צלצלו עכשיו: 03-915-8400

חיפוש
רשלנות רפואית לוגו
לוגו עם הטקסט: "חותם אמינות"

קבלת גמלת סיעוד בכסף 

להאזנה:

 

סיעודיים אשר מקבלים גמלת סיעוד אשר מעסיקים מטפל צמוד זכאים, הלכה למעשה, לקבל את מלוא גובה גמלת הסיעוד שלהם בכסף לצורך העסקתו של המטפל הסיעודי. יחד עם זאת, לעתים, תהליך זה עשוי להיות רווי בבירוקרטיה ועל כן עולה במקרים מסוימים הצורך בקבלת סיוע מאיש מקצוע המתמחה בתחום. אתם או בני משפחתכם מעוניינים לקבל גמלת סיעוד בכסף? כדאי שתקראו. 

 

גמלת סיעוד

גמלת סיעוד נועדה לסייע לאדם סיעודי להתמודד עם היעדר יכולתו לבצע פעולות יומיומיות. הלכה למעשה, קשישים שהגיעו לגיל פריש עשויים להיות זכאים לקבלת גמלת סיעוד על פי מידת עמידתם בתנאים מסוימים עליהם נעמוד להלן. גמלת הסיעוד יכולה להיות עבור קבלת שירותי סיעוד או לחלופין, גמלת סיעוד בכסף עבור מי ששוכר שירותי סיעוד בעצמו – על כך, יוסבר בהרחבה להלן.

 

תנאי הזכאות

כדי שאדם יוכל לקבל גמלת סיעוד עליו לעמוד בחמישה תנאים אותם נמנה להלן:

 

תושב ישראל בגיל פרישה

ראשית כל, על מנת להיות זכאי לגמלת סיעוד על האדם להיות תושב ישראל שהגיע לגיל הפרישה. במידה והאדם הפך להיות תושב ישראל רק לאחר שהגיע לגיל הפרישה – הוא יהיה זכאי לקבלת הגמלה רק במידה ועלה לארץ על פי חוק השבות או לחלופין, קיבל סל קליטה.

קבלת גמלת סיעוד בכסף 
קבלת גמלת סיעוד בכסף

מגורים בקהילה

הכוונה במגורים בקהילה הוא היותו מתגורר בבית או לחלופין, מגורר בדיור מוגן. במקרים בהם הקשיש מתגורר במוסד סיעודי, יהיה הוא זכאי רק במידה והוא שוהה במחלקה לתשושים או לחלופין, לעצמאיים. כלומר, לאדם המתגורר במחלקה סיעודית אין זכאות.

 

קבלת גמלאות אחרות

על מבקש גמלת הסיעוד לא לקבל קצבת שירותים מיוחדים, קצבה מיוחדת לנפגעי עבודה בעלי דרגת נכות גבוהה, הטבה ממשרד הביטחון אשר מהווה כפל פיצוי יחד עם גמלת הסיעוד ו\או גמלה לצורך טיפול אישי או השגחה מאוצר המדינה. במידה ומבקש גמלת הסיעוד מקבל את אחת מהנ"ל – הוא יידרש לבחור בין אחת מהן לבין גמלת הסיעוד.

 

אדם הזקוק לסיוע או להשגחה

דרגת הצורך לצורך קביעת מידת הסיוע וההשגחה שהאדם צריך תיבדק על פי מבחן התלות שהינו למעשה בדיקה תפקודית לצורך קביעת הזכאות של הקשיש לגמלת סיעוד (ADL). בפועל, הקשיש צריך להיות זקוק לסיוע במידה רבה בביצוע פעולות יומיומיות – כגון, לבוש, אכילה, רחצה ועוד; כמו כן, מדובר בכל אותם מקרים בהם הקשיש זקוק לכך שישגיחו עליו לשם הבטיחות שלו ושל אלה הסובבים אותו.

 

עמידה במבחן הכנסות

ניתן לחשב את הזכאות במחשבון המוסד לביטוח לאומי.

 

מי זכאים לקבל גמלת סיעוד בכסף?

לקבלת גמלת סיעוד בכסף זכאים מקבלי גמלת סיעוד אשר מעסיקים מטפלים צמודים.

 

חלוקת גמלת הסיעוד לרמות

חשוב לדעת כי גמלת הסיעוד נחלקת, הלכה למעשה, לכדי 6 רמות שונות. כל רמה מבטאת מידת תלות שונה של המבוטח בזולת או לחלופין, את מידת ההשגחה לה הוא זקק על פי נסיבותיו האישיות.

 

סיעודיים שזכאים לגמלת סיעוד ברמה 1

אדם שזכאי לגמלת סיעוד ברמה 1, רשאי לקבל קצבה בגובה של 1408 ש"ח בכל חודש במקום שירותי הסיעוד להם הוא זכאי – 5.5 יחידות שירות. יחד עם זאת, הוא יכול להחליף רק חלק מיחידות השירות האמורות בכסף כרצונו. הלכה למעשה, שווי של כל יחידת שירות עומד על 256 ש"ח בחודש.

 

קצבה מופחתת

אדם שבשל הכנסתו הגבוהה, זכאי לגמלת סיעוד מופחתת יקבל חצי מהסכום המצוין לעיל.

 

סיעודיים שזכאים לגמלת סיעוד ברמה 2 ועד רמה 6

אדם שזכאי לקבלת גמלת סיעוד בין רמה 2 עד רמה 6 (כולל), עומדות בפניו 2 אפשרויות לעניין קבלת גמלת הסיעוד בכסף.

 

אפשרות ראשונה

האפשרות הראשונה העומדת בפני הזכאי לגמלת הסיעוד היא להחליף עד 4 שעות בשבוע לקצבה בכסף למשך זמן של שנה ללא כל צורך בקבלת אישור כזה או אחר.

 

אפשרות שניה

האפשרות השניה העומדת בפני הזכאי לגמלת הסיעוד היא להחליף שליש מן השעות לקצבה בכסף – זאת בתנאי שגורם המוסמך מטעמו של המוסד לביטוח לאומי בדק ואישר את ההחלפה.

 

רמה 2

רמה 2 מקנה למבוטחיה, הלכה למעשה, 10 שעות טיפול בשבוע או לחלופין, 5 שעות טיפול בשבוע לאדם הזכאי לגמלת סיעוד מופחתת בשל הכנסתו הגבוה.

 

רמה 3

רמה 3 מקנה למבוטח 14 שעות טיפול בשבוע למעסיקים המעסיקים עובד זר או לחלופין, 17 יחידות שירות למעסיקים המעסיקים מטפל ישראלי.

 

רמה 4

רמה 4 מקנה למבוטח 18 שעות טיפול בשוע למעסיקים המעסיקים עובד זר או לחלופין, 21 יחידות שירות למעסיקים המעסיקים מטפל ישראלי.

 

רמה 5

אדם המקבל גמלת סיעוד ברמה 5 יקבל 22 שעות טיפול בשבוע במידה והינו מעסיק עובד זר ואילו, במידה ומעסיק עובד ישראלי, יקבל 26 יחידות שירות.

 

רמה 6

מקבל גמלת סיעוד ברמה 6 יקבל 26 שעות טיפול בשבוע במידה ומעסיק עובד זר. מאידך, במידה והינו מעסיק עובד ישראלי יהיה זכאי לקבלת 30 יחידות שירות.

 

שווי שעת טיפול

ברמות הנ"ל, כל שעת טיפול תהיה בשווי של 204.7 ש"ח.

 

איך תממשו את זכותכם

לאחר שאושרה לכם גמלת הסיעוד, עליכם לפנות למוסד לביטוח לאומי על מנת שיוכל להיקבע את הרכב השירותים המתאים.

 

איך בוחרים את הרכב הגמלה

כאמור לעיל בהרכב גמלת הסיעוד יש לקבוע את ההרכב שיורכב מקצבה כספית, קבלת שירותי סיעוד או לחלופין, שילוב של השניים. את הבחירה בהרכב גמלת הסיעוד הרצוי אפשר לעשות על ידי חיוג למוקד הטלפוני, סימון השירותים שאתם מעוניינים בהם בטופס הבחירה אותו ניתן למצוא באינטרנט ולהדפיס אותו אול לחלופין, להוריד, להדפיס ולמלא ידנית את טופס בחירת שירותי סיעוד.

 

איך מגישים את הטפסים

את הטופס אפשר להגיש או באופן מקוון או לחלופין, ניתן למסור אותו בסניף הביטוח הלאומי הקרוב לביתכם .

 

פניה מטעם עובד סוציאלי 

לאחר שפניית מבקש גמלת הסיעוד למוסד לביטוח לאומי תתקבל, עובד סוציאלי מטעמם יחזור אליכם. הלכה למעשה, הרכב השירותים יותאם אל הזכאי לגמלת הסיעוד על ידי ועל פי חוות הדעת של העובד הסוציאלי מטעם הביטוח הלאומי – זאת, בהתאם לצרכיהם של הזכאים.

 

מי יוכל לספק את שירותי הסיעוד

בהתאם, יוכלו לספק את שירותי הסיעוד חברות סיעוד אשר מורשות לספק את השירותים הללו מטעמו של המוסד של הביטוח הלאומי.

 

מה קורה אם רוצים לשנות הרכב

במידה ומגבל גמלת הסיעוד מעוניין להוסיף או לחלופין, לשנות שירותים קיימים או לעבור לנותן שירותי סיעוד אחר – הוא יוכל לעשות זאת באופן האמור לעיל.

 

קבלת הגמלה הכספית 

במידה ומקבל גמלת הסיעוד בחר בקבלת גמלת סיעוד בכסף, תועבר אליו גמלת הסיעוד אל חשבון הבנק שלו לאחר חודש מן היום בו בחר באפשרות זו. בפועל, תשולם הגמלה עד ה-28 בחודש עבור אותו החודש.

 

חשוב לדעת

חשוב שתכירו שהחל מה – 1.11.18 – גם מקבלי גמלת סיעוד שאינם מעסיקים מטפל צמוד רשאים להחליף חלק משירותי הסיעוד להם הם זכאים בגמלה כספית. יחד עם זאת, למקבלי גמלת סיעוד ברמה 1 ישנה האפשרות להחליף את מלוא הגמלה בכסף .

 

פנו אלינו

פנו אלינו על מנת שתוכלו לקבל סיוע משפטי מקצועי מטעם עורכי דין חסרי פשרות המתמחים בתחום הסיעוד.

לשיתוף לחצו:

על אף שאנו עושים מאמץ לפרסם תוכן עדכני ומדויק יובהר כי האמור לעיל אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי. בנוסף, יש לקחת בחשבון שמידע משפטי מטבעו עשוי להתעדכן ולהשתנות. העושה שימוש באמור, עושה כן על דעת עצמו ובאחריותו בלבד.

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

צריכים ייעוץ מקצועי ? אנחנו כאן בשבילכם