תביעות אובדן כושר עבודה

מהו אובדן כושר עבודה?

ביטוח אובדן כושר עבודה מיועד למקרה שבו לא יכול המבוטח לעבוד מסיבה בריאותית.

מבוטחים רבים אינם מקפידים לבחון את הפרטים בפוליסת ביטוח אובדן כושר העבודה

ובבואם לתבוע את כספם נתקלים בקשיים רבים למימוש זכויותיהם הכספיות מול חברות הביטוח.

למה לשים לב בפוליסות הביטוח של אובדן כושר עבודה?
חשוב לדעת שללא הקפדה של המבוטח בעת רכישת הפוליסה על כל הפרטים מובילה לכך שלעיתים פוליסה זו אינה עונה על הציפיות במועד קרות מקרה הביטוח. מטרת הפוליסת לביטוח אובדן כושר עבודה היא לקבל פיצוי כספי בתקופה של חוסר יכולת לעבוד מסיבה רפואית. הפוליסה מבטיחה פיצוי כספי חודשי בגין אובדן כושר עבודה. הביטוח לאובדן כושר עבודה נרכש בדרך כלל במסגרת רכישת ביטוח חיים או ביטוח מנהלים.

בגלל סעיפים מסוימים בפוליסות קימת האפשרות שחלק גדול מהמבוטחים מוצאים את עצמם לא מכוסים למרות ששילמו ממיטב כספם עבור הביטוח:

עורך דין תאונות עבודה - דוד פייל ושות

אובדן כושר עבודה – דוד פייל ושות’

  • סוגיית שלושת החודשים: חשוב לדעת כי רוב הפוליסות יכנסו לתוקף רק לאחר תקופת המתנה של שלשה חודשים בהם לא יתקבל שום תשלום. כלומר, אין כיסוי ביטוחי עבור שלושת החודשים הראשונים בהם לקה המבוטח באבדן כושר עבודה.
  • דרישת ה-75%: המשמעות המעשית של סעיף זה היא להוכיח כי איבד 75% מיכולת עבודתו. לדוגמא: אם לפני התאונה יכול היה הנפגע לעבוד 10 שעות ביום ואחרי התאונה יכולת העבודה שלו היא 5 שעות ביום או אפילו 4 לא ישולם לו כל פיצוי כי הוא לא איבד 75% מכושר העבודה שלו.
  • מלכודת העיסוק הסביר: המושג “עיסוק סביר” הינו מושג רחב וניתן לפרשנות כזו או אחרת. קיים תנאי בפוליסה שהפיצוי ישולם רק במידה והמבוטח לא יכול לעבוד בעיסוקו או בעיסוק אחר המתאים לכישוריו והשכלתו. תנאי זה יכול להביא לחילוקי דעות שלא יפעלו לטובת המבוטח.

אין לראות בדחייה של חברת ביטוח סוף פסוק. חשוב להיוועץ עם עו”ד מומחה בתביעות אובדן כושר עבודה כי במקרים רבים קיים סיכוי טוב לשנות את החלטת חברת הביטוח ולאפשר למבוטח לקבל את התשלום המגיע לו.

תביעות אובדן כושר עבודה
Sending
User Rating 5 (1 vote)