צלצלו עכשיו: 03-915-8400

חיפוש
רשלנות רפואית לוגו
לוגו עם הטקסט: "חותם אמינות"

רשלנות רפואית במחלות לב

להאזנה:

 

רשלנות רפואית במחלות לב עשויה להיות הרסנית עבור הסובל ממחלת הלב ולמעשה, עשויה לגרום לו נזקים קשים ואף מוות. רשלנות רפואית במחלות לב עשויה לנבוע הן בשל אבחון לקוי של תסמינים קיימים, היעדר שליחת המטופל לאבחון, ביצוע ניתוח באופן רשלני, חוסר במעקב ראוי ומקצועי אחר המטופל בימים שלאחר הניתוח ועוד.

חוששים שאתם או קרוביכם חוויתם מקרה מצער של רשלנות רפואית במחלות לב? כדאי שתקראו.

 

רשלנות רפואית – טיפולים במחלות לב

ככל שלמטופל ישנה היסטוריה משפחתית של מחלות לב – על רופא המשפחה מוטלת האחריות לשלוח אותו לביצוע בדיקות נוספות, בין בדיקות אלה עומדת בדיקת ה – א.ק.ג.

 

גורמי הסיכון

מטופל אשר חשוף לגורמי סיכון לתחלואה במחלות לב בשל תורשה, השמנה, עישון, לחץ דם גבוה או אדם שעבר את גיל 40 – חייב להיות מוכוון לביצוע בדיקות דם וכן, בדיקת א.ק.ג – בדיקות אלה יאפשרו אבחון את מחלת הלב וכן, למנוען.

 

התרשלות רופא המשפחה

רופא שעל בסיס תסמינים מהם סובל המטופל, אורח חיים לפיו חי המטופל, תורשה גנטית של המטופל, אשר נמנע מלשלוח את המטופל לבדיקות מתאימות לאבחון אשר יאשש או לחלופין יפריח קיומה של מחלת לב – הינו רופא שהתרשל בתפקידו; זאת משום שרופא משפחה סביר ומקצועי שעובד ופועל על פי הסטנדרט הרפואי המוקבל – כן היה שולח את המטופל לבדיקות.

רשלנות רפואית במחלות לב
רשלנות רפואית במחלות לב

הסיכון הנובע מרשלנות רפואית במחלות לב

הלכה למעשה, הסיכון הוא התמודדות של המטופל עם מחלת לב בלא ידיעתו בהיעדר הטיפולים והאמצעים שיכולים לסייע לו במחלתו או לחלופין, פיתוח של מחלת לב בשל היעדר גילוי מוקדם. מחלות לב עלולות להיות הרסניות לגופו של האדם ואף לגרום לו נזקים בלתי הפיכים ולעתים, אף למוות.

 

האם זה קרה לי?

חוששים שרופא המשפחה שלכם התעכב והתרשל בשליחתכם או שליחת בן משפחתכם לאבחון כדי לאשש או להפריח קיומה של מחלת לב ולמעשה התגלתה מחלת הלב מאוחר יותר ממה שהייתה צריכה להתגלות? ייתכן ומדובר במקרה שהינו בר תביעה בגין רשלנות רפואית.

 

רשלנות רפואית – התקף לב

בעת התרחשות התקף לב, עשוי להיות מוזעק למקום האירוע צוות רפואי ראשון – כמו פרמדיקים אשר עשויים לבצע אבחון רפואי כושל באשר למצב ממנו סובל האדם. כלומר, לא לזהות, על פי התסמינים הקיימים, כי האדם שלנגד עיניו של המטפל הראשוני סובל מהתקף לב. הלכה למעשה, כאשר בעת הטיפול הראשוני המיידי נעשית אבחנה שגויה באשר למצב הרפואי ממנו סובל האדם, ובהינתן כי חווה התקף לב, עשויה להיגרם תוצאה הרסנית לאדם שתגרום לו נזקים חמורים מאוד ולעתים, אף למוות.

 

מה צריך הצוות הרפואי לעשות

במקרה של התקף לב, הצוות הרפואי חייב לערוך בדיקות אשר ישללו או לחלופין, יאששו את היות האדם המטופל שלנגד עיניהם כסובל מאירוע של התקף לב. כאמור לעיל, ידיעה של צוות הטיפול הראשוני באשר לאירוע הרפואי עמו הם מתמודדים תספק להם אפשרויות טיפול מתאימות למקרה. הלכה למעשה, ישנן שתי בדיקות עיקריות שכל צוות רפואי יכול לערוך – בדיקות אלה הן בדיקת ה – א.ק.ג אשר באמצעותה יבדקו שינויים בקצב הלב ובדיקת דם אשר תבדוק את רמת האנזימים בדם.

 

הסכמה מדעת – ניתוח לב

הסכמה מדעת היא ההסכמה של המטופל באופן מלא ומיודע לכך שיבוצע בו ניתוח בכלל, ניתוח לב בפרט או הליך רפואי אחר בגופו. ביצוע ניתוח לב באדם כאשר אינו הסכיםניתוח מדעת הינה פתח לתביעה נזיקית כנגד הרופא המנתח.

 

מהו אופי הפרטים שעל הרופא למסור

בטרם הניתוח חייב הרופא לגלות למנותח העתידי פרטים באשר לניתוח שהוא מתעתד לעבור – הלכה למעשה, המידע המצופה מן הרופא למסור למטופל הוא מידע אשר דרוש באורח סביר על מנת שהמטופל יוכל לקבל החלטה נכונה באשר לרצונו לביצוע הניתוח על גופו.

 

אילו פרטים מצופה מן הרופא למסור בפועל

הלכה למעשה, נדרש מן הרופא להסביר למטופל את מהותו של הניתוח שהוא עתיד לעבור; מהי המטרה של הניתוח; מה התועלת של הניתוח; מהם סיכויי ההצלחה הצפויים בניתוח; תופעות לוואי שעשויות לנבוע בשל ביצוע הניתוח ואף חלופות אפשריות שייסעו למנותח הפוטנציאלי להגיע אל פתרון הבעיה הרפואית ממנה הוא סובל בכלל ומחלת הלב ממנה הוא סובל בפרט.

 

חשיבות מורכבות הניתוח

משום שניתוח לב הוא ניתוח מורכב ומסובך, גדלה בהתאם החשיבות בגילוי מדעת מלא ומקיף יותר, שכן בהתאמה, הסיכון הנשקף למטופל בשל ביצוע הניתוח הינו גבוה גם הוא.

 

רשלנות רפואית – לפני ניתוח לב

כפי שיוסבר בהמשך, על הרופא רובצת החובה לבצע הבחנה נכונה וראויה טרם ביצוע ניתוח הלב. האבחון המדויק של המצב ממנו סובל המנותח הפוטנציאלי תאפשר לו דיוק רב יותר בניתוח ותמנע כשלים אפשריים שעשויים להתרחש בשל ביצוע הליך רפואי שאינו מתאים למנותח. במידה והאבחון הבלתי מדויק מטעם הרופא או היעדר האבחון כלל הובילו לפגיעה באדם – עשויה להיות עילה לתביעה בגין רשלנות רפואית בניתוח לב.

 

רשלנות רפואית – ניתוח לב

כמו בכל ניתוח רפואי, גם בביצוע ניתוח לב, מצופה מן הרופא אשר מבצע את הניתוח לנקוט בכל אמצעי הזהירות אשר מצופים ממנו ומשאר הצוות לשמור עליהם – זאת על פי הסטנדרט הרפואי הסביר המקובל בפרוצדורה הרפואית המבוצעת. בפרט כאשר אנו עוסקים בניתוחי לב, אשר הינם ניתוחים מורכבים ומסוכנים יש צורך להקפיד על סטנדרט מקצועי גבוה באופן יתר.

 

קבלת מידע רפואי על המטופל

טרם ביצוע ניתוח בכלל וניתוח לב בפרט, חייב הרופא המנתח לקבל מידע רפואי עדכני באשר למצבו הקליני של החולה לפני שהוא מבצע את הניתוח על גופו. כמו כן, מצופה כי המנותח הפוטנציאלי יעבור בדיקות מקיפות אשר נחוצות למהלך תקין של הניתוח – כך, יימנעו טעויות אשר ייגרמו עוול רב.

תביעת רשלנות רפואית במקרים של חוסר אבחון או אבחון מאוחר של מחלות לב מתרחשת, לצערנו, במידה רבה מדי. רופא משפחה מחויב לשלוח כל מטופל לבדיקות דם שגרתיות לפחות פעם בשנה.

 

רשלנות רפואית במהלך טיפולים במחלות לב

במידה ולמטופל יש היסטוריה משפחתית של מחלות לב, באחריות רופא המשפחה לשלוח אותו לבדיקות נוספות, ביניהן א.ק.ג. מטופל אשר חשוף לגורמי סיכון כגון: תורשה, עישון, השמנה, לחץ דם גבוה, מעל גיל 40, חייב לבצע בדיקות דם ובדיקות א.ק.ג תקופתיות על-מנת למנוע או לאבחן מחלות לב.

רופא משפחה אשר מתרשל בעבודתו ונמנע מלשלוח את המטופל לבדיקות עלול להסתכן בכך שהמטופל ייפתח מחלות לב העלולות להיות הרסניות לגופו ולגרום לו לנזקים בלתי הפיכים ואף למוות.

אם הנכם חשים שאבחון מחלת הלב שלכם נעשתה שלא במועד הראוי או בעקבות טיפול לקוי של הרופא, כדאי לבדוק זאת לעומק.

אנו מזמינים אתכם לפגישת ייעוץ חינם עם עורכי דין מומחים בתחום הרפואי משפטי, המלווים ברופאים בכירים. יחדיו נחליט אם ישנה עילה לתביעה בגין רשלנות רפואית ובמידה וכן, נדאג לסייע בידכם לקבל את מירב הפיצויים המגיעים לכם.

 

התקף לב

בהרבה מאד מהמקרים האדם אינו מקשר בין התחושות אותן הוא מרגיש ובין התקף לב. הצוות הרפואי הראשון בו הוא נפגש טועה גם הוא באבחון הראשוני. במקרה של טעות גם איחור במתן טיפול יכול לגרום לנזק חמור ואף למוות.

לכן יש לראות כאן התרשלות מאחר וכל צוות רפואי כל שהוא חייב לערוך בדיקות מתאימות כדי לשלול או לאמת את האבחנה. ישנן שתי בדיקות עיקריות שכל צוות רפואי יכול לערוך כמו א.ק.ג. – פעולה הבודקת באם קיימים שינויים בקצב הלב, ובדיקת דם הבודקת את רמת

האנזימים בדם.

 

ניתוח לב

כל רופא העוסק בניתוחים חייב לנקוט בכל אמצעי הזהירות אותם מצופים ומצווים הרופאים לשמור. בגלל מורכבותם והסיכונים הרבים של ניתוחי הלב – יש להקפיד הקפדה יתרה. פרט לכך יש לקבל מידע עדכני על מצבו הקליני של החולה לפני ביצע הניתוח, לערוך בדיקות מקיפות אשר נחוצות למהלך תקין של הניתוח וזאת כדי להימנע מטעויות.

בתום הניתוח קיים צורך במעקב צמוד על-מנת לטפל מיידית במידה ומצבו של החולה מתדרדר. אי מילוי אחר תנאים אלה יכול להחשב כרשלנות רפואית.

למידע נוסף וקבלת ייעוץ ראשוני ללא תשלום.

 

רשלנות רפואית – לאחר ניתוח הלב

לאחר שבוצע ניתוח הלב במטופל, יידרש הרופא לבצע מעקב אחריו כמו גם מתן הסברים באשר לאופן בו המטופל צריך לנהוג מעתה ואילך על מנת לשמור על בריאותו.

 

השגחה על המטופל

לא זו אף זו, נדרשת השגחה על המנותח לאחר הניתוח בבית החולים על מנת שניתן יהיה לוודא שמצבו תקין. לאחר מכן, בהתאם לצורך, לאחר שייצא המטופל מבית החולים, עולה לעתים הצורך להשגיח על מצבו בפגישות תקופתיות.

 

שחרור מוקדם של המטופל

לעתים, שחרור מוקדם מדי של המטופל שעבר את הניתוח עשוי לגרום לו לנזקים, שכן אינו מוכן לצאת מן ההשגחה. במידה ואדם שוחרר מן ההשגחה בבית החולים והשחרור בוצע בנסיבות בלתי מקצועיות – כלומר, שרופא סביר ומקצועי לא היה בוחר לשחרר את המטופל כה מוקדם ואילו, בשל השחרור המוקדם, נגרם למטופל נזק – קיימת עילת תביעה בגין רשלנות רפואית.

 

פנו אלינו

חוששים כי חוויתם מקרה של רשלנות רפואית במחלות לב שהסב לכם נזקים? אתם ממש לא לבד. קבלת סיוע מטעם עורך דין מקצועי ומנוסה בתחום הרשלנות הרפואית בכלל ורשלנות רפואית במחלות לב בפרט, הינה עניין של מה בכך. בהיעדר עורך דין מקצועי ומנוסה, סיכויי התביעה שלכם קטנים משמעותית וכפועל יוצא, הפיצוי לו אתם זקוקים מתרחק גם הוא. פנו אלינו על מנת שתוכלו לקבל את הסיוע והייצוג המשפטיים הטובים ביותר.

לשיתוף לחצו:

על אף שאנו עושים מאמץ לפרסם תוכן עדכני ומדויק יובהר כי האמור לעיל אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי. בנוסף, יש לקחת בחשבון שמידע משפטי מטבעו עשוי להתעדכן ולהשתנות. העושה שימוש באמור, עושה כן על דעת עצמו ובאחריותו בלבד.

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?
Array

צריכים ייעוץ מקצועי ? אנחנו כאן בשבילכם