לוגו עם הטקסט: "חותם אמינות"
לוגו עם הטקסט: "חותם אמינות"

תביעות ביטוח סיעודי

ביטוח סיעודי פרטי הינו חוזה ביטוח שנחתם בין חברת הביטוח (המבטחת) לאדם הרוכש את החוזה (המבוטח), לפיו בתמורה לתשלום פרמיית הביטוח מתחייבת המבטחת להשתתף במימון אשפוז סיעודי או טיפול סיעודי בבית בקרות מקרה הביטוח, כלומר בעת הפיכתו של המבוטח לסיעודי.

יודגש כי רק מבוטח שהפך לסיעודי במהלך תקופת הביטוח זכאי לקבל את תגמולי הביטוח. חשוב להגיש תביעה מסודרת באמצעות עורך דין בנושא תביעות ביטוח.

עוד על תביעות סיעוד

סוגי פוליסות ביטוח סיעודי

בדרך כלל פוליסת ביטוח סיעודי מבטיחה תשלום חודשי ולא שירות (טיפול), לתקופת זמן שנקבעה מראש בפוליסה, כאשר בחלק מן הפוליסות התשלום כפוף להצגת קבלות בגין הוצאות סיעוד. יש פוליסות שמעניקות תגמול לכל החיים ויש פוליסות שמעניקות תגמול לזמן מוגבל (5-3 שנים).

יודגש כי חברת הביטוח היא זו שקובעת את התנאים להגדרת מצב סיעודי והם מפורטים בפוליסה. רק בהתקיים תנאים אלה יהיה המבוטח זכאי לקבל תגמול מחברת הביטוח.

לא פעם חברות הביטוח מנסות להתחמק מתשלום התגמולים על-ידי פרשנות זו או אחרת של תנאי הפוליסה ולכן גם במקרה של דחיית התביעה חשוב כי המבוטח יעמוד על זכויותיו.

" האם הפוליסות לביטוח סיעודי באמת נותנות כיסוי ביטוחי? " מאמר מאת עו"ד דוד פייל

צריכים ייעוץ מקצועי ? אנחנו כאן בשבילכם