המטופל להראות כי נגרם לו נזק. לאחר ניתוח פלסטי כושל  או טיפול אסתטי רשלניים וכושלים, עשויים להתפתח שלל נזקים גופניים בגופו של המטופל, בין אם זיהום פגיעה במקום הניתוח ועוד. כמו כן, ייתכנו פגיעות אסתטיות קשות במטופל שגם להן יש משקל בעת התביעה הנזיקית.

 

קשר סיבתי

לאחר שהצבענו על קיומה של התרשלות וקיומו של נזק בגופו של המטופל, יש להראות, מטבע הדברים, כי קיים קשר סיבתי בין ההתרשלות לבין הנזק שהתרחש. כלומר, להראות כי אילולא התרשל הרופא לא היו נגרמים הנזקים נושא התביעה בגופו של המטופל.

 

רשלנות בניתוח פלסטי או טיפול אסתטי

למעשה, כדי להצביע על קיומה של רשלנות רפואית בתחום האסתטיקה, לא דיי בכך שהמטופל לא מרוצה מהתוצאה שקיבל בסוף ההליך הרפואי או הטיפול האסתטי שהוגש לו; אלא יש להראות כי התוצאות המצערות של הניתוח הפלסטי הינן למעשה פרי יצירתו של ניתוח פלסטי רשלני.

 

בין תוצאה לא מחמיאה לרשלנות רפואית

יופי הוא עניין של טעם, ופעמים רבות ייתכן כי הלקוח ייצא לא מרוצה מהתוצאות של הניתוח הפלסטי או הטיפול האסתטי שעבר. חשוב לומר כי היעדר שביעות רצון כשלעצמה בלבד אינה מספיקה כדי לקבל פיצויים במסגרת תביעה של רשלנות רפואית, זאת על אף מפח הנפש הגדול שעשויים מטופלים להרגיש לאחר קבלת תוצאות פלסטיות שלראות עיניהם כושלות.

 

ניתוח שגרם לנזק אסתטי

כאמור, חוסר שביעות רצון בלבד לא יספק את תביעת הרשלנות הרפואית באסתטיקה. יחד עם זאת, כאשר הסטייה מהתוצר הצפוי היא חמורה וגדולה, ולא תוצר אפשרי סביר של הניתוח הפלסטי שעבר המטופל, קיימת עילה לתביעת רשלנות רפואית כנגד הרופא המנתח. לצורך העניין, ככל שיוכח שהרופא המנתח פעל באופן שאינו סביר אשר אינו הולם את הסטנדרט הרפואי המקובל בתחום וכי אילו לא היה נוהג כך לא היה נגרם הנזק האסתטי בגופו של המטופל – קיימת עילה לתביעה של רשלנות רפואית באסתטיקה.

 

ניתוח שגרם לנזק גופני

לעתים, ניתוחים פלסטיים עשויים להשאיר, מעבר לתוצאה לא מחמיאה, גם נזקים גופניים ממשיים כמו זיהומים ועוד. לעניין זה, באופן דומה למוצג לעיל, יש להראות כי הרופא המנתח או הצוות המטפל ביצע את ההליך הרפואי באופן לא מקצועי שאינו עולה בקנה אחד עם המקובל בתחום; לאחר מכן, יש להראות כי הפגיעה הגופנית היא תוצר של ההתנהגות הרשלנית והלא מקצועית של הרופא או הצוות המטפל. למשל, אדם שסיים טיפול לייזר בכוויות קשות כאשר נקבע שהטיפול נעשה באופן רשלני, עשוי לזכות את המטופל בפיצוי כספי במסגרת תביעת הרשלנות הרפואית.

 

העילה החוזית

לעתים, מעבר לאפשרות לתביעה בגין רשלנות רפואית, קיימת אפשרות קבלת פיצוי במסגרת החוזה שנחתם בינכם ובין הרופא המטפל. התביעה בגין הפרת העילה החוזית ביניכם או קביעה של פיצוי מוסכם בעת הפרת החוזה היא עילה נפרדת שנחשבת בעולם המשפט כסנקציה משלימה שאינה בהכרח שוללת את אפשרותכם לתביעה במסגרת עילה נזיקית – קרי, תביעה בגין רשלנות רפואית.

 

חובת הגילוי

עולם הפסיקה מכיר בעובדה שטרם ביצוע פרוצדורה רפואית על הרופא להציג למטופל שעתיד לעבור את ההליך הרפואי על גופו את כל ההשלכות, הסיכונים והחלופות האפשריות לטיפול שמוצע לו על ידו – ושלמעשה, ניגש המטופל אל ההליך הרפואי כאשר בידיו מיטב המידע שעל בסיסו הוא יכול להחליט על פי טובתו האישית.

 

פגיעה באוטונומיה של המטופל

עצם העובדה שהרופא לא מוסר את מיטב המידע למטופל טרם הניתוח, מוכר בעולם המשפט כראש נזק של "פגיעה באוטונומיה" כלומר, שאף על פי שלא נגרם נזק ממשי ופיזי לגופו של האדם, יש נזק בכך שהאדם ניגש אל הניתוח כאשר אין בידיו את כל המידע הדרוש כדי לבצע את ההחלטה הנכונה ביותר עבורו.

 

החשיבות של חובת הגילוי בטיפולים אסתטיים

טיפולים אסתטיים עם טיפולים שנקראים טיפולים אלקטיביים – טיפולים אלה אינם טיפולים דחופים כמו ניתוחים בהולים שבהם, לעתים, מרכיב הזמן הוא מכריע לחייו של המטופל והרופא לא יכול להרשות לעצמו למסור את כל המידע באופן תקין, שכן כל עיכוב בזמן הניתוח או הטיפול עשוי לעלות בנזק לגופו של המטופל או אף בחייו.

בשל כך, הוכרה בפסיקה שבהליכים רפואיים מעין אלה, ישנה חובת גילוי מוגברת – קרי, שעל הרופא להסביר, באופן מפורט על ההשלכות הרפואיות של הטיפול, הנזקים הפוטנציאלים, על החלופות האפשריות וכמובן, לוודא כי המטופל מבין את התוצאות האפשריות של הטיפול שהוא עתיד לעבור.

 

סוג הנזק וגובה הפיצוי

גובה הפיצוי, מטבע הדברים, הינו תוצר של גובה הנזק שנגרם למטופל – גובה הנזק נאמד על פי מידת החומרה שלו, היותו זמני או קבוע ועוד. את גובה הנזק יש להוכיח באמצעות חוות דעת רפואית מטעם רופא המתמחה בתחום בפלסטיקה – חוות הדעת תעמוד על אחוזי הנכות ועלות התיקון.

 

נזק בלתי ממוני

נזק בלתי ממוני הוא נזק שבהגדרה אינו גופני או רכושי – מדובר בנזק לא מוחשי הכולל מקרים של עוגמת נפש, כאב וסבל, פגיעה בנוחות, קיצור תוחלת החיים של אדם ועוד. על פי רוב, כאשר מדובר בפגיעה פלסטית בלבד, פוסקים בתי המשפט נזק בלתי ממוני עבור הנפגע. אך יחד עם זאת, ככל שמראה של אדם שימש לעבודתו – למשל, שחקנית קולנוע שעיקר הכנסתה הוא למעשה ממראה החיצוני, יש מקום לעמידה על נזק ממוני, פגיעה בהכנסה.

 

נזק ממוני

מאידך, לעתים, ייתכן כי לאדם ייגרם נזק גופני ממשי המשפיע על תפקודו, כמו הופעה של זיהום לאחר הניתוח הפלסטי או הטיפול האסתטי, התוצאה הפלסטית פוגעת בהכנסת האדם משום טיב עבודתו ועוד. נזק ממוני הוא הוא בפשט, נזק שניתן להעריך אותו בכסף – לצורך הוכחת נזקים ממוניים, כאמור, יש צורך בקבלת חוות דעת רפואית מרופא המתמחה בתחום הפלסטיקה שיעמוד על גובה הנזק למטופל.

 

פנו אלינו בהקדם

חוששים כי חוויתם מקרה של רשלנות רפואית בתחום הפלסטיקה והאסתטיקה? על תהססו לעמוד זכותכם לקבל פיצוי מן האדם שהסב לכם נזק שיסייע לכם להשיב את חייכם בחזרה על כנם.

לשיתוף לחצו:

על אף שאנו עושים מאמץ לפרסם תוכן עדכני ומדויק יובהר כי האמור לעיל אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי. בנוסף, יש לקחת בחשבון שמידע משפטי מטבעו עשוי להתעדכן ולהשתנות. העושה שימוש באמור, עושה כן על דעת עצמו ובאחריותו בלבד.

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

צריכים ייעוץ מקצועי ? אנחנו כאן בשבילכם