צלצלו עכשיו: 03-915-8400

חיפוש
רשלנות רפואית לוגו
לוגו עם הטקסט: "חותם אמינות"

תביעת ביטוח נכות מתאונה

להאזנה:

 

מטרתה של תביעת ביטוח בשל נכות מתאונה היא לסייע לאדם המבוטח בחברת הביטוח לקבל תקבול כספי על מנת שיוכל להתמודד עם נזקי התאונה ולפעול לטובת שיקום חייו. תביעת ביטוח בשל נכות מתאונה עשויה להיות רלוונטית בכל מקרה בו התרחשה תאונה שהובילה לקרותה של נכות מלאה, חלקית, צמיתה או זמנית.

התרחשותה של תאונה היא מצערת, אך חשוב לעמוד על אשר מגיע לכם על פי פוליסת הביטוח עליה שילמתם במרוצת השנים.

 

קצת על ביטוח

אנשים רבים מבוטחים בחברות ביטוח שונות במסגרת פוליסות ביטוח שונות, על פי תנאים שונים. מטרת הביטוח אותו מבוטחים רוכשים הוא שבעת התרחשות אסון, הם יוכלו לדעת שיהיה להם את "הגב הכלכלי" כדי להתמודד עם הבעיה. על כן, רבים משלמים לחבורת הביטוח תשלומים עבור הפעלתה של פוליסת הביטוח; שבהתאם לצורך, תזכה אותם בתקבולים שיסייעו להם להתמודד עם נזקי התאונה שחוו.

תביעת ביטוח נכות מתאונה
תביעת ביטוח נכות מתאונה

תביעת ביטוח בשל נכות מתאונה – מהי?

תביעת ביטוח בשל נכות מתאונה היא, הלכה למעשה, תביעה מול חברת הביטוח במסגרת פוליסת הביטוח של המבוטח אשר נפגע בתאונה שהסבה לו נזק – לפיה הוא דורש קבלת פיצוי בשל תאונה שקרתה לו, בין אם גרמה לו לנכות מלאה, חלקית או צמיתה.

 

גובה הפיצוי

בפוליסת הביטוח של המבוטח יש סכומי פיצוי קבועים מראש על פי מידת הנכות של המבוטח אשר נגרמה לו בגין התאונה.

 

תאונה – מהי?

הלכה למעשה, אין הגדרה אוניברסלית, מחייבת ואחידה למילה והמושג "תאונה" בתחום הביטוח. יחד עם זאת, בדרך כלל, תאונה תוגדר בפוליסת הביטוח כמקרה בו נגרמה לאדם חבלה גופנית בשל התרחשותו של אירוע פתאומי ובלתי צפוי אשר נגרם על ידי גורם חיצוני אשר היה גלוי לעין.

 

באילו מקרים ניתן יהיה לתבוע

כמובן שנשאלת השאלה, באילו מקרים יוכל אדם לתבוע את פוליסת הביטוח שלו לאחר התרחשות התאונה. ראשית כל, יש לעמוד על קיומה של תאונה, בין אם תאונת דרכים, תאונת עבודה, תאונה מסוג אחר אשר הסבה לאדם נזק. לאחר מכן, יש להצביע על מידת הנזק שנגרמה למבוטח – קרי, האם נגרמה לאדם נכות תמידית, חלקית וכו'.

 

תאונת דרכים

תאונת דרכים היא מקרה קלאסי שלאחר התרחשותו יבקש אדם לתבוע את פוליסת הביטוח שלו על מנת שיוכל לקבל פיצויים בשל הנזקים שנגרמו לו עקב התרחשות תאונת הדרכים.

 

תאונת עבודה

מקרה נוסף שאינו נדיר אשר בגינו מבקשים מבוטחים לתבוע את חברת הביטוח בגין תאונה שקרתה להם, הם מקרים בהם התרחשה תאונה במקום העבודה אשר הסבה להם נזק.

 

כיצד ניתן להעריך את מידת הנכות

כאמור לעיל, כדי שניתן יהיה לקבוע את אופי וגובה הפיצוי, יש לעמוד על הנזק שנגרם למבוטח – קרי, הנכות שנגרמה למבוטח עקב התרחשות התאונה המצערת. בדרך כלל, את מידת הנזק והנכות אשר נגרמה למבוטח בשל התאונה, יעריך רופא המומחה לסוג הפגיעה שנגרמה לאדם עקב התאונה; הרופא יהיה מטעם חברת הביטוח ועשויה, לעתים, להסתמך, ככל שהתקיימה כזו, על קביעת הוועדה הרפואית במוסד לביטוח לאומי באשר לנכותו של המבוטח. הלכה למעשה, הבדיקה תהיה דומה לבדיקה הקבועה בתקנות הביטוח הלאומי.

 

חוות דעת רפואית מטעם המבוטח

כמובן שהמומחים מטעם חברת הביטוח מקצועיים ויעשו את עבודתם נאמנה, זאת על אף, היותה של חברת הביטוח עסק לכל דבר ועניין, שמטבע הדברים, תעדיף לשלם כמה שפחות פיצויים למבוטח לו נגרם נזק – כדי להשיא את רווחיה. יחד עם זאת, מומלץ, בכפוף לנסיבות, להביא חוות דעת רפואית ממומחה רפואי המתמחה בתחום הפגיעה שנגרמה למבוטח אשר תהווה מעין תגובה נגדית אפשרית במקרה הצורך – חוות דעת זו, עשויה להוות מעין זווית מבט נוספת ממומחה רפואי נוסף אשר עשויה להגדיל את סיכוייו של המבוטח לקבלת פיצויים בכלל והגדלת גובה הפיצוי בפרט.

 

סתירת גובה הנכות

כאמור לעיל, לעתים, המומחים מטעם חברת הביטוח עשויים לקבוע נכות בגובה X, אך ייתכן כי מומחה רפואי מטעם המבוטח, יקבע כי הנכות היא גבוהה יותר; לכן, עשויה להוות סתירה לקביעת מומחי חברת הביטוח ואף לשפר את מצבו של המבוטח בראי הפיצוי שיקבל.

 

נכות זמנית או קבועה

למעשה, גם בנכות זמנית וגם בנכות קבועה, נקבעים אחוזי נכות מסוימים על פיהם יוקנו לטובת המבוטח שנפגע בתאונה זכויות והטבות מחברת הביטוח.

 

נכות זמנית

במקרים בהם נקבע כי הנכות שנגרמה לאדם בשל התאונה היא, הלכה למעשה, נכות זמנית – ייקבע פרק זמן אשר במסגרתו אחוזי הנכות יהיו תקפים. משום כך, בסיום התקופה הקבועה, תבוטל הנכות.

 

נכות קבועה / נכות צמיתה

כאשר מבוטח יוכר כסובל מנכות קבועה, אחוזי הנכות יוכרו בענייננו החל מיום בו התקבלה ההחלטה ועד ליום בו ילך לעולמו. נכות קבועה או בשמה השני, נכות צמיתה, תיקבע כאשר נמצא כי המבוטח סובל מאחוזי נכות שצפויים להיות קבועים ואינם צפויים לרדת או להשתנות.

 

כיצד ניתן יהיה להעריך את גובה הפיצוי

ככלל, גובה הפיצוי הוא גובה הנכות בשילוב גובה התשלום שמשלם המבוטח לחברת הביטוח בגין הפוליסה. עם זאת, אין בכך מסמרות, ובנסיבות שונות ואינדיבידואליות ניתן אף להשיג פיצוי שונה.

 

מה עושים אם נדחתה התביעה

נדחתה תביעתכם לקבלת פיצוי במסגרת תביעת הביטוח בשל נכות מתאונה? קיבלתם סכום פיצוי נמוך או חלקי? לא מדובר בגזרה משמיים ויש דרכים להתמודד עם כך. לחברת הביטוח יתרון אינהרנטי בשל כוחה וגודלה ביחס למבוטח, שמטבע הדברים, נמצא בעמדת חולשה ביחס לחברה החזקה – על כן, הפסיקה נוטה להגביל את כוחה של חברת הביטוח.

 

שכירת שירותיו של עורך דין מקצועי

במקרה בו נדחתה תביעתכם לפיצוי במסגרת תביעת הביטוח בשל נכות מתאונה, רצוי כי תסתייעו בשירותיו של עורך דין מקצועי בתחום אשר יוכל לסייע לכם בהתמודדות עם חברת הביטוח – בין אם בדרך של ייצוג בבית המשפט ובין אם בייעוץ משפטי כולל לגבי כל ההתנהלות עם חברת הביטוח. עורך דין מקצועי ומנוסה בתחום עשוי להוות את ההבדל בין תביעה לקבלת פיצוי במסגרת תביעת ביטוח בשל נכות מתאונה לבין לאו.

 

איך מגישים את התביעה

כדי להגיש את תביעת הביטוח בשל נכות מתאונה יש לפנות לחברת הביטוח בה יש לכם פוליסת ביטוח. כיום, ברוב חברות הביטוח, ניתן להגיש את תביעת הביטוח באופן דיגיטלי ופשוט, תוך צירוף הטפסים והמסמכים הרלוונטיים להגשת תביעת הביטוח.

 

התהליך

בדרך כלל, לאחר שתגישו את התביעה בשל נכות מתאונה לחברת הביטוח תקבלו אישור על קבלת המסמכים הראשוניים לצורך הגשת התביעה. כמו כן, במידה ותדרשו להמצאת מסמכים נוספים, על חברת הביטוח לעדכן אתכם על כך.

 

קבלת התשלום

ככל שהכל עבד כשורה, הושלם תהליך בירור התביעה והמבוטח נמצא כזכאי לקבלת תגמולי הביטוח – יבוצע התשלום לטובת המבוטח ויופרטו מרכיבי התשלום.

 

פנו אלינו  עוד היום

במידה ואתם או קרוביכם המבוטחים בחברת ביטוח כזו או אחרת נפגעתם בשל תאונה מצערת אשר הסבה לכם נזקים – אל תהססו לעמוד על מיצוי זכויותיכם מול חברת הביטוח. תשלום לחברת הביטוח אינו עניין של מה בכך, הינכם משלמים לחברת הביטוח בדיוק עבור הסתברות התרחשות מקרים מצערים שכאלה. הינכם מוזמנים להיעזר בשירותינו המקצועיים כדי לקבל את אשר מגיע לכם על פי חוק.

לשיתוף לחצו:

על אף שאנו עושים מאמץ לפרסם תוכן עדכני ומדויק יובהר כי האמור לעיל אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי. בנוסף, יש לקחת בחשבון שמידע משפטי מטבעו עשוי להתעדכן ולהשתנות. העושה שימוש באמור, עושה כן על דעת עצמו ובאחריותו בלבד.

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

צריכים ייעוץ מקצועי ? אנחנו כאן בשבילכם