צלצלו עכשיו: 03-915-8400

חיפוש
רשלנות רפואית לוגו
לוגו עם הטקסט: "חותם אמינות"

ביטוח לאומי סיעוד תנאי הזכאות 

להאזנה:

 

על מנת שקשיש יהיה מוכר כזכאי לקבלת גמלת סיעוד מטעם המוסד לביטוח לאומי עליו לעמוד בכמה תנאים. ככל שיעמוד בתנאים הללו ובכפוף למעבר בדיקה רפואית שתמצא כי אכן הינו סיעודי בפועל, הוא יהיה זכאי לגמלת הסיעוד על פי מידת חומרת מצבו. ככל שמצבו של הקשיש חמור יותר, כך גובה גמלת הסיעוד יהיה גבוה יותר. חושבים שמגיעה לכם או לקרוביכם גמלת סיעוד? קראו ובדקו. 

 

התנאי הראשון – תושב ישראל אשר הגיע לגיל הפרישה

התנאי הראשון שצריך הקשיש אשר מבקש את גמלת הסיעוד מן המוסד לביטוח לאומי לעמוד בו הוא היותו אדם שהגיע לגיל הפרישה שהינו תושב ישראל. נוסף על כך, במצב ספציפי בו אדם עלה לארץ על פי חוק השבות או לחלופין, מקבל סל קליטה ולאחר מכן הגיע לגיל הפרישה – הוא יעמוד בתנאי זה.

 

התנאי השני – עמידה במבחן ההכנסות

מטבע הדברים, מידת הזכאות לגמלת הסיעוד תהיה תלויה גם במידת ההכנסה של מבקש גמלת הסיעוד וכן של בן או בת זוגו אשר מתגוררים עמו.

 

מה קורה אם שני בני הזוג סיעודיים

במקרה בו שני בני הזוג הינם סיעודיים – נעשה ממוצע בין שתי הכנסותיהם. קרי, ניקח את שתי ההכנסות שלהם ונחלקן בשתיים. הלכה למעשה, התוצאה שתתקבל בסוף החישוב הינה ההכנסה של יחיד לצורך מבחן בדיקת ההכנסות.

ביטוח לאומי סיעוד תנאי הזכאות 
ביטוח לאומי סיעוד תנאי הזכאות

דוגמא

שני בני זוג סיעודיים מרוויחים יחדיו סכום של 20,000 ש"ח. הזכאות של כל אחד מבני הזוג הסיעודיים לגמלת הסיעוד יעמוד על 10,000 ש"ח. הלכה למעשה, שני בני הזוג בדוגמא זו עוברים את מבחן ההכנסה משום שיחיד רשאי להרוויח עד סכום של 10,551 ש"ח.

 

בחינת המקרים השונים

להלן נבחן את המצבים שעל פיהם המוסד לביטוח לאומי מחליט על גובה הקצבה.

 

אדם יחיד עד 10,551 ש"ח

במידה ומדובר באדם סיעודי יחיד אשר לו הכנסה שאינה עולה על סכום של 10,551 ש"ח –  הוא יהיה זכאי לקבלת גמלת סיעוד מלאה על פי זו שאושרה לו על פי החלטת המוסד לביטוח לאומי.

 

אדם יחיד החל מ – 10,551 ש"ח עד 15,827 ש"ח

במידה ומדובר באדם סיעודי יחיד אשר לו הכנסה שעולה על סכום של 10,551 ש"ח, אך אינה עולה על סכום של 15,827 ש"ח –   הוא יהיה זכאי לקבלת גמלת סיעוד מופחתת ב – 50 אחוזים מזו שאושרה לו על פי החלטת המוסד לביטוח לאומי.

 

אדם יחיד החל  מ – 15,827

במידה ומדובר באדם סיעודי יחיד אשר לו הכנסה שעולה על סכום של 15,827 ש"ח, הוא לא יהיה זכאי כלל לקבלת גמלת הסיעוד על כל המשמעויות הנובעות מכך.

 

זוג עד 15,827 ש"ח

זוג אשר מכניס יחדיו סכום שאינו עולה על 15,827 ש"ח זכאי לקבל את מיטב גמלת הסיעוד שנקבעה להם על פי הבדיקה של המוסד לביטוח לאומי.

 

זוג החל מ – 15,827 ש"ח ועד 23,740 ש"ח

זוג אשר מכניס יחדיו סכום שעולה על 15,827 ש'ח אך אינו עולה על 23,740 ש"ח זכאי לקבל גמלה מופחתת ב – 50 אחוזים מזו שנקבעה לו על ידי המוסד לביטוח לאומי.

 

זוג החל מ – 23,740

זוג אשר מכניס יחדיו סכום שעולה על 23,740 ש"ח לא יהיה זכאי לקבלת גמלת סיעוד כלל – זאת, על כל המשמעויות הנובעות מכך.

 

אילו הכנסות נלקחות בחשבון

ההכנסות שנלקחות בחשבון הינן – הכנסה ברוטו של אדם מעבודה הן כשכיר והן כעצמאי; הכנסות של אדם מפנסיה; הכנסה של אדם אותה הוא מקבל מנכס; הכנסה מכוח קצבאות המוסד לביטוח לאומי – ביניהן, קצבת אזרח ותיק, שאירים, נכות כללית ועוד; כל הכנסה אחרת על פי סעיף 2 לפקודת המיסים – ביניהן, הכנסות הנובעות מרווחי ריבית והצמדה, תמלוגים ועוד.

 

אילו הכנסות לא יילקחו בחשבון

ההכנסות שאינן נלקחות בחשבון על ידי המוסד לביטוח לאומי בחישוב גובה גמלת הסיעוד הינן – הכנסות של אדם הנובעות מביטוח סיעודי פרטי; הכנסות של אדם הנובעות מקצבאות לנפגעי רדיפות הנאצים וניצולי שואה; הכנסות  של אדם הנובעות מקצבאות ביטוח לאומי – ביניהן, גמלת ניידות, תשלומים לנפגעי ופליו וגזזת, קצבת שירותים מיוחדים לנכים קשים ועוד.

 

הוצאות אשר מופחתות מההכנסה

כמו כן, ישנן הוצאות אשר אותן ניתן להפחית מסכום ההכנסה אשר יחושב לצורך קביעת גובה גמלת הסיעוד על ידי המוסד לביטוח לאומי.

 

הוצאות אחזקה – מוסד סיעודי

במידה ובן או בת הזוג של מבקש גמלת הסיעוד שוהה במוסד סיעודי, הוצאות האחזקה שלו במוסד יופחתו מן ההכנסות המחושבות.

 

מזונות

במידה ומבקש גמלת הסיעוד משלם מזונות על פי פסק דין, יופחתו הוצאות אלה מההכנסות המחושבות.

 

שכר דירה

הוצאות של מבקש גמלת הסיעוד על שכר דירה יופחתו מן ההכנסות שלו.

 

התנאי השלישי – אדם שזקוק לעזרת הזולת במידה רבה

קשיש אשר תובע גמלת סיעוד מן המוסד לביטוח לאומי – צריך להיות זקוק לסיוע מגורם חיצוני בביצוע פעולות יום יומיות במידה רבה. פעולות יום יומיות הינן פעולות כגון: רחיצה, אכילה, לבוש, טיפול הפרשות, תזוזה ממקום למקום בבית ועוד. יחד עם זאת, גם קשיש אשר בשל נסיבותיו זקוק להשגחה עליו יעמוד בהצלחה בתנאי זה.

 

הגעה של אחות

לצורך קביעת מידת התפקוד של הקשיש על פי תנאי זה תגיע לבית הקשיש בתיאום עמו אחות שתבדוק את מצבו הרפואי.

 

התנאי הרביעי – סוגיית המגורים

על מנת שאדם יהיה זכאי לקבל גמלת סיעוד, עליו להתגורר בבית או לחלופין, בדיור מוגן. במידה ואדם המבקש גמלת סיעוד מתגורר במוסד סיעודי, הוא יהיה רשאי לקבל גמלת סיעוד רך ורק אם הוא שוהה במוסד זה במחלקה לתשושים או לחלופין, מחלקה לעצמאיים אשר נמצאת תחת פיקוח וברישיון של משרד הרווחה על פי חוק.

 

מתי לא עומדים בתנאי

כאמור לעיל, במידה והקשיש שוהה במוסד סיעודי במחלקת סיעוד מורכב, מחלקת הנשמה ממושכת, מחלקת תשושי נפש, מסגרת שיקומית בפיקוח משרד הבריאות או במוסד שרוב ההוצאות האחזקה של הקשיש בו ממומנות על ידי גוף ציבורי.

 

אשפוז

במידה וקשיש שזכאי לקבלת גמלת סיעוד מאושפז בבית חולים כללי, הוא יוכל להמשיך לקבל את גמלת היסעוד בבית החולים במשך 30 הימים הראשונים לאשפוזו. למעשה, במידה והקשיש מאושפז בבית חולים או שהוא עתיד להיות מאושפז, בחודש הקרוב, בבית חולים, הוא רשאי להגיש בקשה לגמלת סיעוד במיידי – לבקשה זו יש לצרף סיכום ביניים מבית החולים.

 

התנאי החמישי – היעדר קבלת גמלה אחרת מגוף ממשלתי

קשיש אשר מקבל אחת מן הקצבאות שיוצגו להלן, לא יכול לקבל אותן במקביל לקבלת גמלת הסיעוד ויצטרך לבחור ביניהן ובין גמלת הסיעוד. הקצבאות הן: קצבה לשירותים מיוחדים עבור נכים קשים; קצבה מטעם משרד הביטחון – הטבה של עזרת הזולת מטעמים רפואיים או לחלופין הטבה של ליווי; קצבה עבור טיפול או אישי או לשם השגחה מטעם אוצר המדינה.

 

עורך דין – גמלת סיעוד

מתמודדים עם הגשת תביעה לגמלת סיעוד למוסד לביטוח לאומי? רצוי שתשקלו לשכור את שירותיו של עורך דין מקצועי ובעל ניסיון המתמחה בטיפול בתביעות מול ביטוח לאומי בכלל ותביעות סיעוד מול ביטוח לאומי בפרט.

לשיתוף לחצו:

על אף שאנו עושים מאמץ לפרסם תוכן עדכני ומדויק יובהר כי האמור לעיל אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי. בנוסף, יש לקחת בחשבון שמידע משפטי מטבעו עשוי להתעדכן ולהשתנות. העושה שימוש באמור, עושה כן על דעת עצמו ובאחריותו בלבד.

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

צריכים ייעוץ מקצועי ? אנחנו כאן בשבילכם