צלצלו עכשיו: 03-915-8400

רשלנות רפואית לוגו
לוגו עם הטקסט: "חותם אמינות"

המדריך המלא על רשלנות רפואית – הולדה בעוולה

להאזנה:

 

תביעת רשלנות רפואית – הולדה בעוולה לרוב מוגשת במקרים שבהם היילוד סובל מפגיעות חמורות שאין ספק שהיה עדיף לו ולהוריו לו לא היה בא לעולם כלל. בתביעות מסוג זה התובעים נדרשים להוכיח כי המחלה או המום מהם התינוק סובל היא אמור וניתן היה לגילוי לו הגורם הרשלני היה עושה את עבודתו כראוי בהתאם לפרקטיקה הרפואית המקובלת בתחום.

 

חומרת הנזק שתחשב להולדה בעוולה

הנושא של רשלנות רפואית – הולדה בעוולה נידון בהרחבה בבתי המשפט בדגש על מה ההיקף של הפגיעות, הנזק או הנכות שיצדיקו מתן פיצויים בגין עילה זו. בפסיקות העבר כבר נקבע שלא רק פגיעות חמורות במיוחד מזכות בפיצוי. על מנת לקיים את העילה, הורי היילוד נדרשים להוכיח כי במידה והם היו מיועדים במועד לפגיעה הם היו מגישים בקשה להפלה יזומה.

 

האם ההורים היו בוחרים בהפלה

כאשר מדובר על מומים או מחלות שלו היה מתבקש אישור של הועדה להפסקת הריון לסיום ההיריון הוא היה ניתן הדבר לרוב ייחשב הולדה בעוולה. במרבית המקרים ישנה חזקה כי ההורים היו מקבלים את המלצת הוועדה ובהקשר זה יש משמעות לזהות של ההורים בכל הנוגע לתפיסת עולם הדתית.

הורים המשתייכים לזרמים אורתודוכסים בהם הפסקת היריון אסורה גם במומים מעין אלו של היילוד יתכון ולא יהיו זכאים לפיצוי המשמעותי בגין עילת ההולדה בעוולה אלא רק לפיצוי הניתן עקב הפגיעה אוטונומיה.

המדריך המלא על רשלנות רפואית - הולדה בעוולה
המדריך המלא על רשלנות רפואית – הולדה בעוולה

מאפייני הרשלנות בהולדה בעוולה

במרבית התביעות המוגשות בגין רשלנות רפואית התובע טוען כי נגרמו לו נזקים כתוצאה ממעשה או מחדל של הגוף הנתבע ושהפגיעות היו יכולות להימנע לולא אותה רשלנות רפואית בטיפול בו. לעומת זאת בתביעות רשלנות רפואית – הולדה בעוולה התובעים אינם טוענים כי הטיפול הרפואי הוא שגרם ליילוד למוגבלות או למחלה שמהם הוא סובל.

עילה זו טוענת שהמחלה או המוגבלות יצאו מן הכוח אל הפועל עקב המעשה הרשלני. דוגמא נפוצה לכך הוא כאשר היילוד נולד כשהוא סובל ממחלה או תסמונת גנטית שהיה ניתן לגילוי לו הנתבעת הייתה פועלת באופן המצופה ממנה. דוגמא לכך היא מקרה בו ההורים בקבוצת סיכון לאותה תסמונת גנטית ולא הוצע להם הבדיקה הנדרשת ובאופן זה למעשה נמנעה מהם האפשרות להפסיק את ההיריון.

 

הוכחת הרשלנות ומיקומה

במסגרת תביעת רשלנות הולדה בעוולה התובעים נדרשים להוכיח כי גורם ספציפי בשרשרת הטיפול הרפואי, למשל היועץ הגנטי, כשל בביצוע עבודתו באופן שייחשב בתור רשלנות רפואית באבחון והוביל לאי קבלת המידע הנחוץ להורים במועד. בעילה זו לא מספיק להוכיח כי מעקב ההיריון למשל לא היה מיטבי כאשר מדובר בתסמונת שלא ניתנת לגילוי בבדיקות השגרתיות.

הייחודיות של עילת ההולדה בעוולה היא שלא מתקיים בה קשר סיבתי ישיר בין הרשלנות לנזק. הנזק לא נגרם ליילוד מהרשלנות של היועץ הגנטי שלא הפנה לבדיקה גנטית נדרשת או של בודק האולטרסאונד שפספס את המום בבדיקה.

 

פיצויים  בגין הולדה בעוולה

הפיצויים הכספיים הנפסקים בתביעות של הולדה בעוולה הם מהגבוהים ביותר שנפסקים בתחום הרשלנות הרפואית. גם כאן הפיצויים ייקבעו בהתאם לראשי נזק ממוניים ולא ממוניים כאשר לגבי אלו הממוניים בית המשפט יכול לקבוע כי חלק מהסכום יישמר בנאמנות ולא יינתן להורים על מנת להבטיח כי יישמרו לצורך הטיפול העתידי בניזוק בהמשך.

 

הוצאות קיום הנובעות מהמצב הרפואי

בהתאם לפסיקת בית המשפט העליון במידה ומתקיימת עילת רשלנות רפואית – הולדה בעוולה ההורים יהיו זכאים בפיצויים עבור כל אותן ההוצאות הנלוות לגידולו של ילד הסובל במחלה הספציפית עד להגיעו לגיל הבגרות ולפיצויים להמשך תמיכה בו גם בבגרות בהתאם לתוחלת החיים הצפויה לסובלים ממצב רפואי שכזה.

 

ראש נזק – התאמת דיור

הוצאות הנדרשות עקב מאפייני הטיפול בילד החולה שיוגדרו כראשי נזק ממוניים ברי פיצוי כוללים בין היתר התאמת דיור, הוצאות ניידות ורכישת אביזרי שיקום. במרבית המקרים שייחשבו להולדה בעוולה היילוד יהיה במצב סיעודי ויהיה צורך להתאים את בית ההורים על מנת לאפשר את הטיפול הנדרש עבורו מהבית.

הוצאות להתאמת הדיור עשויים להידרש לשם בניית חדר נוסף עבור מטפל סיעודי, התאמת חדר המדרגות לכיסא גלגלים, הרחבה של המסדרונות וכן הלאה.

 

הוצאות ניידות ואביזרי שיקום

מקרים של רשלנות רפואית הולדה בעוולה מצדיקים פיצוי גם בגין ראש נזק הוצאות ניידות. מכיוון שהניזוק אינו יכול להתנייד באופן עצמאי יש צורך לשלם עבור שירותי הסעה ייחודיים לשם כל יציאה מהבית. במקרים רבים יהיה צורך לרכוש אביזרים שיקומיים כגון, מיטה מתכווננת, כיסא גלגלים, מעקות וכן הלאה. גם את ההוצאות הללו מכלילים בסכום הפיצוי.

 

פיצוי בגין הפסד השתכרות

מכיוון שבתקופת בגרותו הילד היה צפוי להכנסות מעבודה אלמלא מוגבלותו, ההורים יהיו זכאים לפיצוי על אובדן כושר ההשתכרות שלו. הדבר נובע מכך שבמקום שהילד יקיים את עצמו מעבודתו ההורים ייאלצו לקיימו. גובה הפיצוי בגין ראש נזק זה יהיה זהה לזה הניתן לו הייתה עומדת לו עילת תביעה בעצמו ובהעדר יכולת להניח דבר לגבי יכולות ההשתכרות שנמנעו החישוב יתבצע על בסיס השכר הממוצע במשק.

 

ראשי נזק לא ממוניים

עד כה עסקנו בראשי נזק ממוניים שניתנים לכימות בהתאם לנתונים ידועים והערכות מושכלות. בנוסף הולדה בעוולה מזכה את התובעים בפיצויים גם בגין ראשי נזק לא ממוניים לרבות בגין סבל וכאב ובגין הפגיעה באוטונומיה.

הורים לילד שנולד בעוולה עתידים לחוות קשיים רגשיים ונפשיים כתוצאה מהתמודדות עם הטיפול והגידול של ילד החי בסבל מתמשך. מכיוון שהנזק הנפשי עתיד להימשך לאורך תקופת חייהם הפיצוי בגין ראש נזק לא ממוני זה יהיה גבוה ומשמעותי במיוחד.

רכיב פיצוי נוסף הניתן בגין רשלנות רפואית הולדה בעוולה הוא עבור הפגיעה החד פעמית באוטונומיה בעת שנשללה מהם זכות הבחירה לגבי קיום ההיריון והבאת התינוק לעולם. הפיצוי עבור רכיב זה הינו אינדיבידואלי ובהתאם למאפייני ההפרה ונסיבותיה על מנת לשקף את מלוא חומרת הפגיעה.

 

סיכום רשלנות רפואית הולדה בעוולה

לסיכום הנושא, מאמר זה עסק בנושא של הולדה בעוולה כעילה לפיצויים במקרה של רשלנות רפואית. כפי שציינו, בהולדה בעוולה אין קשר סיבתי בין הרשלנות לנזקים אלא הרשלנות מנעה מההורים את הבחירה אם להביא את הילד לעולם במצבו. הפיצויים במקרה והתביעה מתקבלת גבוהים במיוחד על מנת לאפשר לקיים ולטפל כראוי בניזוק למשך כל חייו.

 

ייצוג וליווי משפטי בהגשת תביעה

אם אתם זקוקים לליווי משפטי עבור הגשת תביעת רשלנות רפואית על הולדה בעוולה אתם זקוקים למייצג הטוב ביותר בתחום. משרד עו"ד דוד פייל מתמחה בתביעות רשלנות רפואית מזה למעלה מ20 שנה ו-40 עורכי הדין של המשרד עוסקים בייצוג תובעים בלבד. לקוחות המשרד לאורך השנים זכו בפיצויים מצטברים של מאות מיליוני שקלים בהסכמי פשרה ופסקי דין.

ניתן להגיש תביעות סיעוד הן כאשר המבוטח חי אך טרם הפעיל את הפוליסה והן כאשר הוא נפטר על ידי שאריו. תקופת ההתיישנות על תביעות אלו הינה בת 36 חודשים וניתן יהיה לתבוע עבור התקופה הסיעודית בתקופה זו.

מבוטח סיעודי הוא מי שלא יכול לבצע שלוש מתוך שש פעולות יומיומיות בסיסיות לפחות בהתאם למבחן תלות ותפקודים. חולה סיעוד הוא גם מי שעקב תשישות נפש אינו יכול לדאוג לעצמו והדבר נבדק במבחן קוגניטיבי או נוירולוגי.

חשוב להיות מודעים  לפוליסות הביטוח שברשותכם ולוודא כי אתם לא מחזיקים בפוליסות ביטוח מיותרות. כפל ביטוחי הוא מצב בו לא תוכלו לקבל פיצוי ממקורות שונים לגבי אותו אירוע מבטח. במקרה של כל אירוע ביטוחי חשוב לאתר את הפוליסות הרלוונטיות ולהתייעץ עם עורך דין כיצד למצות את הפיצויים מחברות הביטוח.

לא. תביעות לתמלוגי סיעוד הן מחברות הביטוח בהתאם לפוליסה שהמובטח רכש ואין צורך לעבור מבחן הכנסות. רק גמלת הסיעוד מביטוח לאומי תלויה בהכנסות של האדם הסיעודי ובן/ת זוגו. מבחן ההכנסות של ביטוח לאומי בוחן  את ההכנסות ב-3 החודשים שקדמו למועד הגשת התביעה.

לשיתוף לחצו:

על אף שאנו עושים מאמץ לפרסם תוכן עדכני ומדויק יובהר כי האמור לעיל אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי. בנוסף, יש לקחת בחשבון שמידע משפטי מטבעו עשוי להתעדכן ולהשתנות. העושה שימוש באמור, עושה כן על דעת עצמו ובאחריותו בלבד.

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

צריכים ייעוץ מקצועי ? אנחנו כאן בשבילכם