צלצלו עכשיו: 03-915-8400

Search
משרד עו"ד פייל ושות
לוגו עם הטקסט: "חותם אמינות"

תקנות הפיקוח – חוקים ותקנות ביטוח

להאזנה:

 

תקנות הפיקוח על עסקי-ביטוח (השקעות הקרנות וההון של קרן פנסיה), התשכ"ג-19631

העמוד מפרט את תקנות הפיקוח על חברות הביטוח ועסקי הביטוח השונים, פירוט דרכי ההשקעה ופיקוח על ההשקעה. בתוקף סמכותי לפי סעיף 4א(א)(3) לחוק הפיקוח על עסקי-ביטוח, התשי"א-1951, אני מתקין תקנות אלה:

 

הגדרות

1. בתקנות אלה –

"קרן פנסיה" – כמשמעותו בתקנות מס-הכנסה (כללים לאישור קרנות תגמולים, פנסיה, פיצויים וחופשה), התשי"ז-1957 (להלן – תקנות מס-הכנסה).

דרכי השקעה

2. מבטח שהוא קרן-פנסיה ישקיע את הקרנות ואת ההון שלו בדרך הקבועה לקרן-פנסיה בתקנות מס-הכנסה.

פיקוח על ההשקעה

תקנות הפיקוח – חוקים ותקנות ביטוח
תקנות הפיקוח – חוקים ותקנות ביטוח

3. הפיקוח על השקעת הקרנות וההון של מבטח שהוא קרן-פנסיה יהיה בדרך הקבועה לקרן-פנסיה בתקנות מס-הכנסה.

השם

4. לתקנות אלה ייקרא "תקנות הפיקוח על עסקי-ביטוח (השקעת הקרנות וההון של קרן-פנסיה), התשכ"ג-1963".

ב' באב התשכ"ג (23 ביולי 1964)

……….

שר האוצר


1. ק"ת 1475, התשכ"ג (31.7.1963), עמ' 1838.

עו"ד דוד פייל בפייסבוק | ביוטיוב | באינסטגרם | מייל: moked@df-law.co.il

צריכים ייעוץ מקצועי ? אנחנו כאן בשבילכם