צלצלו עכשיו: 03-915-8400

חיפוש
רשלנות רפואית לוגו
לוגו עם הטקסט: "חותם אמינות"

תביעות ביטוח חיים

ביטוח חיים הנו הסכם בין חברת הביטוח לבין המבוטח, הקובע שבתמורה לתשלום דמי ביטוח (פרמיה) שישלם המבוטח, יקבלו יורשיו פיצוי חד-פעמי בגובה המוגדר בפוליסה. לעיתים קורה שהמבוטח עמד בחלקו בהסכם ושילם את הפרמיות, אך כשמגיע חלקה של חברת הביטוח לקיים את חלקה בהסכם, היא מסרבת לשלם ליורשים את תגמולי הביטוח המגיעים להם. כאן המקום להיעזר בעו"ד המתמחה בנושא תביעות ביטוח חיים.

הסיבות בגינן חברות הביטוח מנסות להתחמק מתשלום תביעת ביטוח חיים

דחייה בגין 'אי גילוי', כלומר המבוטח הסתיר פרטים רפואיים מעברו. במקרה זה תטען חברת הביטוח כי מידע רפואי שהוסתר הינו סיבה לאי קבלתו לביטוח או לחילופין גביית פרמיה גבוהה יותר.

חברת הביטוח לוקחת על עצמה את הזכות לסייג את הפוליסה ולא לתת כיסוי ביטוחי למצבים מסוימים בגינם היא לא מתכוונת לפצות במקרה של תביעה. פגם טכני, בסעיף זה תטען חברת הביטוח כי קיים פגם טכני בסיסי, כמו למשל אי תשלום הפרמיה על ידי המבוטח, ביטול הפוליסה או התיישנות התביעה. למאמר אודות דחיית תביעות מוצדקות ע"י חברות ביטוח, מאת עו"ד דוד פייל לחץ כאן

 

למה לעשות ביטוח חיים

ביטוח חיים למקרה של מוות בטרם עת נועד לספק פיצוי כספי משמעותי לידי מי שמוזכר כמוטב בפוליסה. חשוב לדעת שבמקרה של מוות אין קשר בין ביורשים שנכתבים בצוואה או כאשר אין צוואה ביורשים על פי דין ובין המוטב בפוליסה והמוטב גובר על דיני הירושה בכל הנוגע לחוזה ביטוחי.

ביטוח חיים למשכנתא הינו תנאי שהבנק בלעדיו מסרב להעניק משכנתא על מנת להבטיח כי  במקרה של מות אחד מהלווים ההתחייבות לא תיפול על האחר והבנק לא יידרש חלילה לממש את הנכס מידי האלמן או האלמנה.

תביעות ביטוח חיים
תביעות ביטוח חיים

הגשת תביעות ביטוח חיים

כדאי  להגיש את תביעות ביטוח חיים מוקדם ככל שניתן ורק לאחר הגשת התביעה לרבות כלל המסמכים הנדרשים חברת הביטוח תתחיל לברר את הזכאות של המוטבים לפיצוי. חברת הביטוח נדרשת להשיב לתובעים בתוך 30 יום מעת קבלת מלוא המידע הדרוש לה לשם בירור התביעה. ככל שהתביעה תוגש מאוחר יותר כך קבלת התגמולים תתעכב.

 

תקופת ההתיישנות על ביטוחי חיים

בכל הנוגע לתקופת התיישנות על ביטוחי חיים חשוב לדעת כי בניגוד להתיישנות בתביעות נזיקין העומדת על 7 שנים בתחום ביטוח החיים הדבר תלוי במועד רכישת הפוליסה. מי שרכש פוליסה טרם שנת 2020  לרוב יחול עליו התיישנות בת 3 שנים בהתאם לפוליסות ביטוח אחרות. בשנת 2020 חוקק תיקון לחוק חוזה ביטוח שהחריג ביטוחי חיים שנרכשו לאחר מועד זה וקבע עליהם תקופת התיישנות ארוכה מעט יותר והיא בת 5 שנים.

הגשת תביעות ביטוח חיים לחברות הביטוח על ידי המוטבים אינה עוצרת את מרוץ ההתיישנות ורק אם בהגשת התביעה לבית המשפט המרוץ ייעצר. במידה ותביעת ביטוח החיים שהגשתם לחברת הביטוח נדחתה, חיוני להיוועץ עם עורך דין במהירות ולבדוק את דרך המשך הטיפול בתביעה.

 

נימוק הדחייה במכתב הראשוני

כאשר חברות הביטוח דוחות תביעות ביטוח חיים הן נדרשות במכתב לפרט את מלוא נימוקי הדחייה של החברה. על פי הפסיקה מכתב זה למעשה תוחם את גדר המחלוקת בין הצדדים ובמידה והתביעה עוברת לבית המשפט החברה תידרש להצדיק את נימוקיה מבחינה משפטית והיא לא תוכל להעלות טענות נוספת לדחיית התביעה.

 

טענה לאי תשלום פרמיות

לעיתים לאחר הגשת תביעת ביטוח חיים החברה טענת כי הפוליסה בוטלה עוד קודם מותו של המבוטח בשל אי תשלום פרמיות. חשוב לדעת כי חברות הביטוח נדרשות להוכיח כי הן פעלו בהתאם להוראות סעיף 15 בחוק חוזה הביטוח.

בסעיף זה נקבע כי על חברת הביטוח לשלוח למבוטח דרישת תשלום לאחר פיגור בתשלום הפרמיות ורק כאשר המבוטח לא העביר לחברה את התשלום בתוך 15 ימים מעת קבלת דרישת התשלום ולאחר שליחת התראה נוספת הפוליסה תבוטל. בהתאם לפסיקות עבר מכתבים והתראות שהגיעו למבוטח ונמסרו בוודאות ייזקפו לחובתם של התובעים.

 

להעביר את הדיון לבית המשפט

במקרה של דחייה, בין אם עקב אי גילוי, אי תשלום פרמיות ובין אם טענה לחריג בביטוח מומלץ שלא להשיב לחברה ללא קבלת ייעוץ משפטי מקדים. תגובה למכתב הדחייה כמו גם הגשת תלונה לפיקוח על הביטוח עשויה לתת לחברת עוד הזדמנות להוסיף טענות נוספות למכתב הדחייה והדבר יקשה על תביעת החברה בבית המשפט.

 

עלויות בליווי משפטי

עורכי דין רבים העוסקים בתחום הביטוח עשויים להעניק ייעוץ ראשוני שאינו מחייב ללא גביית שכר טרה מהלקוח ויגבו את שכרם על בסיס הצלחה בתיק כאחוזים מתוך הסכום במקרה והתביעה תתקבל. כאשר בית המשפט פוסק לרעת חברת הביטוח היא גם זו שלרוב תישא במלוא הוצאות המשפט והשופט עשוי לפסוק כי עליה בנוסף לעמידה בתנאי הפוליסה להעביר את שכר טרחת עורך הדין.

 

סיכום תביעות ביטוח חיים

לסיכום הנושא, חברות הביטוח עשויות לדחות תביעת ביטוח חיים גם ללא הצדקה משפטית ולנסות לייאש את התובעים בנימוקי שווא. המפקח על הביטוח אוסר על חברות  הביטוח להציג בבית המשפט נימוקי דחייה שלא נכללו במכתב הדחייה הראשוני שנשלח למבוטח מלבד בנסיבות מיוחדות. לכן בכל מקרה של דחייה מומלץ להתייעץ עם עורך דין ולהעביר את התביעה לבית המשפט.

 

ליוויי משפטי מהמדרגה הראשונה

אם אתם זקוקים לליוויי משפטי לאחר דחייה של תביעות ביטוח חיים משרד עו"ד דוד פייל הוא הכתובת עבורכם. המשרד פועל למעלה מ-20 שנה בתחום ולמשרד למעלה מ-40 עורכי דין מנוסים המתעדכנים תדיר בפסיקה הרלוונטית ובתיקוני החקיקה בתחום. המשרד ידוע במאבקו חסר הפשרות מול הכוח של חברות הביטוח ומייצג אלפי תובעים למען מיצוי זכויותיהם.

במידה ובן משפחתכם נפטר ניתן לאתר את כלל פוליסות ביטוחי החיים שהיה ברשותו באתר הר הביטוח. כאשר לנפטר הייתה משכנתא ניתן לברר גם מול הבנק למשכנתאות הרלוונטי. בנוסף ניתן לבדוק אם היו הפרשות בתלוש השכר למרכיב ביטוחי לצד אלו של המעסיק גם לביטוחי חיים.

ממש לא. ההליכים המשפטיים יקרים לחברות הביטוח וכאשר מולם עומד עורך דין מנוסה המתמחה בתחום פעמים רבות הם יעדיפו להגיע לפשרות. בכל מקרה של הצעת פשרה יש לבחון את כדאיותה מול הפוליסה ומול הסיטואציה שבה אתם נמצאים. לעיתים גם אתם זקוקים לכסף בדחיפות ויהיה עדיף להתפשר.

חשוב לוודא כי טרם הגשת תביעה לבית המשפט שיש בידכם עותק של כל הטפסים והמסמכים שנמסרו לחברת הביטוח  ולדרוש לקבל את נימוקי הדחייה במכתב רשמי. יש לאסוף את מסמכי הפוליסה לרבות הטפסים שניתנו בעת רכישת הפוליסה והצהרת הבריאות שמולאה. זכרו כי חברות הביטוח דוחות תביעות גם ללא הצדקה משפטית וקבלו ייעוץ משפטי.

תביעות עשויות להידחות על ידי חברות הביטוח בנימוקים שונים לרוב בטענה לגילוי לא מלא במילוי תצהיר הבריאות,  קיומם של חריגים בפוליסה או עקב הפסקת תשלומי הפרמיה וחוסר כיסוי ביטוחי. גם טענה להתיישנות התביעה נפוצה כאשר המוטבים התמהמהו בהגשת התביעה.

לשיתוף לחצו:

על אף שאנו עושים מאמץ לפרסם תוכן עדכני ומדויק יובהר כי האמור לעיל אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי. בנוסף, יש לקחת בחשבון שמידע משפטי מטבעו עשוי להתעדכן ולהשתנות. העושה שימוש באמור, עושה כן על דעת עצמו ובאחריותו בלבד.

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

צריכים ייעוץ מקצועי ? אנחנו כאן בשבילכם