צלצלו עכשיו: 03-915-8400

רשלנות רפואית לוגו
לוגו עם הטקסט: "חותם אמינות"

קצבת סיעוד

להאזנה:


 

קצבת סיעוד או בשמה המוכר "גמלת סיעוד" מאפשרת לאדם שאינו מסוגל עוד לבצע פעולות יום יומיות בזכות עצמו ולמעשה, זקוק לעזר חיצוני כדי לבצען – מימון עזרים חיצוניים כגון מטפל סיעודי שיאפשרו לו להתנהל כשורה. המטפל הסיעודי יסייע לקשיש בשלל פעולות יום יומיות כגון אכילה, לבוש והפשטה, תנועה ממקום למקום ועוד. מי מבן משפחתכם הפך סיעודי? ייתכן והוא זכאי לקבלת קצבת סיעוד שתקל עליו כלכלית בשכירת שירותיו של המטפל הסיעודי.

 

מהם התנאים לקבלת קצבת הסיעוד

על מנת שאדם יהיה זכאי לקבלת קצבת סיעוד, עליו לעמוד בכמה תנאים שהוצבו על ידי המוסד לביטוח הלאומי.

 

תושב ישראל שהגיע לגיל הפרישה

על מנת שמבוטח יוכל להגיש תביעה לקצבת סיעוד, נדרש שיהיה אדם שהגיע לגיל הפרישה שהינו תושב מדינת ישראל. הלכה למעשה, במקרה בו אדם שכבר הגיע לגיל פרישה הפך להיות תושב ישראל על פי חוק השבות או שהינו מקבל סל קליטה – יהיה זכאי גם הוא לקבלת קצבת הסיעוד.

 

מבחן ההכנסות

מידת הזכאות לקצבת הסיעוד תלויה בגובה ההכנסה של תובע הקצבה. מגובה מסוים של הכנסה, יהיה זכאי לחצי מהקצבה שנקבעה לו על פי מצבו ומסכום מסוים לא יהיה זכאי לקבלת קצבת סיעוד כלל. במידה ומדובר בבני זוג ייקחו בחשבון את הכנסותיהם המשותפות באופן הבא – יתבצע ממוצע בין הכנסותיהם, התוצאה שתתקבל תהיה הכנסת יחיד לצורך בדיקת הכנסות.

קצבת סיעוד
קצבת סיעוד

הכנסה של 10,551 ש"ח – אדם יחיד

במקרה שמדובר באדם סיעודי יחיד שההכנסה שלו אינה עולה על 10,551 ש"ח – הוא יהיה זכאי בפועל לקבלת מיטב סכום קצבת הסיעוד שנקבעה לו מטעם המוסד לביטוח לאומי.

 

הכנסה של החל מ – 10,551 ש"ח ועד 15,827 ש"ח – אדם יחיד

במקרה שמדובר באדם סיעודי יחיד שההכנסה שלו עולה על סכום של 10,551 ש"ח, אך אינה עולה על סכום של 15,827 ש"ח – הוא יהיה זכאי לקבלת 50% מן הקצבה שנקבעה לו עידי המוסד לביטוח לאומי.

 

הכנסה של מעל  ל 15,827 ש"ח – אדם יחיד

במקרה שמדובר באדם סיעודי יחיד שההכנסה שלו עולה על סכום של 15,827 ש"ח – הוא לא יהיה זכאי לקבלת קצבת סיעוד מטעם המוסד לביטוח לאומי כלל.

 

ההכנסה של עד 15,827 ש"ח – זוג

במקרה שמדובר בזוג סיעודי שחי ומכניס יחדיו סכום שאינו עולה על 15,827 ש"ח – הם יהיו זכאים למלוא קצבת הסיעוד שנקבעה עבורם על ידי הביטוח הלאומי.

 

הכנסה של החל מ- 15,827 ועד 23,740 ש"ח – זוג

במקרה שמדובר בזוג סיעודי שחי ומכניס יחידו סכום שעולה על סכום של 15,827 ש"ח, אך אינו עולה על סכום של 23,740 ש"ח – הם יהיו זכאים לקבלת 50% מגובה קצבת הסיעוד שנקבעה עבורם על ידי הביטוח הלאומי.

 

הכנסה של מעל ל 23,740 ש"ח – זוג

במקרה שמדובר בזוג סיעודי שחי ומכניס יחדיו סכום שעולה על סכום של 23,740 ש"ח – הם לא יהיו זכאים לקבלת קצבת סיעוד מטעם הביטוח הלאומי כלל.

 

הכנסות שנלקחות בחשבון

הכנסות שילקחו בחשבון בחישוב גובה קצבת הסיעוד הן: הכנסה ברוטו מעבודה הן כעצמאי והן כשכיר; הכנסות שמתקבלות מפנסיה; הכנסות שמתקבלות מנכס; הכנסות שמתקבלות במסגרת קצבאות מטעם הביטוח הלאומי – קצבת אזרח ותיק, קצבת שאירים, נכות כללית ועוד; כל הכנסה אחרת בכפוף לסעיף 2 לפקודת המיסים – כגון הכנסות הנובעות בשל רווחי ריבית והצמדה, קבלת תמלוגים ועוד.

 

הוצאות שיופחתו מן ההכנסה

מדובר בהוצאות שבמידה ומשלם אותן מבקש קצבת הסיעוד, אזי שהן יופחתו מהכנסותיו ואילו, לצורך מבחן ההכנסות, הכנסותיו יחושבו תוך חיסור ההוצאות הללו.

 

הוצאות אחזקה – מוסד סיעודי

ככל שבן או בת הזוג של מבקש קצבת הסיעוד שוהה במוסד סיעודי – הוצאות האחזקה של בן הזוג במוסד יופחתו כאמור לעיל.

 

הוצאות מזונות

ככל שמבקש קצבת הסיעוד משלם מזונות על פי הוראות פסק דין, יופחתו הוצאות אלו כאמור לעיל.

 

שכר דירה

ככל שמבקש קצבת הסיעוד משלם על שכר דירה, יופחתו הוצאות על שכר הדירה מן ההכנסות כאמור לעיל.

 

אדם הזקוק לעזרת הזולת במידה רבה

אדם אשר תובע קצבת סיעוד מן הביטוח הלאומי צריך שיהיה זקוק לסיוע חיצוני לטובת ביצוע פעולות יום יומיות במידה רבה. פעולות אלה כוללות רחצה, אכילה, התלבשות, טיפול בהפרשות, תזוזה בבית ועוד. כמו כן, גם אדם שזקוק להשגחה יעמוד בתנאי זה.

 

הגעת גורם מן הביטוח הלאומי

לצורך קביעת מידת התפקוד של האדם התובע את קצבת הסיעוד, תגיע אחות לביתו על מנת שתוכל לבחון את מידת תפקודו.

 

מגורים

תובע קצבת הסיעוד נדרש לגור בביתו או לחלופין בדיור מוגן. ככל שהינו מתגורר במוסד סיעודי כזה או אחר, הוא יהיה זכאי לקבל קצבת סיעוד רק במידה והינו שוהה במחלקה לעצמאיים או לחלופין במחלקה לתשושים אשר נמצאות תחת פיקוח וברישיון של משרד הבריאות.

 

היעדר קבלת גמלה אחרת מגוף ממשלתי

אדם שמקבל אחת מן הקצבאות להלן יצטרך לבחור ביניהן לבין קצבת הסיעוד: קצבה לשירותים מיוחדים עבור נכים קשים; קצבה מטעם משרד הביטחון – הטבה של עזרת הזולת מטעמים רפואיים או לחלופין, הטבה של ליווי; קצבה עבור טיפול אישי או לשם השגחה מטעם אוצר המדינה.

 

גובה קצבת הסיעוד

גובהה של קצבת הסיעוד נמדדת ב"יחידות שירות" – יחידת שירות בודדה הינה עלות שעת טיפול אחת עבור חברת הסיעוד. בפועל, מדובר בכ-50 ש"ח. למעשה, ישנן 3 רמות זכאות מרכזיות שנקבעו על ידי המוסד לביטוח לאומי.

 

הרמה הראשונה

רמה זו כוללת את כל אותם מקרים בהם הקשיש הנבדק נמצא תלוי, במידה רבה, בקבלת סיוע ועזרה מגורמים חיצוניים לצורך ביצוע פעולות יום יומיות כאלה ואחרות. גובהה של קצבת הסיעוד ברמה הראשונה עומד על כ – 2000 ש"ח ואף מעט יותר מדי חודש. למרות זאת, חשוב להכיר כי על פי עמידה במבחן ההכנסות שצוין לעיל, יתכן כי האדם יהיה זכאי לחצי מן הגמלה ואף ללא כלום. (airlines-gethuman.org)

 

הרמה השניה

רמה זו כוללת את כל אותם מקרים בהם הקשיש תלוי, במידה רבה מאוד, בקבלת סיוע מגורם חיצוני כזה או אחר לטובת ביצוע פעולות יום יומיות. גובהה של הקצבה ברמה השניה עומד על כ-3200 ש"ח ואף מעט יותר מדי חודש. כפי שנאמר לעיל, גם ברמה זו, בכפוף לעמידה במבחן ההכנסות שתואר לעיל, ייתכן והקשיש יזכה לקבל חצי מגובה קצבת הסיעוד ואף לא לקבל אותה כלל במידה ועובר את תקרת השכר.

 

הרמה השלישית

הרמה השלישית מתארת מצב של תלות מוחלטת של הקשיש בגורמים חיצוניים לצורך ביצוע פעולות יום יומיות. לא זו אף זו, גם קשישים אשר בשל נסיבותיהם זקוקים להשגה אישית בכל שעות היממה יכללו תחת רמה זו. גובה קצבת הסיעוד ברמה זו עומד על כ-3,600 ש"ח ואף מעט יותר מדי חודש. בכפוף לאמור לעיל, גובה הקצבה האמורה עשוי להשתנות בהתאם לעמידה במבחן ההכנסות שהוסבר לעיל.

 

עורך דין – קצבת סיעוד

מתמודדים עם הגשת תביעה לקצבת סיעוד למוסד לביטוח לאומי? רצוי שתשקלו לשכור את שירותיו של עורך דין מקצועי ובעל ניסיון המתמחה בטיפול בתביעות מול ביטוח לאומי בכלל ותביעות סיעוד מול ביטוח לאומי בפרט.

לשיתוף לחצו:

על אף שאנו עושים מאמץ לפרסם תוכן עדכני ומדויק יובהר כי האמור לעיל אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי. בנוסף, יש לקחת בחשבון שמידע משפטי מטבעו עשוי להתעדכן ולהשתנות. העושה שימוש באמור, עושה כן על דעת עצמו ובאחריותו בלבד.

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

צריכים ייעוץ מקצועי ? אנחנו כאן בשבילכם