צלצלו עכשיו: 03-915-8400

חיפוש
רשלנות רפואית לוגו
לוגו עם הטקסט: "חותם אמינות"

אישור גמלת ילד נכה

להאזנה:

 

אין צער גדול יותר להורה מאשר לראות את ילדו סובל והוא לא יכול להושיע. אך מה לעשות והחיים מביאים לנו התמודדויות לא פשוטות. אחת המקרים הכואבים להורה הוא לראות את ילדיהם סובלים מנכות או לקות המשפיעה על מהלך חייהם התקין. לא אחת נדרשת המשפחה כולה לשנות את הרגלי החיים שלה עקב כך. לכן מעניק הביטוח הלאומי קצבה ייחודית לטיפול בילדים הנזקקים לכך. אך מה נדרש בכדי להיות זכאים לאישור גמלת ילד נכה, מה הן המשמעויות ומה הם הסכומים?

 

מהי גמלת ילד נכה ?

המוסד לביטוח לאומי מטפל בשלל בעיות ומצוקות היכולות להשפיע על אדם במהלך חייו. אחד המקרים המורכבים ביותר שיכולים להיווצר היא מחלה או פגם גנטי אצל ילד ההופך אותו לנכה כבר מיום היוולדו או מגיל צעיר ומאלץ את הוריו להפוך בעל כורחם לסוג של צוות רפואי מטפל אשר מצריך משאבים רבים נפשיים וכלכליים. הביטוח הלאומי מכיר בכך ולכן מוסדה בחוק גמלה ייחודית הנקראת גמלת ילד נכה המביאה בחשבון את העובדה שילד כזה דרוש לו אמצעים כלכליים  רבים והטיפול בו כרוך בהוצאות כלכליות לא מבוטלות על מנת לאפשר לו חיים תקינים ככל האפשר. גמלת ילד נכה עם כן משולמת להורי הילד או לאפוטרופוסים שלו עבור הטיפול בו לאחר שהוכרה נכותו בביטוח הלאומי. הגמלה משולמת כאמור לאחר אישור מהביטוח הלאומי מה שכמובן מצריך הליך אישור לתהליך, במקרים חריגים שבהם נולד התינוק עם מום מובהק, דוגמת תסמונת דאון, תשולם גמלת ילד נכה כבר מיום הולדתו של התינוק.

הגמלה אותה תשלם הביטוח לאומי להורי הילד מותנית בכמה מבחנים שיפורטו בהמשך, אך הכלל העיקרי קובע שבהתאם למצבו הבריאותי של הילד תשולם גמלה חודשית קבועה בתנאים מסוימים עד שיגיע לגיל 18. אופן הקביעה לגבי זכאות הסכום ומידת חומרת מצבו של הילד יקבעו בוועדות של הביטוח הלאומי והן ניתנות לערעור או לשינוי עם השנים במידה וחלה החמרה חלילה במצבו של הילד או שחל שינוי לטובה.

 

תשלום גמלת ילד נכה

גמלת ילד נכה היא כאמור קצבה המשולמת על ידי הביטוח הלאומי בגין ילד הסובל מנכות / לקות רפואית ברורה. החוק לא מתעסק בסיבות שבגינן נוצרה הלקות, בין אם מדובר במקרה טבעי, או לחלופין מאירוע הנובע מרשלנות רפואית, רשלנות בטיפול או רשלנות רפואית באבחון. הגמלה משולמת לילד שמצבו מצדיק זאת. שעור גמלת נכות לילד שמוגדרת כ100% נכות עומדת היום על סכום של 3,295 ₪ כל מקרה נקבע לגופו ושיעורי האחוזים יכולים להגיע עד לכדי 235% אחוזי נכות שיקבעו למי שנזקק. תהליך הגשת הבקשה לקבלת גמלה הינו סדור וברור, ויפורט בהמשך, אך במקרים מסוג זה שבו יש משמעות לכל סעיף וישנה חשיבות רבה היכולה להשפיע באופן דרמטי על גובה גמלת ילד נכה, מומלץ להתייעץ ולקבל ליווי מקצועי. משרד עו"ד דוד פייל מלווה לקוחות מזה שני עשורים מול רשויות הבריאות והביטוח הלאומי בקבלת גמלת ילד נכה, רשלנות רפואית ועוד.  סכומי הקצבה המשולמים הינם סכומים קבועים ואין אפשרות לערער על הסכום, כאשר הוא משתנה ומתעדכן אחת לפרק זמן מסוים, גובה הסכום המשולם, יוכל להשתנות רק על ידי שינוי בהגדרת אחוזי הנכות.

 

הגשת הבקשה לקבלת הגמלה

גמלת ילד נכה משולמת כאמור על ידי הביטוח הלאומי. על מנת לקבל את כלל הסעד לו זכאים הורי הילד, חובת ההוכחה חלה למעשה עליהם והם אלו אשר נדרשים להציג את המסמכים ולהגיש את הבקשה לקבלת הגמלה אל מול הביטוח הלאומי. אין עניין כאמור במקור הלקות, החל מלקות מולדת, דרך תאונה או רשלנות רפואית שמקורה בטיפול שגוי או רשלנות רפואית באבחון, מרגע שהוכחה זכאותו של ילד לגמלה בשל מצבו, הוא  זכאי לה, אולם עצם ההליך הוא טומן בחובו מספר אלמנטים שמי שמכיר אותם בצורה טובה, ידע גם להשיג את התוצאות הטובות יותר עבור הילד הנזקק, לכן יש חשיבות בליווי מקצועי של עורך דין מומחה בתחום.

בכדי לגשת אל הוועדה של הביטוח הלאומי, המבקשים נדרשים לעמוד במספר דרישות על מנת להוכיח את זכאותם.

 • הצגת מסמכים רלוונטיים – הפעולה הראשונה אותה יש לבצע היא הגשת שני מסמכים ראשוניים אותם יש להגיש לסניף הביטוח הלאומי הקרוב אליכם.
 • בקשה לגמלה – טופס מקוון של הביטוח הלאומי ובו בקשה לגמלה.
 • אבחונים רפואיים – יש להציג שני אבחונים בשלב זה, אבחון רפואי ואבחון פסיכולוגי המעיד על מצבו של הנזקק.
 • מסמכים נוספים –  במידה ויש מסמכים כאלו שאינם שייכים לשני הסעיפים הראשונים.
 • וועדה רפואית – לאחר קבלת המסמכים בביטוח הלאומי תזומנו לדיון בפני הוועדה על מנת להציג את טיעוניכם. בוועדה, נוכחות הילד היא חובה, אלא במקרים חריגים בהם הילד מבקש הגמלה לא יוכל להגיע.
 • החלטת הוועדה – לאחר הדיון בוועדה תשלח אל המבקשים תשובת הוועדה תוך 3 חודשים מיום הדיון.
 • זכות הערעור – זכות הערעור על החלטת הוועדה עומדת לכל מי שמגיש את הבקשה.

 

תנאי זכאות כלליים

הזכאות לקבלת גמלה היא לא אוטומטית על מבקש הגמלה לעמוד במספר תנאים גם אם הוא זכאי לגמלה על בסיס הנתונים הרפואיים שלו.

 • תושבות – מבקש הבקשה צריך שהוריו יהי תושבי ישראל המבוטחים בביטוח לאומי או ילדו של מבוטח שנפטר. החוק גם מסייג לגבי ילדים שעלו ללא הוריהם, במקרה זה יוגדר האפוטרופוס שלהם כבעל הזיקה.
 • מקום מגורים – מקום המגורים צריך להיות בישראל, מלבד תנאים מיוחדים.
 • קצבת ניידות – מי שזכאי לקצבת ניידות לא יהיה זכאי קבלת גמלת ילד נכה.
 • גורים – מבקש הקצבה מתגורר בביתו עם משפחתו ולא במוסד שיקומי או רפואי.

 

סכומי הגמלה

סכומי הגמלה נקבעים על ידי הביטוח הלאומי ומתעדכנים אחת לפרק זמן מסוים גובה הסכום המשולם נקבע על פי אחוזי הנכות אשר נקבעו למבקש הבקשה, הוועדה מגדירה על סמך הנתונים שמוצגים בפניה את רמת אחוזי הנכות ולפי קביעה זאת, משולמת הקצבה, כאשר היא נגזר מהקביעה של הסכום המשולם בגין זכאות של 100% נכות. הביטוח לאומי על בסיס הגדרות שלו קבע 4 מדרגות של תשלום :

אחוזי נכות סכום קצבה בש"ח
100 3295
112 3882
188 6194
235 7873

 

לכל אלו קיימים סייגים הנוגעים למקרים ספציפיים אשר הביטוח הלאומי כבר נתן עליו את דעתו

 • ריבוי מקרים – משפחה אשר יש לה יותר מילד אחד הזכאי לקבלת גמלת נכה, תהא זכאית לתוספת של 50% לכל ילד על הקצבה המשולמת בגינו.
 • ריבוי מוגבלויות – במקרה של יותר ממוגבלות אחת המזכה בגמל ילד נכה, תשולם רק הלקות שבגינה מגיע הסכום הגבוהה יותר.
 • גמלה רטרואקטיבית – במקרה ונוצר איחור בבקשת הגמלה, ניתן לדרוש תשלום רטרואקטיבי על הזכויות עד 12 חודשים לאחור.

 

עו"ד דוד פייל

ילד הנולד או נדרש בשל רשלנות רפואית, הליך רפואי או תאונה לקבלת גמלת ילד נכה מצריך תעצומות נפש גדולות מכל הסביבה, במקרה כזה פעמים רבות הפעולות שאנו עושים נעשות מתוך לחץ או חוסר תשומת לב, אלו טעויות שיכולות להיות בעלות משמעות. לכן דווקא ברגעים הללו יותר מתמיד אתם צריכים את המקצוענים שיהיו לצידכם וישלבו את היכולת של ההיבט הריגשי עם ליווי מוד ונגיש לבין מקצועיות חסרת פשרות, וזה מה שאנחנו במשרד עורכי הדין דוד פייל יודעים לעשות. אנחנו נלווה אתכם כל הדרך להשגת התוצאות הרצויות תוך שמירה על יחס אישי ושירות הגון.

אישור גמלת ילד נכה
אישור גמלת ילד נכה
לשיתוף לחצו:

על אף שאנו עושים מאמץ לפרסם תוכן עדכני ומדויק יובהר כי האמור לעיל אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי. בנוסף, יש לקחת בחשבון שמידע משפטי מטבעו עשוי להתעדכן ולהשתנות. העושה שימוש באמור, עושה כן על דעת עצמו ובאחריותו בלבד.

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

צריכים ייעוץ מקצועי ? אנחנו כאן בשבילכם