צלצלו עכשיו: 03-915-8400

Search
משרד עו"ד פייל ושות
לוגו עם הטקסט: "חותם אמינות"

גמלת סיעוד רמה 5

סיעוד רמה 5 מייצגת מצב סיעודי חמור וקשה בהתאם לקביעת הביטוח הלאומי. רמה זו מעניקה לזכאים לה שעות טיפול רבות בבית במשך השבוע, לצד זכויות ושירותים נוספים. מי זכאי לרמה סיעודית זו ומה היא כוללת?

 

גמלת סיעוד במוסד לביטוח הלאומי

כל אדם שלא מסוגל לבצע פעולות יומיומיות שגרתיות ובסיסיות כמו להתלבש, לאכול או להתנייד בכוחות עצמו או שמצבו הקוגניטיבי כולל אי התמצאות במרחב ואפילו סיכון עצמי בהעדר השגחה, נחשב לאדם בעל מצב סיעודי. מצב זה מזכה אותו בסל זכויות מסוים, מרביתו מגיע מהמוסד לביטוח לאומי.

גמלת סיעוד רמה 5 מהווה דרגת חומרה קשה של המצב הסיעודי הקיים מבחינת ביטוח לאומי, שכן הוא מחלק את החולים הסיעודיים לשש רמות סיעוד. הרמות עולות בחומרתן כך שרמת סיעוד 1 היא הנמוכה ביותר, בעוד שרמת סיעוד 6 מציינת את הרמה הגבוהה ביותר.

סיעוד רמה 5 לאור זאת, מבטא רמה גבוהה שבה העדר המסוגלות לפעולות בסיסיות ויומיומיות גבוה, או שדרושה השגחה לאורך רוב שעות היממה.

לכן מגיע לזכאים לרמה 5 סל הטבות יחסית גדול, כולל אפשרויות שלא ניתנות ברמות הסיעוד הנמוכות.

 

התגמולים והזכויות שניתנים לזכאים לגמלת סיעוד

גמלת הסיעוד מעניקה שעות טיפול בבית, יחד עם יחידות סיעוד נוספות: שירותי כביסה, מוצרי ספיגה, לחצן מצוקה וביקורים במרכז יום לקשיש.

תביעת סיעוד בביטוח לאומי מובילה לקביעת אחת משש רמות סיעוד, במסגרתן אפשר להמיר את חלק משעות הטיפול שניתנו בכסף או ביחידות של שירותי הסיעוד. כך כל אדם סיעודי יוכל ליצור לעצמו את המעטפת המותאמת לצרכיו המדויקים.

 

קצבת סיעוד רמה 5 – מה כלול בה?

סיעוד רמה 5 נקבע לאנשים שעברו את מבחן התלות של הביטוח הלאומי (מבחן ADL עליו נפרט מיד) וצבר בין 8-9 נקודות. במסגרת רמה זו ניתנות 26 שעות טיפול שבועיות, או 22 שעות טיפול למעסיקי עובד זר.

את מכסת השעות שניתנה אפשר להחליף בחלקן בכסף או ביחידות הסיעוד השונות. המרת שעות הטיפול שניתנות עבור סיעוד רמה 5 בכסף: שעת טיפול בביטוח הלאומי שווה ל-205 שקלים בחודש.

רמה 5 תאפשר לכם להחליף 4 שעות טיפול שבועיות בקצבה חודשית, כך שניתן לקבל 18-22 שעות טיפול שבועיות לצד קצבה חודשית בגובה 819 שקלים (הנתונים מעודכנים ל-2022).

בנוסף, ישנה אפשרות להמיר עד 9 שעות טיפול שבועיות בכסף הכפופה למסלול בירוקרטי נוסף מול עובד סוציאלי מהביטוח הלאומי. אם הוא יבדוק את הבקשה ויאשר אותה, ניתן יהיה לשלב 13-17 שעות טיפול שבועיות יחד עם קצבה בסך 1,844 שקלים בחודש.

 

קצבת סיעוד בכסף

כאשר מועסק עובד זר, קיימת זכאות להמיר את כל מכסת שעות הטיפול בכסף, כדי להתמודד טוב יותר עם מימון שכר העובד.

האפשרות קיימת בתנאי שישנה עמידה בכללים הבאים:

  • העובד מועסק 6 ימים בשבוע, 12 שעות ביום לפחות.
  • העובד מועסק בשכר ועל פי חוזה כתוב
  • העובד מועסק על פי חוקי רשות האוכלוסין וההגירה וכולל היתר עבודה, שהות חוקית בישראל ואישור לכך שהעובד מיועד לטיפול באדם הסיעודי.
  • העובד לא יוכל להיות בן משפחה (קיימת אפשרות שקרוב משפחה ישמש כמטפל הסיעודי, אך בכפוף לתנאים ייחודיים, ללא המרה מלאה של קצבת הסיעוד בכסף ובכפוף לשווי נמוך יותר עבור כל שעת טיפול).

 

מבחן התלות לבעלי סיעוד רמה 5

מבחן ADL (Activities of Daily Living) נועד להעריך את רמת המסוגלות והתפקוד העצמית של כל חולה סיעודי, לאחר ובכפוף לעמידה ביתר הקריטריונים. בכפוף לתוצאות המבחן, תתקבל הזכאות לגמלה וזאת לפי הרמה שנקבעה בין 1-6 ועל סמך הניקוד שהתקבל במבחן.

בישראל, אדם מוגדר כסיעודי כל עוד הוא איננו מסוגל לשלוש פעולות שגרתיות בשיעור של 50% בכל פעולה (לפחות) מתוך 6 הפעולות הבאות:

  • שכיבה וקימה – האם הנבדק יכול לעבור בין שני המצבים לבדו וללא סיוע, כולל מעבר לכיסא גלגלים או לכורסה טיפולית.
  • אכילה ושתייה – האם הנבדק מסוגל להכין לעצמו אוכל מזין, לחמם ולהגיש מזון, לאכול ולשתות כראוי וליטול לבדו תרופות.
  • התלבשות והתפשטות – האם הנבדק מסוגל ללבוש ולפשוט את בגדיו כולל בגדים תחתונים, גרביים ונעליים.
  • רחצה – האם הנבדק מסוגל להיכנס ולצאת מהאמבטיה שלו בכוחות עצמו ובבטחה ולהסתבן כראוי.
  • ניידות – האם הנבדק יכול לנוע בין קירות ביתו ללא עזרה ולהשתמש בכל מרחבי הבית. בסעיף זה ייבדקו גם נפילות ותאונות שנבעו מניסיונות עצמאיים להתנייד ללא סיוע והשגחה.
  • שליטה בסוגרים – האם הנבדק יכול להגיע לחדר השירותים בביתו בבטחה וללא כל עזרה ולהתפנות לבדו בכל שעות היממה.

 

פרמטר נוסף במבחנים אלו, הוא הצורך להעריך את התלות של האדם הסיעודי בהשגחת הזולת לשם שמירה על בטיחותו האישית או בטחון הסביבה, באופן חלקי או מלא.

מרכיב זה מנוקד גבוה יותר במבחן התלות והוא ניתן לסובלים מירידה קוגניטיבית שלוקים בכושר השיפוט וההתמצאות במרחב ולתשושי נפש המוגדרים כמסוכנים לעצמם או לאחרים.

 

סיעוד רמה 5 לפי מבחן התלות

במהלך המבחן, מתבקש הנבדק להדגים ביצוע של פעולות שונות, מה שעלול לגרום לו למבוכה. אנשים רבים שנמצאים במצב סיעודי קשה מנסים להדחיק את הקשיים שלהם מול אחרים ולכן נוטים לצאת מגדרם מרוב מאמץ מול בוחני הביטוח הלאומי.

בפועל, מדובר בנזק קשה לקביעת הרמה הסיעודית שבאמת מגיעה להם וגריעה ממה שהם אמורים וצריכים לקבל על מנת לתפקד היטב. לכן מומלץ שלבדיקה יתלווה תמיד גורם נוסף מטעם הנבדק, שישקף את מצבו האמיתי ויסביר את תחושותיו וקשייו התפקודיים.

הנוכחות של אדם נוסף גם תחזק את ביטחון הנבדק בפועל ותגרום לו להכיר יותר בחשיבות הבדיקה.

 

שיטת הניקוד במבחני התלות

רמה 5 תינתן כאמור למי שקיבלו 8-9 נקודות. כדי להגיע לצבירה זו, על הנבדק להמחיש פגיעה תפקודית או חוסר מסוגלות ביותר משלוש מהפעולות היומיומיות הנבדקות, או לקבל דירוג נוסף בהתאם למצבו המנטלי/ נפשי.

הניקוד שמעריך כל פעולה מתבצע בסקאלה שבין 0-3 נקודות, כאשר 0 מציין תפקוד מלא לאותה הפעולה ואילו 3 מבטא חוסר תפקוד מוחלט לאותה הפעולה.

הניקוד 1-2 מציין תפקוד חלקי, דהיינו של 50% ולכן מתבטא לעתים גם בחצי נקודות.

לדוגמה, מקרה של נבדק שמצליח לשלוט כראוי בסוגרים ומתפנה באופן תקין אך מצד שני לא מסוגל להתניידות עצמית וזקוק לעזרה בהגעה לחדר השירותים וממנו.

דוגמה אחרת תוכל להיות למשל תפקוד יחסית טוב בפעולות הבסיס, אך עם בעיות זיכרון קשות וחוסר התמצאות במרחב. יש לציין שמקרים אלו לעתים משובצים לרמת סיעוד 5 או 6 גם ללא צורך במבחן ADL.

 

כיצד משרדנו יוכל לעזור לכם?

למרות שתהליך מתן גמלת הסיעוד וקביעת הרמה הסיעודית נראה פשוט ונגיש, צריך לזכור שזהו תהליך בירוקרטי עתיר קשיים ומורכבויות, הדורש מהמשפחה עוד משאבים וזמן רבים לטיפול בנושא, שעה שהיא נאבקת על הטיפול היומיומי באדם הסיעודי, בנקודה זו ייתכן שגם ללא שום זכויות מתאימות.

כדי להתגבר על המצב, אנו מזמינים אתכם להיפגש עם עו"ד דוד פייל וצוות המשרד המקצועי, בפגישה

אישית ללא עלות וללא התחייבות, אצלכם בבית. בפגישה נעריך את המצב ואת סל הזכויות הצפוי ונציג את כל המהלכים הנדרשים כדי למנוע מצב של דחיית התביעה או שיבוץ לרמה סיעודית נמוכה מידי.

משרד עו"ד דוד פייל מתמחה כבר למעלה מ-20 שנים בתחומי הזכויות הרפואיות, לרבות תביעות רשלנות רפואית, רשלנות בטיפול, רשלנות באבחון, דיני ביטוח, ביטוח לאומי, נזיקין ותאונות דרכים.

לשיתוף לחצו:

על אף שאנו עושים מאמץ לפרסם תוכן עדכני ומדויק יובהר כי האמור לעיל אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי. בנוסף, יש לקחת בחשבון שמידע משפטי מטבעו עשוי להתעדכן ולהשתנות. העושה שימוש באמור, עושה כן על דעת עצמו ובאחריותו בלבד.

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

צריכים ייעוץ מקצועי ? אנחנו כאן בשבילכם