לוגו - עו"ד דוד פייל

טופס אישור פגישה

שלום רב
בהמשך לשיחתינו, הנני מאשר את הפגישה.