צלצלו עכשיו: 03-915-8400

חיפוש
רשלנות רפואית לוגו
לוגו עם הטקסט: "חותם אמינות"

גמלת סיעוד בכסף לבן משפחה

להאזנה:

 

גמלת סיעוד בכסף לבן משפחה מאפשרת להעניק טיפול אישי ומסור ליקיריכם, תוך היכולת להמיר את שירותי הסיעוד שניתנו בביטוח הלאומי בקצבה כספית בפועל. כמה משלמים ומהם התנאים לכך?

 

גמלת סיעוד בכסף לבן משפחה: למה ומדוע?

העסקת מטפלים סיעודיים היא עסק מורכב. מלבד ההוצאות הרבות שהמשפחה נתונה להן ממילא, היא נדרשת לניהול, מעקב וליווי הדוקים ואינטנסיביים. לא פעם המשפחה נמצאת בעמדה של דריכות וכוננות מוגברת לכל בעיה או קושי שכרוכים בטיפול הסיעודי ביקירן ונאלצת לפתרונות שונים באופן תכוף, כמו למשל הצורך לאתר ממלאי מקום בחופשות וחגים של המטפל/ת.

הדבר הוביל לרפורמה בקבלת קצבת סיעוד, לפיה שעות הטיפול שניתנו יתורגמו לכדי קבלת גמלת סיעוד בכסף לבן משפחה שיטפל כעת באדם הסיעודי. עבור משפחות רבות מדובר בפתרון קל ונוח יותר, אם כי מומלץ לשקול אותו בכובד ראש אמיתי ולהתחשב גם בעמדתו של בן המשפחה החולה.

כיום כל אדם שזכאי לגמלת סיעוד, רשאי להעסיק בן משפחה (לרבות מדרגה ראשונה) כמטפליו, ככל שהם מעוניינים בכך ומתאימים לכך. העסקת אותו בן משפחה מתבצעת דרך חברות כוח האדם שעובדות מול הביטוח הלאומי ובכפוף לדיווח במערכת רישום נוכחות מרחוק על כל שעות עבודתם.

 

רפורמת חוק הסיעוד

עוד לפני רפורמת חוק הסיעוד המאפשרת גמלת סיעוד בכסף לבן משפחה, התקיימו במוסד לביטוח הלאומי שלוש רמות זכאות לגמלות הסיעוד. הרפורמה שנוצרה בשנת 2018 הגדילה את מספר הרמות לשש, כאשר רמה 1 היא הנמוכה ביותר ואילו 6 היא הגבוהה ביותר.

ההבדלים בין הרמות מתבטאים במכסת שעות הטיפול המשולמות על ידי הביטוח הלאומי וכן באפשרות לניצול השעות הללו, באופן של המרתן בכסף או המרה בשירותים נוספים דוגמת שירותי כביסה או לחצן מצוקה.

גמלת סיעוד בכסף לבן משפחה
גמלת סיעוד בכסף לבן משפחה

רמות גמלת הסיעוד בביטוח הלאומי

רמות גמלת הסיעוד נקבעות על פי מבחן תלות, הבוחן את יכולת התפקוד של האדם הסיעודי ומנקד את רמת התפקוד שלו בכל אחת משש פעולות הבסיס: אכילה ושתייה, קימה ושכיבה, ניידות, רחצה, התלבשות והיגיינה אישית (שליטה בסוגרים). טבלה זו מפרטת את 6 הרמות על הקריטריונים והזכויות הנובעות מהן:

מספר רמת הזכאות תנאים לקבלת רמה זו מה מקבלים?

 

גמלת סיעוד רמה 1

 

מי שקיבלו בין 2.5-3 נקודות במבחן התלות.

 

5.5 שעות טיפול שבועיות

ניתן להמיר את שעות הטיפול בכסף או ב-9 יחידות של שירותי סיעוד.

 

גמלת סיעוד רמה 2 מי שקיבלו בין 3.5-4.5 נקודות במבחן התלות.

 

10 שעות טיפול שבועיות

ניתן להמיר עד 4 שעות טיפול בכסף או את כל שעות הטיפול ביחידות שירותי סיעוד.

 

גמלת סיעוד רמה 3 מי שקיבלו בין 5-6 נקודות במבחן התלות. 17 שעות טיפול שבועיות (או 14 למעסיקי מטפל עובד זר). ניתן להמיר בכסף עד 4 שעות טיפול, או 6 שעות באישור עו"ס. ניתן להמיר את חלק משעות הטיפול או כולן ביחידות שירותי סיעוד.

 

גמלת סיעוד רמה 4 מי שקיבלו בין 6.5-7 נקודות במבחן התלות.

 

21 שעות טיפול שבועיות (או 18 למעסיקי מטפל עובד זר). ניתן להמיר בכסף עד 4 שעות או 7 שעות באישור עו"ס. ניתן להמיר חלק משעות הטיפול או כולן ביחידות שירותי סיעוד.

 

גמלת סיעוד רמה 5 מי שקיבלו בין 8-9 נקודות במבחן התלות.

 

26 שעות טיפול שבועיות (או 22 שעות למעסיקי מטפל זר). ניתן להמיר 4 שעות טיפול בכסף או 9 באישור עו"ס. ניתן להמיר חלק משעות הטיפול או כולן ביחידות שירותי סיעוד.

 

גמלת סיעוד רמה 6

 

מי שקיבלו בין 9.5-10.5 נקודות במבחן התלות.

 

30 שעות טיפול שבועיות (או 26 למעסיקי עובד זר). ניתן להמיר עד 4 שעות בכסף או 10 שעות באישור עו"ס. ניתן להמיר חלק משעות הטיפול או כולן ביחידות שירותי סיעוד.

 

 

  • יחידות שירותי הסיעוד מספקות בחירה באחד או יותר מהשירותים הבאים: שירותי כביסה, שירותי לחצן מצוקה, מוצרי ספיגה וביקור במרכז יום לקשיש. ניתן גם לשלב בין קבלת חלק משעות הטיפול והיתרה בכסף.
  • כמו כן, תביעה לגמלת סיעוד בכסף לבן משפחה מאפשרת את גילום כל סכום הקצבה בכסף.

 

גמלת סיעוד בכסף לניצולי שואה

ניצולי שואה שהגישו תביעה לגמלת סיעוד זכאים לתוספת בשעות הסיעוד או לתוספת קצבה מהקרן לרווחת ניצולי השואה או מוועידת התביעות. תוספת זו ניתנת לזכאים לגמלת סיעוד רמה 3 ומעלה (ציון 6 נקודות במבחן התלות) והיא מאפשרת תוספת של 9 שעות טיפול או קבלתן בכסף.

 

גמלת סיעוד בכסף ביטוח לאומי

תביעות סיעוד משולמות בין הטווח של 1,408 ₪ ועד 6,146 ₪. כמו כן, שעת טיפול שווה 256 שקלים בחודש.

מי שמעוניינים לקבל גמלת סיעוד בכסף לבן משפחה ונמצאים ברמה 1, יוכלו לקבל כספית 1,408 שקלים בחודש, או להחליף חלק משעות הטיפול ולקבל אותן כקצבה.

מי שמעוניינים לקבל גמלת סיעוד בכסף לבן משפחה ברמות 2-6 יכולים לפעול בשתי דרכים:

  • להחליף 4 שעות שבועיות בקצבה כספית
  • להחליף שליש מהשעות הקיימות בקצבה כספית בכפוף לאישור ובדיקה של עו"ס מטעם הביטוח הלאומי. במצב כזה, שעת הטיפול תהיה שווה 205 שקלים בחודש.

 

כמה משלם ביטוח לאומי לשעת סיעוד?

כאמור, שעת סיעוד בביטוח הלאומי שווה 256 ₪, אך מי שירצה להחליף בקצבה את החלק המקסימלי משעות הטיפול, יחשיבו לו את שעת הסיעוד בעלות נמוכה יותר, של 205 שקלים בחודש. כדי לשקול האם לקבל גמלת סיעוד בכסף לבן משפחה, להלן פירוט הקצבאות המלא בהתאם לרמה שנקבעה:

רמה 1: 1,408 ₪.

רמה 2: 2,049 ₪.

רמה 3: 2,868 ₪ למטפל זר, 3,482 ₪ למטפל ישראלי לרבות בן משפחה.

רמה 4: 3,687 ₪ למטפל זר, 4,302 ₪ למטפל ישראלי לרבות בן משפחה.

רמה 5: 4,506 ₪ למטפל זר, 5,326 ₪ למטפל ישראלי לרבות בן משפחה.

רמה 6: 5,326 ₪ למטפל זר, 6,146 ₪ למטפל ישראלי לרבות בן משפחה.

  • נתונים אלו נכונים לשנים 2020-2021.
  • הקצבאות משולמות ב-28 לכל חודש, למעט בחודשי החגים שבהם עשוי להתרחש שינוי. המועדים המעודכנים מופיעים בלוח תשלומי הקצבאות של אתר הביטוח הלאומי.

 

גמלת סיעוד בכסף מהביטוח הסיעודי הפרטי

מי שברשותם ביטוח סיעודי מקופת החולים או מחברת ביטוח פרטית, רשאים להגיש תביעת סיעוד ולקבל סכום כספי כפיצוי. תביעות ביטוח סיעודי מקופת החולים מאפשרות תגמול חודשי שוטף בסכום אחיד וקבוע לכלל המבוטחים במשך 5 שנים.

תביעות ביטוח סיעודי מהפוליסה הפרטית של חברת הביטוח יספקו פיצוי בהתאם לתנאים שסוכמו מראש באותה הפוליסה.

 

האם תביעת גמלת הסיעוד עלולה להידחות?

כן וישנן סיבות מגוונות לכך. חלקן נופלות על פגמים טכניים בניירת הרפואית או אופן הגשת הבקשה, אך מרבית המקרים מתייחסים לאי עמידה במבחן התלות או התפקוד שנערכים מצד נציגי הביטוח (חברת הביטוח או הביטוח הלאומי) ועליהם ניתן בהחלט לערער באמצעות עורך דין תביעות סיעוד.

 

דואגים לכל הזכויות הסיעודיות שלכם!

משרד עו"ד דוד פייל מזמין אתכם לפגישה ללא עלות וללא התחייבות, בה נעריך את סיכויי התביעה ושיעור הקצבה ונלווה אתכם בייצוג מקצועי וללא פשרות עד קבלת מלוא הפיצויים והזכויות שמגיעים לכם.

משרדנו מתמחה מזה 20 שנים בתחומי רשלנות רפואית, תביעות נפגעי עבודה, תאונות דרכים ותביעות נזיקין המגלמות בתוכן שאלות ומחלוקות רבות לעניין הזכויות הרפואיות שאתם זכאים לקבל. פנו אלינו ונסייע לכם עוד היום.

לשיתוף לחצו:

על אף שאנו עושים מאמץ לפרסם תוכן עדכני ומדויק יובהר כי האמור לעיל אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי. בנוסף, יש לקחת בחשבון שמידע משפטי מטבעו עשוי להתעדכן ולהשתנות. העושה שימוש באמור, עושה כן על דעת עצמו ובאחריותו בלבד.

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

צריכים ייעוץ מקצועי ? אנחנו כאן בשבילכם