צלצלו עכשיו: 03-915-8400

רשלנות רפואית לוגו
לוגו עם הטקסט: "חותם אמינות"

About David File Law Firm

David File Law Firm, also known as File & Co., is dedicated to handling personal injury cases with a specialized focus on medical malpractice. With a team of over 30 highly skilled lawyers, we remain committed to staying at the forefront of our field through continuous education and leadership.

While many large law firms often represent insurance companies or hospitals, at File & Co., we exclusively advocate for plaintiffs. We believe in providing ordinary citizens with the full support and resources they need when facing powerful and influential entities.

In the past year alone, we successfully secured over 100,000,000 NIS in compensation for our clients.

In the 2022 DUN’S100 ranking of leading law firms, our firm stands among the most distinguished in the realms of medical malpractice and insurance. Furthermore, we proudly hold the distinction of being the largest firm specializing primarily in medical malpractice.

We leverage the expertise of top-notch medical professionals to ensure our clients receive the best possible care. This allows us to accurately assess the viability of a medical malpractice claim, predict its outcomes, and strive for the optimal resolution.

The firm has a history of achieving significant and precedent-setting legal victories in these areas.

Founder David File expresses his approach: “When I meet with someone, I first connect with their personal narrative. Once I confirm medical negligence and our ability to help, I devote all my efforts and resources to securing the maximum compensation.”

Established in 2002 by attorney David File , the firm has expanded to become a leading force in medical malpractice claims and advocating for insured rights against medical institutions, insurance companies, and public entities.

Why Choose Us?

 • Our motto is to champion the rights of ordinary citizens in their quest for what they rightfully deserve, even when facing formidable opponents.
 • We are the largest firm exclusively representing plaintiffs.
 • Our team comprises over 30 experienced attorneys specializing in medical malpractice and personal injury.
 • With two decades of experience advocating for plaintiffs in medical malpractice and personal injury cases, we have a proven track record of success.
 • Thousands of satisfied clients attest to our dedication and effectiveness.
 • Each year, we successfully conclude hundreds of claims.
 • We provide expert opinions that bolster the success of your claim.
 • Every claim benefits from the guidance of top-tier medical and insurance consultants.
 • We approach claims creatively and adeptly address the arguments presented by the opposing party.
 • In the past year, we secured an impressive NIS 100,000,000 in compensation for our clients.
 • We offer an initial consultation, including an assessment of the claim’s likelihood of success, at no cost or obligation.
 
 
צרו קשר
I.

20 שנות ניסיון עשירות במקרים של רשלנות רפואית שנוהלו בדרך הטובה ביותר, ברגישות ועל סמך ידע מקצועי רב, והניבו הצלחות משמעותיות.

II.

המשרד מייצג אך ורק את התובעים ולא את המוסדות הרפואיים, כך שהמשרד משרת רק את האינטרסים שלכם ומחויב להצלחתכם.

III.

המשרד עוסק רק בתחום זה ואינו מתפרש לתחומים נוספים, מה שמרכז את כוחם של אנשי הצוות במקרים שלכם.

IV.

ייעוץ רפואי מעמיק עוזר להחליט בכל מקרה אם יש קייס אמיתי לתביעה.

V.

הסיפור האישי שלכם באמת מעניין אותנו ומניע אותנו להילחם למענכם.