צלצלו עכשיו: 03-915-8400

חיפוש
משרד עו"ד פייל ושות
לוגו עם הטקסט: "חותם אמינות"

תביעה נגד רופא שיניים

להאזנה:


 

כמו בכל הליך רפואי, גם הליך רפואי בחלל הפה, הלסת ושיניו של אדם עשוי לגרור סיכונים ופגיעות גופניות כאלה ואחרות. על כן, לעתים, עולה הצורך בתביעה כנגד רופא השיניים בגין הנזק שגרם לכם כמטופלים. עם זאת, לא כל פגיעה שנגרמה עקב טיפול השיניים בהכרח תיחשב לפגיעה שעולה לכדי תביעת רשלנות רפואית כנגד רופא השיניים המטפל. נפגעתם מרופא השיניים שלכם? – קראו והבינו מה הן האפשרויות העומדות בפניכם.

 

באילו מקרים ניתן לתבוע רופא שיניים

הגעה לרופא שיניים נצרכת בשלל מקרים, בין אם מדובר בטיפולים רפואיים הכרחיים כאלה ואחרים ובין אם מדובר בטיפולים אלקטיביים – קרי, טיפולי שיניים שאינם דחופים ואינם הכרחיים לבריאותו של האדם, אלא לצורך אסתטי חזותי בלבד – למשל, יישור שיניים.

 

טיפול רפואי בשיניים

המקרה הקלאסי שבמסגרתו ניתן יהיה לתבוע רופא שיניים בגין רשלנות רפואית הוא מקרה של טיפול רפואי בשיניו של אדם שנעשה באופן רשלני וכושל. מדובר בכל אותם טיפולים אשר להם צורך רפואי. במסגרת הטיפול, על רופא השיניים מוטלת חובת זהירות שבמסגרתה חובה עליו לשמור על בטחונו של המטופל כמידת האפשר; ובנוסף, רובצת עליו חובת הגילוי, במסגרתה נדרש לספק למטופל פרטים אודות התהליך הרפואי אותו הולך לעבור, הסיכונים האפשריים ועוד.

 

חובת הגילוי בטיפול רפואי בשיניים

כמו בהליכים רפואיים אחרים, גם בהליכים רפואיים בחלל הפה, הלסת ושיניו של אדם קיימת לרופא חובת גילוי ביחס למטופל שעתיד לעבור את הטיפול הרפואי. הלכה למעשה, במסגרת חובה זו, מחויב הרופא למסור למטופל את כל הסיכונים וההשלכות האפשריים של הטיפול שעתיד לעבור ולוודא שהוא מבין אותם היטב. כמו כן, על הרופא להציג בפני המטופל חלופות רפואיות רלוונטיות אחרות עבור המטופל. רופא שיחטא לחובת הגילוי עשוי לגבש עוולה נזיקית כנגדו שנקראת, בהגה המקצועית, "היעדר הסכמה מדעת" – כלומר, שהמטופל לא הסכים בידיעה מלאה לביצוע הטיפול הרפואי.

תביעה נגד רופא שיניים
תביעה נגד רופא שיניים

ביצוע השתלות

ביצוע הליך רפואי הכולל השתלה באופן רשלני עלול להשאיר את המטופל עם נזקים רפואיים קשים, עליהם יש לתת את הדעת ככל שהתנהגותו של הרופא הייתה לא מקצועית ורשלנית.

 

עקירת שן בינה

עקירת שן בינה הוא אחד מטיפולי השיניים הרפואיים הנפוצים ביותר. על פי רוב, עקירת שן הבינה היא מהירה ונעדרת כל כאב. עם זאת, לעתים, עשויים להיגרם למטופל בעיות זיהום, פגיעה בעצבים וכאבים. ככל שהנזקים הפיזיים שנגרמו למטופל הם פרי יצירתו של התנהגות רשלנית ובלתי תקינה של רופא השיניים, יתכן ויש מקום לקיומה של תביעת רשלנות רפואית כנגדו.

 

טיפול שורש

טיפול שורש, בדומה לעקירת שן הבינה, הוא טיפול שיניים שכיח – לעתים, הטיפול עלול להסתיים בנזקים או לחלופין, לעתים, היעדר מעקב מקצועי ונכון של הרופא לאחר ביצוע הטיפול עלול להשאיר אותו עם נזקים. למעשה, ככל שהתנהגותו של הרופא הייתה רשלנית ובלתי מקצועית אשר בשילה נגרמו הנזקים למטופל – יתכן וקיימת עילת תביעה בגין רשלנות רפואית.

 

טיפול אסתטי בשיניים

טיפולים אסתטיים בכלל וטיפולים אסתטיים בשיניים בפרט נקראים, בהגה המקצועית, כטיפולים אלקטיביים; למעשה, מדובר בטיפולים שאין הכרח רפואי לבצע אותם. למרות שאינם טיפולים רפואיים הכרחיים, עדיין יכול להיגרם לאדם נזק בשל טיפול רפואי אסתטי כושל בשל תדמית שנפגעה ולעתים, אם מדובר באדם שהמראה החיצוני שלו הוא חלק אינטגרלי מעבודתו, כמו למשל, שחקן קולנוע, אזי שמדובר בנזק שבמהותו הוא ממוני.

 

חובת הגילוי בטיפול אסתטי בשיניים

חובת הגילוי במהלך טיפולים אלקטיביים, כמו טיפול אסתטי בשיניו של אדם, הוכרה בפסיקה כחובת גילוי מוגברת, שכן בטיפולים אלקטיביים שכאלה אין צורך והכרח רפואיים הדוחקים בזמן בו יש לבצע את הטיפול. על כן, בטרם מבצעים טיפולים שכאלה, על הרופא לוודא באופן יתר כי המטופל מבין את השלכות הטיפול, הסיכונים האפשריים הנובעים ממנו והחלופות האפשריות. מדובר בחובת גילוי דומה לחובת הגילוי במקרה של טיפול רפואי רגיל, אך מוגברת והרף שיש לעמוד בו, בהתאם, יהיה גבוה יותר.

 

האם מדובר ברשלנות רפואית

תביעה נגד רופא השיניים תוגש, בדרך כלל, במסגרת תביעת רשלנות רפואית. תביעה בגין רשלנות רפואית היא תביעה שלמעשה טומנת בחובה מקרה בו נגרם נזק לאדם בשל רשלנותו של הרופא כלפי הנפגע. מטבע הדברים, כדי שניתן יהיה לבסס תביעת רשלנות רפואית כנגד רופא, יש לעמוד, בין היתר, על שלושה רכיבים מרכזיים;  רכיב הנזק, רכיב ההתרשלות ורכיב הקשר הסיבתי.

 

רכיב הנזק

כשמו כן הוא, כדי שבכלל יהיה ניתן לטעון למקרה של רשלנות רפואית, יש להצביע על נזק שנגרם לאדם בשל הטיפול הרפואי. עם זאת, הוכרו בפסיקה מקרים בהם הפרת חובת הגילוי מקימה בפני עצמה עילה נזיקית – הלוא היא "היעדר הסכמה מדעת" כלומר, כפי שהוסבר לעיל, עצם אי הסכמתו מדעת של אדם לביצוע ההליך הרפואי טומנת בחובה עוולה נזיקית ברת פיצוי.

 

רכיב ההתרשלות

התרשלות היא, הלכה למעשה, סטייה של מבצע הפעולה מן הסטנדרט הסביר. בהגה המשפטית, כדי לבחון האם אדם התרשל בביצוע פעולה מסוימת או לחלופין, התרשל באי ביצוע פעולה מסוימת, משווים את פעולותיו של האדם לסטנדרט "האדם הסביר"; האדם הסביר כשמו כן הוא, האדם הממוצע, הוא לא קיצוני בבדיקותיו אך גם לא קל דעת ביחס לבדיקותיו. למעשה, כאשר ענייננו ברשלנות רפואית בכלל ובתביעה נגד רופא שיניים בפרט, עלינו להראות כי הרופא סטה מהסטנדרט של "רופא השיניים הסביר" כלומר, להראות כי רופא שיניים סביר לא היה נוהג כפי שנהג רופא השיניים הנתבע בפועל.

 

התרשלות בביצוע פעולה

ניתן לקיים תביעה נגד רופא שיניים בגין התרשלות בפועל; כלומר, בעצם ביצוע ההליך הרפואי בגופו של המטופל, בוצעה פעילות רשלנית שלא עומדת בסטנדרט המקובל בתחום רפואת השיניים.

 

התרשלות במחדל

מדובר בכל אותם מקרים שרופא השיניים היה צריך לבצע פעולה מסוימת, אך מסיבות כאלה ואחרות, נמנע מלבצע את אותן פעולות שמתבקשות ממנו, באופן סביר לבצע. כלומר, ככל שמדובר בפעולה שהיה על הרופא לעשות, אך נמנע מלעשות אותה, קיימת הסבירות כי הרופא פעל ברשלנות. למשל, רופא שיניים שלא ביצע בדיקה חשובה לפני ההליך הרפואי, למרות שהיה צריך לעשות כך על פי הנוהג המקובל במקצוע.

 

רכיב הקשר הסיבתי

רכיב הקשר הסיבתי הוא אחד הרכיבים החשובים ביותר כאשר עניינו בהוכחת תביעת רשלנות רפואית בכלל ותביעה נגד רופא שיניים בפרט. בשלב זה, על התובע להצביע כי הנזק שנגרם לו הוא תוצאה של התרשלותו של רופא השיניים. למעשה, להראות כי אילו רופא השיניים לא היה נוהג באופן הרשלני והיה נוהג כדין, כפי שנהוג ומקובל בתחום, לא היו נגרמים הנזקים שנגרמו לו.

 

הצורך בעורך דין המכיר את התחום

ככל שהינכם חוששים שאתם או מי מקרוביכם הייתם קורבנות לטיפול רפואי רשלני שהותיר בכם נזקים, כדאי לכם לשקול, בכובד ראש, שכירת שירותיו של עורך מקצועי המתמחה בתחום הרשלנות הרפואית בכלל ובתחום הרשלנות הרפואית ותביעות נגד רופאי שיניים בפרט. ככל שעורך הדין יהיה בקיא יותר בתחום ובמקצוע, כך יגברו סיכויכם לזכות בתביעה ולקבל פיצוי כספי שיסייע לכם להשיב את חייכם אל כנם.

 

פנו אלינו

פנו אלינו בהקדם כדי לקבל ייעוץ משפטי מטעם עורכי הדין המקצועיים והמנוסים ביותר בתחום הרשלנות הרפואית.

לשיתוף לחצו:

על אף שאנו עושים מאמץ לפרסם תוכן עדכני ומדויק יובהר כי האמור לעיל אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי. בנוסף, יש לקחת בחשבון שמידע משפטי מטבעו עשוי להתעדכן ולהשתנות. העושה שימוש באמור, עושה כן על דעת עצמו ובאחריותו בלבד.

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

צריכים ייעוץ מקצועי ? אנחנו כאן בשבילכם