צלצלו עכשיו: 03-915-8400

רשלנות רפואית לוגו
לוגו עם הטקסט: "חותם אמינות"

תביעת רשלנות רפואית בלידה

להאזנה:


 

תביעת רשלנות רפואית בלידה מתמקדת בנזקים שנגרמו כתוצאה מתהליך לידה והחלטות שנלקחו במסגרתו על ידי הצוות הרפואי. מתי נחשבים נזקי הלידה לרשלנות רפואית וכיצד תובעים בגינה? המדריך המלא לפניכם.

 

רשלנות רפואית בלידה נפוצה משחשבתם

לידה נחשבת לאחת הפרוצדורות הרפואיות הנפוצות ביותר, בייחוד בישראל שבה שיעור הילודה נחשב לגבוה ועומד על כ-3 ילדים בממוצע בכל משפחה. לאור השיעור הגבוה, קל לשער שגם שיעור נזקי הלידות גבוה יותר וחלקם אף מצמיחים עילה לתביעת רשלנות רפואית המחייבת בפיצויים.

ויחד עם זאת, חשוב להתייחס גם לרמה הרפואית הגבוהה והידע הרב שהצטבר בתחום ההריונות והלידות בישראל לאורך השנים. הידע המקצועי והמיומנות הרבה מפחיתים בשיעור ניכר ביותר את הסיכונים והסיבוכים שאפיינו לידות בעבר, כך שכיום חריגה מהנהלים והנורמות הרפואיות שגרמה לנזקים ליילוד או לאמו תיחשב בראש ובראשונה כרשלנות רפואית, אלא אם תימצא הוכחה סותרת.

אז כיצד טוענים שנזקים שנגרמו בלידה הם תוצאה של רשלנות רפואית? כלפי מי מגישים את התביעה? ואיך בדיוק מתחילים לבנות את התיק לבית המשפט? (https://www.theseedpharm.com/) במאמר זה כל הפרטים.

 

זהות הנתבעים

ללידה שותפים מספר גורמים רפואיים שונים וביניהם רופא גניקולוג מומחה, רופא מתמחה, מיילדת, אחיות המחלקה, טכנאי אולטרסאונד, רופא מרדים ועוד. כמובן שלא כל אלו לוקחים חלק פעיל ומלא בכל לידה ולידה, אך השותפים בכללותם רבים והם יותר מאחד. ולכן בתביעות רשלנות רפואית בלידה על פי רוב תובעים את בית החולים שבו התרחש המחדל, אם כי ישנם מקרים שבהם תובעים את הרופא עצמו.

 

התיישנות תביעת רשלנות רפואית בלידה

ההתיישנות בתביעות רשלנות רפואית ככלל עומדת על שבע שנים. כלומר – יש להגיש את התביעה תוך שבע שנים מיום הלידה ולא יאוחר מכך, אחרת התביעה ללא תתקבל כלל. למעשה, כשמגישים את התביעה עוצר מרוץ ההתיישנות וכעת התיק יידון בבית המשפט עד לסיומו, ללא קשר לתקופת ההתיישנות שהייתה נכנסת לתוקף אילולא התביעה הייתה מוגשת.

חריג לחוק ההתיישנות חל על מקרה שבו יילוד תובע כעבור מספר שנים בגין נזקי הלידה שנגרמו לו. במצב כזה, ספירת ההתיישנות מתחילה מיום הגיעו של אותו ניזוק לגיל 18, כך שיש לו כעת שבע שנים להגיש את התביעה (עד שיגיע לגיל 25).

ההמלצה המשפטית היא להימנע מהמתנה ממושכת עד קרוב לסיום התקופה, גם מפאת הצורך להימנע מסמיכות למועד הסופי (גיבוש התיק יכול לקחת זמן ממושך) וגם מכיוון שניירת, תיעוד, ראיות ורישומים נוטים להתפזר ולהישכח עם הזמן וכעת יהיה קשה מאוד לאסוף אותם ולחזור אחורה לכל האירועים והפרטים הקטנים.

תביעת רשלנות רפואית בלידה
תביעת רשלנות רפואית בלידה

על מה תובעים?

חריגה מנהלים רפואיים כמו למשל אי הזעקת רופא מומחה לחדר הלידה כאשר תרחיש הלידה מחייב בנוכחותו;

התעלמות מסימנים בקרב היולדת או תינוקה לרבות מצוקה עוברית שאובחנה במוניטור טרם הלידה או במהלכה, תלונות על דימומים וכאבים, כיחלון של היילוד, מצג בעייתי ללידה נרתיקית וכו';

וויתור על ניתוח קיסרי דחוף שעה שהמצב מחייב בכך ו/או ביצוע קיסרי דחוף מבלי לקבל את הסכמתה מדעת של היולדת;

התרשלות בביצוע השראת לידה או ביצוע לידה מכשירנית;

אי שיוך היולדת ותינוקה לקבוצת סיכון מתאימה למרות הרקע הרפואי, המיילדותי או מהלך ההריון עד לשלב הלידה.

ועוד.

כל אלו ועוד סיטואציות רבות נחשבות לתרחישי רשלנות רפואית בלידה שמצמיחים עילה לתביעת פיצויים.

התביעה תידרש להציג את טענותיה למקרה דרך 3 הוכחות:

 

הוכחת התרשלות

כלומר מחדל, הפרת נהלים, חריגה מפרקטיקה רפואית מקובלת שהתבטאו דרך אחת או יותר הדוגמאות לעיל.

 

הוכחת הנזקים

כלומר הצגת מצבם הנוכחי של הנפגעים על כל היבטי הפגיעה שלהם.

 

הוכחת הקשר הסיבתי בין ההתרשלות לבין הנזקים

כלומר הצורך להסביר כיצד הפעולות או העדר הפעולות מצד הצוות הרפואי הן אלו שגרמו באופן ישיר לנזקי התובעים.

 

גיבוש מסמכי התביעה ופנייה למומחה רפואי

שלב זה מבוצע מול עורך הדין המייצג, לאחר ששמע את סיפור הרשלנות והשתלשלות הלידה וקבע לאור ניסיונו המקצועי שיש מקום להגיש תביעת פיצויים. כעת עורך הדין יצטרך לאסוף את כל הניירת והתיעוד הרפואי שמתייחסים למהלך ההריון והלידה יחד עם כל המסמכים והרישומים הנוספים והרלוונטיים לכך.

אלו יועברו במסודר ובמרוכז לרופא מומחה מטעם עורך הדין ולקוחותיו, כדי שיערוך חוות דעת שתומכת בטענות התביעה.

חוות דעת זו נועדה לבסס את שלושת ההוכחות הנדרשות לתביעות מהסוג הזה ולהסביר לבית המשפט מה היה פסול בפעולות והחלטות הרפואיות במעמד הלידה, כיצד היה על מקבלי ההחלטה לנהוג בפועל לאור הנהלים והפרקטיקות המקובלות ("מבחן הרופא הסביר") ולעמוד על כל הנזקים שנגרמו מכך לתובעים לאחר שבדק אותם פיזית כרופא מומחה לתחום הפגיעה.

 

הגשת התביעה וחוות דעת רפואית מתאימה

כעת התביעה וחוות הדעת הרפואית יוגשו יחד לבית המשפט ויתקבל תאריך לדיון. בנקודה זו עוצר מרוץ ההתיישנות והתיק יידון עד לסיומו מול שופט בבית משפט שלום. אם מדובר במקרה של שיתוק מוחין או פטירתו של יילוד חלילה, התיק יידון בבית המשפט המחוזי.

חשוב לציין שגם ההגנה מצידה רשאית להציג חוות דעת של מומחה רפואי. מטבע הדברים תסתור חוות דעת זו את חוות דעתה של התביעה, כך שאם הדבר מתרחש רשאי בית המשפט למנות מטעמו מומחה שלישי אובייקטיבי, שיפיק חוות דעת מטעמו. בדרך כלל נטיית השופטים היא להסתמך על חוות דעת זו בפסיקתם.

 

תביעת רשלנות רפואית בלידה מזכה בפיצויים משמעותיים

כאשר השופט משתכנע שבאותו המקרה אכן התקיימה רשלנות רפואית ויש לשלם פיצויים בגינה לנפגעים, יחל השלב האחרון בתהליך המשפטי שבו מבוצע תחשיב כולל לנזק שנגרם.

תחשיב זה מורכב ממספר ראשי נזק שבגינם יש לפצות את הנפגעים וביניהם: כאב וסבל, הפסדי שכר לעבר ולעתיד, הפסדי תנאים סוציאליים לעבר ולעתיד, הפסדי פנסיה לעבר ולעתיד, עזרה צד ג', רכישת ציוד רפואי, התאמת דיור עוד.

לכל אחד מראשי הנזק קיימת מעין נוסחת חישוב או אומדן משלו ובהתקבלם מחברים את הסכומים יחד לכדי גובה פיצויים כולל. בנוסף לסכום זה, ייפסקו גם הוצאות משפט ושכר טרחת עורך דין שהנתבעים יצטרכו לשאת בהן. באופן מצטבר, תביעת רשלנות רפואית בלידה מזכה בפיצויים משמעותיים ביותר – בין מאות אלפי שקלים ועד כמה מיליוני שקלים במקרים חמורים וקשים מאוד.

 

עורך דין רשלנות רפואית הריון ולידה

הלידה היא הליך רפואי מורכב שדורש ערנות, מוכנות וגם בקיאות אדירה מצד הצוות הרפואי המטפל. למרות שמרבית הלידות מסתיימות בהצלחה, בבריאות שלמה ובידיים מלאות, תמיד יש להביא בחשבון סיכונים וסיבוכים שיהיה צורך לספק להם מענה מתאים במידת הצורך.

כאשר מענה זה איננו ניתן כראוי ואף איננו ניתן כלל, רצוי לפנות לעו"ד רשלנות רפואית שיבחן את המקרה לעומק ויחליט כיצד לפעול.

גיבוש האסטרטגיה המשפטית מהווה חלק מרכזי ביותר מהצלחת המשפט וכאשר הוא מנוהל בחכמה ובתבונה על ידי עורך דין בקיא וממולח, גדלים הסיכויים לקבלת התביעה ולפיצויים בסכום משמעותי ביותר.

 

חוויתם רשלנות רפואית בלידה? פנו אלינו

משרד עורכי הדין דוד פייל ושות' מתמחה כבר למעלה מ-20 שנים בתחום הרשלנות הרפואית וניהל תיקי רשלנות בלידה בהיקף של מיליוני שקלים אותם קיבלו לקוחותינו. אנו מזמינים אתכם לפגישת התייעצות ראשונית ללא כל התחייבות, בה נבחן לעומק את המקרה ונעריך את סיכויי התביעה. צרו עמנו קשר ונשמח לפגוש אתכם.

לשיתוף לחצו:

על אף שאנו עושים מאמץ לפרסם תוכן עדכני ומדויק יובהר כי האמור לעיל אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי. בנוסף, יש לקחת בחשבון שמידע משפטי מטבעו עשוי להתעדכן ולהשתנות. העושה שימוש באמור, עושה כן על דעת עצמו ובאחריותו בלבד.

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

צריכים ייעוץ מקצועי ? אנחנו כאן בשבילכם