צלצלו עכשיו: 03-915-8400

חיפוש
רשלנות רפואית לוגו
לוגו עם הטקסט: "חותם אמינות"

תביעה לגמלת סיעוד בכסף

להאזנה:


 

תביעה לגמלת סיעוד בכסף מאפשרת למי שזכאים לגמלה ומעסיקים מטפל סיעודי, להמיר את שעות הטיפול והשירותים הסיעודיים שניתנו להם בקצבה נזילה ישירות לחשבון הבנק. מהי משמעות הפעולה, מה סכום הקצבה הצפוי וכיצד מגישים בקשה מתאימה? (Provigil)

 

כסף במקום שירותים סיעודיים

תביעות סיעוד מקנות לקשישים וחולים סיעודיים את האפשרות לשירותים סיעודיים שונים, מה שמפחית מהנטל הכלכלי על האדם הסיעודי ובני משפחתו, שנתונים ממילא להוצאות טיפול גבוהות במיוחד.

קצבת סיעוד מבטיחה שעות טיפול שניתנו בהתאם לרמת הסיעוד שנקבעה בביטוח הלאומי – את כולם או חלקם ניתן להמיר בשירותים סיעודיים נוספים כמו לחצן מצוקה, שירותי כביסה, ביקור במרכז יום לקשיש ומוצרי ספיגה. בהתאם לרפורמה בחוק הסיעוד מתאפשר למקבלי הקצבה גם להמיר את חלקה או כולה בכסף, בכפוף להגשת בקשה מתאימה.

 

האם זה כדאי?

אמנם תביעה לגמלת סיעוד בכסף מאפשרת לקבל סכום כספי נזיל שמאפשר שליטה אישית בהוצאות הטיפול, אך חשוב לזכור גם את השלכות הפעולה: קבלת גמלת סיעוד בכסף מותירה בפועל את החולה ומשפחתו כמעסיקים הבלעדיים של העובד, מבלי שחברת הסיעוד מעורבת בבירוקרטיה, בחוזה, תנאי העבודה הסוציאליים ועוד.

אם יתגלו קשיים בין העובד, הסיעודי או מעסיקיו, לא תתאפשר קבלת ייעוץ מקצועי מחברת הסיעוד וההתמודדות עם הקשיים תהיה על פי הלשכה הפרטית המסייעת שבה העובד רשום.

הפיקוח ומעקב הטיפול מועבר לידיעת בני המשפחה ושירותי הרווחה וכאשר חברת הסיעוד מעורבת, היא תוכל לעשות זאת מטעמה. כמו כן, יש לזכור שהכסף בסופו של דבר לא תמיד משמש לצרכים טיפוליים אלא מופנה למטרות אחרות, מבלי שקיימת דרך לעקוב ולפקח על כך.

תביעה לגמלת סיעוד בכסף
תביעה לגמלת סיעוד בכסף

כמה משלם ביטוח לאומי לשעת סיעוד?

תביעה לגמלת סיעוד שהתקבלה, תתקבל בכפוף לקביעת אחת משש רמות המציינות את דרגת המצב הסיעודי. 1 היא הרמה הקלה ביותר ולפיכך גם בעלת סכום הקצבה המינימלי, בעוד ש-6 היא הרמה הגבוהה ביותר ומכוחה יינתן גם סכום הקצבה המקסימלי.

סכום הקצבה בפועל מורכב ממסגרת שעות טיפול שבועית. כל שעת טיפול שווה 256 ₪ בחודש. החל מרמת סיעוד 3 ניתן להמיר מכסת שעות טיפול גדולה יותר בכסף, בכפוף לבדיקה ואישור מעובד סוציאלי של הביטוח הלאומי. במקרה כזה, כל שעת טיפול תהיה שווה 205 שקלים בלבד.

להלן פירוט התנאים, הזכויות והעלויות שמתרחשות בכל רמת סיעוד:

רמת הסיעוד תנאים לרמת הסיעוד שירותים סיעודיים

 

סכום הקצבה בכסף
גמלת סיעוד רמה 1

 

קבלת 2.5-3 נקודות במבחן התלות.

 

5.5 שעות טיפול שבועיות.

ניתן להמיר את שעות הטיפול בכסף או ב-9 יחידות של שירותי סיעוד.

 

1,408 ₪.

תביעה לגמלת סיעוד בכסף תאפשר לקבל את כל סכום הקצבה

גמלת סיעוד רמה 2 קבלת 3.5-4.5 נקודות במבחן התלות.

 

10 שעות טיפול שבועיות.

ניתן להמיר עד 4 שעות טיפול בכסף או את כל שעות הטיפול ביחידות שירותי סיעוד.

 

2,049 ₪.

 

גמלת סיעוד רמה 3 קבלת 5-6 נקודות במבחן התלות. 17 שעות טיפול שבועיות (או 14 למעסיקי מטפל עובד זר). ניתן להמיר בכסף עד 4 שעות טיפול, או 6 שעות באישור עו"ס. ניתן להמיר את חלק משעות הטיפול או כולן ביחידות שירותי סיעוד.

 

2,868 ₪ למטפל זר.

3,482 ₪ למטפל ישראלי לרבות בן משפחה.

גמלת סיעוד רמה 4 קבלת 6.5-7 נקודות במבחן התלות.

 

21 שעות טיפול שבועיות (או 18 למעסיקי מטפל עובד זר). ניתן להמיר בכסף עד 4 שעות או 7 שעות באישור עו"ס. ניתן להמיר חלק משעות הטיפול או כולן ביחידות שירותי סיעוד.

 

3,687 ₪ למטפל זר.

4,302 ₪ למטפל ישראלי לרבות בן משפחה.

גמלת סיעוד רמה 5 קבלת 8-9 נקודות במבחן התלות.

 

26 שעות טיפול שבועיות (או 22 שעות למעסיקי מטפל זר). ניתן להמיר 4 שעות טיפול בכסף או 9 באישור עו"ס. ניתן להמיר חלק משעות הטיפול או כולן ביחידות שירותי סיעוד.

 

4,506 ₪ למטפל זר.

5,326 ₪ למטפל ישראלי לרבות בן משפחה.

גמלת סיעוד רמה 6

 

קבלת 9.5-10.5 נקודות במבחן התלות.

 

30 שעות טיפול שבועיות (או 26 למעסיקי עובד זר). ניתן להמיר עד 4 שעות בכסף או 10 שעות באישור עו"ס. ניתן להמיר חלק משעות הטיפול או כולן ביחידות שירותי סיעוד.

 

5,326 ₪ למטפל זר.

6,146 ₪ למטפל ישראלי לרבות בן משפחה.

 

תביעה לגמלת סיעוד בכסף לבן משפחה

תביעת סיעוד מאפשרות לבחור כמטפל גם את אחד מבני המשפחה, כולל קרובים מדרגה ראשונה, ככל שבן המשפחה מתאים ומעוניין לשמש כמטפל. יחד עם זאת – לא ניתן לאפשר גמלת סיעוד בכסף לבן משפחה ויש להביא זאת בחשבון. רק מי שמעסיקים מטפל שאיננו בן משפחה לרבות הורים, אחים, אחיינים, גיסים ובני זוגם רשאים להמיר את גמלת הסיעוד בכסף.

 

תביעה לגמלת סיעוד בכסף בחברת הביטוח

אנשים שברשותם פוליסת ביטוח סיעודי וסובלים ממצב סיעודי, זכאים לתבוע את הביטוח ולקבל סכום פיצויים המספק יכולת כלכלית טובה יותר לאורך התקופה. תביעות ביטוח סיעודי מספקות מראש סכומים כספיים ולא שירותים סיעודיים, כך שניתן לקבל גמלה חודשית בהתאם לאמור בפוליסה וזאת לתקופה שוטפת של מספר שנים.

התנאים לקבלת הפיצוי דומים בחלקם לאלו של הביטוח הלאומי: בשני המקרים יש לעמוד במבחן תלות (נערך בבית האדם הסיעודי) הקובע את יכולותיו התפקודיות של הסיעודי בשש פעולות בסיס: קימה ושכיבה, אכילה ושתייה, רחצה, התלבשות, ניידות ושליטה בסוגרים. הניקוד הניתן הוא בין 1-3 וקביעותיו בהתאם לטבלה מעלה.

אם תביעתכם נדחתה מכל סיבה שהיא, הן בביטוח הלאומי והן בחברת הביטוח הפרטית, יש לפעול מול עורך דין תביעות סיעוד שידאג לערער על ההחלטה ולספק הצדקות נוספות לתמיכה בבקשה. כמו כן, עורך הדין ידאג למלוא זכויותיו של התובע כבר ממועד הגשת הבקשה הראשוני.

כך למשל, רבים אינם יודעים שסיעודיים שגילם 90 ומעלה רשאים להימנע ממבחן התלות ולהסתפק בבדיקת מומחה גריאטרי. עורך הדין יוכל גם להיות נוכח במבחן התלות ולספק הסבר איכותי ויעיל יותר במעמד הבדיקה.

עו"ד דוד פייל מתמחה מזה שנים רבות בתחום תביעות הסיעוד ויודע מהן דרכי ההתנהלות השונות, מה נדרש על מנת לעבור את הוועדות הרפואיות ואת רופאי מבחן התלות, מה לציין בבקשה וממה להימנע ומורה גם למשפחה כיצד לנהוג בנושא.

 

איך מגישים תביעה לגמלת סיעוד בכסף?

  • מעסיקי מטפל צמוד (עובד זר או ישראלי) במשך 12 שעות ביממה, 6 ימים בשבוע לפחות
  • מעסיקי מטפל צמוד שאיננו בן משפחה
  • מעסיקי מטפל צמוד בשכר לפי חוזה כתוב
  • מעסיקי מטפל זר בעל היתר מרשות האוכלוסין וההגירה, שוהה חוקי ובעל אישור לעבודה סיעודית

 

זכאים להגיש את הבקשה לגמלת סיעוד בכסף. יש לפנות לביטוח הלאומי ולהגיש טופס בקשה ייעודי (ניתן גם באופן מקוון דרך אתר הביטוח הלאומי). לטופס הבקשה יש לצרף הסכם העסקה חתום על ידי המטופל או המעסיק ובו מופיעים היקף העבודה ותנאי השכר.

 

מלווים אתכם עד לקבלת מלוא הזכויות

משרד עו"ד דוד פייל מזמין אתכם להתייעצות בלתי מחייבת בבית הלקוח, בה נוכל לבדוק ולהעריך את מקרה התביעה ולספק לכם ייעוץ, הכוונה וייצוג מקצועיים ובלתי מתפשרים עד להשגת מלוא הזכויות הרפואיות שמגיעות לכם. משרדנו מעמיד לרשותכם למעלה מ-30 עורכי דין ומומחים רפואיים

לשיתוף לחצו:

על אף שאנו עושים מאמץ לפרסם תוכן עדכני ומדויק יובהר כי האמור לעיל אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי. בנוסף, יש לקחת בחשבון שמידע משפטי מטבעו עשוי להתעדכן ולהשתנות. העושה שימוש באמור, עושה כן על דעת עצמו ובאחריותו בלבד.

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

צריכים ייעוץ מקצועי ? אנחנו כאן בשבילכם