צלצלו עכשיו: 03-915-8400

רשלנות רפואית לוגו
לוגו עם הטקסט: "חותם אמינות"

תביעה נגד חברת ביטוח

בנושא של תביעות ביטוח חשוב להבחין בין הגשת תביעה לחברה על מנת להפעיל את הפוליסה לבין תביעה של חברת הביטוח בבית המשפט. תביעה נגד חברת ביטוח יכולה להיות מוגשת לבית המשפט לאחר שזו דחתה את תביעתו של המבוטח או נגד חברה אשר מספקת כיסוי לגוף אותו התובע רוצה לתבוע בתביעה נזיקית. במאמר נרחיב לגבי הסוגים השונים של התביעות.

סוגי פוליסות ביטוח

כאשר רוכשים פוליסת ביטוח למעשהו חותמים על חוזה מול החברה שבמידה ואירוע מזכה יתרחש החברה תפצה את המבוטח. ניתן לרכוש פוליסה לנזקי רכוש כגון, ביטוח דירה או ביטוח מקיף וצד ג' לרכב ופוליסה לנזקי גוף כמו, ביטוח סיעודי, ביטוח מחלות קשות וביטוח תאונות אישיות. בכל פוליסה יוגדר סוג הביטוח, עלות הפרמיה החודשית וגובה סכום הפיצויים שיינתנו.

בעת הגשת תביעה נגד חברת ביטוח לאחר אירוע מזכה התביעה צריכה לעמוד בתנאים לקיום הפוליסה כפי שאלו נקבעו בעת הרכישה. פוליסות רבות כוללות תקופת אכשרה בה לא יהיה ניתן להפעיל את הפוליסה. בפוליסות רבות גם מוגדת תקופת המתנה שיהיה על המבוטח להמתין ממועד האירוע המזכה ועד לקבלת הפיצוי מהחברה.

 

דחיית התביעה על ידי החברה

דחיית התביעה על ידי החברה במקרים רבים נעשית בטענה כי המבוטח הפר את חובת הגלוי כלפי החברה בעת רכישת הפוליסה. במקרים אחרים החברה טוענת כי האירוע בגינו הוגשה התביעה נופל תחת הסייגים או ההחרגות שנקבעו בפוליסה ולכן התובע לא זכאי בפיצוי. כאשר התביעה נדחית המבוטח יכול לבקש בירור נוסף של החברה, להגיש תלונה למפקח על הביטוח או להגיש תביעה כנגד החברה בבית המשפט.

תביעה נגד חברת ביטוח
תביעה נגד חברת ביטוח

תביעה נגד חברת ביטוח בבית המשפט

לשם פתיחה בהליך תביעה נגד חברת ביטוח התובע נדרש לשלם אגרת בית משפט העומדת על 2.5% מסכום התביעה. מחצית מהאגרה יש לשלם עם הגשת התביעה ומחציתה לקראת שלב הראיות. במקרים מסוימים ניתן לקבל פטור מאגרת בית משפט. ההליך מתחיל עם הגשת כתב תביעה על ידי התובע ולאחריו הנתבע יידרש להגיש כתב הגנה.

לאחר מכן יתבצע גילוי ראיות והעברת ההליך לגישור במידה והצדדים מעוניינים בכך. לאחר הדיונים בשלב הקדם משפט יקבע מועד לדיון הוכחות ובו יעידו הן התובע והן העדים מטעם התובע והנתבע. לאחר סיום שלב ההוכחות הצדדים מגישים סיכומים ולאחר מכן יינתן פסק הדין על ידי השופט.

 

האם לשלוח מכתב התראה לחברת הביטוח

לרוב עורכי דין המלווים תביעות כנגד חברות הביטוח יעדיפו שלא לשלוח מכתב התראה וזאת על מנת שלא לאפשר לחבה להעלות טענות נוספות מעבר לאלו שהחברה ציינה במכתב הדחייה. על פי הדין כאשר ההליך מנוהל בבית המשפט החברה אינה יכולה להעלות טענות חדשות לגבי הזכאות של התובע והחברה תידרש להגן על נימוקי הדחייה שבמכתב הראשוני.

 

התיישנות תביעות ביטוח

במקרה של דחיית תביעת ביטוח על ידי החברה חשוב לפעול במהירות על מנת להגיש את התביעה לבית המשפט טרם סיום תקופת ההתיישנות. בשונה מתקופת ההתיישנות של תביעות נזיקין אחרות שנקבעה בחוק למשך 7 שנים ממועד ההיזק בתביעות ביטוח לרוב ההתיישנות היא כבר לאחר 3 שנים. מרוץ ההתיישנות מתחיל ביום שבו התרחש האירוע המזכה.

לקראת סוף שנת 2021  המחוקק שינה את תקופת ההתיישנות של תביעות ביטוח מסוימות לרבות, ביטוחי סיעוד, ביטוחי חיים וביטוחי מחלות ואשפוז. בהתאם לחוק החדש על תביעות של פוליסות שנרכשו לאחר כניסת החוק לתוקף חלה התיישנות רק לאחר 5 שנים.

ניהול המגעים מול החברה אינו מפסיק את שעון ההתיישנות ורק הגשת התביעה לבית המשפט תביא להקפאת ההתיישנות.

 

תביעת ביטוח רשלנות מעסיק

עד כה עסקנו בהגשת תביעה נגד חברת ביטוח עקב דחיית בקשה להפעלת פוליסה פרטית. חשוב לציין כי תביעות נזקי גוף רבות מנוהלות גם כן מול חברות הביטוח. לדוגמא כאשר עובד נפגע בתאונת עבודה שאירעה בשל רשלנותו של המעסיק הוא יכול להגיש כנגדו תביעת נזקי גוף. המעסיקים מחזיקים בפוליסת חבות מעסיקים למקרים שכאלה והתביעה למעשה תתנהל כנגד חברת הביטוח של המעסיק.

גם תביעות רשלנות רפואית המוגשת כנגד בית חולים או קופת חולים למעשה תתנהל מול חברת הביטוח של הגוף אותו תובעים.

 

תביעות תאונות דרכים

הגשת תביעה נגד חברת ביטוח לאחר תאונת דרכים שונה מתביעות ביטוח אחרות והיא נעשית תחת הוראות חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים. בניגוד לתביעות אחרות על נזקי גוף בהם התובע נדרש לצרף חוות דעת רפואית בתביעות לאחר תאונה הדבר אינו נדרש ובית המשפט הוא שימנה מומחה רפואי לשם בחינת הפגיעות וקביעת גובה הפיצויים שיינתן לתובע.

התובע גם אינו נדרש לעסוק בשאלה של האחריות להתרחשות התאונה וגם כאשר אין ספק כי התובע הוא שגרם לתאונה עדיין תתקיים זכאות לפיצויים מחברת הביטוח שהנפיקה את פוליסת החובה של הרכב בה שהה הנפגע.

 

תביעות מקבילות וכפל פיצויי

מלבד הגשת תביעה תחת חוק הפיצויים במקרים רבים ניתן להגיש תביעה נפרדת במידה והנפגע מחזיק בפוליסות רלוונטיות כמו ביטוח תאונות אישיות. בניגוד לגמלאות מביטוח לאומי אשר יקוזזו מגובה הפיצויים שיקבע בית המשפט לחברת הביטוח הפיצוי שניתן בפוליסת תאונות אישיות אינו מותנה. כאשר שוקלים על בסיס איזה פוליסה לתבוע חשוב לבדוק מראש את הנושא של כפל פיצוי.

 

סיכום הגשת תביעה נגד חברת ביטוח

לסיכום הנושא, פוליסות ביטוח הם הסכמים בין המבוטחים לחברות המבטחות אשר על בסיסם מתחייבת החברה לשלם תגמולי ביטוח למבוטח לאחר אירוע ביטוחי.  במקרים רבים חברות הביטוח דוחות את התביעות ללא הצדקה משפטית  וחשוב להתייעץ עם עורך דין המתמחה בתחום אם לתבוע את החברה בבית המשפט.

 

ליווי משפטי בהגשת התביעה

חשוב להבין כי לחברות הביטוח ניסיון רב בתביעות בבתי המשפט והם מיוצגות על ידי עורכי דין מהמובילים בתחום. לכן חשוב מאוד לאזן את יחסי הכוחות ולהיעזר בעורך דין מנוסה בתביעות מסוג זה. משרד עו"ד דוד פייל הינו מהמובילים בישראל בתחום של תביעות ביטוח ו-40 עורכי הדין של המשרד השיגו פיצויים מצטברים של מאות מיליוני שקלים מחברות הביטוח.

בהתאם לחוק חוזה ביטוח כאשר מגישים תביעת ביטוח, התובע מחויב לשתף פעולה עם נציגי החברה ולהמציא את כלל המסמכים הנדרשים לה לשם בחינת התביעה. אי שיתוף פעולה של המבוטח עשויי לשלול את זכאותו לקבלת התמלוגים או לגרום להפחתה בהיקפם עקב הנימוק כי בירור החבות הוכשלה.

על מנת שהתביעה תאושר במהירות חשוב לצרף את כל המסמכים הרלוונטיים ולהיזהר מאי דיוקים וחוסר אחידות בדיווח לחברה. הקפידו לכתוב רק אמת ודאית ולציין בטופס התביעה רק מידע שאתם יודעים בוודאות כי הוא נכון. חשוב שלא להתנסח באופן שישאיר פתח לדחייה כגון, "למיטב הבנתי" או "למיטב זכרוני" וכדומה.

תביעות כנגד חברות הביטוח יש להגיש לבית משפט השלום או לבית משפט המחוזי בהתאם לגובה הסכום הנתבע. תביעות בנושא של ביטוחי אובדן כושר עבודה יש להגיש לבתי הדין לענייני עבודה. מכיוון שחברות הביטוח משווקות פוליסות דרך סוכני ביטוח התביעות נגד חברות הביטוח יכולות להיות מוגשות בכל ערכאה רלוונטית בכל הארץ.

נושא שכר הטרחה מוסדר בעת ההתקשרות עם העורך דין כאשר בתחום מקובל על אחוז מוגדר מסכום הפיצויים במקרה של הצלחה. בתביעות נגד חברות ביטוח שבהן זוכה המבוטח בית המשפט עשויי לחייב את חברת הביטוח גם לכסות את ההוצאות המשפטיות של המבוטח לרבות את שכר טרחתו של העורך דין המייצג.

לשיתוף לחצו:

על אף שאנו עושים מאמץ לפרסם תוכן עדכני ומדויק יובהר כי האמור לעיל אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי. בנוסף, יש לקחת בחשבון שמידע משפטי מטבעו עשוי להתעדכן ולהשתנות. העושה שימוש באמור, עושה כן על דעת עצמו ובאחריותו בלבד.

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

צריכים ייעוץ מקצועי ? אנחנו כאן בשבילכם