לוגו עם הטקסט: "חותם אמינות"
לוגו עם הטקסט: "חותם אמינות"

תביעות ביטוח חיים

ביטוח חיים הנו הסכם בין חברת הביטוח לבין המבוטח, הקובע שבתמורה לתשלום דמי ביטוח (פרמיה) שישלם המבוטח, יקבלו יורשיו פיצוי חד-פעמי בגובה המוגדר בפוליסה.

לעיתים קורה שהמבוטח עמד בחלקו בהסכם ושילם את הפרמיות, אך כשמגיע חלקה של חברת הביטוח לקיים את חלקה בהסכם, היא מסרבת לשלם ליורשים את תגמולי הביטוח המגיעים להם. כאן המקום להיעזר בעו"ד המתמחה בנושא תביעות ביטוח חיים.

הסיבות בגינן חברות הביטוח מנסות להתחמק מתשלום תביעת ביטוח חיים

דחייה בגין 'אי גילוי', כלומר המבוטח הסתיר פרטים רפואיים מעברו. במקרה זה תטען חברת הביטוח כי מידע רפואי שהוסתר הינו סיבה לאי קבלתו לביטוח או לחילופין גביית פרמיה גבוהה יותר.

חברת הביטוח לוקחת על עצמה את הזכות לסייג את הפוליסה ולא לתת כיסוי ביטוחי למצבים מסוימים בגינם היא לא מתכוונת לפצות במקרה של תביעה.

פגם טכני, בסעיף זה תטען חברת הביטוח כי קיים פגם טכני בסיסי, כמו למשל אי תשלום הפרמיה על ידי המבוטח, ביטול הפוליסה או התיישנות התביעה.

למאמר אודות דחיית תביעות מוצדקות ע"י חברות ביטוח, מאת עו"ד דוד פייל לחץ כאן

צריכים ייעוץ מקצועי ? אנחנו כאן בשבילכם

    דילוג לתוכן