צלצלו עכשיו: 03-915-8400

רשלנות רפואית לוגו
לוגו עם הטקסט: "חותם אמינות"

גמלת סיעוד בכסף במקום שירותים למי שמעסיק מטפל צמוד

להאזנה:

 

גמלת סיעוד בכסף במקום שירותים למי שמעסיק מטפל צמוד תאפשר להמיר את כל גמלת הסיעוד על שעות הטיפול ויתר השירותים הסיעודיים המסופקים במסגרתה, בכסף ישירות לחשבון הבנק. הדבר מאפשר גם להעסיק את המטפל/ת הסיעודיים בלעדית וללא תיווך של חברת סיעוד כלשהי. במאמר זה נסקור את האפשרות לעשות זאת ואת התנאים המתאימים לה.

 

גמלת סיעוד בכסף: זכות שניתנת לכל הזכאים

כל אדם שמקבל קצבת סיעוד ומעסיק מטפל, רשאי להמיר את שעות הטיפול שקיבל בכסף כל עוד המטפל מועסק במשך 6 ימים בשבוע, 12 שעות ביום לפחות, בחוזה כתוב ואיננו בן משפחה. כמו כן, אם מדובר במטפל עובד זר, עליו להיות בעל היתר ממשרד הפנים.

קבלת גמלת סיעוד בכסף מאפשרת החלפה של שעות הטיפול הסיעודי הניתנות מהביטוח הלאומי ויתר השירותים המגיעים, כך שיהיה ניתן לשלוט בהוצאות ובשגרת הטיפולים באופן עצמאי יותר.

יחד עם זאת, גמלות הסיעוד מתקבלות באחת משש רמות אפשריות, לכל אחת תנאים משלה בנוגע לאפשרות ההמרה של שעות הטיפול כקצבה ועל כך נפרט בהמשך המאמר. כך או כך, מי שברצונו לקבל גמלת סיעוד בכסף במקום שירותים למי שמעסיק מטפל צמוד, יצטרך לשלוח בקשה מתאימה לסניף ביטוח הלאומי הסמוך למקום מגוריו. .

גמלת סיעוד בכסף במקום שירותים למי שמעסיק מטפל צמוד

מה כוללים שירותים סיעודיים?

חולים סיעודיים ובני משפחתם נתונים לאתגרים ולמורכבויות רבות באופן שגרתי ממש. חלקם הגדול של האתגרים הקיימים נובעים מהעדר יכולתו של החולה או הקשיש לפעולות תפקודיות שונות – פיזיות ומנטליות, כך שהוא זקוק לסיוע ולעזרה צמודים ושוטפים לאורך רוב שעות היממה.

ניתן לחלק את החולים הסיעודיים לשתי קבוצות מרכזיות: אנשים בריאים שנפגעו בתאונה, מחלה, פציעה או נפילה ובאופן שפגם בתפקוד האישי שלהם, כך שהם זקוקים לעזרה לאורך תקופת ההחלמה. הסיוע הסיעודי מוגש הן במרכזי האשפוז והשיקום והן בטיפול ביתי הכולל עזרה בפעולות שונות, נטילת תרופות, קניות וניקיון הבית, עזרה בהתניידות ועוד.

הסוג השני של חולים סיעודיים הוא בני הגיל המבוגר, שמאבדים חלק מכושר התפקוד שלהם וזקוקים לטיפול צמוד והשגחה. המטפלים הסיעודיים יוכלו להגיע אליהם מידי יום במשך כמה פעמים בשבוע, או לשהות בביתם באופן מלא וקבוע, תוך מתן תמיכה מלאה.

כיצד ניתן לממן את השירותים הללו? עלות הטיפול הסיעודי איננה זולה והופכת לא פעם לנטל כלכלי משמעותי על המשפחה. יחד עם זאת, גמלת סיעוד בביטוח הלאומי מאפשרת מימון של שעות הטיפול יחד עם שירותים רלוונטיים נוספים כמו לחצן מצוקה ומוצרי ספיגה.

בנוסף, מי שברשותם פוליסה סיעודית באחת מחברות הביטוח הקיימות או באחת מקופות החולים, יוכלו להגיש תביעות ביטוח סיעודי המספקות פיצוי כספי מכובד במשך תקופה, שמסייע במימון העלויות.

גמלת סיעוד בכסף במקום שירותים למי שמעסיק מטפל צמוד

קבלת גמלת סיעוד בכסף במקום שירותי מטפל צמוד

כאמור, ניתן להעסיק במסגרת קבלת גמלת סיעוד בכסף עובד זר, שכן קיימת זכאות בביטוח הלאומי לקבל חלק מהקצבה או את כולה בכסף ולוותר בכך על שירותי הסיעוד מטעם המערכת. להלן סכומי הגמלה המעודכנים לשנת 2021 בכל אחת מרמות הסיעוד בביטוח הלאומי.

רמת הסיעוד שנקבעה

 

סכום הגמלה
גמלת סיעוד רמה 1 1,408 ₪

 

גמלת סיעוד רמה 2 2,049 ₪

 

גמלת סיעוד רמה 3 2,868 ₪ למעסיקי מטפל זר.

3,482 ₪ למעסיקי מטפל ישראלי.

 

גמלת סיעוד רמה 4 3,687 ₪ למעסיקי מטפל זר.

4,302 ₪ למעסיקי מטפל ישראלי.

 

גמלת סיעוד רמה 5 4,506 ₪ למעסיקי מטפל זר.

5,326 ₪ למעסיקי מטפל ישראלי.

 

גמלת סיעוד רמה 6 5,326 ₪ למעסיקי מטפל זר.

6,146 ₪ למעסיקי מטפל ישראלי.

 

 

סכום הקצבה ויכולת הבחירה נתונים לשינוי בהתאם לרמה שניתנה. מי שהגישו תביעה לגמלת סיעוד וקיבלו את רמה 1 יכולים לבחור לקבל את כל סכום הקצבה בכסף, או להמיר רק חלק משעות הטיפול.

מי שתבעו וקיבלו את רמה 2-6, רשאים להחליף עד 4 שעות טיפול שבועיות בקצבה כספית, או להחליף שליש מהשעות לקצבה כספית בכפוף לבדיקה ואישור מעובד סוציאלי של הביטוח הלאומי. במקרה כזה, שעת הטיפול שווה 205 שקלים בחודש. שעת טיפול רגילה שווה 256 שקלים בחודש.

כמובן שעל מנת לקבל גמלת סיעוד בכסף במקום שירותים למי שמעסיק עובד זר, צריך להגיש בקשה מתאימה לביטוח הלאומי. הסכום ייכנס לחשבון הבנק ב-28 לכל חודש.

 

גמלת סיעוד בכסף לניצולי שואה

ניצולי שואה המקבלים קצבת סיעוד זכאים לתוספת בשעות הסיעוד הקיימות, כל עוד נקבעו להם 6 נקודות או יותר במבחן התלות ובתנאי שהקצבה לא הופחתה מפאת גובה ההכנסות. ניתן לקבל תוספת של 9 שעות טיפול מטעם הקרן לרווחת ניצולי השואה, או תוספת של 9 השעות בכסף מוועידת התביעות של הביטוח הלאומי. האפשרות השנייה מצריכה הגשת בקשה מתאימה כמובן.

 

כמה משלם ביטוח לאומי לשעת סיעוד?

שעת טיפול סיעודי שווה 256 שקלים בחודש. כאשר מעדיפים לקבל את גמלת הסיעוד בכסף ולהמיר את מכסת השעות המקסימלית בכפוף לאישור עובד סוציאלי, שעת הטיפול שתינתן תהייה שווה ל-205 שקלים בחודש.

 

נקודות נוספות להחלטה לקבל גמלת סיעוד בכסף למעסיקי עובד זר

תביעה לגמלת סיעוד בכסף מאפשרת לתרגם את כל שירותי הסיעוד שניתנו בכסף נזיל, אך מומלץ לשקול בכובד ראש את המהלך, שכן הוא מוותר על מתן שירותי גמלת הסיעוד שבמקרים רבים חיוניים יותר לחולים והקשישים הסיעודיים.

השירותים הניתנים הם עזרת מטפל בבית, או עזרת בן משפחה (ככל שהדבר אושר על ידי חברת הסיעוד ומנוהל כאמור, בהתאם לתנאים החלים על כך), השתתפות במרכז יום לקשיש, אספקת מוצרי ספיגה, לחצן מצוקה ושירותי כביסה.

 

תנאים להעסקת מטפל עובד זר

מעסיקי מטפל צמוד רשאים לקבל את כל הגמלה בתנאי שהמטפל איננו בן משפחה, הוא מועסק על פי דיני העבודה ובחוזה כתוב ובמשך זמן של 12 שעות ביממה, 6 ימים בשבוע לפחות. אם המועסק הוא עובד זר, עליו להיות בעל היתר עבודה ובעל אשרת עבודה בסיעוד. אם מדובר בהיתר העסקה שנמצא כעת בבדיקה בוועדה של רשות האוכלוסין וההגירה, קיימת האפשרות לקבל את הקצבה עד להחלטת הוועדה.

 

היתר להעסקת עובד זר לבני זוג

כאשר שני בני זוג חיים יחד ושניהם זכאים לגמלת סיעוד תוך שאחד מהם כבר בעל היתר העסקת מטפל זר ושניהם מעוניינים להעסיק עובד עבור שניהם: אם ניתנה לבני הזוג רמת סיעוד 1, הם יוכלו לקבל גמלת סיעוד והיתר מתאים, ללא בדיקת העומס הטיפולי שמוטל על העובד.

אם ניתנה לבני הזוג רמת סיעוד 5-6, לא ניתן יהיה לשלם בנפרד לכל אחד מבני הזוג את הגמלה בגין עבודתו של מטפל זר אחד. יש להעסיק בנפרד עובד זר או ישראלי עבור כל זכאי.

מי שקיבלו היתר משותף להעסקת עובד אחד, רשאים להמשיך בכך את פקיעת ההיתר. בכל מצב אחר ייבדק העומס הטיפולי שמוטל על העובד. בדיקה זו מתקיימת על ידי עובד סוציאלי פרטי, מהמוסד לביטוח הלאומי ו/או עו"ס מחברת הסיעוד.

 

אנחנו כאן עבורכם

עורך דין תביעות סיעוד צפוי לסייע לכם בהגשת התביעה, במילוי הבקשה לקבלת גמלת סיעוד בכסף ובכל סוגיה אחרת מול הביטוח הלאומי. משרד עו"ד דוד פייל מעמיד לרשותכם ניסיון מקצועי של יותר מ-20 שנים בתחום דיני נזקי הגוף, דיני רשלנות רפואית והזכויות הרפואיות וישמח ללוות גם אתכם עד להצלחת התביעה וקבלת מלוא הזכויות שמגיעות לכם.

לשיתוף לחצו:

על אף שאנו עושים מאמץ לפרסם תוכן עדכני ומדויק יובהר כי האמור לעיל אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי. בנוסף, יש לקחת בחשבון שמידע משפטי מטבעו עשוי להתעדכן ולהשתנות. העושה שימוש באמור, עושה כן על דעת עצמו ובאחריותו בלבד.

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

צריכים ייעוץ מקצועי ? אנחנו כאן בשבילכם