צלצלו עכשיו: 03-915-8400

רשלנות רפואית לוגו
לוגו עם הטקסט: "חותם אמינות"

תביעה לגמלת סיעוד 

להאזנה:


 

תביעה לגמלת סיעוד מאפשרת לאדם סיעודי שאינו יכול לבצע פעולות יומיומיות בזכות עצמו – ולמעשה, זקוק לסיוע חיצוני כדי לבצען – לקבל סיוע כספי לצורך מימון עזרים שיסייעו לו בחייו. גמלת הסיעוד תאפשר, בין היתר, לאדם הסיעודי לקבל מימון עבור מטפל סיעודי שילווה אותו וידאג לצרכיו השונים בין אם באכילה, רחיצה, ניוד ממקום למקום ועוד. אדם מבני משפחתכם הפך סיעודי? כדאי שתבדקו, ייתכן והוא זכאי לקבלת גמלת סיעוד שתסייע לו להתקיים בקלות רבה יותר.

 

התנאים לקבלת גמלת הסיעוד

כדי שמבוטח יהיה זכאי לקבלת גמלת סיעוד מטעם המוסד לביטוח לאומי עליו לעמוד בכמה תנאים – תושב ישראל בגיל פרישה; מגורים בקהילה; היעדר קבלת גמלאות אחרות; אדם הזקוק להשגחה או סיוע ועמידה במבחן הכנסות. על כל היבטים אלה נעמוד להלן.

 

תושב ישראל שהגיע לגיל פרישה

כדי שמבוטח יוכל להגיש תביעה לגמלת סיעוד ולקבלה, עליו להיות תושב מדינת ישראל שהגיע לגיל פרישה. במקרים בהם אדם הפך להיות תושב ישראל רק לאחר שהגיע לגיל פרישה, יוכל הוא להיות זכאי לקבלת גמלת הסיעוד רק ככל שעלה לארץ פי חוק השבות או לחלופין, ככל שקיבל סל קליטה.

 

קבלת גמלאות אחרות

במידה ומקבל מגיש התביעה לגמלת הסיעוד גמלאות אחרות, לא יוכל לקבל את גמלת סיעוד – הגמלאות שיכולות לפגוע בזכאותו של מבוטח לקבלת גמלת הסיעוד הן: קצבת שירותים מיוחדים, קצבה מיוחדת לנפגעי עבודה בעלי דרגת נכות גבוהה, הטבה ממשרד הביטחון אשר מהווה כפל פיצוי יחד עם גמלת הסיעוד או גמלה שניתנת לצורך טיפול אישי או השגחה מטעם אוצר המדינה. הלכה למעשה, במידה ומגיש התביעה לגמלת הסיעוד מקבל את אחת מן הגמלאות לעיל, עליו להחליט אם לוותר על מי מגמלאות אלה – או לחלופין, לוותר על גמלת הסיעוד.

תביעה לגמלת סיעוד 
תביעה לגמלת סיעוד

מגורים בקהילה

הלכה למעשה, מגורים בקהילה, משמעותו היא שמגיש התביעה לגמלת הסיעוד מתגורר בדיור מוגן או לחלופין, מתגורר בבית. כמו כן, במקרים בהם מתגורר הקשיש אשר מגיש את התביעה לגמלת הסיעוד במוסד סיעודי כזה או אחר, הוא יהיה זכאי לקבלת גמלת הסיעוד רק ככל שהוא שוהה במחלקה לעצמאיים או לחלופין במחלקה לתשושים. קרי, אדם המתגורר במחלקה סיעודית אינו בעל זכאות לקבלת גמלת סיעוד.

 

עמידה במבחן הכנסות

גובה ההכנסות של מגיש התביעה לגמלת נכות ובן או בת הזוג שלו אשר חיים עמו משפיעים, הלכה למעשה, על גובה הסכום שישולם תחת גמלת הסיעוד. מחשבון זכאות ניתן למצוא באתר של המוסד לביטוח לאומי.

 

גובה גמלת הסיעוד

גובה גמלת הסיעוד מתבסס בפועל על "יחידות שירות" – הלכה למעשה, יחידת שירות אחת שווה לסכום שעולה שעת טיפול בודדה עבור חברות הסיעוד; קרי, כ – 50 ש"ח. ככלל, ישנן 3 רמות זכאות מוכרות ומרכזיות שנקבעו על ידי המוסד לביטוח לאומי.

 

רמה ראשונה

מדובר בכל אותם אנשים, שעל פי בדיקה רפואית מטעם המוסד לביטוח לאומי נמצא שהינם תלויים במידה רבה בקבלה של עזרה סיעודית כזו או אחרת או לחלופין, תלויים בקיומה של השגחה עליהם ברוב הפעולות אשר נחוצות לתפקוד בטיחותי ותקין שלהם במהלך חיי היום יום. בפועל, גובה גמלת הסיעוד בכל חודש יעמוד על סכום של כ – 2000 עד 2200 ש"ח. יחד עם זאת, במידה ועל פי מבחן ההכנסה, ייקבע כי המבוטח הסיעודי מקבל הגמלה זכאי לגמלה נמוכה יותר – הוא יקבל חצי מהסכומים האמורים לעיל בלבד.

 

רמה שנייה

הרמה השנייה היא למעשה חמורה יותר מהרמה הראשונה וכוללת מבוטחים סיעודיים שעל פי הבדיקה הרפואית של המוסד לביטוח לאומי, נמצאו כתלויים במידה רבה מאוד בקבלה של סיוע סיעודי לצורך ביצוע רוב הפעולות הנחוצות וההכרחיות עבור תפקודו התקין של הקשיש בחיי היום יום שלו. בפועל, גובה גמלת הסיעוד בכל חודש יעמוד על סכום של כ – 3200 עד 3520 ש"ח. יחד עם זאת, במידה ועל פי מבחן ההכנסה, ייקבע כי המבוטח הסיעודי מקבל הגמלה זכאי לגמלה נמוכה יותר – הוא יקבל חצי מהסכומים האמורים לעיל בלבד.

 

רמה שלישית

מבוטח שמקבל גמלת סיעוד שנמצא ברמה זו בכפוף לבדיקה רפואית של המוסד לביטוח לאומי הוא, הלכה למעשה, תלוי לחלוטין בסיוע סיעודי חיצוני לצורך ביצוע כל הפעולות הנחוצות לביצוע בחיי היום יום. לחלופין, מקבלי גמלת סיעוד יוגדרו ברמה זו ככל שהם זקוקים להשגחה בכל שעות היממה. בפועל, גובה גמלת הסיעוד בכל חודש יעמוד על סכום של כ – 3600 עד 3960 ש"ח. יחד עם זאת, במידה ועל פי מבחן ההכנסה, ייקבע כי המבוטח הסיעודי מקבל הגמלה זכאי לגמלה נמוכה יותר – הוא יקבל חצי מהסכומים האמורים לעיל בלבד.

 

הגשת תביעה לגמלת סיעוד

הגשת התביעה לגמלת הסיעוד כנגד המוסד לביטוח לאומי אינה פשוטה, אך ברת ביצוע. להלן – נעמוד על השלבים העיקריים בהם יש לעמוד כדי להגיש תביעת הסיעוד בהצלחה.

 

הגשת טופס התביעה

על מבקש גמלת הסיעוד להגיש את טופס תביעת הסיעוד אל המוסד לביטוח לאומי. כמו כן, במידה ומתגורר מגיש התביעה לגמלת הסיעוד במוסד או בבית אבות, יש צורך להחתים את הנהלת המוסד בו הוא שוהה. על התובע לצרף כל מסמך רפואי רלוונטיים לבקשתו – תיק רפואי, מסמכי אשפוז מן הזמן האחרון, חוות דעת ואבחנות רפואיות, מרשמים לתרופות ועוד. לא זו אף זו, על מבקש גמלת הסיעוד לצרף אסמכתאות המעידות על הכנסתו ושל בן או בת זוגו המתגוררים עמו. (Klonopin Online)

 

במידה ומונה אפוטרופוס

במקרה שמונה לקשיש אפוטרופוס שהגיע להגיש את התביעה לגמלת הסיעוד בשמו של הקשיש, עליו לצרף לבקשה ייפוי כוח שחתום על ידי הקשיש התובע בנוסף להעתק צו האפוטרופסות.

 

מעבר על תנאים בסיסיים

במידה ועל פי תנאי הבסיס, נמצא מגיש התביעה זכאי לקבלת גמלת סיעוד, יקבע ביקור בית על ידי איש מקצוע מטעם המוסד לביטוח לאומי – בביקור זה ייערך מבחן התלות אשר במסגרתו תיבדק יכולת התפקוד העצמאי של הקשיש מגיש התביעה לגמלת הסיעוד. לאחר מכן, תיקבע מידת זכאותו על פי הרמות השונות; במידה ונמצא שאינו זכאי, תידחה תביעתו.

 

נדחתה התביעה – מה עושים?

על דחייה של תביעת הסיעוד ניתן לערער לוועדת העררים, במידה ואינכם מרוצים מהפסיקה של ועדת העררים ניתן לערער על קביעתם לבית המשפט האזורי לעבודה. את הערעור יש להגיש לא יאוחר מ – 60 ימים מן היום בו נמסרה לתובע החלטת המוסד לביטוח לאומי. הלכה למעשה, אם אינכם מלווים בעורך דין מקצועי המתמחה בתחום, כדאי שתשקלו, בכובד את אפשרות זו.

 

עורך דין – תביעה לגמלת סיעוד

מתמודדים עם הגשת תביעה לגמלת סיעוד למוסד לביטוח לאומי? כדאי שתשקלו לשכור את שירותיו של עורך דין מקצועי ובעל ניסיון המתמחה בטיפול בתביעות מול ביטוח לאומי בכלל ותביעות סיעוד מול ביטוח לאומי בפרט. קבלת ייעוץ, סיוע ואף ייצוג משפטיים מטעם עורך דין עשוי להטות את הכף בין תביעה לגמלת סיעוד שתצלח לבין תביעה לגמלת סיעוד שתידחה.

 

פנו אלינו

פנו אלינו כדי שתוכלו לעמוד על מירב זכויותיכם בקבלת גמלת הסיעוד שמגיע ליקיריכם. התמודדות עם המוסד לביטוח לאומי עשויה להיות לעתים מסובכת, מורכבת ומלאה בבירוקרטיה, אתם לא חייבים להתמודד עם זה לבד – צרו עמנו קשר ונדאג שיעשה עמכם ועם קרוביכם צדק.

לשיתוף לחצו:

על אף שאנו עושים מאמץ לפרסם תוכן עדכני ומדויק יובהר כי האמור לעיל אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי. בנוסף, יש לקחת בחשבון שמידע משפטי מטבעו עשוי להתעדכן ולהשתנות. העושה שימוש באמור, עושה כן על דעת עצמו ובאחריותו בלבד.

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

צריכים ייעוץ מקצועי ? אנחנו כאן בשבילכם