לוגו עם הטקסט: "חותם אמינות"
לוגו עם הטקסט: "חותם אמינות"

חוקים ותקנות

רשלנות רפואית דוד פייל ושות'

עוולת הרשלנות – רשלנות רפואית

תביעות נזיקין הפכו להיות דבר שבשגרה בחברה הישראלית. השיח הפך להיות כזה המעודד תביעות, כאשר דוגמא לכך ניתן לראות זאת בכל קבוצה ברשתות החברתיות. אחד החברים מעלה מקרה שקרה לו המתואר מנקודת המבט של הצד הנפגע, וההמלצות של מאות אנשים יהיו מיד לתבוע את הצד המזיק, בלי להסס.

קרא עוד

תקנות מכוני כושר

תקנות מכוני כושר (רישוי ופיקוח) (אימון קטינים במכון כושר), התשס”ה – 20051 כאן מפורטות תקנות מכוני הכושר ובין היתר מגדירות התקנות את הנדרש להכשרת מדריך

קרא עוד

חוק נפגעי גזזת

חוק נפגעי גזזת נפגעי גזזת? חוק נפגעי גזזת מכסה את כל האספקטים של הפיצויים לנפגעי גזזת, קובע מי הם השאירים, מי נחשב לנפגע גזזת כמו

קרא עוד

חוק זכויות החולה

חוק זכויות החולה התשנ"ו-19961 חוק המפרט את זכויות החולה: את הזכות לטיפול רפואי, קבלת מבקרים, טיפול רפואי במצבי חירום ומצבים של סכנות חמורות; החוק מסדיר את

קרא עוד

חוק ביטוח בריאות ממלכתי

חוק ביטוח בריאות ממלכתי החוק מפרט את כל הזכויות והחובות בנוגע לביטוח הבריאות הממלכתי, קובע מי זכאי לשירותי רפואה בסיסיים, קובע את הזכויות לרישום בקופות החולים,

קרא עוד

חוק הנכים

חוק הנכים (תגמולים ושיקום) התשי"ט-1959 [נוסח משולב]1 החוק מגדיר שירות צבאי ושירות מה הם, מגדיר את הגדרת הנכה ומי הם בני משפחה של נכה הזכאים לתגמולים

קרא עוד

חוק הבטיחות במקומות ציבוריים

חוק הבטיחות במקומות ציבוריים התשכ"ג-19621 החוק מגדיר מהם מקומות ציבוריים, מהי אסיפה, את תקנות הבטיחות השונות במקומות ציבוריים על מנת להבטיח את שלום הציבור ומגדיר

קרא עוד

חוק ביטוח רכב מנועי

חוק ביטוח רכב מנועי (ביטוח בתנאי תחרות מבוקרת, הסדרים לתקופת מעבר והוראות לענין אבנר), התשנ"ז-19971 החוק מפרט את כל הפרשנויות ומכסה את כל הזוויות בנוגע

קרא עוד

חוק ביטוח נפגעי חיסון

נפגעתם מחיסון? רוצים לתבוע תביעת רשלנות רפואית? החוק מגדיר את ההגדרה של חיסון מהו, חובות הביטוח לכל מי שמקבל חיסון, מי רשאי להיות בועדת מומחים

קרא עוד

חוק איסור לשון הרע

חוק איסור לשון הרע התשכ"ה-1965 ,2 חוק איסור לשון הרע: אילו פעולות נחשבות לפרסום לשון הרע, סוגי לשון הרע (על אדם או על קבוצת אנשים |

קרא עוד
דילוג לתוכן